Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku se zpřísní opatření
  • OPF Karviná nabízí nové studijní programy
  • Sdružení pro rozvoj MSK pracuje na nových projektech
  • Dokončení revitalizace bruntálské zámecké sala terreny

Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku se zpřísní opatření

Ministerstvo zdravotnictví musí přistoupit ke zpřísnění opatření na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Důvodem je stále se zvyšující počet nakažených horníků a jejich kontaktů. Až do odvolání se nebudou moci pořádat akce nad sto lidí a zvýší se i opatření v nemocnicích a sociálních zařízeních.

Počet případů onemocnění Covid-19 stoupá. Jen za neděli vyšly pozitivní testy u více než tří set osob. Nejvíce případů pak hygienici evidují na Karvinsku, a to kvůli stále se šířící nákaze mezi horníky a jejich kontakty. Ministerstvo zdravotnictví proto od úterý přistupuje ke zpřísnění opatření v Moravskoslezském kraji.

Adam Vojtěch (nez. za ANO), ministr zdravotnictví: "Zde nadále bude platit povinnost nosit roušky na vnitřních akcích nad sto osob, pokud to jsou akce uvnitř budov. A také u činností, které jsou epidemiologicky závažné, s výjimkou stravovacích služeb, a je tam bližší kontakt než 1,5 metrů, což jsou typicky kadeřníci. Tady bude i nadále v rámci MSK povinnost nosit roušky u zaměstnanců.”

Speciální opatření se týkají i nemocnic na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Znova budou zavedeny triáže, platí opět povinné testování všech zaměstnanců a pacientů, kteří budou přijímání k hospitalizaci. Stejná opatření se týkají i sociálních zařízení.

Norbert Schellong, ředitel NsP Havířov: "Triážní hlídky, kontrolovaný vstup do nemocnic, my jsme ho v podstatě asi jako jediní v celém Česku v rámci Moravskoslezského kraje nikdo ani nerušili, takže pro nás to není nic nového. Co se týče návštěv, také nedošlo k uvolnění v našich nemocnicích kvůli epidemiologické situaci v rámci dolů.” Tím novým nařízením je testování všech zdravotníků nemocnice.”

Přesto, že většina pacientů má lehký průběh, v současné době je v havířovské nemocnici hospitalizovaných pacientů s Covid-19 třináct. Z toho tři jsou ve vážném stavu.

Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku se od 30. června nesmí dále pořádat žádné akce nad sto lidí. Restaurace a hospody mohou být otevřeny v době od 8 do 23 hodin. Nadále se musí dodržovat rozestupy mezi stoly dva metry. Zaměstnavatelé musí u pendlerů vyžadovat negativní testy na Covid-19.

Za vysokým počtem nakažených stojí plošné testování na dole ČSM.

anketa: "Když tam fárali, tak asi neměli roušky, protože se tam nedá dýchat. Nevím, proč šli do karantény tak pozdě.”

anketa: “Já si myslím, že to uvolnění bylo zbytečně brzo. Tady se ukazuje, že Covid-19 není jednoduchá záležitost.”

Hygienici mají v současné době velkou práci s dohledáváním všech kontaktů. Proto jim pomáhají i kolegové z jiných krajů.

---

OPF Karviná nabízí nové studijní programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné získala akreditaci nových profesně zaměřených studijních programů pro bakalářské studium. Nově se bude na tété vysoké škole vyučovat Marketing a Management v sociálních službách. V souvislosti s Marketingem má škola připraveny nové prostory pro výuku.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí zájemcům ke studiu nové studijní programy. Prvním z nich je bakalářský studijní profesně orientovaný program Marketing. Cílem studia je praktická příprava na budoucí povolání, studenti se budou častěji setkávat s odborníky z praxe.

Halina Starzyczná, garantka studijního programu Marketing: “Marketing je o zákazníkovi a o jeho potřebách, Studenti budou poznávat zákazníky, jak uspokojovat jejich potřeby, budou připravovat a prezentovat jejich produkty,budou si umět vytvořit webové stránky nebo si připraví projekt e-shopu.”

Na studenty čekají semináře, práce v týmech. Absolventi tohoto programu by mohli pracovat jako analytici, kreativci, manažeři v oblasti marketingu, v oblasti průzkumu trhu nebo specialisté na styk s veřejností.

Halina Starzyczná, garantka studijního programu Marketing: “Někteří absolventi se mohu ocitnou jako představitelé menších společností a organizací různého typu nebo si založí vlastní podnik."

V souvislosti s Marketingem má škola připraveny nové prostory pro výuku, tzv. Edukační laboratoř. Ta obsahuje 12 pracovních míst napojených na lokální počítačovou síť, prezentační místnost, relaxační místnost a potřebné sociální zázemí. V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy či jiné odborné akce, setkávání pracovních týmů a podobně.

Druhým studijním programem je Management v sociálních službách.

Jarmila Duháček Šebestová, garantka studijního programu Management v sociálních službách: "Tento obor uchazečům nabízí perspektivu řídit organizaci neziskového sektoru nebo vést svůj vlastní sociální podnik, takže v průběhu studia projdou předměty, které se zabývají příspěvkovými organizacemi, neziskovými organizacemi, mohou si zkusit dobrovolnické projekty, máme i spolupráce s komunitním centrem ARCHA, kde mohou zažít spolupráci se.seniory."

Program nabízí i projekty v rámci sociálního podnikání s odbornými partnery, kteří spolupracují s klastrem sociálních podniků, Studenti budou mít možnost sestavit svůj vlastní podnikatelský plán. S realizací jim pomohou spolupracovníci z Bussines Gatu.

Jarmila Duháček Šebestová, garantka studijního programu Management v sociálních službách: "Mohou se uplatnit v řídících funkcích v rámci neziskových organizací, řízení kvality sociálních služeb, komunitního plánování ve veřejné správě nebo si mohou založit svůj vlastní sociální podnik nebo spolupracovat s chráněnou dílnou."

Přihlášky mohou zájemci podávat až do konce srpna. Pro Marketing bude přijato až 100 studentů pro program Management sociálních služeb pak studentů 50.

---

Sdružení pro rozvoj MSK pracuje na nových projektech

V průmyslové zóně František v Horní Suché se konalo zasedání Rady Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Zástupci debatovali zejména o připraveností projektů na dobu, kdy dojde k útlumu těžby.

Podle Sdružení pro rozvoj MSK pandemie změní i hospodářství v regionu. Útlum těžby v OKD se nezadržitelně blíží, Česká republika bude muset respektovat cíle Zelené dohody pro Evropu. Na jednání rady sdružení se zástupci bavili zejména o připravenosti na nadcházející dobu.

Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MSK:  "Já vidím největší problém v teplárenství. Celé teplárenství je zaměřeno na černé uhlí. Máme tady velké systémy ať v Ostravě, Orlové, Karviné, Havířově, všechno je na černém uhlí. To se musí nějak transformovat, ale mělo by se to transformovat tak, aby cena za teplo byla pro občana přijatelná. Druhý problém, který vnímám, a který také souvisí s uhlím,  je hutnictví. Protože hutnictví potřebuje v té prvovýrobě koks.”

Zástupci sdružení se shoduje na tom, že financí bude z EU zřejmě dostatek.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana MSK pro program RE:START: "My jsme v rámci třech uhelných regionů. Měli bychom být subjektem financování z takzvaného fondu spravedlivé transformace pro přechod od uhelné energetiky a hospodářství k bezuhelné. Pro ty tři kraje by tam měly být zdroje ve výši 3,41 miliardy eur. Peníze budou a otázka je, aby byly připravené dobré projekty a na tom teď pracujeme.”

V současné době jde o čas a sdružení si uvědomuje, že všechny zúčastněné strany musí nyní přeřadit na vyšší rychlost. 

---

Dokončení revitalizace bruntálské zámecké sala terreny

Zámek v Bruntále získal další reprezentativní prostory. Po dvou letech byla náklady téměř 38 milionů korun dokončena přestavba saly tereny v zámecké zahradě. Finance poskytl Moravskoslezský kraj z evropské podpory Česko – slovenského projektu.

Italský výraz sala terrena znamená v češtině přízemní sál. Jedná se o otevřenou architektonickou stavbu charakteristickou zejména pro barokní palácové a zámecké zahrady. Sala terrena bruntálského zámku byla postavena v roce 1894.    

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MS kraje: „Bylo to v 84. roce, kdy se mi dostalo té cti a tady v zámku jsem vešel do stavu ženatý. Velmi dobře na to vzpomínám, protože zámek už byl před uzavřením a pak prošel celkovou rekonstrukcí. My máme se zámkem další plány a připravujeme projektovou dokumentaci na opravu střechy a fasády tak, aby ten zámek opět vynikl.

Bruntálská sala terrena během své existence sloužila mnoha různým účelům, býval v ní i zámecký pivovar. Po druhé světové válce se reprezentativní budova změnila ve skladiště, pak dlouhá léta zela prázdnotou a postupně nezadržitelně chátrala.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: „Sala terrena byla zrekonstruována do původní podoby tak, jako před sto lety. Pro návštěvníky bude tento prostor otevřený do konce června a to z toho důvodu, že paralelně začíná i rekonstrukce celého zámeckého komplexu, to znamená celé zámecké zahrady.

Zámek v Bruntále patří k nejnavštěvovanějším kulturním památkám okresu Bruntál. Zdejší sala terrena je pak v rámci Moravskoslezského kraje unikátem, žádná jiná stavba podobného typu zde není. Mohla by proto přitáhnout další návštěvníky.

Jan Krkoška (ANO), náměstek hejtmana MS kraje: „Pro město Bruntál a okres Bruntál je zámek v Bruntále velmi důležitým lákadlem pro turisty a já jsem velmi rád, že se nám podařilo přispět velkou finanční částkou z evropské podpory, konkrétně z česko–slovenského projektu, kdy jsme tady dostali více jak 30 milionů korun právě na opravu sala terreny.

Reprezentativní zahradní objekt bude mít mnohostranné využití. Bude sloužit nejenom návštěvníkům zámku, ale samozřejmě také lidem z města. Nová sala terrena svým významem překračuje hranice města i celého bruntálského okresu.

Petr Rys (STAN), starosta Bruntálu: „Oprava saly terreny je významnou investiční akcí, která se v Bruntále uskutečnila a je velmi pozitivní, že MS kraj se rozhodl investovat do bruntálského zámku. Já se moc těším na svatby, které se zde budou konat. Těším se až sem lidé budou moci chodit, odpočívat, až si budou prohlížet salu terrenu a až se tady bude konat mnoho kulturních akcí.“

Jitka Koščáková, ředitelka Muzea Bruntál: „.Bude to zde využíváno jak pro návštěvníky muzea, tak vlastně pro občany města, protože jsou to tak pěkné prostory, že si myslím, že tady mohou být konány svatby a také koncerty, kulturní a společenské akce. V části je také už základ lapidária, které budeme dále rozšiřovat.

Nová sala terrena bude otevřena návštevníkům jenom několik dní. Pak bude objekt opět uzavřen, protože začne revitalizace zámeckého parku. Znovuotevřena bude začátkem příští návštěvnické sezóny.

---Mohlo by Vás také zajímat