Stáhnout video

Studuj u nás

  • Maturity na Gymnáziu Frýdlant nad Ostravicí
  • Maturity a závěrečné zkoušky na SZaŠ Ostrava
  • Maturity a závěrečné zkoušky na SOŠ Frýdek-Místek

Tomáš Tikal: Dobrý den, tento díl školního magazínu televize Polar Studuj u nás věnujeme maturitám a závěrečným zkouškám na středních školách. Začneme maturitami na gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Poté navštívíme Střední zahradnickou školu v Ostravě a nakonec se podíváme na závěrečné zkoušky na Střední odborné škole ve Frýdku-Místku.

Maturity na Gymnáziu Frýdlant nad Ostravicí

Tomáš Tikal: Gymnázium ve Frýdlantu nad Ostravicí se podobně jako ostatní střední školy v regionu muselo vypořádat s letošní netradiční podobou školního roku.

Petra Schwarzová, ředitelka : My už jsme v podstatě o hodně dříve než vznikla tato výjimečná situace, tak jsme využívali google classroom takže v rámci něho jsme používali potom určité moduly a vlastně od prvních dnů jsme začali on-line výuku, která si myslím byla velmi úspěšná.

Tomáš Tikal: Maturanti pak měli příležitost chodit do školy na konzultace. Jak toho využívali?

Petra Schwarzová, ředitelka : Využívali toho asi tak na padesát procent. Tuto možnost jsme jim dali na základě jejich požadavků, takže myslím že to přispělo k tomu, aby se ještě mohli lépe připravit na maturitu.

Tomáš Tikal: Jak tedy ty maturitní zkoušky právě teď probíhají. Co jste museli připravit tak, aby všechno proběhlo hladce?

Petra Schwarzová, ředitelka : Tak samozřejmě museli jsme se řídit aktuálními vyhláškami, které nám nařizovaly určitá hygienická opatření. Myslím, že s tím jsme se z hlediska organizačního vypořádali dobře. Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj i nám poskytl dezinfekční prostředky, roušky navýšil nám prostředky na provoz o deset tisíc korun, takže jsme byli schopni tady vlastně všechno zrealizovat. To co nám říká legislativa.

Tomáš Tikal: Proběhly u vás už i přijímací zkoušky. Jaký byl zájem?

Petra Schwarzová, ředitelka : Takže přijímací zkoušky vzhledem k tomu, že se konaly pouze jednokolové, tak jsme neměli takový bych řekla nápor na to, abychom museli vše zorganizovat. Myslím, že všechno proběhlo v naprostém pořádku dle legislativy.

Tomáš Tikal: A ten zájem?

Petra Schwarzová, ředitelka : Zájem určitě byl, ale jak říkám, přišla k nám polovina žáků protože ta druhá polovina dělala přijímací zkoušky na jiné škole.

Tomáš Tikal: Tak ta číslo mi řekněte prosím.

Petra Schwarzová, ředitelka : Na to šestileté je to samozřejmě trošku více. Tam je kolem sto padesáti žáků, bereme třicet, jednu třídu. Na čtyřletém je to o něco méně, což už se předpokládá, že ti kteří měli zájem studovat tak přišli už na to šestileté studium. Tam je to cca kolem osmdesáti-devadesáti přihlášek a bereme samozřejmě 30.

Tomáš Tikal: Ale zpět k maturitám. Příprava na ně byla samozřejmě složitější, což platilo i pro Frýdlant nad Ostravicí.

Jan Lukša, učitel angličtiny: Samozřejmě jsme v on-line době. To je celkem jasné, takže konzultace probíhaly on-line. Zájem ze strany studentů byl opravdu vysoký a myslím si, že i na výsledcích se to zatím projevuje a doufám projevovat bude.

Tomáš Tikal: Jak těžká je ta letošní maturita z angličtiny?

Jan Lukša, učitel angličtiny: Co se týká ústního projevu tak řekl bych, že žáci jsou dobře připraveni. Nevidím tam nějaké velké projevy nervozity. Myslím si, že tito studenti už jsou na takové úrovni, že jsou schopní se nějakým způsobem připravit, aby to dopadlo úplně velice dobře.

Tomáš Tikal: Jaká je vůbec ta nabídka jazyků u vás na škole?

Jan Lukša, učitel angličtiny: Na naší škole se vlastně vyučuje angličtina, němčina, francouzština a je tady možnost španělštiny a kroužek italštiny je také k dispozici.

Tomáš Tikal: A na závěr ještě plánuji do nového školního roku.

Petra Schwarzová, ředitelka : No určitě se těšíme protože přece jenom tady toto bylo určitě výjimečné a to naše úsilí bylo směřována někde jinde než bychom chtěli. Takže myslím si, že ten sociální kontakt je opravdu důležitý a doufejme, že se v září všichni sejdeme v lavicích.

Tomáš Tikal: Cíle a plány pro ten příští školní rok?

Petra Schwarzová, ředitelka : Tak samozřejmě bychom opět rádi komunikovali se zahraničím. Pokud samozřejmě to nedovolí podmínky, tak to bude prostřednictvím nějakého on-line spojení a prostřednictvím těch našich různých modulů. Nicméně dále nám běží projekty, které jsme začali v minulém roce. Ty máme o něco prodloužené. Máme tam, že bychom měli vyjet ještě do zahraničí a se zahraničními partnerskými školami konat určité workshopy. Takže doufám že se toto zorganizuje.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Maturity a závěrečné zkoušky na SZaŠ Ostrava

Tomáš Tikal: Střední zahradnická škola v Ostravě je jedinou školou s tímto zaměřením v Moravskoslezském kraji. My jsme natočili maturity i závěrečné zkoušky jejich žáků.

Tomáš Tikal: Ano, zahradnictví lze studovat pouze v Ostravě a to buď v maturitním nebo učebním oborů.

Jan Šenk, ředitel SZaŠ Ostrava: V současné době už probíhají ve škole jak zkoušky maturitní a to ústní a na školním zahradnictví právě dnes probíhají závěrečné zkoušky učebního oborů zahradník.

Tomáš Tikal: Jak je to náročné se do toho dostat po takovém pauze a jestli to třeba pro ně byla výhoda nebo nevýhoda?

Jan Šenk, ředitel SZaŠ Ostrava: Já si myslím, že spíš nevýhoda zejména po stránce zanedbané v uvozovkách praktické výuky, kdy vlastně od poloviny března praktická výuka neprobíhala. Ty konzultace v záběru byly, ale to bylo skutečně jen o zopakování některých témat. Nebyla to výuka praktických dovedností v pravém slova smyslu, takže tam to určitě chybělo. A co se týče teoretické výuky, je to vždy i o motivaci těch žáků. Ty maturitní obory přece jenom se k tomu postavily řekněme k té závěrečné přípravě aktivněji, než ty obory zakončené závěrečnou zkouškou. Ale je to skutečně o jednotlivcích. Já si myslím, že to letos bylo poměrně hodně náročné pro ty žáky. Protože ať už chceme nebo nechceme některé věci vyžadují opakování, vyžadují určitý dril i když řada lidí to slovo nerada slyší, ale bez toho nácviku je to potom samozřejmě o to těžší.

Tomáš Tikal: Příprava na maturitu byla letos mimořádně složitá. Na této škole o to složitější, že u maturity jsou i praktické předměty.

Kateřina Štefková, učitelka odborných předmětů: U praktických maturit jsme měli rozdělenou výuku do jednotlivých bloků. V podstatě těsně před maturitou jsme měli konzultace, takže žáci přicházeli na dané témata, ve kterých jsme si s nimi probrali vše co potřebovali k maturitě. No a potom nastala samotná praktická maturita kde si vytáhli své téma. Třeba má témata byla floristika, takže aranžování květin. Nebo jsme měli zakládání trvalkových záhonů, letničkových záhonů, výsadbu dřevin anebo školkování. To byly taková ta základní schémata, která se probírala u té maturity.

Tomáš Tikal: Jak to zvládali? Jak se vám to líbilo?

Kateřina Štefková, učitelka odborných předmětů: Zhostili se toho se ctí. Bylo to pro ně určitě velmi těžké, to že přišli do školy po tak dlouhé době. Projevilo se na nich nervozita, co je bude čekat, že nebyli v té každodenní rutině. A samozřejmě je to o osobnosti, takže někteří na to reagovali lépe, jiní zase to měli trošku složitější.

Tomáš Tikal: A ve školním zahradnictví v Nové Vsi pak probíhaly závěrečné zkoušky učňovských oborů.

Jan Šenk, ředitel SZaŠ Ostrava: Máme dva obory zakončené závěrečnou zkouškou a to prodavač květin- florista kde se ta praktická zkouška odehrává jednak v rovině zpracování materiálu, to jsou faktury, dodací listy a podobně a pak hlavně v prezentaci nějakého toho floristického díla. Tam i díky aktivitě žáků ty výsledky jsou velmi dobré. Ta závěrečná zkouška už proběhla. No a dnes tedy probíhala závěrečná zkouška oboru zahradník. Zatím mám jen kusé informace o tom, že žáci jsou poměrně šikovní a že se jim zatím docela daří.

Lenka Vavrečková, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku: Praktické zkoušky u tříletého oboru zahradník probíhají jeden den a žáci si ráno vyslovují téma, které vlastně pak plní. Součástí té praktické zkoušky je i poznávací test, poznávání rostlin a na to mají nějakou určenou dobu, kdy vlastně mají předloženy části rostlin, které mají pojmenovat latinskými názvy. Během dne pak pracují na tématu, které si vytáhli. Téma je zaměřeno na jednu nějakou záležitost, ať už je to množení, ošetřování, vazba květin. Jsou tady témata z odvětví ovocnictví, květinářství, floristiky, zelinařství a okrasné rostliny.

Tomáš Tikal: Řekněte mi nějaký jeden konkrétní příklad a co ten žák musí dneska všechno zvládnout.

Lenka Vavrečková, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku: Takže tady máme Štěpána, který zrovna množí jehličnany. Za dnešní den vlastně má dáno kolik řízků by měl nařízkovat. Musí ty řízky ošetřit, musí je upravit a musí je i umístit na záhon.

Tomáš Tikal: Jak mu to jde?

Lenka Vavrečková, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku: To uvidíme komise teprve přijde.

Tomáš Tikal: Když udělají tady ty závěrečné praktické zkoušky, tak co mohou dělat tady ti studenti?

Lenka Vavrečková, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku: Tak samozřejmě mohou pracovat v různých zahradnických firmách. Většinou hledají zaměstnání v květinářstvích, v různých floristických podnicích nebo studiích nebo mohou pokračovat i dál. Mohou pokračovat i na naší škole. Kde se vlastně přihlásí na maturitní obor a mohou si splnit maturitní zkoušku a pokračovat dál ve studiu. Záleží na tom, jak se vyprofilovali za ty tři roky.

Tomáš Tikal: A jaký je vůbec zájem o absolventy střední zahradnické školy?

Jan Šenk, ředitel SZaŠ Ostrava: Zájem o žáky je. Máme tady celou řadu zejména školkařských firem jako jsou například garden centra. No a nakonec zájem by byl i ze strany úřadů, městských obvodů a jejich příslušných technických služeb. Takže zájem je. Je pravda, že řada těch budoucích zaměstnavatelů nedává najevo jaký typ vzdělání požadují, ale zejména chuť a šikovnost pracovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maturity a závěrečné zkoušky na SOŠ Frýdek-Místek

Tomáš Tikal: Střední odborná škola ve Frýdku-Místku je školou do které míří největší investice Moravskoslezského kraje v roce 2020. Zkontrolovali jsme stavbu nových dílen a natočili také závěrečné zkoušky.

Tomáš Tikal: Moravskoslezský kraj se rozhodl pro zcela mimořádnou investici 260 milionů korun aby podpořil odborné školství na Frýdecko-Místecku a ta zamířila právě do Střední odborné školy ve Frýdku-Místku.

David Hovjacký, zástupce ředitele pro praktické vyučování: V lednu tohoto roku začala výstavba dvou hal, jedna hala je právě na našem pracovišti a druhá hala se staví na pracovišti Lískovecká, tedy na hlavním sídle. Jedná se o haly, které opravdu nutně potřebujeme. Tato hala bude určena pro automechaniky a autoelektrikáře i opravář zemědělských strojů. To znamená kompletní moderní vybavení a opravdu stávající prostory sice máme jakž takž vybavené a samozřejmě funkční, ale tady to bude trošku jiná liga. A na Lískovecké vzniká také hala a ta se bude zaměřovat hlavně na výuku svařování a další velmi žádaný obor mechanik seřizovat, to znamená obsluha CNC strojů.

Tomáš Tikal: Pojďme teď k maturitám a závěrečným zkouškám.

David Hovjacký, zástupce ředitele pro praktické vyučování: Bylo to náročné, ale v podstatě díky tomu, že nemáme tady ty první a druhé ročníky, tak jsme mohli letos rozprostřít ty žáky do dílen po menších skupinách. Trochu nám to nabouralo časovou linii, museli jsme prodloužit závěrečné zkoušky praktické. Ale vše běží, jsme spokojeni. Takže nějaké velké komplikace se nestaly.

Tomáš Tikal: Co uvidíme tedy dnes? Které ty závěrečné zkoušky a jaké je zadání?

David Hovjacký, zástupce ředitele pro praktické vyučování: Tak dnes máme všechny obory a zahradníci dneska mají písemnou část to znamená sedí na učebně a vyplňují testy a písemnou práci. Vše je podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. A dneska máme ještě farmáře, to znamená část rostlinné výroby - manipulace zemědělské mechanizace plus zemědělské práce na poli.

Tomáš Tikal: Jak obvykle bývají úspěšní žáci u těch závěrečných zkoušek?

David Hovjacký, zástupce ředitele pro praktické vyučování: Tak když se to vezme je to obor od oboru. Opravář je opravdu velmi těžký. Tam je zhruba 85 procent úspěšných. U farmářů tam se pohybujeme kolem sto procent a zahradníci také sto procent.

Tomáš Tikal: Atraktivním oborem je v dnešní době farmář. Proč by se měli absolventi základních škol rozhodnout právě pro tento obor?

Václav Magdoň, vedoucí učitel odborného výcviku: Doporučil bych ho protože jednak je poptávka po lidech, kteří mají takové vzdělání protože se dostáváme do generační propasti, že spousta lidí je staršího věku a je tam mezera, která potřebuje nahradit. Takže uplatnění tam je z toho oboru. To tady volají z podniku a shánějí lidi.

Tomáš Tikal: Vzhledem k investici do školních dílen se dá očekávat ještě větší zájem o zemědělské a technické obory na této škole.

Tomáš Tikal: Blížíme se k závěru. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u příští premiéry na viděnou.


Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat