Studuj u nás

  • Slavnostní otevření laboratoře pro průmysl 4.0 na SPŠ a OA Bruntál
  • Motivační kurz na SŠ technické Opava
  • Rekreace DD Na Vizině v Jeseníkách

Dobrý den, i v tomto týdnu jsme pro vás připravili aktuální vydání školního magazínu TV Polar Studuj u nás. V něm uvidíte slavnostní otevření laboratoře pro průmysl 4.0 na SPŠ a OA Bruntál, navštívíme motivační kurz SŠ technické z Opavy a nakonec se podíváme, kde trávily prázdniny z Dětského domova Na Vizině v Ostravě.

Slavnostní otevření laboratoře pro průmysl 4.0 na SPŠ a OA Bruntál

SPŠ a OA Bruntál pořádala česko-polskou konferenci u příležitosti otevření laboratoře pro průmysl 4.0 a podnikatelského inkubátoru. Myšlenka vybavit školu touto špičkovou technikou vznikla už před několika lety.

Jan Meca, ředitel SPŠ a OA Bruntál: „My se automatizací a robotikou zabýváme poměrně dlouhou dobu jako škola. Měli jsme příležitost navštívit studentský veletrh v Hanovu, kde jsme měli tu možnost vidět, kam se ubírá technologie v oblasti průmyslu 4.0 a odtamtud jsme dovezli tu inspiraci.“

Jak těžké to bylo profinancovat?

Jan Meca, ředitel SPŠ a OA Bruntál: „Můžu říct, že strašně náročné, protože do brůběhu realizace toho projektu vstoupil covid. Ten projekt je financován z Česko-Polského programu intelekt. Mnohdy to bylo docela velké utrpení.“

Co všechno tady máte nového?

Jan Meca, ředitel SPŠ a OA Bruntál: „My jsme pořídili dvě linky, jsou to zmenšené modely malých továrniček na průmysl 4.0. Obsahují celý komplexní výrobní proces.“

Hosté konference ocenili nové špičkové vybavení i skutečnost, že si bruntálská škola dokázala prostředky na modernizaci sehnat prakticky sama.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Jsem rád, že bruntálská škola se toho chopila, sama přijala celou řadu projektů. Dle mého názoru je vzorující katalog, jak by to mělo vypadat v těch ostatních školách. Jsem za to moc rád.“

Měl by to tedy být vzor pro ostatní technické školy, anebo jdete po svojí linii a vybavujete je.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Já si myslím, že je vybavujeme. To není jen o této škole. Tady je zajímavé to, že si pan ředitel našel projekty, které mu to umožňují zafinancovat, ale my ten plán máme i u všech ostatních škol.“

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje pro školství: „My jsme moc rádi, že školy se pravidelně účastní modernizace vzdělávacího obsahu a že jsou schopny získávat zdroje právě pro modernizaci odborných učeben a modernizaci obsahu. Tento projekt je skutečně pro MS kraj významný a že je to projekt, který nebude sloužit pouze této škole, ale výsledky toho projektu budou moci používat žáci i jiných středních škol.“

Může to být i příklad pro ostatní technické školy v regionu?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje pro školství: „Určitě ano, ale to není jediná škola, která modernizuje svoje odborné učebny, která modernizuje obsah vzdělávání v rámci MS kraje. Krajský úřad a MS kraj realizuje velký projekt pro podporu odborného vzdělávání, odborné kariérové a polytechnické vzdělávání.“

Ale pojďme zpět do nových učeben, ukážeme si, co se v nich dá všechno vyučovat.

Lukáš Šulkovský, učitel SPŠ a OA Bruntál: „Tyhle ty učebny jsou hlavně do předmětu robotiky a automatizace. Velký přínos to pro nás má hlavně z toho důvodu, že my můžeme konečně těm žákům ukázat z praktické stránky, jak to vypadá, jak to funguje.“

Co je taková věc, kterou třeba nikdo v regionu nemá, co je taková největší pecka?

Lukáš Šulkovský, učitel SPŠ a OA Bruntál: „Za mnou můžete vidět dvě linky, to je vlastně to největší, co tady máme. To je to, co stálo tu hromadu peněz a málo kdo to má. Je to to nejnovější z průmyslu 4.0, kde je možné názorně ukázat, co to umí a co se vyloženě používá v průmyslu a ve firmách.“

Další významnou investicí SPŠ a OA Bruntál je modernizace venkovních prostor včetně nového sportovního areálu.

Motivační kurz na SŠ technické Opava

Střední škola v Opavě pravidelně organizuje pro žáky prvních ročníků motivační kurz. Výjimkou nebyl ani letošní rok.

Pokud jste přihlásili své dítě na Střední školu technickou v Opavě, můžete si být jisti, že s největší pravděpodobností do nového kolektivu zapadne dobře. Postará se o to totiž jeho účast na motivačním kurzu, který škola z Kolofíkova nábřeží pravidelně organizuje.

Zlata Slavíková, zástupkyně ředitele SŠ technické Opava: „Osvědčilo se nám to už několik let. Z části nám k tomu pomohl projekt OKA. Ti kluci se poznají ještě před tím samotným nástupem, proto už máme ten trochu dřívější termín. Zatím to nikomu nevadilo. Třídní učitelé poznají už ty žáky v jiném prostředí, než je samotně ta škola. Za mě dobrá věc.“

Je tam i ten moment, kdy se poznají navzájem?

Zlata Slavíková, zástupkyně ředitele SŠ technické Opava: „Poznají se. Mají ten prostor. Večerní opékání, až jsem překvapená, že ještě je to baví, patnácti leté kluky stát u toho ohně, povídat si.“

Dějištěm adaptačního kurzu se stalo rekreační středisko Bílá Holubice na Moravici, kde byly pro žáky prvních ročníků připraveny nejrůznější aktivity.

Marcel Faul, učitel SŠ technické Opava: „Tento program není vymyšlený náhodně, už se na něm pracuje několik let. Každý rok se vyvíjel, až do téhle „dokonalosti“, kdy ten tým, jak sami můžete vidět, je za ten den a půl stmelený docela dost.“

Jak jste ty soutěže koncipovali tak, aby vznikl nový kolektiv, přátelství a noví kamarádi?

Marcel Faul, učitel SŠ technické Opava: „Je to postavené na spolupráci celého týmu. Jednak si musí fandit, musí taky táhnout za jeden provaz.“

A zdálo se, že tento program opravdu funguje a nováčci školy se nejen navzájem poznávají, ale hlavně se dobře baví.

anketa: účastníci kurzu

„Hlavním smyslem je asi poznat lidi, se kterými budu chodit do třídy a spřátelit se s nimi, abychom spolu vycházeli.“

Jaký tady zatím byl program, co už máte za sebou?

„Byla tady spousta věcí, už si to moc nepamatuju. Měli jsme natáčet videa, něco říct o sobě, bylo toho moc.“

Takže si myslíš, že to splní ten účel, že už tvoříte ten nový kolektiv.

„Určitě, už mám aspoň šest nových kamarádů.“

Jaký obor sis vybral a proč?

„Vybral jsem si seřizovač mechanik, protože mám technické myšlení a můj taťka pracuje ve firmě s tímto zaměřením, takže bych se k němu mohl přidat.“

A proč Kolofík?

„Přišlo mi to jako super škola, viděl jsem pár videí, což mě docela nadchlo. Slyšel jsem od taťky, že to jsou velice dobré školy.“

Jak jsi rád tady? V podstatě jste si zkrátili prázdniny a nastoupili jste na adaptační kurz.

„Já bych to jako zkrácení prázdnin nevzal. Viděl jsem se se svými spolužáky mimo školní zdi, takže vím, s kým budu, nemusím se s nimi bavit o učení, známe se navzájem.“

I tato výborná zkušenost z Moravice určitě přispěje k tomu, že motivační kurzy bude SŠ technická pořádat i v příštích letech.

Rekreace DD Na Vizině v Jeseníkách

Letní rekreace patří k oblíbeným aktivitám dětí z Dětského domova na Vizině v Ostravě. Letos vyrazili na Vítkovsko, kde se nejen rekreovaly, ale dokonce i vzdělávaly.

Dětský domov Na Vizině ze Slezské Ostravy připravil pro své děti velmi pestrý prázdninový program.

Václav Szotkowski, vychovatel DD Na Vizině: „My jsme se pro děti snažili vymyslet spoustu her, snažili jsme se s nimi chodit k vodě, protože k vodě se během školního roku nemohlo. Byli jsme třeba u koní, na loďkách, Slezské Hartě. Snažili jsme se co nejvíce vyplnit ten volný čas.“

Při výběru rekreačních pobytů pro své děti dává Vizina přednost domácím destinacím. Letos vyhrál pomyslné výběrové řízení rekreační areál na Hadince nedaleko Vítkova.

Alan Srněnský, vychovatel DD Na Vizině: „Plánovali jsme to už dopředu, před prázdninami s kolegy, se kterými jsme tady. Připravovali jsme hry a museli jsme pamatovat na to, že jsou tu děti různého věku, schopností a nadání.“

Co vás ještě čeká do konce pobytu?

„Rádi bychom, aby si děti také vyzkoušely spaní ve stanu, v přírodě příprava ohně, aby dostaly zálesácké znalosti.“

Na každém správném táboře je nějaká celková soutěž, kdy se dobývá nějaký poklad, nebo cokoliv takového, jak to je u vás?

Alan Srněnský, vychovatel DD Na Vizině: „Ano, i na našem táboře je celotáborová soutěž, kdy se, kde se započítává, jak si udržují pořádek, ale také hry, jak se mezi sebou chovají. Vyvrcholení bude hledání pokladu, nebo odměna.“

Pobyt v přírodě nebyl jen o zábavě, ale došlo i na doučování v některých předmětech.

Václav Szotkowski, vychovatel DD Na Vizině: „Máme tady i studentky z Ostravské univerzity, pedagogické fakulty, které se snaží s dětmi formou hry doučovat počty, český jazyk a tak dále.“

Alan Srněnský, vychovatel DD Na Vizině: „Dnes jsme si opakovali stromy z přírodopisu, mohli jsme konkrétně vidět, jak rostou, jaké mají listy, kde se nacházejí v lese.“

Po učení ale přišla samozřejmě zase zábava, na tu se děti těšily nejvíce.

anketa: děti DD Na Vizině

„Já jsem tady hodně spokojená, hrajeme různé hry, chodíme na aktivity na koních a loďkách, hrajeme hry, nebo se procházíme v lese.“

Kromě toho, že jste na rekreaci, se někteří z vás i doučujete se studentkami z Ostravské univerzity, jak to probíhá?

„Doučujeme se, to i ve hře i v počítání.“

Nejvíce se mi líbila laguna, potom, jak jsme včera byli u ohně, a strejda mi ukazoval strašidelný dům. Taky soutěže, když jsme vyhráli a byli na prvním místě.“

Co tě tady baví nejvíce?

„Všechno.“

Letošní zábavný program pro děti z Viziny určitě ještě nekončí.

Václav Szotkowski, vychovatel DD Na Vizině: „V létě jsme ještě chtěli navštívit kino, protože v kině jsme ještě nebyli. Taky bychom chtěli jít na trampolíny. Co se týká dalších aktivit, tak určitě pojedeme zase na víkendový pobyt, když to situace dovolí.“

V zimě jezdíte na lyžařské pobyty?

Václav Szotkowski, vychovatel DD Na Vizině: „Taky jezdíme, jezdíme na Javorový. Když je ta možnost, vždy s dětmi někam jezdíme a snažíme se.

To byla poslední reportáž tohoto vydání pořadu Studuj u nás. Na další si budete muset počkat do další středeční premiéry.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry