Regionální zprávy VÍKEND

  • Výběr hlavních událostí týdne
  • Analýza odpadu z popelnic
  • Fifejdská nemocnice má unikátní přístroj na vyšetření očí
  • Havířov je dalším městem zapojeným do projektu Clairo
  • Rekonstrukce nádraží Opava západ
  • Na dárek před magistrátem už zaútočili vandalové
  • Tenisové kluby v Havířově trénují v nových halách

Analýza odpadu z popelnic

Opavané mají v třídění odpadu značné rezervy. Ukázala to analýza, která detailně rozebrala půl tuny odpadků ze sídlištních popelnic. Skutečný komunální odpad, který už nelze vytřídit, představoval jen 40%. Velkou část tvořilo vyhozené jídlo a bio odpad.

Popelářské auto zamířilo s komunálním odpadem z jednoho z opavských sídlišť namísto na skládku, do sběrného dvora, aby jej dokonale vytřídili odborníci.

Robin Liška, regionální manager, JRK: „Budeme mít na sobě ochranné obleky, ochranné rukavice a speciální respirátory.“

Hned na první pohled bylo jasné, že obrovská kupa obsahuje spoustu komodit, které do komunálního odpadu nepatří. A pro jejich vytřídění jsou určené speciální kontejnery.

Martin Škrabánek, odb. životního prostředí, Magistrát Opava: „Překvapený určitě jsem, protože bych tady nečekal plasty a sklo. Je to sice v malém množství, ale určitě to tam nepatří. A ty potraviny – to je taky škoda vyhazovat.“

Odborníci na odpady se pustili do práce: podrobně prošli snad každou položku z hromady. Ty, které do komunálního odpadu, a tedy na skládku nepatřily, rozdělili do pytlů. Takto vytřídili celkem 15 složek např. plasty, sklo, kovy, textil, elektro nebo potraviny.

Radek Klvač, odborný pracovník v ekologii: „Tady vidíme slupky od potravin, od brambor, vyhozené bonbony, pytlík bonbonů, celý neporušený.“

Robin Liška, regionální manager, JRK: „Našli jsme třeba také půl kila párků, celé chleby, rohlíky.“

Právě zbytky jídla tvořily třetinu z celkového množství půl tuny odpadu. Je to zřejmě tím, že nádoby na bioodpad v sídlištní zástavbě chybí.

Robin Liška, regionální manager, JRK: „Ukázalo se, že lidé plýtvají jídlem. Bylo by nejlepší se zamyslet nad tím, co člověk kupuje a zda to spotřebuje. Jestli toho nemá zbytečně mnoho.“

V komunálním odpadu nemělo co dělat např. také 50 kilogramů plastu a stejné množství skla. Přitom kontejnery na tyto komodity jsou po Opavě rozmístěné vcelku hojně.

Podrobná analýza, která bude hotová za půl roku pak ukáže, jak je možné třídění odpadu ve městě ještě zefektivnit. V souvislosti se zvyšující se cenou za ukládání odpadu na skládku a postupným omezením skládkování, to bude potřeba.

Michal Jedlička (KDU-ČSL), náměstek primátora, Magistrát Opava: „Aktuální poplatek pro dospělého občana je 660 korun. Ale město na tuto částku doplácí ještě více než 400 korun. Celkový náklad je přes 1000 korun na občana. A poplatek za uložení odpadu na skládku každým rokem stoupá.“

Přestože analýza odpadků v popelářském voze nedopadla nejlépe, Opavané na tom nejsou ale vůbec špatně. Každý občan pošle za rok na skládku asi 200 kg komunálního odpadu, a to je polovina republikového průměru.Příklady vytříděných složek z 500 kg komunálního odpadu:

150 kg jídlo

50 kg plast

50 kg sklo

9 kg kov
---

Fifejdská nemocnice má unikátní přístroj na vyšetření očí

Oční ambulance v Městské nemocnici Ostrava má nový unikátní přístroj. Velmi šetrným způsobem umožňuje diagnostiku celé řady očních nemocí a vad. V Evropě jde o technicky nejvýkonnější dostupné zařízení.

Pacienti fifejdské nemocnice mohou nově využít špičkový přístroj na vyšetření zraku. Jde o zařízení Solix, které je technicky nejvýkonnějším přístrojem dostupným v Evropě. Umožňuje přesnější diagnostiku, je rychlé, neinvazivní a nebolestivé. 

Lenka Zemanová, lékařka očního oddělení MNO: "Pomáhá ke zjištění a vyhodnocení celé řady očních onemocnění. Zejména onemocnění sítnice, u cévních poruch o onemocnění zrakového nervu, zejména zeleného zákalu, u komplikací u diabetiků. Dokáže ale také vyhodnotit přední segment."

Nový přístroj Solix dokáže oproti staršímu typu tvořit téměř pětinásobně rychlejší, trojnásobně širší a o téměř třetinu hlubší obrazy. Pacient stráví vyšetřením jen několik málo minut. 

Přístroj vysílá na oko zdravotně nezávadné světelné paprsky. Podstatou měření je hodnocení velikosti odrazů a časového zpoždění paprsků odražených v různých hloubkách tkáně.

Lenka Zemanová, lékařka očního oddělení MNO: "Je to velice důležité preventivní vyšetření, které když je provedeno včas, lze včas zjistit diagnózu a adekvátně ji léčit." 

Protože se jedná o specializovanou vyšetřovací metodu, není vyšetření hrazeno. Pacient si za něj musí připlatit. 

---

Havířov je dalším městem zapojeným do projektu Clairo

Havířov je dalším městem, které se zapojilo do projektu Clairo. Smyslem projektu je měření koncentrací látek v ovzduší, na které bude navazovat plánování a způsob výsadby vhodného typu zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Nenápadný senzor umístěný na stožáru monitoruje základní znečišťující veličiny ovzduší. V Havířově jsou nyní v rámci projektu Clairo rozmístěny tři. Město se tak řadí mezi další v Moravskoslezském kraji, kde probíhá unikátní výzkum, do kterého jsou zapojeny tři univerzity.

Jiří Bílek, garant projektu Clairo, institut environmentálních technologií VŠB-TUO: "Cílem projektu Clairo je ověření způsobilosti zeleně, odstraňovat znečišťující látky z ovzduší za předpokladu, že se o tu zeleň staráme tak, aby prosperovala v oblastech, které jsou ekologicky dotčené.”

 V Havířově jsou nově senzory v Prostřední Suché, na Šumbarku a v lokalitě Podlesí.

Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí: "Vybrali jsme tyto lokality, abychom doplnili měření na stanicích, které jsou ve vlastnictví Českého meteorologického ústavu a Zdravotního ústavu a dále jsme je vybrali v souladu s tímto projektem, aby až se bude provádět revitalizace v daných lokalitách zeleně, tak bychom vybírali tu vhodnou zeleň a dávali takové typy druhů stromů a keřů, které zlepší mikroklima v dané oblasti."

Projekt byl zahájen v roce 2018 a zapojila se do něj města Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná či Rychvald. Měření v Havířově bude probíhat do dubna příštího roku.

---

Rekonstrukce nádraží Opava západ

Nádražní budova v železniční stanici Opava-západ prochází rekonstrukcí. Cestující by kvůli tomu měli být zvlášť opatrní. Opravy tady budou dělníci provádět až do příštího podzimu.

Nádražní budova pochází z roku 1872. Zásadnější rekonstrukce se dočkala v 60. letech minulého století a necitlivými úpravami definitivně ztratila historický vzhled. V poslední době spíš chátrala. Na jaře začala rekonstrukce. Ačkoliv nejde o památkově chráněný objekt, některé původní prvky se sem vrátí.

 Matěj Piwowarski, stavbyvedoucí, Metrostav: „Okna jsou provedena z dřevěných euro profilů. Jsou tvořena obloukovým nadpražím. Aby se docílilo historického rázu budovy.

Uvnitř budovy nyní pracují dělníci na úpravě podlah. V prvním patře vystuží stropy ocelové nosníky, které nahradí dosluhující dřevěné trámy. Veškeré podlahy budou vylité betonem.  Výpravní budova už dostala novou střechu.

Zatímco dříve byla rozsáhla budova s obrovskými sklepními prostory více méně prázdná, po dokončení rekonstrukce ji kromě České pošty zaplní také kanceláře, které budou nově sloužit policii. Zlepší se také zázemí pro cestující.

Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správy železnic: „Ve výpravní budově najdou upravený vestibul, nový mobiliář, lavičky. Nové sociální zázemí, pokladnu dopravce, prodejní automaty a informace k železniční dopravě. Celá budova bude bezbariérově přístupná.“

Opravy nádražní budovy, které začaly v dubnu, budou stát Správu železnic 79 milionů korun. Hotovo bude příští rok v září. 


---

Na dárek před magistrátem už zaútočili vandalové

Ve středu jsme vám ukázali unikátní vánoční výzdobu na Prokešově náměstí v Ostravě a hned v noci na ní zaútočili vandalové. Tři mladíci se snažili do obřího dárku prokopnout díru a ještě se přitom natáčeli.

Od středy zdobí Prokešovo náměstí u nové radnice v Ostravě unikátní dílo dcery světoznámého malíře Adolfa Borna výtvarnice Eriky Bornové. Obří dar rozděluje Ostravany téměř jako očkování. Některým se líbí, jiní nadávají. Ke které skupině patří tři mladíci, kteří se po jedné hodině v noci pokoušeli instalaci poničit, je jasné.

Obří dárek vyvázl bez újmy. Mladíkům se ho prokopnout nepodařilo a navíc je záhy vyrušili strážníci, kteří střeží magistrát.

Jindřich Machů, mluvčí MP Ostrava: "Předmětnou událost zaregistrovala strážní služba Magistrátu města Ostravy. Poté, co se dostavila na místo zjistila, že k poškození nedošlo a mladíky z místa incidentu vykázala."

Instalace Velký dar - úhel pohledu je vytvořena profesionálními kulisáky z Národního divadla Moravskoslezského a jen tak něco ji nezničí. Na stavbu byly využity pevné materiály jako železo a dřevo.

David Bazika, hlavní scénograf Národního divadla Moravskoslezského: "V okolí 100, 150 kilometrů neexistuje tým, který by takovou práci dovedl udělat." 

Erika Bornová, autorka díla: "Tady máte dar, který za těch 6 neděl můžete rozbalit, pak tady máte sáňky, na kterých si můžete zasáňkovat a kouli, kterou můžete ozdobit vánoční stromek." 

I když první útok vandalů vánoční výzdoba přečkala, chtěli bychom apelovat na všechny lidi, aby si uvědomili, že za měsíc jsou tady Vánoce, svátky klidu a pohody. Každému se líbí něco jiného a Vánoce přece mají být i kýčovité.

---

Tenisové kluby v Havířově trénují v nových halách

V Havířově jsou v provozu další dvě nové tenisové haly. Jedna na Šumbarku a druhá v Životicích. Výstavba vyšla na více než padesát milionů korun. Klubům přispěla nemalou částkou i radnice.

Tenisový klub Havířov a Tennis Hill Havířov mohou konečně říct, že mají dostatek možností pro trénování své početné členské základny. Oba kluby otevřely nové haly.

Petr Špok, prezident TK Havířov: “V podstatě už je v plném nasazení. Od těch 12 začínáme s tréninky do těch 20 hodin. Soboty, neděle od příštího víkendu až do konce března máme vyhrazené pro celostátní turnaje mládeže.”

Nová hala na Tennis Hill má dva kurty. V minulosti kvůli nedostatku kapacity museli hráči a trenéři dojíždět za tréninky právě na Šumbark.

Jiří Vavříček, předseda Tennis Hill Havířov: "Pro nás to je velká pomoc. My máme teď v zimě pět tenisových dvorců, což je pro nás dostatečné. Máme teď kapacitu, že nemusíme nikde jezdit jinde, aby měly děti kde hrát.”

Obě haly mohly být postaveny díky dotaci Ministerstva školství a podpoře radnice. Ta klubům přispěla přes 12 milionů korun.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "Je to super a hlavně tady na Šumbarku jsou součástí v podstatě Šumbark arény. Vzniká nám tady unikátní projekt ne jen v rámci MSK, ale v rámci celé ČR. Ten sportovní komplex, na který navazuje fotbalové hřiště, Národní centrum stolního tenisu, je unikátní."

Oba kluby věří, že díky větším možnostem trénování, se zvýší kvalita hráčů na turnajích.

---Mohlo by Vás také zajímat