Slezskoostravský miniexpres

Slezská Ostrava má Nejlepšího starostu z obvodů v ČR

Slezská Ostrava má Nejlepšího starostu z obvodů v ČR

Starosta Slezské Ostravy získal titul Nejlepší starosta let 2018 až 2022. Konkrétně zvítězil v kategorii městské části a městské obvody. Hodnotí se úspěchy, investice, dodržení volebních slibů i zavádění různých inovativních řešení.

Prestižní soutěž mezi starosty z celé země pořádá pravidelně Svaz měst a obcí České republiky. Starosta Slezské Ostravy byl jedním ze čtrnácti oceněných.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Tohoto ocenění si samozřejmě velmi vážím. O to více, že je udělováno jenom jednou za 4 roky, vždycky koncem volebního období. A hodnotí se nejen dosahování těch tvrdých cílů, třeba v investiční oblasti, ale i to, jak přistupují starostové k výkonu své funkce. Zda zavádí nějaká například inovativní řešení. Jak plní své volební sliby nebo zda mají nějaký přesah ve výkonu své funkce mimo hranice jejich obce."

Cílem soutěže je vybrat starosty, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj města, či obce.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Konkrétně u nás na Slezské Ostravě kromě úspěchů v oblasti investic, kde jsme proinvestovali za toto volební období již více než půl miliardy korun, byly hodnoceny velmi kladně také úspěchy v rámci inovací tady na úřadě. Například elektronizace a digitalizace úřadu a jednotlivých jeho agend. Ale i přístup vedení obvodu ke komunikaci s občany, pořádání veřejných setkání i k prezentaci toho, jak úřad funguje a otevření úřadu veřejnosti."

Slezské Ostravě se daří, což dokazuje i další prestižní ocenění, které získal obvod na konci května. A to Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii digitální stát.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Kde bylo právě reflektováno, že úřad je velmi digitalizovaný, elektronizovaný a že se chová společensky odpovědně ke svému prostředí."

Národní ceny se udělují v 80 zemích světa a v České republice patří ve své kategorii mezi nejstarší a nejprestižnější ocenění.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry