Regionální zprávy VÍKEND

  • Výběr hlavních událostí týdne
  • Jaderné modulární reaktory jsou budoucností MS kraje
  • Začala rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově
  • On-line veletrh středních škol
  • Vážných dětských úrazů naštěstí není mnoho
  • Výzkum o názorech obyvatel kraje zahrnul 1000 respondentů
  • KPS Ostrava má za sebou velmi úspěšný rok

Jaderné modulární reaktory jsou budoucností MS kraje

Moravskoslezský kraj chce, aby se teplo a elektřina pro obyvatele vyráběly levně, ekologicky a bezpečně. To dobře umí malé modulární reaktory (SMR). Proto uzavřel s dalšími třemi partnery memorandum o spolupráci na jejich rozvoji.

Malé modulární reaktory mají v budoucnu po ukončení využívání uhlí a později i zemního plynu jako jediné potenciál pokrýt většinovou potřebu tepla a elektrické energie v regionu.

Jakub Unucka (ODS), první náměstek hejtmana MS kraje: „V roce 2050 musí mít Česká republika bezemisní energetiku a to s plynem nejde. Takže nejpozději v tomto roce musíme nahradit tyto zdroje něčím jiným a opravdu jsme přesvědčeni, že nic jiného než jádro to být nemůže.“

Moravskoslezský kraj bude koordinovat přípravu podmínek pro výstavbu malých modulárních reaktorů se společností Veolia, která je největším dodavatelem dálkového tepla v regionu.

Jakub Tobola, člen představenstva společnosti Veolia Energie: „Budeme přecházet do budoucna k biometanu či vodíku, nicméně alternativa malých modulárních reaktorů je nejzajímavější.“

Odborným garantem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Igor Ivan, prorektor VŠB-TU Ostrava: „Tento zdroj je bezpečný, spolehlivý a zajistí budoucnost MS kraje a jeho energetickou soběstačnost a hlavně výrazně sníží vazbu na vnější zdroje energie.“

Malý modulární reaktor DAVID vyvíjí společnost Witkowitz Atomica.

David Chrobok, předseda představenstva společnosti Witkowitz Atomica: „To je řešení pro budoucnost, to je odpověď na to, jak se dostat k energetické bezpečnosti a soběstačnosti.“

Malé jaderné reaktory nové generace jsou mimořádně bezpečné, což je umožňuje umístit přímo do měst, a mohou tak nahradit stávající teplárny a elektrárny.

---

Začala rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově

V polovině listopadu začala dlouho očekávaná rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově. Objekt byl ve špatném stavu a doslova chátral. K rekonstrukci budovy se přistoupilo hned poté, co budovu převzalo město do svého majetku.

Budovu polikliniky převzalo město darem od Moravskoslezského kraje na sklonku roku 2020. Ihned začaly přípravy k její  rekonstrukci.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Nám záleží na tom, aby ty lékařské provozy tam zůstaly. Takže jsme poliklinika převzali a na nás spadlo břímě té rekonstrukce."

Revitalizace začala na konci listopadu, předpokládá se, že hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Nejdůležitějším úkolem je zlepšit její energetickou náročnost.

Pavel Lyčka, investiční referent odboru majetkového MMK: "Každý pavilon se dělá zvlášť, teď probíhají práce na pavilonu A3. Čtvrté patro převážně zubařské ordinace jsou dokončeny a předávány zubařům, ve třetím patře se pracuje."

Před začátkem rekonstrukce byli všichni lékaři a další nájemci seznámeni s časovým harmonogramem prací. Zpátky do své ordinace se už pomalu vrací zubaři, třeba paní Lucyna Franková.

Lucyna Franková, zubařka: “Organizace byla super, já jsem spokojená. Já jsem spokojená, že to město vzalo, opravdu jsem spokojená."

Poliklinika má také své webové stránky, kde najdete všechny potřebné informace k lékařům, ordinačním hodinám a podobně.

---

On-line veletrh středních škol

Víc jak sto středních škol z Moravskoslezského kraje se postupně zapojilo do prezentace po internetu. Informace o studiu poskytovali především žákům 9. tříd, kteří přemýšlejí nad dalším studiem. Zítra on-line veletrh končí prezentací škol z Karvinska.

Střední školy z Moravskoslezského kraje daly zájemcům během uplynulých dnů možnost se on-line připojit k vysílání a získat tak informace o škole, kterou by chtěli studovat.

Václav Schreiber, Masarykova střední škola zemědělská a VŠ, Opava: „Nejčastěji se ptají, s jakým průměrem bereme, což ale nedokážeme říci přesně, protože je to každý rok jiné. Nebo kolik otevíráme míst, kolik nabíráme žáků, co se učí v konkrétních oborech. Naopak rodiče se pak ptají na odbornější věci: zda-li máme domov mládeže, jak funguje jídelna, jak je s dojezdem do školy.

Akce byla určená především žákům 9. tříd Základních škol, kteří se rozhodují, kam dál. Na Opavsku se jich do akce Online veletrh středních škol zapojilo 15.

Arnošt Klein, ředitel, Masarykova střední škola zemědělská a VŠ, Opava: „My nabízíme pro ZŠ 5 oborů, to je 162 volných míst. Tradičně je největší zájem o učební obor zemědělec-farmář a maturitní obor agropodnikání.“

Zatímco někde seděli u počítačů učitelé, jinde poskytovali informace také studenti.

Karla Labudová, ředitelka, Střední průmyslová škola stavební, Opava: „Možná jim lépe popíší jak nějaké obtíže se kterými se setkali. Tak i co nového se dozvěděli a naučili.“

Studenti oboru pozemní stavitelství, architektura a geodézie z opavské stavební školy ukázali a okomentovali také projekty, na kterých pracovali.

Vybrat si budoucí povolání není pro patnáctileté školáky jednoduché. Ke správnému rozhodnutí by jim měli pomoci kariérní poradci na školách a také rodiče.

Vendula Jasioková, kariérová poradkyně, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: " Důležité je, aby se naučili pojmenovat svoje dovednosti, svoje kompetence nebo schopnosti. Aby zjistili, co je pro ně důležité. Co je motivuje a jaké jsou jejich životní hodnoty.“

Podstatné jistě také je, opatřit si co nejvíce informací o konkrétních školách. Nyní to umožnil on-line veletrh. Školy ale plánují také dny otevřených dveří, které mohou v rozhodování pomoci.


---

Vážných dětských úrazů naštěstí není mnoho

Vážných dětských úrazů naštěstí není mnoho, ale pokud už se stanou, je velmi důležitá správná návaznost jednotlivých článků řetězce při jejich ošetření. Jenže jen málo zdravotníků může čerpat ze zkušeností a proto je důležité předávat si vzájemně informace a novinky v léčbě malých pacientů.

Polytrauma je úrazové postižení několika tělních systémů, které má za následek bezprostřední ohrožení života, což může být pro zdravotníky zejména u dětí velmi stresující. Nesetkávají se s ním často a proto je dvojnásob  významné znát správné postupy. V Ostravě proto už po šesté sešli odborníci na tuto problematiku.

Jan Divák, primář ARO FN Ostrava: " Scházejí se zde všechny složky péče o kritické dítě, tzn. přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu i péče v nemocnici."

Jedním z nejčastějších polytraumat u dětí je tonutí. Zdravotnická záchranná služba MS kraje má se záchranou po tonutích bohaté zkušenosti. K vážným zraněním dětí dochází také při dopravních nehodách.

David Holeš, náměstek ředitele ZZS MS kraje: "Děti tvoří pod 5 procent pacientů, které záchranná služba ošetřuje. O to větší stres je pro přednemocniční péči dostat se ke kritickému dítěti, protože to není běžný pacient, na kterého jsme denně zvyklí." 

V Moravskoslezském kraji končí nejtěžší případy ve Fakultní nemocnici Ostrava a bohužel počet těchto případů stále roste.

Ivo Kopáček, dětský traumatolog, FN Ostrava: "Dítě není malý dospělý, takže ty postupy, které jsou u dětí, jsou odlišné, než u dospělých. Souvisí s tím jejich psychomotorický vývoj i  jejich celkový vývoj."

Nejúčinnější ochranou před dětskými úrazy je prevence. Ta spočívá hlavně ve zvyšování obratnosti, tedy rodiče by své ratolesti měli vést ke sportu a pohybu venku. Samozřejmostí by měly být helmy a třeba při bruslení také chrániče. 

---

Výzkum o názorech obyvatel kraje zahrnul 1000 respondentů

Lidé v MS kraji mají obavu z přechodu k uhlíkové neutralitě. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého průzkumu Institutu 2050. Moravskoslezský kraj si také jako první region v republice nechal vypracovat Adaptační strategii na dopady změny klimatu.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „My se snažíme ukázat, že transformace je klíčovým slovem tohoto kraje. Vnmímáme, že se tomu musíme věnovat, protože lidé odcházejí pryč z důvodu, že vnímají negativní vliv životního prostředí.“

Na tuto strategii navázal projekt zacílený na posilování odolnosti LIFE COALA spolufinancovaný z EU, který s rozpočtem 400 milionů korun pomáhá na krajské i místní úrovni lépe reagovat na změny klimatu.

Jan Krkoška, náměstek hejtmana MS kraje: „Chceme ty peníze investovat z 20 procent do staveb, rekonstrukcí a podobně, a z 80 procent do připravovaných projektů. Naším cílem je, abychom ten region vytvářeli pozitivní a hlavně v rámci životního prostředí se tady lidé cítili bezpečně, měli tady práci.“

A co si vlastně lidé o transformaci kraje myslí?

Jan Krajhanzl, vedoucí výzkumného týmu: „MS veřejnost má blízko k ochraně přírody a volá po aktivnější ochraně klimatu, zároveň ale prožívá řadu obav.“

Projekt Life Coala bude trvat 10 let.

---

KPS Ostrava má za sebou velmi úspěšný rok

Klub plaveckých sportů Ostrava letos sbíral medaile na všech prestižních soutěžích. Jen na zimním MČR se mu podařilo získat 57 medailí. Z toho větší polovina byla zlatých.

Klubu plaveckých sportů Ostrava se letos daří. Už na začátku roku si velký úspěch připsaly plavkyně, které vyhrály plaveckou ligu a po několika letech se tak opět vrátily na trůn.

Jan Pala, předseda KPS Ostrava: “Dalším úspěchem byla letní sezóna, kdy po velmi úspěšném MČR se někteří z těch nejlepších kvalifikovali na evropské, potažmo světové soutěže. Na té světové soutěži se Tobiasi Kernovi, našemu nejlepšímu plavci podařilo vybojovat 6. místo, což je historicky nejlepší umístění našeho plavce z našeho klubu."

Tobias Kern, český reprezentant, KPS Ostrava: “Já jsem hrozně spokojený z toho, jak to dopadlo. Máme spoustu medailí, spoustu i juniorských rekordů na štafetě a nejvíce jsem spokojený za svůj juniorský rekord na stovku kraula. To bylo 47, 92 sekund.”

Vanda Švidrnochová, KPS Ostrava: “Na MČR jsem získala 5 zlatých medailí. 3 stříbrné a 4 bronzové se štafetou a za znaky. Jsem strašně spokojená až na 50 znak, ale jinak jsem spokojená. Určitě mám radost. Chtěla bych se dostat na ME juniorů, to je asi můj největší cíl teďka.”

Plavcům za jejich skvělé výkony gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších letech.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry