Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Taktické cvičení hasičů: požár lesa
  • Rychlost ve Frýdecké ulici nedodrží 1000 řidičů měsíčně
  • Armáda spásy oslavila třicet let své činnosti
  • Soukromá škola Educa vytrvala a v regionu se ozývá
  • V Ostravě-Jihu se běhalo pro Štěpána

Taktické cvičení hasičů: požár lesa

8 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů z Opavska i Ostravska a také hlučínský Záchranný útvar HZS cvičili v Dobroslavicích na Opavsku. Společně hasili 4 lesní požáry hned na několika místech. Situaci jim pomáhaly monitorovat také dva drony, které létaly nad lesním porostem a mapovaly situaci.

Šest jednotek profesionálních hasičů a dvě dobrovolné spolupracovaly na cvičení, jehož cílem bylo uhasit čtyři lesní požáry. Kromě základní výjezdové techniky používali záchranáři odolné cisterny s balistickou ochranou, které mají k dispozici v hlučínském záchranném útvaru. Jeho členové zde také cvičili.

Jana Urbancová, tisková mluvčí, Záchranného útvaru HZS ČR: „Doplněny jsou velkokapacitní cisternou CV 40, která je specifická svou délkou a také velkým objemem nádrže, který činí 21 000 litrů.“

Požár se rozhořel hned na několika lokalitách v lese u Dobroslavic. Přístup na místo záchranářům komplikovaly zarostlé lesní cesty a  složitý terén. 


Zdeněk Bělík, vedoucí cvičení, HZS Moravskoslezského kraje, ÚO Hlučín: „Překvapilo nás mokro, které teď v lese je. Dostupnost se nám posunula o 20 – 30% než jsme počítali.“

Do podmáčených a špatně dostupných lokalit vyslali hasiči lehčí stříkačky Triton, které k místu požáru bez potíží dojely.

Petr Serafín, velitel stanice, HZS Moravskoslezského kraje, ÚO Opava: „Kromě hašení je pro nás také důležité ověřit kyvadlové dopravy vody.“

Tu přivážely cisterny z nedaleké hlučínské štěrkovny.

 Do zásahu byly zapojeny také dva drony, které mapovaly hořící les z ptačí perspektivy a velitel zásahu tak mohl díky tomu lépe koordinovat spolupráci jednotlivých složek.

---

Rychlost ve Frýdecké ulici nedodrží 1000 řidičů měsíčně

Ulice Frýdecká v Českém Těšíně svádí řidiče k rychlejší jízdě než je povoleno, a proto se radnice rozhodla monitorovat tento úsek prostřednictvím radarů. Pokutu za rychlou jízdu posílají úředníci zhruba tisícovce řidičů měsíčně.

Rychlost aut ve Frýdecké ulici v Českém Těšíně monitorují radary od února letošního roku. Více než půl kilometrový úsek je snímán kamerami, které čtou registrační značky. Měří rychlost v celé šíři vozovky a v obou směrech. I přes upozornění na měření úseku je rychlost stále překračována.

Markéta Tkáčová, vedoucí odd. dopravních přestupků Odboru živnostenského a dopravy Českého Těšína: "Za celé období bylo zjištěno celkem 9 500 přestupků. Z počátečního počtu 1400 přestupků ten počet klesl na 1200 přestupků za měsíc."

Výše pokuty se pak uděluje podle toho, o kolik řidič překročil povolenou rychlost.

Markéta Tkáčová, vedoucí odd. dopravních přestupků Odboru živnostenského a dopravy Českého Těšína: "Částky jsou nastaveny podle překročení od 700 kč do 2500 kč."

Úsekové měření zavedla radnice kvůli bezpečnosti.

Miroslav Pavelek, místostarosta Českého Těšína: “Úsek na ulici Frýdecká jsme vybrali proto, že je to místo, kde je velká koncentrace škol a je tam taky velké sportoviště. Hledali jsme co nejjednodušší cestu pro bezpečí dětí a účastníků zájmového vzdělávání právě v těchto místech.”

Měření v tomto úseku je naplánováno na dva roky. Pak bude vyhodnoceno.

---

Armáda spásy oslavila třicet let své činnosti

Armáda spásy před třiceti lety zahájila svou činnost právě v Havířově. Azylový dům pro muže byl dokonce prvním zařízením ve východní Evropě. Oslavy se zúčastnili zástupci města i organizací, které s Armádou spásy spolupracují.

Armáda spásy už třicet let pomáhá lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Smyslem jejich práce však není jen nechat někoho přespat v noclehárně, ale pomoci se začlenit zpět do běžného života. Ne všichni ale projeví sílu něco změnit. O to více je těší, když se to podaří. Nyní se zástupci Armády spásy, ale i klienti, sešli na společné oslavě, na kterou přišel i pan Jarek a Jaromír.

Nepodařilo se vám zpět začlenit? Najít si byt, práci?

pan Jarek, klient AS: “Podařilo, ale vždy jsem dopadl špatně.”

pan Jaromír, klient AS: “Já jsem na bytě AS a žijeme tam ještě s kolegou a je to v pohodě. Cokoliv potřebujeme, tak to řešíme se sociálními pracovníky.”

Armáda spásy by chtěla své služby posunout dále.

Tomáš Kolondra, ředitel AS Havířov: “Co se týče třeba pobytových služeb, tak tam bychom rádi, aby se ty služby poskytovaly v bytových jednotkách těch našich stávajících ubytovacích prostor, nebo přímo v bytech, abychom lépe dokázali simulovat běžné prostředí pro lidi. A také bychom rádi pokračovali v rozvoji služeb, kterým se říká ambulantní a terénní, protože ony jsou relativně levné a přitom jsou velice efektivní.”

Armáda spásy by se také chtěla více věnovat lidem bez domova, kteří jsou nemocní fyzicky či psychicky, nebo jsou závislí.

---

Soukromá škola Educa vytrvala a v regionu se ozývá

Automatizace a robotika. To bylo téma dalšího ročníku konference Rozvoj Novojičínska, kterou pořádala střední škola Educa. Kromě toho odborný seminář připomněl i další podstatnou věc - 30 let fungování této soukromé školy.

Konference Rozvoj Novojičínska je projektem Střední odborné školy Educa a letos v říjnu se konal její 8. ročník. Odborníci si tentokrát kladli otázky na téma automatizace a robotika.

Lidmila Kramolišová, jednatelka SOŠ Educa, Nový Jičín: “Už před několika lety jsem se začali zajímat, jakým způsobem se posuneme dál. A protože robotizace a automatizace velí světu, tak jsem se zaměřili na tuto oblast.”

A téma tak zapracovali i do této konference, která byla ovšem současně i připomínkou 30 letého fungování této soukromé školy.

Lidmila Kramolišová, jednatelka SOŠ Educa, Nový Jičín: “Já si myslím, že jsme výjimkou v soukromém školství v našem regionu, že jsme dosáhli těch třicet let. Protože některé školy vznikaly v těch devadesátých letech, ale také zanikaly, a my jediná jsme tady zůstali a pracujeme dál.”

Vladimír Kolder, předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: “Je třeba před nimi smeknout, to, že se škola udržela na tom vzdělávacím trhu, že se rozvíjela a rozvinula do dnešní podoby, je prostě úžasné.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Vážíme si, že tady soukromá střední škola je, že vytváří nejen ty vzdělávací aktivity, pro které je založena, ale právě i aktivity navíc, nad rámec té vzdělávací politiky, což je i případ této konference.”

Vytrvalosti tohoto podnikatelského záměru v oblasti soukromého školství si všimli i jiní, na návrh Krajské hospodářské komory byla v září udělena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým Lidmile Kramolišové stříbrná Merkurova medaile.

---

V Ostravě-Jihu se běhalo pro Štěpána

U kostela svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu se opět běželo pro dobrou věc. Více než 200 lidí se postavilo na start tradičního Běhu pro. Výtěžek ze startovného tentokrát poputuje Štěpánovi.

V Ostravě-Jihu se uskutečnil už 7. ročník charitativního Běhu pro. Každý, kdo se do něj zapojil, pomohl 10letému Štěpánovi, který se narodil předčasně a při porodu utrpěl trakční poranění míchy. Potýká se tak s celoživotním postižením.

Markéta Kaločová, maminka Štěpána: “Má ochrnutou pravou dolní končetinu a spoustu dalších zdravotních problémů. Finance použijeme na kompenzační pomůcky a rehabilitační péči, která je vlastně naší každodenní součástí."

Letos poprvé se k běhu připojil i bývalý fotbalový reprezentant Marek Jankulovski, který je tváří tohoto charitativního běhu.

Marek Jankulovski, bývalý fotbalový reprezentant: “Já si myslím, že tyto akce jsou skvělé, protože ne každý má v tom životě štěstí jak ostatní lidé. Takže jsem rád, že tady jsem a těším se na to, že můžeme Štěpovi takhle pomoct.”

Pro účastníky Běhu pro byly tradičně připraveny dvě trasy o délce 5 a 10 km a také bezbariérový běh pro děti, kočárky a vozíčkáře. Závod symbolicky zahájily kostelní zvony.

Anketa: účastníci Běhu pro: “Byla úžasná trať, lidi nás povzbuzovali, takže to bylo fajn, krásné.

“Trasa byla pěkná, dali jsme si takový týmový souboj a bylo to super.

“Já jsem si to užil. Se mi to líbí taková podpora pro Štěpu."

Výtěžek z Běhu pro vynesl bezmála 140 tisíc korun. Na Štěpána lidé přispívali i na Svatováclavských slavnostech piva v rámci charitativního čepování, kde se vybralo více jak 9 tisíc korun.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat