Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Předregistrace pacientů nové zubní ambulance v Rýmařově
  • Prostor před kostelem sv. Ducha ozdobí jezírko
  • Oprava mostu v Branticích se chýlí ke konci
  • Novojičínská nemocnice má nový špičkový přístroj
  • Cesta k vánoční harmonii

Předregistrace pacientů nové zubní ambulance v Rýmařově

Podobně jako před týdnem ve Městě Albrechticích, proběhla i Rýmařově předregistrace zájemců o ošetřování v nové zubní ambulanci. Celkem se on line i na místě přihlásilo přes dva tisíce zájemců.

Fronta, která se od rána vytvořila před registračním místem, brzy pominula, nebyla totiž vůbec nutná.

Radka Zámarská, vrchní stomatologická sestra: „Jde to úplně skvěle. Pacienti jsou šikovní, disciplinovaní, všechno mají v pořádku vyplněné. Minimálně zapomínají psát bydliště, někdy pojišťovnu, sle jinak je to všechno v pořádku. Zájemci jsou z Rýmařova, z Bruntálu a širokého okolí, dokonce i z Opavy.“

Ladislav Václavec, ředitel SZZ Krnov: „Postup bude úplně stejný. My zkontrolujeme ty přihlášené pacienty, zkontrolujeme to, jestli už nejsou zaregistrováni u nějakého jiného zubaře, zkontrolujeme, ať tam není duplicita mezi písemnými a on line přihláškami a potom vylosujeme potřebný počet pacientů.“

Podle počtu zájemců, bylo i v Rýmařově zřejmé, že zde ambulance velmi chyběla.

Anketa, zájemci o registraci: „No od té doby, co paní Valíčková skončila, měla už roky, tak už čekám prakticky celou dobu na zubaře.“

„No já úplně šťastná, protože už dlouho nemám zubaře svého.“

„Jak dlouho nemám zubaře? To, co šla paní doktorka do důchodu. Od té doby nemám.“

Luděk Šimko (nez.), starosta Rýmařova: „No já jsem také strašně rád, že se nám to podařilo, každopádně děkuji krnovské nemocnici a především panu řediteli, že se nám to povedlo a od 1.1. začne ordinace fungovat.“

Krnovská nemocnice je připravena, shánět dále stomatology do Rýmařova i do celého okresu.

Ladislav Václavec, ředitel SZZ Krnov: „Dokonce se nám přihlásila jedna paní doktorka, která je tady z Rýmařova. Máme naplánované a už to je v běhu, ordinace jak v Bruntále, tak v Jindřichově ve Slezsku a další křeslo ve Vrbně pod Pradědem.“

---

Prostor před kostelem sv. Ducha ozdobí jezírko

Jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v Ostravě-Zábřehu okolí kostela sv. Ducha ozdobí jezírko i nová zeleň. Vítězný návrh připravilo v architektonické soutěži studio m2au a s úpravami by se mělo začít asi za dva roky.

Celkem sedm návrhů posuzovala porota v rámci urbanisticko krajinářské soutěže na řešení okolí kostela sv. Ducha v Zábřehu. Jde o moderní stavbu architekta Marka Štěpána z roku 2004, která leží uprostřed významného veřejného prostranství s velkým potenciálem. Podle porotců zadání nejlépe splnilo brněnské studio m2au.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Kostel sv. Ducha architekta Marka Štěpána bezesporu patří mezi nejvýraznější novodobé ostravské stavby. Jsem proto velmi ráda, že se podařilo najít shodu s městským obvodem, nerealizovat původní návrh prosté technické opravy území, ale jít cestou architektonické soutěže, jejímž cílem je především najít nejlepší možný směr pro daný úkol a kvalitního partnera pro další práci. V následujících týdnech tak s vítězi zahájíme jednání o smlouvě na projektové práce.“

Návrh vnáší do prostoru současného parkoviště vodní prvek v podobě mělké vodní plochy, zázemí pro letní kino či dětské hřiště. Přibýt by mělo také stromořadí. Porotci při hodnocení mimo jiné ocenili nápaditý mobiliář, který vychází  tvarů okenních otvorů kostela.

Ondřej Vysloužil, ředitel ateliéru MAPPA: „Všechny návrhy byly propracované a nabízely kultivované řešení okolí kostela, nicméně pro přítomné posuzovatele bylo nanejvýš důležité souznění návrhu s charakterem území a zejména s předpokládanou funkční náplní takto důležitého veřejného prostranství. A při tomto pohledu některé návrhy ne úplně dobře obstály. O těch, které ano, pak byla vedena dlouhá diskuse a vybrat vítěze, který kritéria soutěžního zadání naplnil ze všech nejkomplexněji, bylo velmi složité."

Rekonstrukce prostoru by mohla proběhnout v roce 2025–2026, předpokládané náklady na realizaci budou do 100 mil. korun.

---

Zprávy krátké 29. 11. 2022 17.00 - 3
Za velkého zájmu médií začalo u Krajského soudu v Ostravě další jednání s odsouzeným vrahem Petrem Kramným, který se opět domáhá obnovy procesu. Důkazem by měly být nové znalecké posudky z oboru elektro a soudní patologie, které prý vylučují usmrcení elektrickým proudem. Igor Krajdl, místopředseda krajského soudu v Ostravě: "Soud povolí obnovu řízení tehdy, pokud by nově provedené důkazy, ve spojení s důkazy provedenými v původním řízení, měly vliv na rozhodnutí o vině, tzn. že by znamenaly, že pan Kramný by byl nevinen."
Jana Rejžková, obhájkyně Petra Kramného: "Zjistili jsme nějaké skutečnosti, které by podle našeho přesvědčení byly způsobilé k výroku o obnově řízení."
nevlastní otec Petra Kramného: "Stoprocentně věříme, že to vyjde."

---

Oprava mostu v Branticích se chýlí ke konci

Dopravu mezi Bruntálem a Krnovem již několik měsíců komplikuje úplná uzávěra silnice první třídy č. 45 z důvodu rekonstrukce mostu v Branticích. Řidiči tak musejí stavbu objíždět přes Brantice a Zátor, nákladní auta a kamiony mají cestu ještě komplikovanější.

Stavební práce na rekonstrukci mostu se pomalu chýlí k závěru.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Oprava mostu silnice 45 v Branticích bude ještě letos hotová. Oprava za necelých 15 milionů korun úplně uzavřela silnici č. 45. Osobní vozy využívají objížďku Branticemi, nákladní doprava jezdí přes Krnov, Velké Heraltice a Bruntál.“

Brantice i Zátor jsou odkloněnou dopravou velmi přetížené a silnice, která jimi prochází je úzká.

Daniel Říha (nez.), starosta Brantic: „Vnímáme to, ta situace není pro občany jednoduchá, všichni se těší na to, až uzavírka skončí, podle všech informací by to dokončení prací mělo proběhnout v termínu.“

Salome Sýkorová (nez.), starostka Zátoru: „Samozřejmě, když jsme dávali kraji vyjádření, tak jsme chtěli, aby to ráno tady dopravní policie hlídala a je tam třicítka. Před školou, protože před školou je ta situace opravdu nejhorší. Vždycky v ranních hodinách.“

Starostové netrpělivě sledují postup stavebních prací, využívající i současné mírné počasí.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „.Aktuálně máme vybetonovanou nosnou konstrukci, na kterou byla položena tzv pečetící vrstva včetně izolace. Před mostem jsou hotové přechodové oblasti a v následujících dnech bude probíhat betonáž říms. Příští týden přijdou na řadu asfalty před zpětnou betonáží svodidel a lajnování dopravního značení.“

Plánovaným dnem, kdy by spojnice obou měst měla být opět volně průjezdná, je středa 14. prosince.

---

Novojičínská nemocnice má nový špičkový přístroj

Novojičínská nemocnice zmodernizovala přístrojové vybavení. Nyní má k dispozici špičkový přístroj nové generace pro nukleární medicínu. Pomáhá zejména pacientům Komplexního onkologického centra.

Výkonnější, přesnější a šetrnější k pacientovi - to je základní charakteristika digitalizovaného přístroje nové generace pro nukleární medicínu, kterým jen pár dnů disponuje novojičínská nemocnice.

Marek Velkoborský, primář oddělení radiologie Nemocnice AGEL NJ: “Nacházíme se na oddělení nukleární medicíny a ten přístroj za námi je nový přístroj PET / CT, což je pozitronová emisní tomografie a počítačová tomografie, jsou to tedy dva přístroje v jednom a tedy dvě zobrazovací metody v jednom.”

Modernizace přístrojového vybavení přišla na 65 milionů korun, investice nemocnice byla spolufinancována z dotačního titulu Evropské unie.

Marek Velkoborský, primář oddělení radiologie Nemocnice AGEL NJ: “To zobrazení na tomto přístroji šetrnější v tom, že můžeme snížit dávku radiofarmaka a je tam i nižší radiační zátěž. Zároveň má ten přístroj vyšší diagnostickou přesnost a jsme schopni rozeznat více detailů, než na půl vodním starém přístroji.”

Z 90 procent slouží tento přístroj k vyšetření onkologických pacientů.

Marek Velkoborský, primář oddělení radiologie Nemocnice AGEL NJ: “Jedná se jednak o diagnostiku, tedy detekci nových nádorových onemocnění a dále potom ke sledování léčby a výsledků léčby.”

Kromě toho se dá tento hybridní přístroj využít v kardiologii, ročně jim mohou vyšetřit až tři tisíce pacientů.

---

Zprávy krátké 29. 11. 2022 17.00 - 4
Hasiči v Třinci cvičili součinnost s dalšími složkami IZS a s úřady při simulovaném úniku plynu v Třineckých železárnách. Hasiči zasahovali v dýchací technice, měřili koncentrace plynu a také varovali obyvatele okolí. Vyzkoušeli i sirény.

Ostravský strážník, který v tu chvíli zrovna mířil na noční směnu, objevil muže, který se s bruskou pokoušel ukrást katalyzátor u zaparkovaného auta. Přivolaní policisté zjistili, že muž je v celostátním pátrání. Tvrdil, že si spletl vozidlo, že katalyzátor chtěl uřezat u vlastního.

---

Cesta k vánoční harmonii

Pracovníci MěDK Karviná pro obyvatele města připravili novou akci nazvanou Cesta k vánoční harmonii. Souběžně na několika místech probíhaly různé aktivity, které ještě před adventní nedělí měly návštěvníky naladit do vánoční atmosféry.

Městský dům kultury se stal místem, které ještě před začátkem adventu dopřálo lidem vánoční atmosféru. Už od rána vítal návštěvníky malý historický jarmark a také živá zvířata. Uvnitř souběžně probíhalo několik aktivit najednou. Například v malém sále probíhala přednáška na téma Feng- Shui a příprava na harmonické Vánoce.

Iva Matyášová, přednášející: "Celá přednáška bude zaměřena na rady, jak vyzdobit svoje prostory doma, a pracovišti, v interiéru, jak se naladit a nastavit a jak utvářet. bude to zacíleno na vědomé utváření."

Na několika místech měli také rodiče s dětmi možnost tvořit a vyrábět různé dekorace prostřednictví workshopů a dílniček spojených s vánoční tématikou. Jedna z nich byla například v Mánesově síni.

Eva Makowková, lektorka a výtvarnice: "Děti si tady mohou vyrobit andílky. Vyrábíme dva různé druhy, jeden je z papíru s klasickými křídly a druhý je neviditelný a má křidélka udělané z pírek."

A v obřadní síni si lidé mohli dopřát relax a pohodu v podobě jógy a muzikorelaxace.

Ivana Pamroková, lektorka: "Jóga a muzikorelaxace vždy působí tak, že člověk odchází a říká si, že nemá žádné problémy a to je důležité v dnešní době."

anketa: návštěvníci akce: "Atmosféra výborná, inspirace pro mě, protože já si to udělám sama. Líbí se mi všechno a děvčata jsou příjemná." "Chybělo to ty dva roky, co to teď nebylo, takže jsem za to rád." "Je to tady moc hezké, přilákal mě velbloud, který stál venku."

V průběhu akce se také o vánoční atmosféru postarala i cimbálová muzika Slezan.

---Mohlo by Vás také zajímat