Slezskoostravský expres

  • Zpravodajství ze Slezské Ostravy od redaktora Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Vyrovnaný rozpočet Slezské přesáhne 460 milionů
  • Ve Slezské Ostravě platně volilo 10 093 lidí
  • Antonín Gavlas uvedl výstavu Princip světla

Vyrovnaný rozpočet Slezské přesáhne 460 milionů

Slezská Ostrava bude v letošním roce hospodařit s částkou přesahující 460 milionů korun. Počítá i s dalšími příjmy z dotací a chystá řadu důležitých investic v podobě rekonstrukcí bytů, chodníků a cest. Tradičně také s opravami veřejného prostranství a škol.

Zastupitelstvo Slezské Ostravy schválilo rozpočet na letošní rok. Příjmy i výdaje byly stanoveny na částku 463 milionů korun.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Rozpočet je tedy jako každý rok koncipován jako vyrovnaný. My už dnes nicméně víme, že v tomto roce se zapojí do rozpočtu další prostředky z nejrůznějších dotací i transferů vyšších rozpočtů ve výši minimálně osmdesáti milionů korun. Dá se tedy očekávat, že hospodaření městského obvodu se i v letošním roce vyšplhá k 600 milionům. Mezi ty hlavní výdaje rozpočtu samozřejmě patří činnost úřadu, ale i běžné činnosti, které vykonává městský obvod. Mezi které patří nepochybně i údržba zeleně, komunikací i další služby, které obec poskytuje svým občanům. Zároveň tvoří rozpočet řada investičních akcí, které v letošním rozpočtu tvoří více než čtvrtinu výdajů. Jedná se o větší investiční akce, které spočívají v rekonstrukci komunikací na Zámostní, Vilové a Sazečské ulici. A také v rekonstrukci chodníků na ulici Michálkovická, která vede mimo jiné kolem Zoo Ostrava."

Komplexní rekonstrukcí pak projdou také tři bytové domy na ulici Heřmanická. Tím se prakticky dokončí rekonstrukce domů na Nové osadě.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Velkou akcí bude také rekonstrukce hasičské zbrojnice v Heřmanicích, která bude zrekonstruována a také dostavěna. Čímž získají hasiči velmi moderní zázemí. A mezi zajímavé akce se řadí také rekonstrukce veřejného prostranství a lávky nad stadionem Bazaly nebo rekonstrukce předprostoru kostela svatého Josefa u Ústředního hřbitova, kde by také měla vzniknout nová květinová síň. Předpokládáme, že ve druhé polovině roku začne také dlouho očekávaná výstavba multifunkčního domu Muglinov, kde by měl vzniknout nový kulturní sál nebo prostory pro knihovnu, která dnes sídlí na ulici Hladnovská."

Ve školách bude pokračovat projekt Modernizace odborných učeben II, a to vybudováním cvičných kuchyněk, pracovních dílen a školních poradenských pracovišť.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "I v letošním roce městský obvod zachová také podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit. Zejména slezskoostravských spolků. Očekáváme, že přerozdělíme částku shodnou s loňským rokem, tedy minimálně 7 milionů korun. Organizovat budeme také vlastní akce městského obvodu, mezi které se řadí určitě Den Slezské, Rozmarné slavnosti řeky Ostravice anebo Slezskoostravský ples."

Chystá se také například promítání letního kina, ocenění osobností Slezské Ostravy, výstavy i den otevřených dveří a mnoho dalšího.

---

Ve Slezské Ostravě platně volilo 10 093 lidí

Volba prezidenta byla pro obyvatele podle volební účasti velmi důležitá. Všeobecně byla totiž rekordní. Ve Slezské přišlo ve druhém kole volit přes 10 tisíc lidí. Účast byla o více než 5 procent vyšší než tomu bylo u prvního kola.

Slezská Ostrava má 27 volebních okrsků, ve kterých je zapsáno přes 16 tisíc voličů. Volba prezidenta letos překonala dosavadní všeobecné rekordy. Volební účast, a tím i počet hlasů, byly v celé zemi nejvyšší. Na Slezské Ostravě odvolilo v prvním kole přes 57 procent voličů a ke druhému kolu přišlo dokonce téměř 62,6 procenta voličů.

David Slíva, předseda volební komise: "V našem volebním okrsku máme přibližně 1 200 voličů. V prvním kole přišlo necelých 400 voličů, kteří u nás hlasovali. A ve druhém kole očekáváme přibližně stejnou volební účast." - Z vašeho pohledu jsou to už kolikáté volby pro vás? A jak hodnotíte tu volební účast? - "Moje volební účast je to asi pátá a účastním se víceméně každých voleb. Ať už parlamentních nebo voleb do evropského parlamentu nebo i těch prezidentských voleb." - A jaký je mezi lidmi zájem o ty volby? - "Jelikož jsem byl ve více volebních okrscích, tak je to dalo by se říct individuální, protože zrovna v tomto volebním okrsku je hodně voličů vedených s trvalým bydlištěm tady na obecním úřadu. Takže tady ta volební účast bývá menší, ale když jsem byl v jiném volebním okrsku, tak byla přibližně stejná jako v jiných volebních okrscích po celé České republice."

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Těší mě vysoká volební účast, které bylo v prezidentských volbách na Slezské dosaženo. Osobně bych si přál, aby v takovém počtu lidé chodili i k ostatním volbám, které mnohdy mají větší dopad na jejich každodenní životy. Přestože na Slezské Ostravě vyhrál Andrej Babiš, věřím, že i Petr Pavel bude dobrým prezidentem a naplní svůj slib, že se pokusí rozdělenou společnost sjednocovat. V tomto mu moc držím palce."

Andrej Babiš získal ve druhém kole na Slezské 5 673 hlasů a nově zvolený prezident Petr Pavel pak 4 420 platných hlasů.

---

Antonín Gavlas uvedl výstavu Princip světla

Princip světla, to je název výstavy, kterou nově hostí Slezskoostravská galerie. Jejím autorem je významný ostravský umělec Antonín Gavlas. Ten si připravil hlavně obrazy, ale také několik soch. Snaží se vyobrazit spojení mezi nebem a zemí naplněné zvláštním a pozitivním světlem.

Slezskoostravskou galerii zaplnily na vernisáž výstavy Princip světla desítky návštěvníků. Autor Antonín Gavlas v dílech zpracovává různá témata, ztvárňuje krajiny, figury, detaily přírody. To vše je ale vždy zahrnuto do tajemného vesmírného řádu a naplněné zvláštním světlem.

Antonín Gavlas, autor výstavy: "Ten princip světla nebo ten pohled k tomu světlu je jaksi daný takovým mým zájmem, že chci, aby ty věci vypadaly pozitivně, aby působily pozitivně. Aby byly veselé, barevné. A to světlo je takový cíl něčeho krásného, dobrého, k čemu jdeme. Nejenom celá příroda, že všechno směřuje a roste ke světlu, ale beru to světlo jako takový symbol něčeho dobrého. Něčeho, k čemu to lidstvo má směřovat."

Anketa: 1.) "Na tu výstavu mě přivedl můj muž, protože také fotografuje, maluje a chodí se dívat na kolegy. Takže ten mě tady přivedl." – A co na ni říkáte? – "Mě se líbí, protože jsou tady velice krásné optimistické barvy. A to vždycky na obrazech oceňuji. Atmosféru, která na mě působí." 2.) "My jsme přišli společně se ZUŠ, se základní uměleckou školou. A mě se poměrně líbí. Oproti ostatním výstavám, na kterých jsem byla, tak mi přijde taková více prosvětlená a líbí se mi, jak je pozitivní." 3.) "V podstatě je to asi podruhé v životě, kdy jsem se setkal s nějakým takovým dotykem cizích světů. Teď je otázka, jestli to bude něco, co vychází z ega nebo jestli to je vnitřní prožitek a odpověď. V každém případě je to něco, co vzbuzuje naději."

Antonín Gavlas, autor výstavy: "V podstatě všechny ty obrazy mají v nějakém centrálním bodě jakoby nějaký světelný bod, ke kterému jdeme. Ale jsou to víceméně takové vesmírné krajiny. Možná by se dalo říct něco mezi nebem a zemí. Taková nějaká krajina, která není úplně konkrétní. Je tvořena třeba jenom nějakými kružnicemi nebo strukturami. A opakuji to v různých technikách. Něco tady mám v enkaustice, něco v akrylu, něco v tisku. Pak mám pár dřevěných, pár kamenných soch."

Antonín Gavlas má za sebou desítky výstav nejen u nás, ale také v zahraničí. Kromě vlastní výtvarné tvorby organizuje různá sympozia a workshopy, mezinárodní projekty a výstavy.

Antonín Gavlas, autor výstavy: "Ta výstava je v podstatě k mým sedmdesátinám. Má být jubilejní a ty výstavy se většinou dělají retrospektivní, že se třeba zopakuje, co jsem udělal za posledních deset, dvacet nebo padesát let. A tak jsem se taky chystal, že posbírám pár starých obrazů a nějak tady udělám takovou přehlídku. Ale nakonec se mi povedlo udělat tolik nových věcí, že z těch starších věcí tady jsou možná dvě, tři, čtyři věci, které se někde zopakovaly, ale jinak to jsou všechno nové věci, asi za dva až tři roky."

Exponáty si mohou návštěvníci prohlédnout vždy v sobotu a neděli od 10:00 do 16:00 hodin až do 19. března, anebo při komentovaných prohlídkách s autorem ve dnech 8. a 22. února a 9. března od 16:00 do 18:00 hodin.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry