Studuj u nás

  • Online aktivity SPŠ Ostrava - Vítkovice pro žáky základních škol
  • Online výuka na SZŠ Ostrava
  • Jak se žije v době lock downu v Dětském domově Vizina v Ostravě

Dobrý den, jsem rád, že jste si naladili TV Polar, protože právě teď začíná školní magazín Studuj u nás. V něm se podíváme na aktivity na SPŠ v Ostravě – Vítkovicích, zjistíme, jak se na SZŠ v Ostravě vyučují odborné předměty a nakonec navštívíme Dětský domov Vizina.

Online aktivity SPŠ Ostrava - Vítkovice pro žáky základních škol

Zájemců o technické obory na našich středních školách je stále málo. Střední průmyslová škola v Ostravě – Vítkovicích se proto rozhodla připravit pro žáky základních škol zajímavé aktivity, při kterých se o technickém vzdělávání dozví co nejvíce. Samozřejmě online.

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava – Vítkovice: „My na střední škole v Ostravě - Vítkovicích účastí v projektu Okap, který je krajský projekt a jako partneři jsme zavázaní tím, že budeme šířit polytechniku a povědomí o technických oborech i směrem k základním školám. A na základě této aktivity, protože standardně žáci základních škol jezdili k nám do školy, vozili jsme je do firem, ukazovali jsme jim moderní technologie, které se v Moravskoslezském kraji nacházejí, a bohužel to momentálně není dostupné, tak jsme se rozhodli to řešit, v podstatě jako vše v současné době, na dálku. Máme tedy domluvené s kolegy ze základních škol a žáky základních škol, zejména devátých tříd, že jsou připojeni přes Microsoft Teams a poslouchají jak přednášku odborníka z firmy, tak naše informace o tom, co se dá studovat na technických školách v Moravskoslezském kraji a všechny tyto informace si můžou utřídit a podle toho vybrat, kam půjdou dál studovat.“

Takže v tomto případě se nejedná konkrétně o vaší školu, ale měl byste představit technické obory na všech středních školách v našem regionu.

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava – Vítkovice: „Samozřejmě představujeme především obory z naší školy, ale nicméně proto, že je důležité, aby se do podvědomí žáků, že je potřeba studovat technické obory a že těch techniků je stále málo, tak nezapomeneme vždy zdůraznit, že je víceméně jedno, jakou školu půjdou studovat, že není vysloveně nutné, aby chodili k nám. Ale vybrat si technický obor v současné době je velmi dobrá volba.“

A jak samotná komunikace převážně s deváťáky probíhala?

Aleš Hečko, učitel odborných předmětů: „V prvé řadě jim prezentujeme všechny obory, které u nás na škole vyučujeme, to znamená strojírenství ve třech specializacích, managment ve strojírenství, mechanik, seřizovač a obráběč kovů. Po té prezentaci se jim snažíme nějakým způsobem dát prostor na dotazy k těm oborům. Dotazy jsou víceméně různorodé, protože se ptají od možností přijímacího řízení, přípravných kurzů k přijímacímu řízení, ptají se i na obsah studia, praxi, na nějaké využití naší techniky, na nějaké zpracování odborných činností nebo maturitních prací a takových věcí.“

Jaký je zájem? Jste spokojeni s tím, kolik lidí se přihlásilo?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava – Vítkovice: „Docela nás to překvapilo, protože ten projekt se základními školami je pro nás v tomto režimu nový a na druhou stranu jsme schopni vidět přesně ty počty přihlášených. Pohybuje se to někde mezi 40-100 žáky v tom jednom sezení.“

Proč by si měli vybrat technické obory?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava – Vítkovice:  „Je to zejména s nástupem potom do zaměstnání, protože jak všichni víme, tak techniků je stále málo a ba naopak jich podle mě ještě ubývá. Spoustu lidí chce jít především studovat vysoké školy, ale nám chybí zejména středoškolsky vzdělaní odborníci. A firmy z regionu nás prosí, abychom tyto odborníky dodávali. A bohužel prostě to povědomí v té veřejnosti je takové, že studovat vysokou školu je víceméně základ.“

Nejen na SPŠ v Ostravě – Vítkovicích věří, že aktivity podobného ražení mohou přispět k tomu, že o technické obory na středních školách v MS kraji bude v budoucnu daleko větší zájem.

Online výuka na SZŠ Ostrava

Vyučovat matematiku nebo jazyk český se na dálku dá docela dobře. Horší už to je s odbornými předměty. Zajeli jsme se podívat na takovou online výuku do Střední zdravotnické školy v Ostravě.

Střední zdravotnické školy jsou školy odborné, proto důraz na odborné předměty je důležitý i v době distanční výuky.

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: „Kromě běžných všeobecně vzdělávacích předmětů máme hlavně odborné předměty, a to nejenom teoretické, ale také praktické, takže pro nás největší problém je právě zajistit praktické vyučování, což v současné době není možné, takže pokud se týká online výuky praktického vyučování, tak především kolegové vyučují částečně teoreticky, částečně taky s těmi praktickými ukázkami, které by si mohli doma žáci i sami vyzkoušet. Ale je to samozřejmě daleko složitější i u těch ostatních předmětů, které jsou teoretického zaměření.“

Při těch praktických předmětech děláte to, že prostřednictvím videa ukazujete žákům jak postupovat?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: „Vyučující využívají všechny možnosti, které mají. To znamená, že pokud jsou nějaká předtočená videa, pokud jsou nějaké programy nebo některé jiné zdroje, využívají opravdu všechny. A samozřejmě i své vlastní.“

Blíží se jednak přijímací zkoušky, blíží se maturity, tak jakou speciální péči věnujete těmto ročníkům?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: „Co se týče našich studentů v závěrečných ročnících, tak se jim snažíme trošku to studium ulehčit v tom smyslu, že současné době máme možnost z opatření ministerstva školství některé předměty z vyučování v druhém pololetí vyloučit, což jsme udělali a samozřejmě se jim snažíme většími individuálními konzultacemi, převážně tedy online, pomoci v přípravě k maturitní zkoušce.“

Mají žáci možnost i přijít do školy na osobní konzultaci?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: „Mohli by přijít, zatím v tom režimu jeden žák – jeden pedagog, takže někteří vyučující kolegové to opravdu využívají, ale v malé míře.“

Ale zpět k online výuce odborných předmětů.

Eva Schichelová, zástupkyně ředitelky SZŠ Ostrava: „Odborné předměty vlastně od října neběží, to znamená, neběží taková ta praktická výuka. Je pravda, že i na naší škole máme obory, pro které je to jednodušší, a obory, pro které je to velice náročné. Například obor praktická sestra, i přesto, že neběží praktická výuka ve škole, tak chodí na praxi do zdravotnických zařízení. V podstatě od toho října nepřetržitě, kromě jednoho týdne, kdy nám vláda i tuto výuku zrušila. Takže my můžeme to, co nenaučíme ve škole, nebo nemáme možnost učit ve škole, můžeme vlastně dohnat nebo naučit v rámci té praxe, kde chodíme každý týden do zdravotnických zařízení na jednotlivá oddělení. Na druhé straně máme obory, jako je asistent zubního technika, jehož praktická výuka je vlastně výlučně spjata s výukou v laboratořích v naší škole, no a na tomto oboru vlastně praktická výuka už od toho podzimu neběží. Je to veliký problém a doufáme, že vlastně poté, co pustí žáky do školy aspoň v rámci praktické výuky, tak se budeme snažit ty hodiny nahradit, budeme takovým zvýšeným úsilím vlastně se snažit je naučit to, co se bohužel přes obrazovku nenaučí.“

Čeká nás teď hodina psychologie, tak o čem bude?

Eva Schichelová, zástupkyně ředitelky SZŠ Ostrava: „Je to vlastně druhý ročník praktické sestry, v tom druhém ročníku se zabýváme obecnou psychologií. Budeme zrovna probírat paměť, jako jeden z poznávacích procesů.“

V době pandemie žáci zdravotnických škol v našem regionu pomáhají v první linii.

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: „V současné době to pokračuje hlavně na oborech praktická sestra a na oboru diplomovaná všeobecná sestra, tam opravdu jsou jak žáci, tak i studenti z naší školy zapojeni, po celou dobu pracují v nemocnicích, vykonávají praxi. A ty ostatní obory, pokud někteří jsou v nemocnicích, tak je to většinou na bázi dobrovolnické činnosti.“

Zájem o zdravotnické vzdělání je velký, takže SZŠ v Ostravě bude mít opět zcela naplněnou kapacitu.

Jak se žije v době lock downu v Dětském domově Vizina v Ostravě

Dětské domovy musí v současné době zajistit dětem nejen obvyklou péči, ale také online výuku. Naštěstí se najdou dobrovolníci, kteří dětem s touto činností pomohou. Tak jako v Dětském domově Vizina v Ostravě.

Dětský domov na Vizině v Ostravě funguje od roku 2005, vychovává děti z ostravských i mimoostravských lokalit. Kapacita domova je 48 dětí. Věkové rozpětí je od předškolního věku až do dvaceti let. A to je při online výuce, pravda, trochu komplikace.

Jan Effenberger, ředitel Dětského domova Na Vizině Ostrava: „Ten průřez výuky u nás na domově je v podstatě různý, protože navštěvují nejen různé typy škol, různé základní školy, které jsou v našem okruhu, v okolí jich je asi 5, takže v podstatě i ta online výuka, nebo výuka na dálku probíhá podle toho, jak ta škola to má zařízené. Takže jste mohli vidět u nás, že některé děti opravdu tu online výuku mají přes notebooky, některé děti se ještě před 14 dny učily přes tablety, ale některé děti si chodí pro to učivo do školy, některé děti chodí tady na sousední školu, která je nad námi a tam chodí třeba 2x-3x v týdnu na hodinku, na 2 hodinky na nějakou výuku. Takže je to opravdu různé. Středoškoláci třeba praxi zatím nemají, teprve teď to možná začne. Takže je to různorodé, je to pravdu podle toho typu škol, které tady máme pro naše děti.“

V normálních časech děti opustí dětský domov, jdou do školy a vracejí se odpoledne. Jak náročné je to zvládnout starat se o ně vlastně celou dobu?

Jan Effenberger, ředitel Dětského domova Na Vizině Ostrava: „V současné době, kdy tady máme skoro celý dětský domov, tak spolupracujeme od loňského jara celkem úzce s Don Bosco v Ostravě, kteří mají mezi svými kolegy spoustu pedagogů volného času, protože i oni ve volných dobách naplňují výuku a v současné době tuto možnost nemají, tak tím, že s nimi dlouhodobě spolupracujeme několik let, tak nám teďka vypomáhají v těch dopoledních hodinách s tím doučováním dětí, to je jedna fáze. A druhá část ještě jsou studenti Ostravské univerzity, kdy s Ostravskou univerzitou máme v podstatě taky dlouhodobou smlouvu, kdy jsme vlastně jakoby jejich střediskem, kdy oni k nám chodí v běžné době na praxe, ale v současné době pár studentů k nám pravidelně dochází a pomáhají nám také s doučováním dětí.“

A právě pomoc ze strany těchto dvou spřátelených subjektů je v těchto těžkých časech velmi důležitá.

Alan Srněnský, Salesiánské středisko volného času Don Bosco: „Jsem zaměstnanec Salesiánského střediska volného času Don Bosco Ostrava a protože momentálně máme zavřeno, takže už na jaře a na podzim chodíme vypomáhat do dětského domova s doučováním.“

Jak je těžké se přizpůsobit tomu, že tady je to věkové spektrum velmi široké?

Alan Srněnský, Salesiánské středisko volného času Don Bosco: „Jednak věkové spektrum je široké, ale taky i znalostní. Chodí do více škol, takže je to obtížné docela.“

Jakým způsobem tady dětem pomáháte?

Viktorie Šupolová, studentka Ostravské univerzity: „S výukou čehokoli. Já jsem přes výtvarku, ale tohle jsou takové ty snadné počty. Tady je hlavní, že se jim někdo věnuje, že to není takové, že individuálně by se nato vykašlali, tak jim tak pomoct.“

Pomáháte i těm, co mají online výuku, nebo jenom těm, kteří mají zadané úkoly?

Viktorie Šupolová, studentka Ostravské univerzity: „Všem. Jako i online výuce, dohlídnout na to, že fakt sedí za tou hodinou, že se tomu věnují, že když mají online, nehrají na mobilu.“

Pozorujete, že jim to pomáhá, nebo jak to vnímáte?

Viktorie Šupolová, studentka Ostravské univerzity: „Určitě. Potřebují lidský kontakt, ať se neunudí.“

Dětem v Dětském domově Na Vizině hodně pomohl také dar padesáti notebooků od nadace Naše dítě.

Školní magazín Studuj u nás je na konci. Děkujeme, že jste se dívali a věříme, že si ho nenecháte ujít ani příště. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat