Stáhnout video

Studuj u nás

  • Ocenění Prokopa Diviše
  • SZŠ a VOŠZ Ostrava otevřela nové zázemí
  • Maturity a závěrečné zkoušky na Hotelové škole Frenštát p. R.

Tomáš Tikal: Dobrý den, jsem rád, že jste si našli čas na školní magazín televize Polar Studuj u nás. Tentokrát začneme maturitami a závěrečnými zkouškami na hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. Představíme si motivační program Prokopa Diviše a nakonec se podíváme na nové zázemí, které vybudovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě.

Tomáš Tikal: Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm úspěšně absolvovala distanční výuku a od 1. května využila rozvolnění docházky pro přípravu studentů k maturitám a závěrečným zkouškám.

Ivo Herman - ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Rychle jsme chtěli v krizovém scénáři vykonat závěrečné zkoušky a praktické maturitní zkoušky. Nyní už se uvolnila škola i pro žáky nižších ročníků, takže probíhají konzultace, výukové dny a samozřejmě dokončujeme maturitní zkoušky.

Tomáš Tikal: Jak je distanční výuka vhodná pro vaše převážně praktické obory?

Ivo Herman - ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak v odborném výcviku to samozřejmě bylo složité, ale využívali jsme portály zaměřené na praktickou výuku v rámci kulinářského umění, someliérů a dalších portálů. V oblasti teoretického vzdělávání už to takový problém nebyl. Samozřejmě vždycky je to o přístupu našich žáků, což se samozřejmě liší. U maturitních ročníků a také u učebních oborů.

Tomáš Tikal: Jaký byl zájem ze strany maturantů a žáků třetího ročníků učebních oborů. O ty konzultace ještě před závěrečnou zkouškou?

Ivo Herman - ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Řekl bych, že v tom byl diametrální rozdíl. U maturitních ročníků tak sedmdesáti procentní zájem o účast v těch konzultacích u učebních oborů třiceti procentní zájem.

Tomáš Tikal: A jak maturity a praktické závěrečné zkoušky ve Frenštátě probíhaly?

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele: Většina je postavena na klasické české kuchyni, takže žáci připravovali typické klenoty jako knedlík nebo připravovali hovězí guláš.

Tomáš Tikal: Jak si můžeme představit závěrečnou zkoušku číšníka?

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele: Závěrečná zkouška číšníků v letošním roce má díky těm opatřením trošku jinou formu. Spíše instruktážní.

Tomáš Tikal: Maturitu prováděli také žáci nástavby. Tak mám k tomu ještě řekněte pár vět.

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele: Jejich praktická maturitní zkouška probíhala formou obhajoby prací, které zpracovávali a teď probíhá klasická maturitní zkouška státní.

Tomáš Tikal: Jsou to tedy absolventi učebních oborů, kteří si chtěli dodělat maturitu je to tak?

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele: Ano, oni už mají všichni výuční list v různých oborech a teď se za dva roky připravili k maturitní zkoušce.

Tomáš Tikal: Frenštátská hotelovka musela podobně jako ostatní školy zrušit mnoho svých akcí.

Ivo Herman - ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Já myslím, že jsme na tom podobně jako všechny školy. Plánovali jsme například číšnický pětiboj, tedy soutěž středních škol. Jinak společné projektové aktivity byly zrušeny.

Tomáš Tikal: Jak na ty projekty navážete?

Ivo Herman - ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Budeme muset také na těch změnách jednat s centrem poskytování dotace. Určitě budou nějaké úpravy v rámci udržitelnosti projektu.

Tomáš Tikal: Co byste si přál pro tento školní rok 2020/21.

Ivo Herman - ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak určitě bych si přál stabilizaci podmínek vzdělávání žáků. Na druhé straně určitě se z některých záležitostí poučíme. Například právě s tím vzděláváním žáků na dálku. Ve spolupráci se smluvními pracovišti praktického vyučování a navázat na ty úspěšné aktivity za standardního režimu.

Tomáš Tikal: O studium na hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm je standardně velký zájem i pro ten příští školní rok.

Tomáš Tikal: Být žákem střední školy elektrotechnické v Ostravě se vyplatí a to i finančně. Nejlepší žáci byli tradičně štědře odměněni v rámci motivačního programu Prokopa Diviše.

Tomáš Tikal: Střední škola elektrotechnická v Ostravě si jako jediná škola v našem regionu zapojuje do atraktivního motivačního programu Prokopa Diviše.

Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MS kraje: To je takový pěkný příklad propojení vzdělávání s konkrétní firmou a ten motivační program je ta nejlepší věc jak motivovat žáky proto aby se úspěšně připravovali na své budoucí povolání. Já jsem viděl tu motivaci, kterou dostanou žáci. Já si myslím, že je to významný dar, který obdrží za to, že patří mezi nejlepší žáky této školy. Tento motivační program Prokopa Diviše je programem firmy ČEZ distribuce a není jenom na této škole ale je i na ostatních elektrotechnických školách v ČR. Takže doufám, že toto dnešní ocenění těch nejlepších žáků přispěje k tomu, že i v budoucnu budou úspěšní nejenom na škole, ale také možná i na vysoké škole a v budoucnu ve své profesi.

Tomáš Tikal: Předávání odměn v tomto ročníku sice změnilo prostředí nikoliv však formu.

Tomáš Führer, ředitel: Letošní rok byl samozřejmě složitý. My jsme to připravili tentokráte předávání vyhodnocení Prokopa Diviše v takovém komornější duchu. Na škole ne na hejtmanství, jak bylo naším zvykem. Nicméně všechny kritéria toho motivačního programu byly dodrženy protože největší míra soutěží proběhla stejně do toho 15. března. Žáci jsou vyhodnocení a myslím si, že se všichni těšíme jednak na naše milé hosty a jednak oni se těší na milou pozornost ČEZu distribuce.

Tomáš Tikal: Jaké máte ohlasy z těch minulých let na tento motivační program?

Tomáš Führer, ředitel: Tak ve škole výborné. Ale ten motivační program se netýká jenom naší školy. Na začátku bylo v motivačním programu zahrnuto 7 škol v České republice a dneska podle mých informací je to někde k patnácti. To znamená, že se takovýto motivační program určitě daří rozšiřovat a že má velký ohlas.

Tomáš Tikal: A jaké vidíte reakce z těch svých oceněných žáků?

Tomáš Führer, ředitel: Pro ně je to obrovská motivace. Jednak ze začátku možná nevěřili, že jim někdo za jejich studijní výsledky dá nějakou odměnu finanční a když se to podařilo, tak ti žáci dneska jsou v podstatě ve čtvrtém ročníku. To znamená, že už byli oceněni za druhý a třetí ročník. Takže, já si myslím že oni sami si to pochvalují. Koneckonců jak vidíte z těch reakcí, které sami natočili, tak se jim to velmi líbí a ty peníze používají zase pro studium.

Tomáš Tikal: Z asociace energetických manažerů přijel žákům ocenění předat projektový manažer Pavel Chejn.

Pavel Chejn, asociace energetických manažerů: O ty absolventy samozřejmě bychom měli zájem, aby ti nejlepší pracovali v energetice. Ovšem ten program je nastaven tak, že to není podmínka aby nastoupili do energetiky. Je to podmínka vlastně proto abychom pozvedli nějakým způsobem u těch studentů takovou tu část, která je bude motivovat pro to, aby zůstali u tohoto oboru. Ono v té energetice pracuje v republice asi 80 tisíc lidí přímo nebo nepřímo v Čezu, ale jsou tu i další firmy.

Tomáš Tikal: Ocenění v rámci programu Prokopa Diviše byly velmi zajímavé. Za třetí místo 7 tisíc za druhé 11 a za první místo dokonce 16 tisíc korun.

Anketa: To je super, že dostaneme peníze za něco, co nás baví. Motivuje nás to dál dělat pro školu a pro sebe.

Tomáš Tikal: Motivační program Prokopa Diviše bude pokračovat i v příštích letech.

Tomáš Tikal: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě potěšila své žáky i učitele. Vybudovala totiž pro ně moderní zázemí a také nová parkovací místa.

Tomáš Tikal: Nejen učebny laboratoře či tělocvičny se snaží Moravskoslezský kraj zvelebovat. Na střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické se tentokrát modernizovaly šatny, parkoviště a další zázemí.

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ A VOŠZ Ostrava: Podařilo se nám za pomoci Moravskoslezského kraje, který je investorem celé této stavby vybudovat zázemí pro naše žáky vybudovat moderní kvalitní šatny a současně pro naše zaměstnance jsme vybudovali nové parkoviště.

Tomáš Tikal: Jak dlouho ta akce trvala a kolik stála a kdo ji platil?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ A VOŠZ Ostrava: Tak zahájení bylo v listopadu roku 2019 v podstatě dnes zahajujeme provoz celé této stavby. Tato stavba byla investována Moravskoslezským krajem, který investoval asi přibližně 18 milionů korun.

Tomáš Tikal: A co tedy se vylepší v tom zázemí pro žáky. Trošku nám to popište, co tady měli dosud a co mohou využívat nyní.

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ A VOŠZ Ostrava: Tak teď vám to neukážu, pouze na obrázcích, ale dokážete si představit. Kdysi se používaly takzvané klecové šatny, které jsme tady měli. Pak tady byly takové malé místnosti, které jsme využívali také jako šatny. Dnes budou mít žáci svoje vlastní skříňky.

Tomáš Tikal: A jaká je strategie kraje v určování, zda pro investici použije své finanční prostředky nebo zkusí získat peníze?

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: My se průběžně pokoušíme samozřejmě i o evropské peníze, kdy tady bohužel jsme se nevešli do dotačních titulů, které byly vyhlášeny abychom mohli získat na to evropské peníze, ale je řada projektů, které takto financujeme v oblasti školství, kdy se jedná o energetické úspory, kde to jde. Tady bohužel se nejednalo o konkrétní energetickou úsporu, ale o zlepšení podmínek pro zdejší studenty. Vytvoření slušného zázemí, co se týče šaten a samozřejmě naši studenti už jsou i motorizovaní, tak aby měli i kde zaparkovat. Proto se kraj rozhodl že tuto investici zafinancuje z vlastních zdrojů.

Tomáš Tikal: Jak se rozhodujete do které školy ty peníze půjdou. Předpokládám že staré klíčové šatny jsou asi na více školách v regionu.

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Máte pravdu je to vyhodnocováno v systému FAMA, kde se posuzuje nejenom stav, ale i potřeba. Protože ta škola, která má splnit ty podmínky toho katastrofálního zázemí a má potenciál, že se uchazeči do ní velice hlásí, tak samozřejmě to jsou body navíc a investujeme do těch škol, které mají ten rozvojový potenciál větší. Ne, nechceme investovat tam, kde vlastně ten zájem studentů je nižší. A ta škola se blíží do situace nějaké optimalizace, případně sdružení s nějakou jinou školu.

Tomáš Tikal: Kromě náměstka hejtmana Jaroslava Kanii nové zázemí ostravské zdravky slavnostně otevřeli také hejtman kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Zdravotní personál je pořád nedostatkový. Tento kraj čelí ekonomickým problémům, ale dle mého názoru mít dostatek kvalitně vzdělaných sestřiček a zdravotníků je nutná podmínka pro to abychom mohli existovat.

Tomáš Tikal: Kraj plánuje i nadále investovat do zázemí středních škol v regionu výrazné finanční prostředky.

Tomáš Tikal: Máme dostudováno. Děkuji Vám za přízeň a věřím, že se u premiéry pořadu Studuj u nás uvidíme i příště. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat