Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Brownfield Pod Žofinku bude přeměněn v městkou čtvrť
  • Slezské nemocnici chybí krev
  • Hasiči z Hlučína vezou mosty pro Ukrajinu
  • Havířov kvůli zvýšeným nákladům navýší školám rozpočty
  • Mariánské Hory a Hulváky rostou do krásy
  • Vánoční jarmark pro dobrou věc v Horním Sklenově

Brownfield Pod Žofinku bude přeměněn v městkou čtvrť

Jak už z našeho zpravodajství víte, Ostrava má velké plány s brownfieldem Pod Žofinkou, který se rozprostírá jen kousek od centra. Dalším krokem je podpis memoranda mezi společností Vítkovice, Pod Žofinkou a městem.

Urbanická studie území Pod Žofinkou byla představena veřejnosti už v létě a nyní na ní navazuje další důležitý krok. Mezi Ostravou a společnostmi Vítkovice a Pod Žofinkou bude podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Město už chystá změny v územním plánu.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Ve srovnání s jinými velkými městy jsme v unikátní situaci, máme jedinečnou možnost budovat město uvnitř, aktuální vizi proměny území zároveň definujeme pro příští desítky, možná stovky let dopředu. Je proto zapotřebí jednotlivé práce dobře promýšlet, vhodně koordinovat a správně načasovat. Je důležité vnímat, že se nejedná pouze o brownfield Pod Žofinkou, ale souvisí to i s dostavbu lokality Nové Karoliny i Černé louky, a tedy propojením na historické centrum města, kde aktuálně probíhá čilý stavební ruch."

Území Pod Žofinkou leží v centru města mezi hranicemi památkových zón Ostrava a Vítkovice a z jedné strany přiléhá k řece Ostravici. Je to brownfield, který je dnes zcela zarostlý a nevyužívaný. V budoucnu by tam měla vzniknout nová městská čtvrť pro více než 10 tisíc obyvatel. 

Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA: "Bytová zástavba umožní lidem bydlet kvalitně, za rozumné finance a v blízkosti centra města s dostupovými vzdálenostmi. Proto je to území cenné." 

Podle urbanistické studie by měl vzniknout městský bulvár míli dlouhý, obsahující i tramvajovou trať, jež propojí Smetanovo náměstí a Vítkovice. Do konce příštího roku by měla být také uzavřena plánovací smlouva, která už bude obsahovat detaily, včetně časového harmonogramu. 

---

Slezské nemocnici chybí krev

Ve Slezské nemocnici chybí krev. Zásoby jsou poloviční. Poptávka je po všech krevních skupinách, nejžádanější je univerzální skupina 0, kterou lze podat kterýmukoliv příjemci. Přijít mohou i prvodárci.

Čekárna hematologicko-transfúzního odd. Slezská nemocnice je téměř prázdná. Až na dva studenty gymnázia, kteří se rozhodli pro svůj první odběr. Přivedla je sem přednáška o dárcovství krve, kterou si před časem vyslechli ve škole.

Jan Vícha, student, Slezské gymnázium, Opava: „Jelikož naše škola nabízí možnost, že se můžeme hromadně zaregistrovat, tak jsem se zaregistroval, že to zkusím.“

Michaela Evjáková, studentka, Slezské gymnázium, Opava: „Když vím, že jsme zdravá a že mám předpoklady k tomu, jít darovat krev, tak jsem šla pomoci.“

Prvodárci musí ještě před odběrem vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu a zkonzultoval jej s lékařem. Nutné je také vyšetření vzorku krve ještě před samotným odběrem.

Nové zájemce o dárcovství krve na opavské transfúzní stanici vítají. V Opavě, stejně jako v jiných částech republiky, je totiž lidí, kteří jsou ochotni pravidelně krev darovat, nedostatek. Doba jejího uchování je poměrně krátká. Při teplotě do 6 stupňů Celsia je možné krev skladovat pouze po dobu 6 týdnů. V současné době je po této vzácné tekutině velká poptávka.

Lukáš Stejskal, primář, hematologicko-transfúzní odd., Slezská nemocnice: „Je to způsobeno tím, že se nakumulovalo víc komplikovaných pacientů, kteří možná zdravotní péči možná během dvou let covidu odkládali.“

Hematologicko-transfúzní oddělení Slezské nemocnice registruje asi 10 000 dárců. Ovšem k pravidelným odběrům jich chodí asi jen třetina. Termíny návštěv hlídá registrovaným zájemcům elektronický systém. Muži mohou krev darovat 4x do roka, ženy 3x.

Lukáš Stejskal, primář, hematologicko-transfúzní odd., Slezská nemocnice: „Je potřeba, aby byl dárce zdravý, aby neměl závažné onemocnění. Měl 18 let a vážil nejméně 50 kg."

Samotný odběr necelého půl litru krve trvá zhruba kolem čtvrt hodiny.

Jan Vícha, student, Slezské gymnázium, Opava: „Bylo to v pohodě, nic jsem necítil. Je to rychlovka. Jen první vpich jsem cítil.“

Lidé mohou darovat také krevní plasmu, nebo krevní destičky. V těchto případech musí počítat s tím, že na křesle stráví delší čas, a to od 45 do 90 minut.

---

Hasiči z Hlučína vezou mosty pro Ukrajinu

Naše země pomáhá Ukrajině mnoha různými způsoby. V pondělí také začala příprava humanitárního konvoje, který poveze na Ukrajinu dva mosty. O nakládku i přepravu se stará hasičský záchranný útvar České republiky z Hlučína.

V pondělí dopoledne dorazil do skladu správy státních hmotných rezerv ve Velkých Albrechticích konvoj vozidel záchranného útvaru hasičů z Hlučína. Těžké valníky pak najely přímo do skladovací haly, kde byly připraveny rozložené mostní soupravy a po půl desáté začala jejich nakládka. 

Aneta Procházková, mluvčí SSHR ČR: "Ze skladu SSHR putují na Ukrajinu během dneška a zítřka dvě mostní soupravy s tím, že každá má 36 metrů a dopravu zajišťují hasiči."

Vojtěch Palenčár, velitel roty Záchranného útvaru HZS ČR: "Není to běžná rutina, je to větší náklad. Celkem se toho účastní 28 hasičů a 12 kusů techniky, takže je docela početná přeprava."  

Po vyložení nákladu v Polsku se tahače s návěsy vrátí zpět do skladu v Albrechticích, kde naloží zbylé části mostu a celou trasu absolvují ještě jednou ve středu. Pro členy záchranného útvaru hasičů jsou podobné transporty běžné. 

Jana Urbancová, mluvčí Záchranného útvaru HZS ČR: "Mimo jiné se jednalo především o zdravotnickcý materiál, či hasičskou výzbroj či techniku, která byla darovaná v rámci celorepublikové sbírky Hasiči hasičům. Jednalo se také o přepravu několika kusů výškové techniky." 

Z Polska pak mosty poputují přímo na Ukrajinu, do některé z oblastí, kde Rusko zničilo mosty při svém ústupu. Humanitární pomoc v podobě mobilních mostních souprav už na Ukrajinu z naší země směřovala. 

---

Havířov kvůli zvýšeným nákladům navýší školám rozpočty

Havířov má pro své příspěvkové organizace ještě na příští rok zastropované ceny za energie. Přesto cena tepla půjde o více než 20 % nahoru a zdraží také voda. Což dělá vrásky i ředitelům škol. Obavy prý mít ale nemusí.

V prosinci budou havířovští zastupitelé schvalovat rozpočet na rok 2023. Radnice musí počítat s tím, že bude muset školám zvýšit rozpočty na provoz.

Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně primátora: "Pro příští školní rok jsme řešili s jednotlivými řediteli náklady na teplo, protože víme, že to bude zhruba 25 % nahoru. Takže my jsme částky upravovali, elektrickou energii máme ještě na příští rok zastropovanou, takže tam se to moc nemění. Takže trochu plyn a voda. Nemůže se stát, že by neměli na provoz školy.”

V současné situaci na tom budou nejlépe školy, které jsou zateplené, mají vyměněná okna. ZŠ M. Pujmanové má jako jedna z mála i další výhodu. Součástí revitalizace byla i instalace měřící a regulační techniky. Budova je vybavena čidly a automatickými hlavicemi na radiátorech.

Martin Irein, ředitel ZŠ M. Pujmanové: “My můžeme regulovat napříč celou školou teploty v jednotlivých místnostech a můžeme to sledovat dálkově. Například já z domu běžně o víkendu, když jsou nějaké výkyvy teplotní, tak se dívám, jak škola vypadá a případně zasahuji do té regulace. Nastaví se teploty pro ty uzly třeba i přímo na výměníku. Ten systém je chytrý, když se to člověk naučí ovládat, tak je schopen ušetřit značně.”

Kolik škola ušetří, bude vědět po letošní zimě, jelikož chytrý systém byl nainstalován v době, kdy začal covid a děti byly často doma na distanční výuce.

---

Mariánské Hory a Hulváky rostou do krásy

Mariánskohorská radnice letos zvládla dokončit řadu investičních akcí. Postupně opravuje své bytové domy a také chodníky a silnice. Aktuálně byla lidem předána do užívání zrekonstruovaná ulice Mojmírovců.

Jiří Pagáč (KDU-ČSL), místostarosta MOb Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky: “Rekonstruovaný úsek je dlouhý nějakých 250 metrů počínaje křížením s ulicí Přemyslovců po křížení s ulicí Mládí. Celkové náklady byly necelých 8 a půl milionů a v rámci rekonstrukce došlo ke sjednocení povrchu chodníků, které jsou nyní osázeny dlažbou. Došlo k výměně obrubníků a žulové přídlažby.”

Rekonstrukcí příští rok projde i druhá část této ulice, která bude probíhat s ohledem na vzrostlé stromy.

Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta MOb Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky: “Protože je kácet nechceme, je potřeba najít nějaké řešení tak, aby co největší počet stromů mohl být zachovaný, ale aby nám následně jejich kořenový systém třeba nedevastoval chodníky a další okolí.”

V těchto dnech skončila i rekonstrukce bytového domu na Žákovské ulici, na kterou radnice získala dotaci přes 2 miliony korun.

Jiří Pagáč (KDU-ČSL), místostarosta MOb Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky: “Byla provedena nová hydroizolace spodní stavby a sklepních prostor včetně revize drenáží a kanalizace, Ve sklepě došlo k zateplení stropů, celý dům má nový obvodový plášť, který je zateplený. Došlo k zateplení půdy a montáži nových prvků jako jsou balkony a stříšky nad balkony a nad vchodovými dveřmi, které jsou rovněž nové.”

Nezapomnělo se ani na rorýse, kteří tady hnízdí. V horní části fasády pro ně byla vybudována nová hnízda ve formě malých otvorů.

Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta MOb Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky: “My jsme rekonstrukci tady toho domu naplánovali už v roce 2019, kdy bylo potřeba vybrat bytové domy, které mají vysoké měrné spotřeby tepla, abychom lidem snížili tepelnou náročnost.”

Radnice už připravuje rekonstrukce dalších domů v této lokalitě.

---

Vánoční jarmark pro dobrou věc v Horním Sklenově

Předvánoční atmosféru si mohli v sobotu užít lidé, kteří navštívili jarmark v Horním Sklenově, který je součástí Hukvald. Spolek nezávislých vesnických žen klade důraz především na to, aby se na jarmarku nabízely zejména lidové a rukodělné výrobky.

Vánoční jarmark v Horním Sklenově se letos opět setkal s velmi velkým zájmem návštěvníků. Ti procházeli kolem desítek stánků s tradičními výrobky, uzeninami a občerstvením. 

Tereza Bartulcová, Spolek nezávislých vesnických žen: “My máme tuším 10. ročník, původně jsme začínali se dvěma stánky a teď už to Spolek nezávislých vesnických žen. To jsou strašně fajn ženské, které se do toho pustily, protože v malém počtu už se to dělat nedalo. A letos máme rekordních 71 stánků. Měly tady být rukodělné výrobky, domácí věci a chceme, aby ta laťka byla stejná, aby lidé chodili v krojích, aby to bylo vesnické a tradiční. Máme tady ruční kolotoč, koně, kováře a lidé si řeknou mezi sebou a každý rok jich přichází více. Letos máme i vystoupení zpěváků ze školy, kteří zpívají zhruba každé dvě hodiny u roubenky.”

Nezávislé vesnické ženy však na přípravu jarmarku nebyly samy. Vydatně jim pomohli jejich muži.

Libor Koller, muži podporující své ženy: “Je to takové trochu složité. My se snažíme pomáhat místním spolkům a místním našim ženám, takže my dostane za úkol a ten musíme splnit. Děláme to všichni ve svém volném čase a vydělané peníze se investují do našich dětí, které jsou u hasičů, fotbale, skautech.”

Své vlastní rukodělné výrobky na jarmarku prodávaly i šikovně děti.

anketa: “Já jsem dělala háčkované velrybky a chobotničky. Dělal jsem je doma, nebo když jsem byla na ledovci a taťka mi tady dal prodejní stoleček. mělo to úspěch, za hodinu to bylo prodané.”

Od rána byla celá ulice plná lidí, kteří si přišli vybrat vánoční dárky nebo se jen pobavit a užít příjemnou atmosféru.

anketa: “Přijela jsem z Nového Jičína, jsme tady poprvé a je to tady moc hezké. Je to tady všechno domácí a je to moc hezké. Přišli jsme tady s rodinou na pozvání mé kolegyně z práce.”

anketa: “Mi se tady moc líbí, jak na začátku vyrábějí pravítka. Koupila jsem si motýlka a jezdila na koni.”

anketa: “Já jsem z Fryčovic, to je tady kousek a jsem moc nadšená. Je strašně hezké, že spousta lidí ještě dělá ručně krásné výrobky. Minulý rok jsem přišla až kolem 15. hodiny, což bylo pozdě, proto jsem letos přišla dříve.” 

Vánoční jarmark v Horním Sklenově se po deseti letech zařadil mezi tradiční akce a nezbývá než doufat v jeho další úspěšné ročníky.

---Mohlo by Vás také zajímat