Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Lidé jsou ve finanční tísni, hledají pomoc v poradnách
  • Sociální zařízení nákazu Covid-19 zvládly
  • Končící doly Darkov a ČSA přecházejí z OKD pod Diamo
  • Neukáznění řidiči ničí zeleň a chodníky
  • Tvář Nového Jičína bude usměrňovat městský architekt

Lidé jsou ve finanční tísni, hledají pomoc v poradnách

Problémy se ztrátou zaměstnání a neschopnost platit své závazky, začíná trápit stále více lidí. Častěji se tak obracejí na poradny. Stejnou zkušenost má i Tulipán v Horní Suché na Karvinsku.

Poradna spolku Tulipán v Horní Suché funguje od roku 2015. Pomáhá lidem například s rozvodem, výživným, či s pěstounskou péčí. Od vypuknutí pandemie se ale častěji na poradnu obracejí lidé, kteří se dostali do finanční tísně.

Tereza Sadok, vedoucí poradny spolku Tulipán: "Musím říct, že počet žadatelů o insolvenci se zvýšil. Nejčastějším důvodem je ztráta práce a neschopnost najít si novou. Protože většina odvětví jsou zavřená, tudíž číšníci, nebo kuchaři, dokonce i kadeřníci si hledají práci mimo svůj obor, a je to velký problém. Takže se dostanou do dluhů, nemohou splácet a ta podpora státu není taková, jakou by potřebovali.”

Poradna ale pomáhá i seniorům, samoživitelkám, či lidem ze sociálně vyloučených lokalit. Se svým problémem se na poradu obrátila i paní Vanda.

paní Vanda, klientka poradny: "Vzala jsem si půjčku a zdálo se mi, že furt hodně platím. Pomohla mi to vyřešit a nakonec mi sehnala i advokáta.”

paní Dana, klientka poradny: "Já jsem přišla za paní Terezkou s ohledem přepsání nemovitosti. Nešlo to nějak přepsat, pomohla mi, sehnala mi advokáta."

Poradna neslouží jen pro místní obyvatelé, ale i pro lidi z okolních obcí. Telefonicky se může objednat každý, kdo potřebuje pomoc.

---

Sociální zařízení nákazu Covid-19 zvládly

Nákaza Covid-19 se nevyhnula ani sociálním zařízením ve Frýdku-Místku. Naštěstí se s ní všechny pobytové domy popraly na výbornou. Výrazně pomohli dobrovolníci, kteří zastupovali zaměstnance v karanténě a nyní už všichni spoléhají na očkování, kterým si prošli uživatelé i pracovníci.

Nákaza koronavirem udělala během ledna pořádný rozruch v Domově Přístav ve Frýdku-Místku.

Petra Morcinková, ředitelka Domova Přístav Frýdek-Místek: "Během tří týdnů se nám nakazilo 25 uživatelů a 20 pracovníků, což bylo docela organizačně náročné, protože to byla většina pracovníků."

V domově panoval přísný režim, pečovatelé nosili ochranné obleky a nakažení klientu museli být v izolaci na pokojích.

Petra Morcinková, ředitelka Domova Přístav Frýdek-Místek: "Pouze u dvou případů muselo dojít k hospitalizaci, ale oba dva uživatelé se nám ve zdraví vrátili, za což jsme teda rádi."

Podobná situace panovala i v Domově se zvláštním režimem Beskyd, kde měli nakažené klienty i zaměstnance na konci minulého roku. S nemocí se ale v zařízeních vypořádali na výbornou.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "V obou těchto zařízeních pomohli dobrovolníci vyškolení Českých červeným křížem a také dobrovolníci ADRY. Všem těmto osobám chci velmi poděkovat. Bez nich by se situace zvládala opravdu mnohem složitěji."

Petra Morcinková, ředitelka Domova Přístav Frýdek-Místek: "Měli jsme pracovníky z jiných služeb Armády spásy, to znamená tady z prevence bezdomovectví Frýdek-Místek, měli jsme i zapůjčený personál zdravotní z Kunčiček, to znamená z domova Přístav Kunčičky Ostrava. Pracovali tady i duchovní Armády spásy, bývali pracovníci Armády spásy, takže nějak takovou tou pomocí jsme to zvládli tu situaci."

Nákaza se tak během pandemického roku postupně dostala do téměř všech sociálních zařízení.

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Situaci s Covidem jsme nějakým způsobem ustáli, teď neevidujeme žádné nakažené uživatele a co se týče zaměstnanců, tak teď dobíhají na nemocenské ještě dva."

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Nechci to zakřiknout, ale aktuálně se v pobytových sociálních zařízeních nákaza Covid udržuje na velmi nízkých číslech. Věřím, že je to i důsledek očkování, kdy první dávku dostali jak uživatelé, tak zaměstnanci a nyní probíhá očkování druhou dávkou."

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Máme za sebou už druhé kolo očkování, zapojilo se do něj vlastně skoro 70 procent personálu z přímé obslužné péče. Uživatelé měli i zájem, tam evidujeme nějaký pětaosmdesáti procentní zájem, takže teď čekáme na doběh účinnosti té vakcíny."

Petra Morcinková, ředitelka Domova Přístav Frýdek-Místek: "Vzhledem k tomu, že většina uživatelů prošla Covidem v současné době, tak bylo naočkováno pouze 7 uživatelů, kteří neprošli touhle nemocí a 7 pracovníků, kteří neprošli. Zbytek bude očkován až po devadesáti dnech od nákazy."

Nemoc teď bohužel výrazně ohrožuje převážně mladší ročníky ve společnosti. Svůj podíl na tom mají rychle se šířící mutace koronaviru.

---

Končící doly Darkov a ČSA přecházejí z OKD pod Diamo

Hned dva doly v našem kraji končí v tomto týdnu provoz a od března přecházejí z OKD pod státní podnik Diamo. Část zaměstnanců sice bude pokračovat na sanačních pracích, ale většina horníků končí. Těžba v dalších šachtách OKD prý ale rozhodně v tomto roce neskončí. Moravskoslezský kraj už má koncepci rozvoje pohornické krajiny.

Od 1. března už doly ČSA a Darkov budou spadat pod státní podnik Diamo, který se zabývá především zahlazovacími pracemi po hornické činnosti. Na sanaci šachet zůstane pracovat pouze 500 zaměstnanců OKD. Ostatní musejí odejít. 

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu: "1 252 absolvuje v první polovině března propouštěcí pohovory. Výše odstupného se odvíjí od způsobu ukončení pracovního poměru a od počtu odpracovaných let. V případě ukončení pracovního poměru dohodou může zaměstnanec obdržet až 11násobek průměrného měsíčního výdělku."

Kraj chce pomoci i firmám, které byly na OKD napojeny a nyní kvůli jeho konci přijdou o zakázky. Je jich asi 300.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: „Nechceme nechat tyto firmy a jejich zaměstnance na holičkách, proto vznikl krajský program TASK FORCE OKD, který má za cíl pomoci firmám vyrovnat se s útlumem a ukončením těžby uhlí v regionu tak, aby dál úspěšně fungovaly a dávaly lidem práci. Cestou je pomoc získat finanční prostředky na inovace a úpravu jejich programu.“

Zbývající šachty v letošním roce zavřeny nebudou. Jde o Důl ČSM-sever a ČSM-jih, které bude společnost OKD dál provozovat jako jeden důl.

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu: "Necháváme ten termín otevřený, rozhodně ne letos. Nejbližší možný termín je konec roku 2022, to není ještě úplně definitivně stanovené, bude o tom určitě diskuse v následujících měsících. Bude to rozhodně záviset na vývoji cen uhlí, i na celkových ekonomických výsledcích společnosti."

Kraj připravuje proměnu území po těžbě mezi městy Karviná, Havířov a Orlová. Chce tam rozvíjet inovativní podnikání, ale také vytvořit lidem možnosti pro trávení volného času, například vystavět cyklostezky.

---

Neukáznění řidiči ničí zeleň a chodníky

V Ostravě-Porubě chybí bezmála 3 tisíce parkovacích míst. Řidiči tak parkují, kde se dá. Mnohdy i nezákonně. Ničí přitom chodníky i zeleň.

V Ostravě-Porubě se objevil další nešvar. Téměř po celém obvodu je rozježděná zeleň. Stopy po kolech aut na ni zanechávají neukáznění řidiči. Svá auta navíc odstavují i na místech určených hasičům, nebo záchranářům.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “My se nacházíme na ulici Josefa Skupy, kde jsme realizovali v roce 2019 integrovaný záchranný systém. Velice často se stává, tady vidíme krásný příklad, že zde stojí nějaká dodávka, která zde parkuje dejme tomu několik hodin."

Lidé často vjíždí také na chodníky, které se pod těžkými auty propadají a nezastaví je ani zeleň.

Někteří řidiči na trávnících pouze parkují, jsou ale řidiči, kteří jsou tak bezohlední, že si zkracují cestu tím, že projedou celý dvůr.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “To je opravdu něco nepřípustného. Jakmile máme hlášený tento případ, tak zakročíme a poté zahajujeme správní řízení, případně to postoupíme městské policii."

Roman Karkoška, vedoucí odboru dopravy a údržby komunikací: “Člověk chápe, když si někdo potřebuje najet ke vchodu, protože stěhuje, vytahuje skříň, pračku. To je jakoby logické, ale toto bezohledné najíždění na zeleň, to je jako nepochopitelné. Nás pak ročně stojí statisíce nová výsadba a údržba té zeleně."

Další statisíce stojí i opravy poškozených chodníků. Tyto peníze by se přitom daly využít třeba na dětská hřiště, nebo jiné projekty.

---

Tvář Nového Jičína bude usměrňovat městský architekt

Novojičínská radnice hledá externího architekta. Měl by být poradcem u významných projektů, a to nejen pro město. Odbornou radu u něj získají také občané nebo investoři, kteří plánují své stavební záměry na území města.

Na počátku tohoto volebního období vedení novojičínské radnice zřídilo komisi architektury jako poradní orgán rady města. Teď se navíc rozhodlo pro oblast urbanismu a územního plánování zřídit nově pozici externího městského architekta.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jedním z plánů vedení města v tomto volebním období je i právě zkvalitnění rozvoje města a větší důraz na architektonické, případně ideové soutěže, které do této doby příliš neprobíhaly. Jedním příkladem z minulého volebního období to byla obřadní síň, na kterou se dělala ideová soutěž.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “My počítáme, že tento městský architekt by měl být poradenským a konzultačním místem pro zástupce vedení města a pro stěžejní odbory, kterými jsou zejména odbor rozvoje investic, odbor územního plánování a stavebního řádu.”

Architekt by měl pro město začít pracovat ve 2. čtvrtletí letošního roku, smlouva bude znít na 500 hodin ročně.

Marie Machková, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín: “Externí spolupracovník úřadu bude mít konzultační hodiny jednou týdně a v nich poskytne osobní odbornou pomoc nejen městu, ale i veřejnosti, developerům, investorům a vlastníkům nemovitostí, aby jejich záměry nebyly v rozporu s architektonickým rozvojem a koncepcemi města.”

Jeho prvním úkolem by mohla být architektonická soutěž na multifunkční sportovní halu, rekonstrukci smuteční síně nebo pěší lávky na ulici Novosady.

---Mohlo by Vás také zajímat