Studuj u nás

  • Gymnázium Olgy Havlové pokračuje v dlouholetých projektech
  • DD Srdce Karviná opět najel na distanční režim
  • SPŠ a OA Bruntál má zbrusu nový obor

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, jsem rád, že jste si našli čas na školní magazín televize Polar Studuj u nás. Tento díl začneme představením projektů na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě, virtuálně navštívíme dětský domov Srdce v Karviné a nakonec si mimo jiné představíme nový obor na Střední průmyslové škole a obchodní akademii Bruntál.

Gymnázium Olgy Havlové pokračuje v dlouholetých projektech

Tomáš Tikal, TV Polar: Ve vysílání televize Polar vítám paní Janu Huvarovou, ředitelku gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Dobrý den.

Jana Huvarová, ředitelka Gymnázia Olgy Havlové: Dobrý den, zdravím všechny diváky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy jste se rozhodli pro pojmenování po první manželce prezidenta Václava Havla Olgy Havlové. Proč jste se tak rozhodli a jak se vám to osvědčilo?

Jana Huvarová, ředitelka Gymnázia Olgy Havlové: K tomu došlo v roce 1996 po smrti tehdejší první dámy Olgy Havlové. A od své předchůdkyně paní doktorky Šárky Hrdinové, která byla tehdy ředitelkou školy vím, že to vzniklo z návrhů studentského. Takže o to víc si toho cením, že tedy tehdy přišli s tímto nápadem studenti. Je to myslím v tom nejlepším slova smyslu čestný název pro školu. Protože my opravdu ten odkaz Olgy Havlové se snažíme rozvíjet a udržovat. Jsme v úzké spolupráci a v kontaktu s Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové. A díky tomu se nám otevřely dveře i k některým projektům. Kupříkladu v roce 2018 jsme si připomínali 85. nedožité narozeniny Olgy Havlové. Tady před školou je vysázený strom Olgy Havlové a kromě jiného jsme tady třeba dostali příležitost stát se pilotní školou ,která pilotovala projekt Knihovny Václava Havla. Ten projekt se jmenoval "každý může změnit svět" a při příležitosti toho nedožitého výročí Olgy Havlové jsme tady slavnostně tento projekt odstartovali.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké další projekty jste měli v posledních letech, které považujete za úspěšné?

Jana Huvarová, ředitelka Gymnázia Olgy Havlové: Asi nejúspěšnější jsou ty projekty, které opravdu přežily dlouhá léta. Kupříkladu jeden z těch nejstarších našich projektů je studentské anglické divadlo, které vzniklo ve škole v roce 2003. Takže už dosáhlo své zletilosti. Máme za sebou osmnáctý ročník toho opravdu jako unikátního projektu. Ve kterém studenti pod vedením profesionální režisérky studují divadelní představení v angličtině a potom ho pro své vrstevníky nebo žáky základních a středních škol Moravskoslezského kraje, ale i z jiných krajů pro své spolužáky hrají. Je to opravdu velmi specifické v tom, že to je studentské divadlo. To znamená amatérské, ale pod profesionálním vedením s obrovským akcentem na angličtinu a ty výstupy jsou pro mě úplně úžasné. 18 let tedy tenhle projekt trvá. Podobně ale máme kupříkladu projekt mezi gymnaziální recyklační soutěže, který už má za sebou 26 let. Tak dlouho jsme ho udrželi a možná ještě by bylo dobré zmínit již šestnáctý ročník dvoudenního studentských historických konferencí, které organizují naši kolegové pro studenty, nejenom naše ale i studenty jiných středních škol z našeho kraje i ze vzdálenějších míst. Kromě toho bychom mohli uvést kupříkladu to, že od roku 2015 ve škole funguje regionální centrum fyziky. Kde se vlastně každý měsíc setkávají učitelé fyziky na takových dílnách. Je to prakticky zaměřené vzdělávání pro učitele fyziky. No a potom bych mohla možná zmínit projekty, které jsme sami neprodukovali, ale zapojili jsme se do nich a to jsou ty mezinárodní projekty nebo projekty s mezinárodní účastí. Máme za sebou několik projektů Erasmus nebo Comenius, kde jsme měli partnerů nepočítaně. V jednom z těch projektů bylo dokonce deset zahraničních partnerů. Součástí těch projektů jsou výjezdy studentů do zahraničí a společná práce na nějakém zadání a ty projekty byly velmi úspěšné. Kromě jiného jsme za ně získali ocenění pečeť kvality a cenu Label, kdy se právě tady tyhlety mezinárodní studentské projekty oceňují.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní ředitelko, já vám děkuji za rozhovor a přeji abyste v těch svých úspěšných projektech mohli co nejdříve opět pokračovat. Mějte se hezky pevné zdraví a na viděnou příště.

Jana Huvarová, ředitelka Gymnázia Olgy Havlové: Děkuji mnohokrát.

------------------------------------------------------------------

DD Srdce Karviná opět najel na distanční režim

Tomáš Tikal, TV Polar: Dětský domov Srdce v Karviné je domovem rodinného typu s dlouhou historií. Novinky nám přinese ředitel tohoto dětského domova.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ředitel dětského domova Srdce v Karviné, pan Milan Harant je našim hostem. Dobrý den, pane řediteli.

Milan Harant, ředitel DD Srdce Karviná: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vadí dětem, že v současné době nemohou chodit do školy?

Milan Harant, ředitel DD Srdce Karviná: Jak kterým. Většinou to vadí těm středoškolákům nebo těm učňům, protože ti už jsou vedeni k tomu, že jakékoliv papír co vystudovali zvyšuje jejich možnosti na trhu práce. Takže ti se na to dívají trošku jinak. V každém případě největší problém asi měla naše dívenka, která v první vlně měla problémy s tím, že se jí měnily ze dne na den podmínky pro přípravu na maturitu a na přijímací zkoušky na vysokou školu no a teď zas druhá vlna jí znemožnila normálně začít vysokoškolské studium, tak ta asi s tím měla asi největší problémy.

Tomáš Tikal, TV Polar: A jak probíhá distanční výuka? Máte dost přístrojů a jak to funguje, když je třeba více dětí na jednom pokoji?

Milan Harant, ředitel DD Srdce Karviná: My právě s tím tak jak to teď máme ten dětský domov rodinného typu, tak my máme obrovský problém, že každá rodinka má k dispozici samostatný byt 5+1 by se dalo říct. To znamená čtyři dětské pokoje, velký obývák. Takže my jsme hned o prázdninách nakupovali webové kamery, takže u nás je na 1 dětský pokoj dvě děti. Takže se to dá zvládnout. Nám se podařilo pomocí sponzorů veškeré středoškoláky, učně a vysokoškolskou studentku zásobit buď tablety nebo notebooky, ale naše děti jsou v těhle věcích tak zběhlí, že ve své podstatě jsou schopni některé úkoly plnit i na svých chytrých telefonech.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nedávno jsme u vás točili, že vedete děti k tomu, aby se starali o zahradu. Ten život není samozřejmě jenom o učení a o on-line výuce. Takže jak pokračujte v této přípravě na reálný život?

Milan Harant, ředitel DD Srdce Karviná: Tak tady je třeba říct, že prioritní je pro dětský domov vždycky odborná speciální pedagogická práce a psychologická pomoc dětem. Hlavně k tomu, aby nedocházelo k zvýšení toho zatížení dítěte z hlediska toho, že bylo vytaženo z primární rodiny. Ta citová deprivace by mohla narůstat. Takže my se prvotně jaksi zaměřujeme na tu speciální pedagogickou práci a hlavně psychologickou pomoc. A až potom druhotně zjišťujeme, které dětí co umí a co by měly vlastně ve svém věku v normálně fungující rodině umět. Takže potom je to od praní, úklidu až po. Snažíme se přizpůsobit ten život v té rodince běžnému životu v normálně fungující rodině. Takže na víkend mají svoje finance, chodí si sami nakupovat, musí si sami stanovit co teda budou vařit v sobotu, co budou vařit neděli atd.. Takže je to od přípravy, stravy, od vaření až po normální jiný věci, úklid, praní. To je normální a snažíme se ve své podstatě u těch starších je připravovat na to, jak se uchytit na trhu práce a vlastně ve své podstatě co dělat pro to, abych nemusel zůstat na sociálních dávkách.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Ať se Vám daří a jste všichni ve vašem dětském domově zdraví. Zatím na shledanou.

Milan Harant, ředitel DD Srdce Karviná: Přeji Vám příjemný den. Děkuji za pozvání, na shledanou.

-------------------------------------------------

SPŠ a OA Bruntál má zbrusu nový obor

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál se rozhodla rozšířit své obory o jeden zbrusu nový. Více v rozhovoru s ředitelem školy. V pořadu Studuj u nás vítám pana Jana Mecu, ředitele Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále. Dobrý den, pane řediteli.

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na úvod pro diváky, kteří o vaší škole dosud neslyšeli, tak poprosím o představení.

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: Takže naše škola má již v 59. letou tradici. Tradičně vyučujeme technické obory a ekonomické. Takže navíc máme obory strojírenství, dopravní prostředky i informační technologie a obchodní akademie.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které projekty do kterých jste se v posledních letech zapojili byly nejúspěšnější? Čím byste se pochlubil?

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: Tak já bych se mohl pochlubit dvěma projekty, které jsme realizovali z operačního programu Interek. První projekt je technika bez hranic, který je zaměřený na výuku v průmyslu 4.0 a realizujeme spolu s partnery v polském podniku a výstupem toho projektu bude vybudování laboratoře 4.0. A pokud to situace dovolí, tak by i 180 žáků mělo vyjet na speciální vzdělávací program na Slovensko a navštívit továrnu 4.0 v Německu. Další projekt úspěšný, který právě realizujeme je Síť školních podnikatelských inkubátorů. Ten projekt opět realizujeme s partnery z podniků, s městem Bruntál a dalšími. V rámci tohoto projektu budujeme podnikatelský inkubátor. Ale hlavní přidaná hodnota v tom, že se chceme intenzivně zaměřit na podporu kompetencí podnikavosti u žáků naší školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vím, že jste v posledních letech investovali do zvelebení vaší školy. Tak co konkrétně to bylo?

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: Takže těch investic bylo velmi mnoho. My jsme za vlastně deset let od roku 2010 investovali do areálu školy přes 180 milionů korun. Těch zdrojů bylo velmi mnoho. Nejvýznamnější akce byla zateplení školy, kterou realizoval náš zřizovatel Moravskoslezský kraj a zrekonstruovali jsme strojní dílny, máme laboratoř pro 3D tisk, laboratoř virtuální reality. Máme nové laboratoře fyziky, jazykové učebny. Takže opravdu ta investice ke škole za poslední desetiletí byly opravdu veliké.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vím, že jste otevírali také speciální učebnu tzv. reklamní agenturu, která by měla nebo možná už funguje reálně. Takže jak se jí daří?

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: A tak momentálně se jí moc nedaří. Je škola zavřená a bez žáků. To je nepřirozený stav, ale já předpokládám, že se vše vrátí do normálu, tak jsme právě chtěli u oboru Obchodní akademie nějakým způsobem obohatit výuku a trošku do toho přivést i lidi zvenku. Aby naši žáci mohli komunikovat se zákazníky, přijmout objednávku, vědět jak s ní mají mluvit a současně, aby se naučili i práci s grafickým softwarem a aby to bylo trochu zábavnější, tak jsme si řekli, že začneme vyrábět když to řeknu v menším nějaké reklamní předměty a potom následně přes e-shop nabízet potencionálním zákazníkům.

Tomáš Tikal, TV Polar: Otevíráte úplně nový obor elektrotechnika se zaměřením autoelektrotechnik. Proč jste se rozhodli zrovna pro toto?

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: To je taková velmi specifická věc. My jsme jedna z nejstarších dopravních průmyslovek v České republice a v československu a máme v tomhle oboru, v tomto odvětví dlouhodobou tradici a tak jak se doba mění a vyvíjí, tak se mění požadavky trhu práce. Lze předpokládat, že v horizontu pěti, šesti let bude 25% dejme tomu vozů na elektrický pohon. Problém je v tom, že ten obor, který dnes nabízíme dopravní prostředky, tak neumožní absolventům získat i hlášku 50, způsobilost elektrotechnice. My jsme se po dohodě se zřizovatelem rozhodli, když to řeknu využít to nejlepší, co dneska máme v dopravních prostředcích. A propojit to s oborem, který máme také v nabídce obor elektrotechnika. A postavit úplně nový obor interdisciplinární.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor a přeji, ať se Vám žáci vrátí co nejdříve do lavic. Mějte se, na shledanou.

Jan Meca, ředitel SPŠ s OA Bruntál: Na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máme dostudováno. Děkuji Vám za pozornost a u příštího vydání pořadu Studuj u nás se budu těšit na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry