Studuj u nás

  • Oslavy 65. výročí Gymnázia Ostrava - Zábřeh
  • Představujeme nové učebny na SŠ polytechnické v Havířově
  • Veletrh středních škol na VŠB-TU Ostrava

Dobrý den, jsme na začátku školního magazínu TV Polar Studuj u nás. Začneme oslavami 65. výročí Gymnázia v Ostravě – Zábřehu, představíme si nové učebny na SŠ polytechnické v Havířově a nakonec navštívíme Veletrh středních škol na VŠB-TU Ostrava.

Oslavy 65. výročí Gymnázia Ostrava - Zábřeh

Gymnázium Ostrava – Zábřeh poskytuje výhradně osmiletou formu vzdělávání a u příležitosti 65. výročí od založení uspořádalo oslavy včetně Dne otevřených dveří.

Vít Schindler, ředitel Gymnázia Ostrava – Zábřeh: „K nám nastupují žáci po páté třídě základní školy. Každým rokem nabíráme dvě třídy. Pak u nás stráví osm let. Snažíme se nabídnout co nejpestřejší vzdělání talentovaným žákům. Máme řadu zajímavých kroužků, jsme schopni dětem zaplatit kurzy a podobně.“

Gymnázium v Zábřehu má mezi žáky základních škol výbornou pověst.

Václav Tabášek, učitel Gymnázia Ostrava – Zábřeh: „Naše gymnázium nabízí široké spektrum předmětů, kvalifikovaný personál, spoustu kroužků a máme také vysokou úspěšnost studentů, kteří se dostávají na vysoké školy.“

Jakou máte úspěšnost u maturit?

Václav Tabášek, učitel Gymnázia Ostrava – Zábřeh: „Občas se najde nějaký jednotlivec, který maturitu nezvládne, ale jinak máme úspěšnost téměř sto procent.“

I díky nejrůznějším kroužkům a aktivitám jsou současní studenti gymnázia velmi spokojeni.

Matěj Hošek, student: „Já jsem spokojen maximálně, máme zde výborné učitele, spoustu předmětů a soutěží, ve kterých se můžeme zdokonalovat.“

K oblíbeným aktivitám patří i fungování fiktivních firem.

Tomáš Skála, student: „Naši firmu jsme založili na začátku září a vyrábíme koberce na zakázku, na přání zákazníka.“

Osmiletému Gymnáziu v Ostravě – Zábřehu přejeme do dalších let hodně spokojených a úspěšných studentů.

Představujeme nové učebny na SŠ polytechnické v Havířově

V minulém vydání pořadu Studuj u nás jsme vás informovali, že SŠ polytechnická v Havířově otevřela pět nových učeben. Teď si je všechny představíme.

Střední škola polytechnická v Havířově-Šumbarku se mění před očima. Díky rozsáhlé modernizaci učeben se stává vysoce atraktivní střední školou s kvalitním zázemím pro odbornou výuku technických oborů. Modernizace probíhá díky evropským zdrojům, které pro své střední školy získal Moravskoslezský kraj. Pojďme si je představit.

Josef Bardoň, učitel odborného výcviku: „Tady se dá vyučovat automatizace a robotika a právě tady na těch robotech, které jsme pořídili z projektu, je jich celkem třináct, může každý student programovat a vyzkoušet si tu robotiku sám.“

Vladimír Přibyl, učitel odborného výcviku: „Původní vybavení učebny bylo ze 70. let, takže ji bylo třeba modernizovat. Máme tady vrtačky, ohýbačku, tabulové nůžky, zakružovačku, rovinnou brusku a strojní pilu. Všechny stroje byly pořízeny z krajského programu OKAP II.“

Roman Bystroň, vedoucí učitel odborného výcviku: „Pořídili jsme nové vybavení svářečské školy, máme nové svářečky, nové odsávání, nové stoly a mobilní odsávací jednotku.“

Ondřej Filipczyk, učitel odborného výcviku: „Modernizace je důležitá, máme ručně ovládané soustruhy, CNC frézku, CNC soustruh. Kluci jsou určitě rádi, učí se s novými stroji.“

Petr Bouchala, učitel odborných předmětů: „To je učebna fyziky, je kompletně zrekonstruovaná – lavice, skříňky, projekční technika, počítače. Učíme tady fyziku a elektrotechniku, je tady plno pomůcek, které umožňují experimenty.“

V Havířově je navíc před dokončením učebna robotiky. Celkové náklady na její vybudování byly vyčísleny na 1 milion korun.

Veletrh středních škol na VŠB-TU Ostrava

Aula VŠB-TUO patřila přehlídce porubských středních škol. Uskutečnila se tady už tradiční akce Tvoje škola je hned za rohem, kterou už třetím rokem pořádá porubská radnice pro žáky 9. tříd základních škol v obvodu, aby jim ulehčila rozhodování o tom, kam dál.

Na přehlídce porubských středních škol bylo z čeho vybírat. Studijní obory, které nabízejí, jsou velice pestré. Od kadeřnic a aranžérek přes jazyky a techniku. Každý deváťák si tak na akci porubské radnice Tvoje škola je hned za rohem mohl najít to své.

Martin Tomášek (Piráti), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: „Smyslem je umožnit všem našim deváťákům, aby si mohli vybrat tu nejlepší školu, aby zůstávali v Porubě co nejdéle. Kdo přijde, tak si udělá celostní obrázek o tom, co Poruba v oblasti středního vzdělávání nabízí.”

Ivan Igor, prorektor pro strategii a spolupráci, VŠB-TUO: „My rádi takové akce pořádáme, protože je to přece jenom vysoká škola, centrum vzdělávání nejenom v Porubě, ale jedno z dvou center i ve městě Ostrava, takže velmi rádi spolupracujeme jak se středními školami, tak i se školami základními, protože pečovat o žáky, pečovat o studenty, motivovat je k tomu, aby studovali vědu, aby studovali techniku, je důležité a musíme začít co nejdřív.”

Anketa: představitelé středních škol: „My dneska tady nabízíme to, co nás ve škole baví, a to je technika. Máme multimediální kroužek, budeme připravovat i televizní studio malinké a kromě toho už příští rok bude i učebna virtuální reality, která teda bude bez brýlí, což je nová technologie. Bude mít pilotní třídu, která v republice nemá obdoby.”

„Pouštíme tady nějaká videa ze školních akcí a vyrobili jsme takový fotokoutek, ke kterému jsme připravili takové úsměvné bubliny.”

„Ti žáci v 9. třídě zejména na začátku školního roku ještě nemají mnozí úplně představu o tom, co budou dělat, kam se ty jejich kroky budou dál ubírat a ta návštěva u toho stánku a ta debata s vyučujícím nebo s tím pedagogem, který tady je, nebo i s těmi žáky, kteří tady jsou, jim může dát trochu konkrétnější představu o tom, co je na té škole čeká. Jestli by je ten obor baví, jestli by pro ně byl zajímavý.”

„Představujeme tady dva studijní obory čtyřleté s maturitou. Tady si ti žáci základních škol můžou zkusit základní práce, které provádíme. Máme tady část, která je věnovaná počítačovým sítím. Takže můžou si udělat kabely, které se používají na telekomunikaci, na informatiku.”

Jak se nakonec žáci 9. tříd rozhodnou, bude záležet čistě na nich. Osobní kontakt se školami je ale k nezaplacení.

Anketa: žáci základních škol: “Já jsem byla předtím nějak rozhodnuta, ale určitě mi to víc otevřelo oči o ostatních školách.”

„Je tady velký výběr hlavně gymnázií. Kdo neví, tak určitě si vybere.”

„Já přemýšlím o kadeřnici, ale ještě si nejsem jistá. Ještě si budu vybírat, na jakou školu půjdu.”

„Možná se rozhodu, nějaké ty letáky jsem si nasbíral, tak uvidím.”

Získanou představu o možnostech studia si deváťáci budou moci ještě upřesnit na Dnech otevřených dveří, které jednotlivé střední školy pořádají většinou během listopadu a ledna.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry