Stáhnout video

Studuj u nás

  • Masarykova SŠ zemědělská v Opavě buduje nové zázemí
  • Zahájení školního roku na SŠ, ZŠ a MŠ v Třinci
  • Adaptační pobyt SPŠ a OA Bruntál

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, jsme na začátku školního Magazínu televize Polar Studuj u nás. Začneme poklepáním základního kamene na stavbě Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Zahájíme společně nový školní rok ve střední škole, základní škole a Mateřské škole v Třinci a nakonec se podíváme, kam vyrazili na adaptační kurz žáci Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál.

Masarykova SŠ zemědělská v Opavě buduje nové zázemí

Tomáš Tikal, TV Polar: Není to tak dávno, kdy jsme na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě natáčeli kolaudaci zbrusu nových skleníků v areálu školního statku. Tady je krátká připomínka.

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy školy Opava: Je to jedna z částí rekonstrukce školního statku, která započala v roce 2015 a pokračuje postupně. Momentálně tady na tom místě byly vystavěny nové skleníky v návaznosti na učebny a na další skleníkový areál školy a na malou obchodní prodejnu. Takže byl uzavřen takový komplex zahradnického vyučování a skleníkového hospodaření až po prodej.

Tomáš Tikal, TV Polar: Od té doby uplynuly pouhé tři měsíce za které se podařilo této elitní zemědělské škole nejen dokončit nové učební centrum, ale také zahájit rekonstrukci další části rozlehlého školního statku.

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy školy Opava: Do té doby jsou skleníky plně využívány to je první věc. No a druhá věc je, že se nám tady v areálu drobného chovu podařilo otevřít nádherné učebny z projektu IT ostravské aglomerace. Jsme z naprosto nevyužívaných prostor vybudovali dvě krásné učebny přírodovědného vzdělávání se zázemím, takže teď celý areál, který byl využitý možná z poloviny, tak je stoprocentně využitý. Od prvního září se už učí a i při kolaudaci zástupci různých stran včetně stavebního odboru říkali, že to patří k nejkrásnějším učebnách, které vůbec byly kolaudovány nejenom v městě Opavě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tím to pro vás ale nekončí. Zahajujete další stavbu, takže co to bude?

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy školy Opava: Tak my máme celkem čtyři etapy té rekonstrukce a momentálně zahajujeme když to vezmu v pořadí třetí etapu rekonstrukce, kdy tady z těch objektů, které jsou možná padesát let nevyužívané a jsou to bývalé stáje v tom uceleném krásném areálu, tak vzniknou dílny, vznikne sklad strojů, vznikne testační středisko, takže vzniknou prostory pro praxi těch žáků. Přímo v areálu v centru školního statku. Ještě i její druhá část je na farmě, kde byly tři staré nevyhovující stáje, ty byly zbourány. Byly tam udělaný inženýrské sítě a součástí této stavby je ještě druhá stavba, kdy se bude na zelené louce stavět sklad strojů. Protože škola a školní statek se dokázali vybavit krásnou moderní technikou nicméně nemá je kde účelně skladovat, takže tam vznikne krásný sklad strojů, kde bude ta drahá technika správně uskladněna.

Tomáš Tikal, TV Polar: Investice do zázemí zemědělské školy v tomto případě 40 milionů korun dává smysl. Její zřizovatel Moravskoslezský kraj neváhá v tomto směru Opavskou školu podpořit. Celková investice ve všech čtyřech etapách je dokonce 350 milionů korun.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MS kraje: Je to celková částka, cílová. To znamená v okamžiku, kdy by byly naplněny všechny etapy. No a kraj si uvědomuje, že odborníků v oblasti zemědělství je potřeba. Protože vždy zemědělci byli takovou jistotou, že se ten národ uživí a ta technika, která se teď v oblasti zemědělství objevuje potřebuje daleko kvalifikovanější lidi a tudíž je potřeba i do těch vzdělávacích institucí investovat nemalé finanční prostředky, aby se studenti seznámili s tou novou technikou a byli do praxe připraveni. To že tady vzniknou dílny pro opravy techniky, seřizování techniky, tak je další krok k modernizaci nebo přípravě studentů na tu praxi. Protože bez kvalitních dílen a možností se seznámit s opravami té nové techniky by nebyly do praxe připraveni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Opavská zemědělská se proto snaží pro žáky získat také nejmodernější stroje.

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy školy Opava: Je tady sklízecí mlátička New Holland, kterou se nám podařilo vysoutěžit. My v rámci takové 20ti milionové dotace jsme vysoutěžili anebo soutěžili asi šest strojů. Tohle je první z nich. Na něj jsme spěchali, takže soutěž byla ukončena koncem měsíce června a sklízecí mlátička se poprvé zapojila do sklizňových prací školního statku. Je to stroj vybavený chytrými technologiemi, čili má všude kamery a senzory pro navádění do řádku a tak dále. A tak jak tady ty dva stroje jsou vidět. Je tady starší stroj typu John Deer a nový stroj New Holland, tak poprvé v mnohaleté historii školní statek sám sklidil svoji plochu 400 hektarů na kterých pěstoval řepku, pšenici a jarní ječmen, takže spolu školní statek a škola na těchto dvou strojích provedly sklizeň historicky úplně samostatně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení školního roku na SŠ, ZŠ a MŠ v Třinci

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední škola, základní škola a mateřská škola v Třinci se starají o vzdělávání dětí se zdravotním hendikepem. My jsme byli s kamerou u toho, když škola vítala nové prvňáčky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ve střední škole, základní škole a mateřské škole v Třinci se vzdělávají děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Škola nabízí péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a dalších odborníků.

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: Začínáme od mateřské školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní škola, základní škola speciální a střední škola. Tedy praktická škola jednoletá a dvouletá.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dneska jsme viděli prvňáčky, tak ti byli z jaké školy?

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: První třídy základní školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Byly to i děti s nějakým zdravotním postižením?

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: Přesně tak, zdravotní postižení autismus a lehké mentální postižení.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak náročná je práce s takovými dětmi?

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: To by mohla odpovědět paní učitelka třídní. Já si myslím, že opravdu náročná je. Zvláště u dětí s autismem, kdy jejich chování je malinko nepředvídatelné.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se snažíte upravit provoz tak, abyste vůbec mohli rozjet nový školní rok?

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: Tak nový školní rok bude trošičku netradiční, jako byl závěr bývalého školního roku. Nicméně manuál jsme si nastudovali, jsme naštěstí nebo nechci říct naštěstí škola, která je podle paragrafu 16, takže máme malinko výjimky z pravidel.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste připraveni na ten nový školní rok? Kolik máte dětí, jestli jste plní? Co plánujete v tomto školním roce?

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: Kapacitu nemáme plnou nicméně třídy se již jakoby naplňují od šesti dětí, takže třídy jsme naplnili.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co byste jim popřál do toho prvního školního roku?

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: Tak přeji, aby se jim škola líbila, aby do školy chodili opravdu rádi, aby se na to vyučování těšili a hlavně aby spolupracovaly jak s paní učitelkou, tak s paní asistentkou a opravdu se něco naučili.

Tomáš Tikal, TV Polar: Základní školu ale vzdělávání postižených dětí nekončí. Mají možnost pokračovat na střední škole přímo v tomto areálu v Třinci.

Dalibor Pyszko, ředitel SŠ, ZŠ, MŠ Třinec: Ta možnost je pokračovat na střední škole. Tedy praktická škola jednoletá nebo praktická škola dvouletá. Jednoletá je pro ty děti, tedy žáky s tím těžším zdravotním postižením a ta dvouletá pro ty s lehčím zdravotním postižením.

Tomáš Tikal, TV Polar: Práce s postiženými dětmi je specifická a náročná, ale zároveň smysluplná.

Agnieszka Wrzecionková, učitelka: Na naší škole vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což je pro učitele celkem náročné protože každé dítě potřebuje individuální přístup. Je tady paní učitelka a dvě asistentky. Máme teda v první třídě sedm dětí. Každé má nějaké jiné postižení, jiné potřeby, takže vyučujeme určuje pomocí programů, například dětí s autismem. Máme tady žáka s ADHD ten potřebuje také jiný přístup, jiné metody práce a formy práce.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co jsou děti schopny se naučit za ten první rok?

Agnieszka Wrzecionková, učitelka: Je to různé u každého dítěte je to jinak. Takže učíme individuálně podle toho jak to dítě zvládá.

Tomáš Tikal, TV Polar: S čím byste byla vy osobně spokojená?

Agnieszka Wrzecionková, učitelka: Byla bych spokojená, kdyby děti byly spokojené, kdyby se naučily něco do života, aby jim to v životě pomohlo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kromě pana ředitele, paní učitelky a asistentek prvňáčky přivítal i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Stanislav Folwarczny.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: My zajišťujeme základní školy právě pro děti které vyžadují zvláštní péči a těmto školám se velmi intenzivně věnujeme a myslím si, že ta péče, která je poskytována jednak zaměstnanci a pedagogickým sborem je na velmi dobré úrovni. Nebojím se říct dokonce na vynikající úrovni. Ve třídách jsou odborně zdatní pedagogové, speciální pedagogové, jsou tam asistenti. Takže o děti je skutečně moc dobře postaráno a když se podíváte na tu budovu a samotné vybavení budovy, tak se tady hodně investuje. Jsou specializované učebny, kabinety takže podmínky pro děti jsou velmi dobré.

Tomáš Tikal, TV Polar: Všechny školy v našem regionu začínají prvního září v osm hodin. Vy jste si vybral zrovna tuto školu, proč?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Myslím si, že si zaslouží se přijet podívat i na zahájení školního roku na první třídu právě těch dětí, které vyžadují zvláštní péči. Ty děti jsou hodně vděčné, rodiče jsou také moc vděční za to, jak se škola teda dětem věnuje. Takže já si myslím, že při tom zahájení byla všestranná spokojenost všech aktérů, jak rodičů, tak dětí, tak taky pedagogů celé školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si myslíte, že je náročné z pozice rodičů pečovat o takové děti?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: No není to jednoduché. Většina rodičů vnímá školu jako velkou pomoc, jako částečně někdy i odlehčovací službu, ale také vzdělávací službu, což je hodně důležité a tady ta spolupráce všech aktérů, jak rodičů, tak pedagogů je většinou na velmi dobré úrovni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co byste těm prvňáčků, které jste dnes vítal co byste jim popřál do jejich prvního školního roku?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Aby to byl běžný školní rok a aby těch přerušení bylo co nejméně. No a aby škola splnila svůj cíl, svůj účel aby tyto děti připravila pro budoucí život.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptační pobyt SPŠ a OA Bruntál

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále pravidelně vysílá své prváky na adaptační kurz. Nemusí to být daleko, ale je důležité aby se položily dobré základy pro nový kolektiv.

Tomáš Tikal, TV Polar: Adaptační kurzy už roky patří do portfolia Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále. Protože vedení školy v tom spatřuje velký smysl.

Jan Meca, ředitel školy Bruntál: Adaptační kurzy v Karlově pořádáme pravidelně pro žáky prvních ročníků a tu aktivitu považujeme za velmi důležitou protože ta změna pro ty středoškoláky nebo ten přechod ze základní na střední školu je vždycky pro ty žáky náročný. Takže já to považuji za takovou nezbytnou součást školy, kdy chceme adaptovat žáky na nový kolektiv, nové učitele a také na změnu přístupu, kdy se na střední škole už díváme na žáky jako na dospělé lidi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Adaptační kurz je samozřejmě koncipován tak, aby se děti co nejvíce sblížily a vytvořily si v novém kolektivu pevné vazby.

Lucie Pelcová, vedoucí kurzu: Je to vlastně seznamovací kurz adaptační. To znamená, že žáci se mezi sebou vzájemně seznámí se i s třídním učitelem. V odpoledním včerejším bloku probíhaly aktivity, kde se seznámili s chodem školy, tak aby byli připraveni na začátek školního roku a také probíhaly aktivity zaměřené na styly učení. Na ten přechod na střední školu ze základní školy, takže poznali jaký jsou studijní typ a nějaké ty podmínky učení jsme spolu probírali a dneska jsou to aktivity pohybové zaměřené na spolupráci jednotlivých žáků a spolupráci s třídním učitelem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nováčci z Bruntálské školy možnost jet na adaptační kurz přivítali.

Anketa: Nejvíc se mi líbí, že jsme se tady seznámili s kamarády a máme lepší vztahy než jsme měli předtím a už nejsme takoví sami. A bude to lepší.

Anketa: Včera jsme dělali různé styly učení, jak se efektivně učit, zkoušeli jsme si sluchové vnímání. Poznávali jsme se, co kdo mám rád, jaké má zájem, jaké má koníčky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie z Bruntálu by dokonce ráda pořádala adaptační kurzy v zahraničí.

Jan Meca, ředitel školy Bruntál: Teď čekáme nebo budeme vyhodnocovat, jaká bude epidemiologická situace a plánujeme adaptační kurz, který má proběhnout v Chorvatsku. Takže uvidíme teď na konci září jaká bude situace. A samozřejmě budeme se muset přizpůsobovat podmínkám. Takže průběžně to vyhodnocujeme a nedokážu teď říct, jestli se nám to podaří úspěšně zrealizovat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pořad Studuj u nás je u konce, děkujeme za přízeň a těšíme se na příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat