Regionální zprávy VÍKEND

  • Výběr hlavních událostí týdne
  • Z Ostravy do Beskyd budou jezdit moderní vlaky
  • Lidé hledají zubaře, NJ chce pomoci s klinikou
  • Výstavba parkovacího domu u MNO začne v říjnu
  • Připravuje se velká rekonstrukce jezu Riviéra
  • Daniel Orsag obhájil prvenství mezi jízdními policisty
  • FC Baník Ostrava zahájil oslavy 100 let od vzniku klubu

Z Ostravy do Beskyd budou jezdit moderní vlaky

Na železniční trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm začnou jezdit moderní vlaky typu push-pull, tedy soupravy, které jezdí oběma směry bez přepřahání lokomotivy. Trať navíc čeká také elektrifikace, takže dieselové lokomotivy nahradí ekologické.

Lidé, kteří jezdí za prací mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm a nebo turisté jezdící do Beskyd po železnici se dočkají vyššího komfortu cestování. Na trase budou nasazeny nové moderní soupravy push-pull. 

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: „Máme eminentní zájem obnovit a modernizovat vlaky, očekáváme vyšší komfort cestování na železnici, rozvoj chytrých služeb a rychlý, ekologický provoz. To vše samozřejmě stojí velké peníze. I proto jsme uzavírali smlouvy s Českými drahami o zajišťování regionální železniční dopravy tak, aby to umožnovalo národnímu dopravci dosáhnout na evropské peníze. S jejich pomocí pak mohl nakoupit i tyto nové vlakové soupravy."

Osobní vlaky  a motoráky, které po trati číslo 323 jezdí nahradí soupravy vyrobené v ostravském závodě Škody Transportation. Jízdenky se budou kupovat samoobslužně přes čipovou kartu ODISku.

Radek Podstawka, náměstek hejtmana MS kraje: "Je tady 356krásných  míst k sezení a ještě 410 lidí může stát, takže jsme schopni odvést do Beskyd skoro celou Ostravu."

Vlaky push-pull jsou v České republice novinkou a České dráhy na ně získaly z Evropské unie dotaci 85 procent. Zakázka vyšla na 1 miliardu.

Jiří Ješita, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní přepravu: „Celkem pět souprav bude jezdit na trati z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm. Vlaky nabídnou cestujícím komfortní interiér, bezbariérový přístup a moderní prvky výbavy. Zároveň v nich bude dostatek místa pro dětské kočárky, jízdní kola a nechybí ani speciální držáky na lyže. Velká okna v horním podlaží patrových vlaků pak nabídnou výletníkům jedinečné panoramatické pohledy na Beskydy.“ 

Nové vlaky začnou jezdit s novými jízdními řády od 12. prosince. Souprav je celkem pět. 

---

Lidé hledají zubaře, NJ chce pomoci s klinikou

Nedostatek zubařů pociťují lidé napříč krajem a výjimkou není ani Nový Jičín. Do problému se vložila i radnice. Pomůže s vybudováním stomatologické kliniky, otevřena bude pravděpodobně za tři roky.

Jiří Častulík z Nového Jičína byl zvyklý se o své zuby pravidelně starat. Letos na jaře ale zubařka zemřela a snaží se najít nového dentistku.

Jiří Častulík, obyvatel Nového Jičína: “A teď si vemte, máme si chránit chrup, máme si chránit zdraví a jak to máme dělat, když neseženeme zubaře.”

Také Renáta Sazovská hledá zubaře, její stomatoložka odešla do důchodu. Kontaktovala i Českou stomatologickou komoru.

Renáta Sazovská, obyvatelka Nového Jičína: “Vlastně řekla, že ta záležitost s těmi stomatology konkrétně v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě špatná, ale nikdo s tím dosud nic neudělá. Teď se to v Novém Jičíně dost vyhrotilo.”

Problém s nedostupností zubařské péče vnímá i vedení novojičínské radnice.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Připravujeme v podzimních měsících dotační titul s pobídkou směrem k nově příchozím zubařům, měla by být alokována částka pět milionů korun.”

Druhou formou pomoci je zřízení zázemí pro nové zubaře.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “V roce 2019 oslovily město dva manželské páry zubařů praktikující své zubařské praxe mimo Nový Jičín, po dvou letech jsme dospěli po diskuzích ke schválení dohody o spolupráci při přípravě nebytových prostor v tomto objektu právě na zřízení zubní kliniky.”

Stomatologické pracoviště by mělo vzniknout zhruba za tři roky.

---

Výstavba parkovacího domu u MNO začne v říjnu

Z ostravského magistrátu přišla dobrá zpráva. Vedení města se podařilo dohodnout se stavební firmou Geosan na vybudování parkovacího domu u městské nemocnice. Společnosti, které se umístily ve veřejné soutěži na prvních dvou místech totiž odmítly podepsat smlouvu kvůli nárůstu cen stavebních materiálů.

Nárůst ceny stavebních materiálů způsobil Ostravě problém s výstavbou parkovacího domu Městské nemocnice Ostrava. Firma, která nabídla nejnižší cenu a zakázku vyhrála, od smlouvy odstoupila a ani druhá společnost v pořadí nebyla schopná původní cenu dodržet. Magistrát tedy udělal poslední pokus a oslovil firmu Geosan, která byla ve veřejné soutěži třetí. Ta nabídku přijala.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Parkovací dům bude náročnou stavbou, která potrvá přes dva roky, jedná se však o stavbu důležitou, která přinese parkovací kapacity nejen pro návštěvníky nemocnice, ale také např. náhradu za parkování v místě, kde se brzy začne stavět vědecká knihovna Černá kostka. Zahájení stavby se oproti našemu předpokladu posunulo o čtyři měsíce, důvodem jsou problémy na stavebním trhu v důsledku pandemie covid, které se odrazily v neschopnosti některých firem zakázku dle své původní nabídky realizovat. Jsme proto rádi, že se smlouvu nakonec podařilo podepsat se společností Geosan Group a práce mohou začít.“

Objekt se sedmi patry bude sloužit k parkování zaměstnancům i veřejnosti, stávající kapacita původního parkoviště se zvýší na čtyřnásobek. V přízemí objektu bude lékárna, obchodní prostory i technické zázemí.

Vlasta Končelová, PR manager Geosan Group: "Těší nás, že jsme zakázku nabídli právě proto, že podstatnou část projektu budeme realizovat vlastními kapacitami. V dodávce monolitické konstrukce patříme mezi 5 největších dodavatelů v České republice. Vzhledem k situaci na stavebním trhu nás trápí cena oceli, ale je nás, abychom si s tímto probléme poradili."

Podzemní patra budou sloužit k parkování zaměstnanců nemocnice, nadzemní patra pro veřejnost. Dále budou v parkovacím domě místa pro 54 jízdních kol. Vybaven bude pokročilým automatickým odbavovacím systémem. Město za jeho výstavbu zaplatí 429,4 milionu korun.

---

Připravuje se velká rekonstrukce jezu Riviéra

Povodí Odry připravuje rozsáhlou rekonstrukci jezu Riviéra na řece Ostravici ve Frýdku-Místku. Současný jez bude zbourán a za ním bude vybudován úplně nový. Na březích pak vznikne odpočinková zóna. Začít stavět by se mohlo nejdříve za čtyři až pět let.

Jez Riviéra na řece Ostravici hned za soutokem s řekou Morávkou. Stojí tady už zhruba sto let. Má kamenitý přeliv prolitý betonem a už je na hranici životnosti. Proto se ho Povodí Odry rozhodlo kompletně přestavět.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Po úspěšné rekonstrukci Staroměstského stupně na řece Ostravici připravujeme další pro občany zajímavý projekt, který bude kromě stabilizace podélného profilu řeky Ostravice, omezení chodu splavenin, snížení rychlosti vody za povodní a zamezení významné eroze dna také sloužit ke krátkodobé rekreaci občanů Frýdku-Místku, Starého Města a dalších okolních obcí."

Proto byl při zpracování projektu kladen velký důraz na estetiku, vznikne zde totiž také odpočinková zóna.

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku/NMFM/: "My vítáme každou investici, která zatraktivní prostředí kolem řeky Ostravice. Pro město je to jedno z nejcennějších území a my ho vnímáme jako oblast, která má velký potenciál, ale zároveň chceme zachovat klidový a rekreační charakter toho místa."

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku/ANO/: "Tyto opravy jezu vítáme. Jednání mezi Povodí Odry a městem Frýdkem-Místkem neustále probíhají. Jak zpřístupnit břehy Ostravice pro návštěvníky, zpříjemnit to prostředí, jsou stále projednávány. Zároveň plánujeme i další participativní procesy, tak aby se občané mohli zapojit do vzhledu města nejen v okolí a pobřeží Ostravice."

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Nový stupeň je navržen bezprostředně pod stávajícím objektem, který zanikne. Jeho výška bude 2,8 m, délka 44,1 m včetně nového rybochodu s největší hloubkou ve vývaru 1,3 m. Při vodácké plavbě bude spádový stupeň překonáván přenesením lodi. Pro tento případ bude upraven pravý břeh nad stupněm a pod stupněm jako nástupní a výstupní místo."

Výsledkem bude ještě lepší protipovodňová ochrana, více záchranných prvků pro případ nutnosti zásahu členů integrovaného záchranného systému a celkově lepší a odpočinkové prostředí.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Součástí navrženého spádového stupně bude také nový rybochod, který významným způsobem pomůže k migrační prostupnosti řeky Ostravice a umocní celkový efekt s již zprůchodněným Staroměstským stupněm v ichtyologicky zajímavém území soutoku dvou velkých řek Ostravice a Morávky."

Stavět by se mohlo začít kolem roku 2025 až 2026 s předpokládanými náklady kolem osmdesáti milionů korun.

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku/NMFM/: "A my na to budeme navazovat dalšími projekty, které právě formou spoluúčasti občanů, participací, chceme formovat, co vlastně u té řeky by pro ně bylo nejpřínosnější. Tak jako vznikl nápad slunících lavic, které se potkaly s velkou odezvou. Nějaké další slunící plochy, odpočinkové zóny, možnosti trávení volného času. Čili spíš takové lehké věci. Nechceme tam dělat žádné velké investice, které z toho udělají městskou betonovou zónu. Chceme zachovat přírodní charakter, aby se tam lidé mohli okoupat, projít, vyvětrat. Načerpat novou energii."

Řeka Ostravice byla přes Frýdek-Místek postupně upravena mezi první a druhou světovou válkou. Ochranné říční hráze byly vystavěny až v 60. letech minulého století. Proto je na místě uvažovat o dalších úpravách ku prospěchu řeky i obyvatel v okolí.

---

Daniel Orsag obhájil prvenství mezi jízdními policisty

Jak už z našeho zpravodajství víte, v Ostravě se uskutečnil další ročník mezinárodního setkání jízdních policií. Jeho součástí je i soutěž ve třech jezdeckých disciplínách a my musíme pogratulovat domácí dvojici Daniel Orsag a kůň Fagar, která ohájila vítězství.

Primátor Ostravy Tomáš Macura už tradičně převzal záštitu nad konáním dalšího, už 23. ročníku mezinárodního setkání jízdních policií. V Komenského sadech se divákům představily týmy Městské policie Ostrava a Praha, dále jízdní oddíly státní policie z Brna a Zlína. Ze zahraničí dorazila jízdní policie z Polska.

Jindřich Machů, mluvčí MP Ostrava: "Tato akce má už dlouholetou tradici a je nedílnou součástí konce léta."

Vrcholem setkání je soutěž ve třech disciplínách. Cross parkuru, zrcadlovém skákání a ve speciálním policejním parkuru, který patří k nejtěžším jezdeckým disciplínám. Na start se postavilo 18 jezdců, ze kterých byl nejlepší domácí Daniel Orsag s Fagorem.

Daniel Orsag, MP Ostrava: "Příprava policejního koně na tyto zvody je dlouhá. Kůň se x let učí a stále se učí a i když vyhraje. Toho koně musíte stále udržovat ve formě, aby se nebál." 

Dvojice zvítězila ve dvou ze tří disciplín a obhájila prvenství z loňska. 

Daniel Orsag, MP Ostrava: "Za úspěch jsem rád a je to i zadostiučinění, protože s koněm celý rok pracujeme. Jsou to hodiny strávené mimo službu."  

Akci navštívilo kolem 700 diváků. V rámci doprovodného programu viděli také ukázku čtyřspřeží starokladrubských koní a výcvik služebních psů Městské policie Ostrava.

---

FC Baník Ostrava zahájil oslavy 100 let od vzniku klubu

Uplynulo 99 let od chvíle, kdy byl oficiálně založen Fotbalový klub Baník Ostrava i když tehdy pod jiným názvem. Klub proto připravil pro fanoušky velkolepé oslavy, které potrvají rok, tedy až do stoletého výročí. První akce se uskutečnila na Prokešově náměstí před radnicí.

8. září 1922 byl v hostinci U Dubu ve Slezské Ostravě založen fotbalový klub SK Slezská, předchůdce dnešního Baníku. Za dobu své existence se z klubu stal fenomén, který nemá v celé zemi obdoby. Proto si zaslouží stovku, které se příští rok dožije, pořádně oslavit. Vedení klubu naplánovalo rok trvající oslavy. 

Václav Brabec, majitel FC Baník Ostrava: "Je to to nejvíc, co se mi v životě přihodilo, že jsem se stal vlastníkem a pracuji pro tento klub a je to velká zodpovědnost vůči fanouškům, zaměstnancům i celému regionu." 

Baník je nejznámější ostravskou značkou a proto je přirozená i spolupráce s městem a Moravskoslezským krajem. Podílejí se hlavně na výchově dětí a mládeže.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Není více takových měst, kde je místní fotbalový klub takto spjat s identitou samotného města." 

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: "Baník je samozřejmě značka, která reprezentuje Ostravu po celém světě." 

Pro fanoušky je v rámci oslav připraveno mnoho zajímavého. Například zápas s jedním z klubů nejlepších evropských lig, výstava v Dolních Vítkovicích  nebo film.

Matěj Šturala, organizátor oslav: "Jde o celovečerní surový film bez cenzury, který popisuje chod klubu ze všech možných úhlů."  

Určitě si některou z akcí v rámci oslav 100 let Baníku nenechte ujít, ale můžete také například darovat krev v ostravském krevním centru. Dárci dostanou dárek a místo na stěně dárců Baník100festu.

---Mohlo by Vás také zajímat