Studuj u nás

  • Představujeme Střední školu technickou a dopravní
  • Výstava SUŠ Ostrava
  • Představujeme aktivity SVČ Juventus v Karviné

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, také na tento týden jsme pro vás připravili premiéru školního Magazínu televize Polar Studuj u nás. Ukážeme vám jednu velmi zajímavou výstavu v Opavě, navštívíme Střední školu technickou a dopravní v Ostravě a nakonec si budeme povídat o aktivitách Střediska volného času Juventus.

Výstava SUŠ Ostrava

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední umělecká škola v Ostravě v tomto školním roce slaví 30 let od svého založení. V době virové se musely oslavy poněkud uskromnit. Nicméně jedna velkolepá akce přece jen vyšla. V opavském domě umění se škola prezentuje velkou výstavou, kde můžete vidět výtvory žáků, absolventů i učitelů umělecké školy.

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: Třicet let jsme chtěli prostě prezentovat napříč obory, představit veřejnosti, žákům ale i obecné veřejnosti naši školu. Jaké obory se studují, co se tam vlastně děje, jaké práce žáci vlastně vystavují. Čili máme tady zastoupeno pět oborů jako je průmyslový design, grafický design, na grafickém designu máme animaci, ilustraci, počítačovou grafiku, keramiku a pak je dalším oborem fotografie a malba.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč jste se rozhodli umístit výstavu do Domu umění v Opavě?

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: Bylo nám nabídnuto, že můžeme tady vystavovat. Tak jsme to rádi přijali, protože prostory jsou tady nádherné. Nejenom kostel svatého Václava, ale i prostory v Domě umění. Tak jsme to rádi přijali.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to vypadá s pracemi absolventů a žáků a jaký byl zájem z jejich strany?

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: Žáci byli vybráni podle prací samozřejmě, které byly vhodné k té výstavě. Měli jsme samozřejmě velké množství prací ze kterých jsme museli vybírat. Bylo to těžké, ale nakonec si myslím, že jsme vybrali dobře.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč stojí za to sem přijít a na tu výstavu se podívat?

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: Určitě protože nás třeba neznají Opavané. Takže by se mohli přijít podívat na to, co se třeba dělá jinde a jinak. Samozřejmě i proto, že chceme ty žáky více prezentovat ven veřejnosti. Nechceme být jenom ve školních lavicích, tak hlavně proto ta výstava vznikla.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nejznámějším absolventem je Jakub Špaňhel. Vidíme tady jeho práce, tak jak jste rádi, že to zde umístil a jak sledujete jeho kariéru?

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: My jsme velice rádi že tu nabídku přijal. On samozřejmě byl i rád, že to je v těchto prostorách, že mu do toho ty obrazy zapadají, korespondují. A my samozřejmě jsme rádi, že takového absolventa máme a sledujeme jeho výsledky a myslím si, že jsou i další, kteří by byli i na takové úrovni jako je on. Ale nabídku dostal zrovna on.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to vůbec vypadá se zájmem o vaši školu? Předpokládám, že ta výstava má sloužit i k propagaci školy tímto směrem.

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: Ano, zájem o naši školu je samozřejmě velký. Nejvíce teda co se k nám hlásí je na obor grafický design, protože tam bereme větší počet uchazečů, až 30 do třídy, což je poměrně dost. Jsou to samozřejmě na zaměření jako Animace, ilustrace a počítačová grafika. Takže my si jako na množství žáků stěžovat nemůžeme. Samozřejmě, že nám jde a vždycky nám šlo o ten talent. Takže samozřejmě musíme vybírat a už se nám taky blíží talentové zkoušky, které budou v lednu. Takže doufám, že vybereme dobře.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte v plánu ještě nějaké další projekty podobné tomuto?

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: V rámci třiceti let máme také menší projekty v Ostravě. Třeba výstava vintro, kde vystavují zase žáci. Jsou to takové výkladní skříně v centru Ostravy. Máme to na webových stránkách i na našich stránkách. Čili jakákoliv výstava nebo jakýkoliv podnět k tomu třicátému výročí umísťujeme právě na naše webové stránky a Facebook.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ještě nějaké další plány pro ten příští kalendářní rok? I když nikdo přesně neví, jak bude vypadat.

Kateřina Schallner, zástupkyně ředitele SUŠ Ostrava: No pokud se všechno podaří a výstava teda je zahájena od 3. prosince a měla by trvat do 24. ledna, tak bychom chtěli 21. ledna udělat takovou dernisáž, kde pozveme lidi se podívat nebo i s komentovanou prohlídkou říci jak fungujeme jako škola.

Tomáš Tikal, TV Polar: Další plánovanou akcí Střední umělecké školy je také výstava v Krajské knihovně v Ostravě. Jestli se však opravdu uskuteční ukáže až vývoj světové pandemie v naší republice.

Představujeme Střední školu technickou a dopravní

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední škola technická a dopravní v Ostravě nabízí řadu velmi perspektivních oborů s vysokou uplatnit znalostí. Více v rozhovoru. Ve vysílání pořadu Studuj nás vítám Stanislava Zapletala, ředitele Střední školy technické a dopravní v Ostravě. Dobrý den. Poprosím o stručné představení vaší školy.

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: Střední škola technická dopravní je komplexní vzdělávací zařízení s poměrně dlouholetou tradicí, které vlastně vzniklo na bázi bývalého Středního odborného učiliště železničního, které bylo založeno v Ostravě - Přívoze, ještě jako dílny tehdejších československých státních drah. V roce 1988 se škola přestěhovala do nového moderního areálu. Zde v Ostravě Vítkovicích, těsně poblíž železniční stanice Ostrava Vítkovice a vlastně tenhle areál byl postupně vystavován až do současné podoby. Zkraje devadesátých let se musela škola obhajovat a tedy svoji pozici mezi odbornými školami. To byla taková poměrně divoká doba a po transformací prošla přes Integrovanou střední školu dopravní a v další fázi optimalizace sítě škol se z ní stala současná Střední odborná škola technická a dopravní.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké máte obory? Které jsou tříleté a které jsou čtyřleté?

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: To naše zaměření vykrystalizovalo opravdu na oblast silniční a železniční techniky. Plus ekonomika v dopravě. Z hlediska učebních oborů to jsou tedy především všechny autové obory. To znamená automechanik, autokarosář, auto lakyrník. Pro železnicí máme nový učební obor železničáři vyloží na základě poptávky zaměstnavatelů, takže u tohoto oboru předpokládám pouze omezenou nabídku. Z hlediska studijních oborů jsou to obory Provoz a ekonomika dopravy, dopravní prostředky, autotronik.

Tomáš Tikal, TV Polar: A ještě nám představte dvouleté nástavbové studium.

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: V dlouholetém nastaveném studiu došlo k zásadní změně. My jsme dlouhé roky nabízeli studijní obor Provozní technika a vzhledem k tomu, že jednak tam byla poměrně vysoká úmrtnost, nebylo o ni až takový zájem. Respektive často se do ní dostávali uchazeči, kteří to chtěli opravdu jenom zkusit. Tak od tohoto roku budeme nabízet nově dvouletou denní nástavbu právě pro obor autotronik o který je skutečně eminentní zájem a nikde jinde v regionu není nabízen.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké další profesní kvalifikace nabízíte?

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: Profesní kvalifikace v podstatě odpovídají té klasické nabídce učebních a studijních oborů. To znamená jsou zaměření na železnici. Jsou zaměřeny na automobilovou techniku, vycházejí z Národní kvalifikační soustavy a i když je chceme v současné době aktualizovat. Tak to zaměření zůstane zase na silniční železniční dopravu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste spokojen se zázemím a vybavením vaší školy?

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: To je trošku komplikovaná otázka, protože jak jste sami viděli, tak to vybavení především pro praktickou výuku je skutečně špičkové. Ale ten dnešní vývoj je tak překotný, že v okamžiku, kdy si pořídíte i tu sebelepší techniku, tak během dvou let prakticky stárne. Ale mohu říct, že skutečně dneska jsme vybavení tak, že mnohé autoservisy, dílny nám to vybavení závidí a myslím, že mnohé předčíme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co patří k té absolutní špičce v tom vašem vybavení?

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: Jsou to třeba zařízení firmy Bosch, zařízení pro diagnostiku, komplexní diagnostiku automobilů, zařízení pro ošetřování a diagnostiku brzd a tak dále. Takže říkám především pro tu silniční techniku. I díky spolupráci s automobilkami Škoda, Hyundai, kdy máme opravdu celá vozidla k dispozici, tak to vybavení je na maximální úrovni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak spolupracujete s firmami tak, aby se vaši žáci co nejvíce přiblížili praxi?

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: Musím říct, že během posledních dvou let ta spolupráce s firmami skutečně graduje. My jsme začínali především s automobilovými firmami, ale v posledních dvou letech se objevily firmy jako Metrostav. Velmi úzce se rozvíjí spolupráce s PKP Cargo International a úplně nově a to bych chtěl vyzvednout je spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava, kde skutečně byť se to trošku na jaře díky situaci zaseklo, tak ta spolupráce by měla ústit s dalšími firmami v zavedení nových oborů, které skutečně budou odpovídat přímo jejich požadavkům, tak aby ti naši absolventi vycházeli opravdu připraveni přímo pro uplatnění v provozech

Tomáš Tikal, TV Polar: Kde se nejčastěji uplatňují?

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: Já bych to trošku vrátil do provozní praxí, protože my se ty žáky snažíme směřovat tak, aby si sami vybírali pracoviště a oni velmi často na těch pracovištích k tomu zůstávají jako zaměstnanci. Jednak je to pro ně motivační, to znamená více se snaží potenciální zaměstnavatele zaujmout a pokud opravdu o tu profesi mají zájem, tak je to velmi často se stává, že žáci zůstali přímo na tomto místě už potom.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Pevné zdraví.

Stanislav Zapletal, ředitel SŠ technické a dopravní Ostrava: Já vám děkuji.

Představujeme aktivity SVČ Juventus v Karviné

Tomáš Tikal, TV Polar: Středisko volného času Juventus v Karviné pořádá pro žáky základních a středních škol řadu kroužků, kurzů a letních táborů a už teď plánuje své aktivity na příští rok.

Tomáš Tikal, TV Polar: Naším hostem je Bronislav Drobný, ředitel Střediska volného času Juventus, který sídlí v Karviné. Dobrý den, pane řediteli. Poprosím na úvod o představení Střediska volného času pro ty, kteří neznají.

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: Tak jak jste správně řekl. Juventus je střediskem volného času. Jsme školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které je řízeno statutárním městem Karviná.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co je tedy hlavním posláním, hlavním smyslem Juventusu?

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: Hlavním smyslem činnosti je poskytovat služby v oblasti volného času a to formou pravidelné činnosti, příležitostné činnosti a pořádáním táborů, individuální činnosti. S nadanými dětmi organizujeme soutěže, adaptační kurzy. Hlavní činnost je teda ta pravidelná činnost, to znamená kroužky, které běží po dobu celého školního roku, kdy se děti, mládež ale i dospělí jednou týdně schází na zájmovou činnost.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobře, můžeme začít třeba touto celoroční aktivitou, tak co nabízíte?

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: Tak v letošním roce jsme nabídli 65 kroužků v různých oblastech. To jsou taneční, mažoretkové, sportovní, turistické, výtvarné, hudební a spousta dalších. Samozřejmě máme i alokované pracoviště přídavnou stanici, kde otevíráme každoročně přírodovědné kroužky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pojďme na léto. Jaké kurzy, jaké pobyty nebo letní tábory se vám podařilo stihnout v této letní sezóně.

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: V letošním roce i když byla pandemie bylo to trochu těžší, ale podařilo se nám uskutečnit 10 výjezdových táborů a 12 příměstských táborů. Bylo tam celkem na výjezdových táborech 400 dětí a 245 dětí bylo na příměstských táborů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se vám daří modernizovat vaše zázemí?

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: V loňském roce se nám podařilo ještě z prostředků Moravskoslezského kraje opravit opláštění turistické základny v Řece. Zateplili jsme celou budovu. Podařilo se nám upravit i interiéry. Hlavně teda z toho bezpečnostního a požárního hlediska. Vyměnili jsme podhledy, dveře požární.

Tomáš Tikal, TV Polar: Letošní školní rok je specifický, nicméně co nabízíte a plánujete v tom školním roce 2020/2021.

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: Začali jsme velmi zdárně a otevřeli jsme 65 kroužků. Přihlásilo se nám osm set dětí. Bohužel v polovině září jsme činnost museli zastavit a doufáme, že teda ve druhém pololetí příštího roku tu činnost rozjedeme znova.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co plánujete na léto? Budete nějakým způsobem rozšiřovat ty vaše aktivity a tu vaši nabídku?

Bronislav Drobny, ředitel Juventus Karviná: Předpokládáme, že minimálně ve stejném rozsahu budeme organizovat léto i v letošním roce a chceme uspořádat zase minimálně těch deset výjezdových táborů, které se nám daří každoročně plně obsadit. Samozřejmě chceme otevřít i příměstské tábory.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji za představení. Za váš čas, přeji pevné zdraví a někdy příště snad na živo na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tento díl pořadu Studuj u nás je u konce, mějte se hezky a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat