Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Centrum duševního zdraví propojí nemocnici a charitu
  • V Karviné běží další kampaň ke třídění odpadu
  • TS disponují novými stroji na zeleň a úklid silnic
  • Nedonošené děti na fotografiích Miroslava Pawelka
  • V Havířově zapojili děti do projektu Včelky do školek

Centrum duševního zdraví propojí nemocnici a charitu

V Nemocnici Frýdek-Místek se otevřelo Beskydské centrum duševního zdraví. Výjimečné je tím, že na jednom místě budou vzájemně pomáhat lidem s duševním onemocněním zdravotníci a pracovníci Charity Frýdek-Místek. Tím se propojí zdravotní a sociální péče v zařízení, které je jediné a první svého druhu na Frýdeckomístecku.

Nemocnice ve Frýdku-Místku má úplně nové oddělení. V budově L v prostorách po bývalé nemocniční lékárně vzniklo Beskydské centrum duševního zdraví.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "Pacient tady, pokud má problém, může přijít pro krizovou intervenci. Máme tady psychiatra, klinického psychologa, tam bude akutně řešen. Nebo tady může docházet na nějaké terapie skupinové, můžeme se starat o rodinné příslušníky, aby věděli, jak fungovat potom v tom vlastním rodinném zázemí."

Nemocnice doposud psychiatrickou ani psychologickou péči neposkytovala. Nové centrum je navíc unikátní tím, že propojí zdravotní a sociální péči. Společně tady totiž budou lidem pomáhat zdravotníci a pracovníci Charity Frýdek-Místek.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Ty holky, které tady pracují, tak spolu kooperují, ty věci tvoří dohromady, stejně tak ke klientům vyjíždějí společně. To znamená, že v okamžiku, kdy tady ten klient přijde, tak dostane péči komplexní, to znamená jak tu zdravotní, tak sociální, s tím, že zdravotní zajišťuje nemocnice a sociální my, ale tak aby to fungovalo, tak se musíme na všem domluvit."

Centrum duševního zdraví vzniklo zároveň jako mezistupeň mezi hospitalizací pacienta a ambulantní péčí.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "Pacienti, kteří mají psychiatrické problémy, tak buď se řeší ambulantně u ambulantních specialistů, nicméně tam jsou obrovské čekací doby, takže se může stát, že než se dostanou do ambulantního řešení, tak můžou mít nějaký problém nebo ten problém může eskalovat. Pak máme klasickou akutní péči lůžkovou, která ale je velmi poddimenzovaná v našem kraji, ale myslím si, že nejen v našem kraji, ale v celé republice. A pak máme následnou péči, například Psychiatrickou nemocnici v Opavě, která je na hraně své kapacity a ti pacienti pokud jsou propuštěni, tak než se dostanou k ambulantnímu specialistovi, tak samozřejmě můžou mít další problémy."

Projekt tohoto centra vznikal zhruba 3 roky na zelené louce. Nenavazuje na žádnou psychiatrickou péči při nemocnici.

Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Spoustu věcí jsme museli získat zkušenostmi někde jinde, podívat se, domluvit se, nazkoušet a i ty výzvy, do kterých jsme se hlásili, nebyly úplně jednoznačné, ale jsme hrozně rádi, že se to povedlo, že tady ve Frýdku-Místku vzniklo něco nového, něco významného, něco co přinese, co je zase dalším krokem k jakémusi zdraví v regionu."

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "K dnešnímu dni máme 28 pacientů, každý týden přibývají noví pacienti, kteří naše služby vyhledávají a potřebují a ten cílový stav je 100 pacientů, není to tak, že tady může přijít kdokoliv na jedno sezení, ti pacienti jsou pacienti našeho centra, a to centrum souvisí s naší spádovou oblastí."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Město se dlouhodobě zabývá problematikou osob právě s duševním onemocněním a je také jedním z cílů i našeho střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Frýdku-Místku. Podporuje samotný vznik centra duševního zdraví, ale také sociální terénní služby zoom, kterou má na starosti Charita Frýdek-Místek a která je taky součástí spolupráce pro osoby s duševním onemocněním."

V zařízení zatím pracuje 14 zaměstnanců a jeho spádová oblast dosahuje až na 100 tisíc obyvatel.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku: "Vybudování stálo 30 milionů korun, všechno to šlo z dotace ministerstva pro místní rozvoj a v současné době provoz centra je financován dotačním titulem ministerstva zdravotnictví, je to na 18 měsíců a po těch 18 měsících bychom měli mít zajištěnu smlouvu se zdravotními pojišťovnami a zajištěný kontinuální přechod na další způsob financování."

Provozní doba centra je každý všední den od 9 do 15 hodin a možná je i individuální domluva.

---

V Karviné běží další kampaň ke třídění odpadu

Obyvatelé Karviné se mohou dozvědět více informací ke třídění odpadu díky další osvětové kampani, kterou město připravilo. V obchodním centru stojí maketa kuchyně, lidé se seznámí například více o bezobalovém nakupování.

Karviná organizuje pro obyvatele města každým rokem osvětové kampaně ke třídění odpadu. Letos se koná ve dvou obchodních centrech na území města.

Milan Anděl, ředitel společnosti MamiArt: "My jsme připravili pro statutární město Karviná tuto expozici, která lidem ukazuje zodpovědnou domácnost, zodpovědnou k přírodě. Určitě se lidé mohou dozvědět více o bezobalovém nakupování, mít svou dózu, znovupoužitelný kelímek, protože i to je důležité předcházet vzniku odpadu."

Lidé se také dozví, jak obal využít, takzvanou upcyklací.

anketa, návštěvníci obchodního centra: "Třídím a jelikož jsem dostala takovou krásnou nádobu, budu třídit i bioodpad." "Dozvěděla jsem se, budu třídit daleko více."

Milan Anděl, ředitel společnosti MamiArt: "Bych chtěl zdůraznit, že Karviňáci se za poslední roky hodně zlepšili."


Lidé se nejen nové zajímavosti, ale odnášejí si domů i dárky, nekonečné sáčky na pečivo nebo zeleninu a ovoce a také tašky na třídění odpadu či speciální košíky na domácí biodpad.

---

TS disponují novými stroji na zeleň a úklid silnic

Technické služby Nového Jičína obnovují zastaralé vybavení. Ve vozovém parku přibyly dvě multifunkční vozidla. Využít se dají celoročně. V zimě dokážou uklidit silnice a chodníky, v létě zavlaží městskou zeleň.

Pracovníci novojičínských technických služeb se seznamují s obsluhou právě dovezených multifunkčních vozidel. Dva nové automobily poslouží ve středisku zeleně, v zimním období pomohou při úklidu komunikací, dostanou se i na chodníky a do úzkých uliček.

Pavel Tichý, ředitel TS Nový Jičín: “Při řešení zadání této zakázky jsme volili tu cestu, abychom v rámci příslušenství vozidel je mohli využívat celoročně.”

Jan Majchrak, středisko zeleně, TS Nový Jičín: “Je to hlavně nové auto, čtyřkolka s pohonem čtyři krát čtyři. Na zalévání to bude dobré, protože to má to přední rameno na zalévání a větší sud na vodu s obsahem tří kubíků.”

Díky kropícímu zařízení už obsluha nemusí vystupovat z vozu a dokáže zavlažit i ozdobné květináče ve výšce, stejně tak se dostane k nízkým kořenům.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ta stávající technika už dosloužila, tudíž se nám podařilo vysoutěžit tyto dva multifunkční vozy v celkové hodnotě zhruba 6 milionů korun.”

Nové vozy a další vybavení ukáží technické služby veřejnosti v rámci ekologického Dne Země, který se v opožděném podzimním termínů koná na Masarykově náměstí 24. září.

---

Nedonošené děti na fotografiích Miroslava Pawelka

Karvinský fotograf Miroslav Pawelek právě nyní vystavuje v Mánesově síni sérii fotografií, které zachycují první okamžiky po narození nedonošených dětí. Svět nedonošených dětí zachytil ve fakultní nemocnici v Ostravě.

Svět nedonošených dětí ve Fakultní nemocnici Ostrava. Tak zní název výstavy, kterou mohou obyvatelé Karviné i návštěvníci města zhlédnout v Mánesově síni městského domu kultury. Autor fotografií Miroslav Pawelek zachytil první dny života zhruba 60. předčasně narozených dětí z celého Moravskoslezského kraje, některé z nich vážily jen 500 gramů.

Miroslav Pawelek, fotograf: "Jsou vesměs umístěné v inkubátorech nebo na lůžkách JIP, kde se o ně zdravotní personál stará. Mohou to být i děti nemocné nebo postižené nějakou nemocí."

Péče o předčasně narozené děti na specializované oddělení neonatologie je velmi náročná. jejich příběhy jsou velmi silné a jejich životy zvláště v prvních dnech velmi křehké.

Hana Spratková, neonatoložka FNO: "Na těch fotografiích je zachycena naše každodenní rutina. Každé miminko, které se u nás narodí, mělo neskutečně náročný start do života. Ten život není samozřejmost, je kolikrát i těžce vybojovaný, ale má to smysl." V karvinské Mánesově síni si můžete fotografie prohlédnout do 21. října.

---

V Havířově zapojili děti do projektu Včelky do školek

Mateřská škola Přímá v Havířově se snaží, aby si děti od útlého věku pěstovaly vztah k přírodě. Proto navštívila areál včelařského kroužku Ambrožíci. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací a na závěr ochutnaly i med.

Velký zážitek zažily děti z MŠ Přímé, když mohly zblízka vidět, jak pracovité včelky vylétají z úlů. A nejen to. Během let kroužek Ambrožíci vytvořil propracovaný projekt pro vzdělávání s názvem Včelky do školky.

Jiří Vavřík, vedoucí kroužku Ambrožíci: "Děti si to tady mohou všechno prohlédnout, podívat se do klátů. Tam vidí, jak to včelky vystavěly v dutině stromů. Je to přesně jak to je v přírodě. Mám pro ně připraven mikroskop, tam je preparát žihadla. To je bude určitě zajímat a ochutnají med.”

anketa: "Koukala jsem se na včely a bylo jich hodně.”

Co dělají včelky?

anketa: “Píchají, když jim něco hrozí. Mě kdysi píchla včela do nohy a dvakrát mě ďobla vosa do ruky.”

Michaela Kupková Hampejsová, ředitelka MŠ Přímá: "Snažíme se prohlubovat u dětí vztah k přírodě a včelky k přírodě nepochybně patří. Snažíme se děti brát na různé exkurze, kde mohou poznávat život zvířat."

Dobrou zprávou je, že o včelaření začínají mít stále větší zájem jak děti, tak i dospělí. 

---Mohlo by Vás také zajímat