Studuj u nás

  • Letní intenzívní kurzy pro žáky cizince
  • Výročí SZŠ Karviná
  • Hry bez hranic na MŠ Klíček Karviná

Dobrý den, je tady začátek školního magazínu TV Polar Studuj u nás, který mapuje školní události na krajských školách. Začneme letními aktivitami pro cizince, oslavíme 70. výročí SZŠ Karviná a nakonec uvidíte reportáž o soutěži Hry bez hranic MŠ Klíček.

Letní intenzívní kurzy pro žáky cizince

V rámci krajského projektu OKAP II se o prázdninách konaly letní intenzivní kurzy pro žáky cizince. Skupina především ukrajinských studentů se pohybovala v terénu a seznamovala se s novým prostředím.

Zcela novou aktivitu, která má zahraničním studentům přinést nové zážitky a zkušenosti, realizuje organizace Celé Česko čte dětem. Navazuje na intenzivní kurzy češtiny, které se na středních školách v kraji dějí už od začátku minulého školního roku.

Petr Vlk, hlavní koordinátor projektu :Rozjelo se nám to nad očekávání, evidujeme okolo sedmdesáti studentů, kteří během celého školního roku k nám docházeli. Situace se výrazně změnila na jaře, kdy přibylo několik desítek ukrajinských studentů, kterým se teď intenzivně věnujeme tak, aby byli připraveni nastoupit na střední školy v příštím školním roce.”

Co je cílem celého toho projektu? 

“Cílem je nějakým způsobem dopomoci dětem, které nehovoří češtinou coby mateřským jazykem a jsou tímto způsobem znevýhodněné pokud jde o školní docházku a vzdělávání v českém systému. Takže se je snažíme učit češtinu tak, aby obstály.”

Je to zaměřeno i k maturitám, či závěrečným zkouškám?

“Ano, samozřejmě. Vedle toho prvku, kdy pracujeme na zdokonalování jazyka, se snažíme všelijak vypomoci s domácími úkoly a s látkou, včetně přípravy k maturitě.”

Říkal jste o ukrajinských studentech, jaké další národnosti jsou nejčastější?

“Zprvu to bylo hodně studentů z Vietnamu, také z Polska. To byly takové dvě největší skupiny. A momentálně převažují ukrajinci, ale máme i Bělorusy, Bulhary. Také je častá situace, že někdo se narodil s rodiči v Německu, v Anglii, vrátil se do České republiky, dítě nehovoří česky, ale navštěvuje školu.”

Jak tu svou výuku směřujete tak, aby navazovala na výuku jazyka českého na té běžné střední škole?

“My se to snažíme podat trošičku jinak, aby to nebyla jenom gramatika, deklinace, konjugace a všechno to, čím jsou děti často trápeny na školách. Snažíme se, aby to bylo takové moderní, konverzační, ale zároveň zohledňujeme i to, že děti mají konkrétní potřeby, které vycházejí z toho, co potřebují pro své školy.”

Tyto vaše kurzy běží během školního roku, ale neleníte ani o prázdninách, tak co jste pro ně připravili?

“Teď máme takové zpestření, máme pět turnusů, kterých se účastní okolo čtyřiceti našich studentů. Je to takový celotýdenní intenzivní plán plný exkurzí a výletů. Se skupinkou, se kterou jsem tady dnes, tak jsme absolvovali hory, byli jsme v archeoparku, včera jsme se byli podívat do zoo, dneska nás čeká Galerie výtvarného umění. A během celého programu se snažíme s nimi co nejvíce komunikovat. Bereme je do restaurací, jezdíme vlakem a bavíme se česky.”

Takže spíš takové uvedení do praktického života?

“Přesně tak. Využít toho, že jsme v zemi, kde se česky hovoří a není to pouze jazyk, který se probírá v lavicích, ale máme češtinu všude kolem, takže se toho snažíme využít na maximum.”

Co ještě do budoucna plánujete? Budete od září opět pokračovat?

“Čeká nás ještě další školní rok, takže obdobným způsobem budeme pokračovat dál. Jakýkoliv nový student se může přihlásit a absolvovat druhý rok s námi. Příští léto nás budou čekat opět exkurze a celý projekt končí na podzim roku 2023.

Organizace Celé Česko čte dětem se snažila připravit program pro studenty tak, aby co nejvíce poznali MS kraj, zorientovali se v novém prostředí a zlepšili svou češtinu.

Martina Hrdinová, lektorka: “Navštívili jsme okolí Českého Těšína, protože tam se pohybují. Navštívili jsme Rybí dům a hrad. Potom jsme šli do zoologické zahrady, kde mohli vidět spoustu různých zvířat a teď jsme tady u Domu umění v Ostravě v centru. Taky s nimi procvičujeme mluvu, aby si mohli co nejvíce češtinu procvičit a chodíme i aby poznávali krásy Ostravy okolí.”

A jak jsou na tom s češtinou po absolvování prvního ročníku kurzu?

“Podle mě velmi dobře, máme třeba studenty, kteří tady mají například přítele, takže češtinu už mají lepší i díky tomu. A většina z nich mluví hodně dobře. Dorozumí se, když tak si to nějak přeříkají a je to v pohodě.

Zahraniční studenti ocenili, že starost o jejich češtinu neskončila s koncem školního roku, ale pokračovala i o prázdninách.

Michal Ševcov, ukrajinský student: “Začala válka a přijel jsem do České republiky a budu bydlet tady a učit se ve škole. Skončil jsem základní školu a budu se učit na elektroprůmyslové střední škole ve městě Havířov (pozn.red. Střední průmyslová škola elektrotechnická).”

Jak moc ti pomáhá ten kurz češtiny pro cizince?

“Pomáhá mi rozumět. Mluvit a rozumět.”

O prázdninách pro vás připravili bohatý program, tak jak si to užíváte?

“Včera jsme byli v zoo a dneska jsme šli do galerie. To je zábava.”

Koordinátoři projektu očekávají, že o intenzivní kurzy češtiny bude velký zájem i v tomto školním roce.

Výročí SZŠ Karviná

Střední zdravotnická škola oslavila kulaté jubileum, 70. výročí. Vedení školy společně se svými studenty připravilo pro významné hosty, bývalé zaměstnance a absolventy bohatý program, při kterém nechyběla ani vzpomínková výstava fotografií.

70. výročí zdravotnického školství v okrese Karviná se uskutečnilo v areálu Střední zdravotnické školy, hlavní program si vzali na starost sami studentky a studenti školy, kteří pro významné hosty připravili ukázku svých dovedností a talentu, kterému se věnují mimo studium. Nechyběl zpěv, tanec nebo hra na saxofon. Pozornost přítomných upoutala i módní přehlídka zdravotnických stejnokrojů, ať už z doby minulé nebo současné. A protože se škola může pochlubit i studenty, kteří jsou úspěšní na mnoha soutěžích v poskytování první pomoci, v programu nemohla chybět ani ukázka toho, na co se tito mladí lidé připravují - zachraňovat životy.

Wiesław Farana, ředitel SZŠ Karviná: Chtěl bych poděkovat pedagogům a nepedagogickým pracovníkům, kteří toto výročí připravili. Není to ale jen o výročí, ale o každodenní náročné práci pedagogů, kteří kvalitně vzdělávají naše studenty. Myslím si, že do budoucna budou pokračovat takto vzdělávat, nabrali jsme nové pedagogy, takže věřím, že škola bude fungovat pořád dobře a budeme kvalitně vzdělávat.”

Program sledovali významní hosté města i kraje, bývalí i současní zaměstnanci, studenti i absolventi.

Andrzej Bizoń, náměstek primátora: “Ne každé město má tu možnost, aby poskytovalo své mládeži i obory ve zdravotnictví, což je velmi důležité. Škola slaví 70 let, ale pojala to jako 70. výročí zdravotnictví na Karvinsku, protože navazuje na školu, která vznikla v minulém století v Orlové. Jsem rád, že o tuto školu má zájem stále mnoho žáků, což je velmi důležité, a tím, že je v Karviné nám umožňuje, že žáci mohou zůstat ve svém městě."

Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK: “Zdravce v Karviné přeji věčné slunce na její pedagogické obloze a protože 70 let je krásný věk, dovolím si říci, že zdravka vychovala obrovské kvantum úspěšných a kvalitních absolventů a to je poslání pro naše zdravotnictví a posláním této školy. Do budoucna si myslím, že Karviná a SZŠ bude i nadále patřit mezi lepší školy, které vychovávají absolventy potřebné pro život této společnosti.”

První škola byla postavena v Orlové, v sedmdesátých letech se pak přestěhovala do Karviné. Obory se neustále vyvíjí, i jejich náročnost, a to podle potřeby v nemocnicích. V současné době se tady vyučují obory Praktická sestra, Ošetřovatel a Zdravotnické lyceum.

Wiesław Farana, ředitel SZŠ Karviná: "Pokud jde o absolventy, tak jsme měli velký převis v letošním roce, takže jsme nabrali do všech čtyř tříd, které jsme potřebovali naplnit.."

Do své školy se přišla podívat i bývalá ředitelka Marcela Hluštíková. Se školou ji spojuje nejen funkce, ale ona sama se tady jako studentka vzdělávala, a to ještě v Orlové. Po maturitě pracovala na interně v Havířově, posléze začala na Střední zdravotní škole učit, posléze převzala ředitelské žezlo po panu Žabinském.

Marcela Hluštíková, bývalá ředitelka SZŠ Karviná: “ Prakticky těch 16 let jsem dělala šéfa školy. Vzpomínám na školu velmi ráda, měli jsme výborné kantory, kolektiv i správní zaměstnance, se spoustou žáků se setkávám teď jako pacient, když jdu do nemocnice nebo k lékaři a jsem ráda, že škola prosperuje a má dobré vyhlídky."

K výročí vydala škola almanach a také se tady symbolicky v areálu školy vysadil mladý platan.

Wiesław Farana, ředitel SZŠ Karviná: My jsme původně chtěli lípu, ale říkali jsme si, že ten platan bude lepší a má symbolizovat to, aby ta škola tady byla ještě minimálně 100 let, symbolizuje právě tu délku pokračování naší školy.”

Bez podpory zřizovatele MSK by škola nemohla fungovat, spolupráce je na vysoké úrovni.

Hry bez hranic na MŠ Klíček Karviná

Děti z karvinské mateřské školky Klíček zažily poslední den školního roku v podobě sportovní akce nazvané Hry bez hranic. Při netradičních sportovních disciplínách pokořily své limity, podívejte se na reportáž.

Mateřská škola Klíček zorganizovala pro rodiče současných, bývalých i budoucích žáků velký sportovní den na zahradě nazvaný Hry bez hranic, které připomínaly extrémní překážkové závody pro dospělé a děti. A protože školku navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami - děti s autismem, mentálním a tělesným postižením, zrakovým nebo s vadami řeči, disciplíny byly odlehčené.

Eva Janáková, ředitelka MŠ Klíček: "Uzpůsobili jsme to tak, že nesoutěží každý sám za sebe, ale máme rodinné týmy a podmínkou je, že disciplínu musí splnit aspoň jeden z týmu."

Jan Marunič, spoluorganizátor: "Oni tady budou mít řadu překážek, které si asi v životě nezkusily a dnes poprvé si to vyzkoušejí a dáme jim ten pocit vítězství toho, že to zvládly."

Na patnácti stanovištích si rodinné týmy vyzkoušely balanční disciplíny a překonávaly různé bariéry a po stylu Spartan race se také děti plazily v bahně.

V průběhu konání akce musely být Hry bez hranic na chvíli kvůli počasí přerušeny.

anketa: rodiče a děti: "Super pro děti, krásné disciplíny, děti si to užijí. "Mě bavilo strašně, jak jsme nesly kládu v ruce a obíhali jsme, potom to lezení." "Hodně mě to baví, zbývají mi dvě, akorát začalo pršet a kroupy, tak jsme to nemohli dohrát, ale baví mě to tady strašně moc."

Vítězem byl opravdu každý, kdo si Hry bez hranic alespoň zkusil.

Pořad Studuj u nás je u konce, děkujeme za přízeň a těšíme se na příští středeční premiéru. Na viděnou.


Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat