Studuj u nás

  • Konference Mediální gramotnost
  • Brána řemesel na SŠTaS Karviná
  • Matematická soutěž na Wichterlově gymnáziu v Ostravě

Dobrý den, TV Polar vám přináší novinky ze světa škol v pořadu Studuj u nás. Tentokrát začneme konferencí Mediální gramotnost na Slezskoostravském hradě, podíváme se na akci Brána řemeslům otevřená v Karviné a nakonec navštívíme matematickou soutěž na Wichterlově gymnáziu v Ostravě.

Konference Mediální gramotnost

Konference Mediální gramotnost byla určena pro zástupce škol, ale mohli se ji zúčastnit také žáci - v doprovodu pedagoga. Konference byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III.

Petra Špornová, organizátorka konference: „Dnešní konference je o mediální gramotnosti, aby se žáci mohli lépe orientovat. Aby v záplavě informací dokázali rozlišit správný zdroj a nevěřili fake news.“

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Permanentní vzdělávání učitelů a ředitelů v této oblasti je velmi důležité. Konferenci pořádáme, aby se dozvěděli nejnovější témata z této oblasti. Měli by to pak přenést svým žákům a vysvětlit jim, jak by se měli pohybovat ve světě sociálních médií, protože ve světě se objevuje spousta informací, pravdivých i nepravdivých. Takže je důležité, aby žáci věděli, že ne všechno, co se píše na internetu, musí být pravda. Že je to třeba ověřit, zeptat se třeba učitele nebo rodiče. Souhlasím se zapojením selského rozumu, ale když je to informace, která cílí na city, tak je to složitější. Také narážíme na téma svobody slova, to taky není jednoduché. Každý může napsat cokoliv a odvolávat se na svobodu slova. Ta oblast je složitá.“

Přednášející na konferenci Mediální gramotnost se zaměřili na několik oblastí mediálního světa.

Martin Rigler, lektor: „Mým úkolem je přednést dvě věci: první věc je to, jakým způsobem komunikovat v běžném životě a jak to přetavit do mediálního světa. Protože ty dva světy jsou si podobné. V druhé části ukážu, jak se dá pracovat s průzkumem, s médii a s marketingem.“

Martin Pobořil, školní psycholog: „Já jsem se přišel podělit o zkušenosti s fungováním našeho mobilního centra na podporu inkluze. Setkáváme se tam často i se závislostí žáků na PC. Většina dětí s tím nemá problém, ale někteří ano.“

Konference se zaměřila také na kritické myšlení, mediální výchovu a vzdělávání a propagandu a její nástroje v médiích.

Brána řemesel na SŠTaS Karviná

SŠ techniky a služeb v Karviné pořádá každoročně akci pro děti ze základních škol s názvem Brána řemeslům otevřená. Tradice byla dodržena i letos.

Žáci základních škol mají díky tradiční akci Střední školy techniky a služeb nazvané Brána řemesel otevřená možnost poznat jednotlivá řemesla prostřednictvím praktických ukázek. Ty si připravují pedagogové společně se žáky školy.

Yvetta Kałužová, ředitelka školy: “Naši školu navštívilo dnešní den 320 žáků, zítra očekáváme dalších tři sta žáků z devátých tříd a v pátek se budeme věnovat dětem z mateřinek z okresu Karviná. Neprezentujeme jen obory, máme i projektové vyučování, kde se věnujeme čtenářské gramotnosti, jazykové, máme i sportovní aktivity, za to vděčím pedagogickému týmu."

Škola si na nedostatek zájmu z řad žáků devátých tříd rozhodně nemůže stěžovat, o některé obory je zájem každoročně velký.

Yvetta Kałužová, ředitelka školy: “Já bych zmínila učební obor Instalatér, kdy máme krásně vybavenou novou učebnu, kterou nám zasponzorovala firma z Břeclavi."

Instalatéři jsou v dnešní době velmi žádaní a je jich málo.

Petr Albrecht, učitel odborného výcviku oboru Instalatér : “Ti instalatéři, kteří jsou na trhu, tak nejsou schopni pokrýt poptávku. Jedná se o nejobsáhlejší obor, je tam vytápění, vodoinstalace, plynárenství, kanalizace, vzduchotechnika, klimatizace, takže si každý najde v tom oboru to svoje, nemusejí dělat všichni všechno.”

Ondřej Altmann, žák SŠTaS Karviná, obor Instalatér: “Já jsem si ten obor vybral hlavně protože mi rodiče řekli, že za řemeslo jsou dobré peníze, většina lidí se bojí dělat manuální práce."

Mezi poměrně mladé obory, které škola otevřela pro zájemce je i Logistika.

Renata Sikorová, učitelka teoretického výcviku oboru Logistika: "Je to obor, ve kterém je velké uplatnění. Víme, že logistika je, aby se to správné zboží dostalo ve správný čas, ve správném množství za správnou cenu na správné místo."

Mykyta Braiko, ukrajinský žák SŠTaS Karviná, obor Logistika: “Máme čtyři logistiky, logistika dopravy, skladování a prostá logistika. Musíme hodně studovat a málo pracujeme rukama, to je jako chytrá profese, každý se rád učí Logisitiku."

Nouzi o žáky, v tomto případě spíše žákyně nemá ani tradiční obor Prodavač.

Hana Valová, učitelka odborného výcviku oboru Prodavač : “Letošní rok jsme měli velký zájem, máme naplněnou třídu. V tomto oboru se můžou naučit kreativně balit, počítat, vážit, prostě vše, co budou pro ten obor potřebovat.

Nela Žigová, žákyně SŠTaS Karviná, obor Prodavač: “Vybrala jsem si tento obor, protože moje sestra ho taky vystudovala a chtěla jsem zkusit, jaké to bude. A jsem s tím spokojená.”

V oboru Automechanik, o který je také na škole velký zájem musí škola pružně reagovat na vývoj v automobilovém průmyslu a vybavovat zázemí ve škole potřebnými pomůckami. Týkají se například diagnostiky.

Yvetta Kałužová, ředitelka školy: “Se nám zvedl zájem o obor Elektrikář a Automechanik, kdy v rámci projektu OKAP jsme vybavili učebnu autodílny diagnostickými panely v hodnotě 4 milionů korun."

Petr Kotásek, učitel odborného výcivku oboru Automechanik: "Napojíme diagnostické přístroje, kterými zjišťujeme další komponenty na tom vozidle, Jsou propojeny mezi sebou, když nasimuluji žákovi vystřelení airbagu, nejde mu nastartovat vozidlo, protože je to propojené palivovým čerpadlem."

Škola také o prázdninách nezahálela a zmodernizovala další třídy, převážně učebny výpočetní techniky.

Yvetta Kałužová, ředitelka školy: “O letních prázdninách jsme věnovali svou aktivitu i jedné zvláštní věci, kdy jsme se stali školou bezbariérovou. Chtěla jsem poděkovat všem sponzorům, kteří finančním darem nám pomohli vybudovat zdviž pro žáka, který je upoután na vozíku."

S touto školou, ale i s nabídkou ostatních škol v regionu, budou mít žáci devátých tříd i jejich rodiče možnost seznámit se při tradiční akci Volba povolání.

Matematická soutěž na Wichterlově gymnáziu v Ostravě

Nečekaný zájem o matematiku doprovázel letošní již 19. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu, který pořádalo Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě. V kategorii pro žáky devátých tříd základních škol se letos utkalo 61 týmů ze třiceti škol. Mezi středoškoláky soutěžilo devadesát sedm studentů třetích ročníků z dvaceti pěti středních škol.

Wichterlovo gymnázium v Ostravě – Porubě dlouhodobě pečuje o talentované žáky, do toho zapadá i matematická soutěž.

Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava: „My máme kapacity, jméno, prostředky, sílu a moc, abychom mohli šířit osvětu i dál, než jen v rámci školy. Proto je naší povinností postarat se o ně a posunout je kousek dál. Proto to děláme.“

Antonín Balnar, hlavní organizátor soutěže: „Cílem soutěže je propagovat matematiku, ukázat dětem, že je může bavit a pravděpodobně se nám to daří, protože počet účastníků neustále roste. Navíc je to jedna z mála soutěží pro ZŠ, která je týmová, a to děti baví.“

Samotnou matematickou soutěž si užili žáci základních i středních škol a ocenili ji i jejich učitelé.

Kateřina Doležalová, učitelka ZŠ Mládežnické Havířov: „Naši deváťáci přijeli ve dvou týmech. Připravovali jsme se tak, že se podívali na úlohy z minulých ročníků. Jsme velmi rádi, že to Wichterlovo gymnázium organizuje. Celá organizace byla skvělá a probíhala velmi hladce.“

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat