Stáhnout video

Studuj u nás

  • Ředitelé ředitelům
  • Závěrečné zkoušky na SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb F-M
  • SŠ technická Opava, rozhovor Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava

Tomáš Tikal: Dobrý den, jsme na začátku školního magazínu TV Polar Studuj u nás. V něm tentokrát uvidíme, proč se setkali ředitelé středních škol z našeho regionu, podíváme se na závěrečné zkoušky aranžérů z Frýdku-Místku a nakonec si budeme povídat s ředitele SŠ technické v Opavě, panem Josefem Vondálem. Stalo se dobrou tradicí, že ředitelé středních škol v Moravskoslezském kraji a to krajských,soukromých i církevních se pravidelně setkávají, aby si vyměnili své zkušenosti.

Ředitelé ředitelům

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Moravskoslezský kraj chystá velký projekt, odborné kariérové a polytechnické vzdělávání. A právě ta setkání, která se konají v rámci krajského Akčního plánu, jsou setkání, která mají nastavit velmi dobře tento budoucí projekt. Má být významně finančně podpořen až částkou 460 milionů korun. A to jsou právě setkání, která mají pomoci si říct, jak ten projekt nastavit aby naplnil svůj účel. To dnešní setkání je natolik aktuální, že se vztahuje právě k výuce IT k distančnímu vzdělávání, jsem rád, že ředitelé škol mají zájem o toto setkání a že si tady vymění své zkušenosti z období, které je již za námi.

Tomáš Tikal: Tentokrát se místem setkání stala nová aula Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a hlavním tématem mítinku byla moderní ICT infrastruktura v moderní škole 21. věku.

Jan Meca, ředitel SPŠ A OA Bruntál: Já to určitě velmi kvitují protože je to platforma, která umožňuje ředitelům si předávat dobrou praxi ve školách, takže je to určitě pozitivní.

Tomáš Tikal: O čem bude váš příspěvek?

Jan Meca, ředitel SPŠ A OA Bruntál: Můj příspěvek je postavený na vlastní případové studii naší školy, jak máme postavenou ICT infrastrukturu. Já jsem se hlavně zaměřoval na dvě témata a to jak nám pomohlo v současné době Identity management. To znamená centrální systém pro správu uživatelských účtů a pak mám připravené okénko,jak jsme se popasovali s online výukou a jakou technologii jsme použili. Ukážu jim i statistiky, jak jsme fungovali v průběhu celého koronavirového období.

Tomáš Tikal: Na tom období nic moc pozitivního není, ale přece se jenom něco najde. Že třeba pro příště už budete připraveni v tomto smyslu?

Jan Meca, ředitel SPŠ A OA Bruntál: Díky tomu, že na té IT infrastruktuře pracujeme dlouhodobě, tak si myslím, že nám se ten přechod docela povedl. Dneska de facto po asi pěti dnech jsme realizovali výuku on-line ve 100% předmětů. Z každé hodiny je videokonference. Takže pro nás to zase takový problém nebyl.

Tomáš Tikal: Jak se dá taková technologie profinancovat?

Jan Meca, ředitel SPŠ A OA Bruntál: Tu technologii financuje krajský úřad již delší dobu. My jsme využili platformu Office 365 a Microsoft Teams a ve své podstatě další aplikace, které jsme používali. Takže ta finanční zátěž pro školy není.

Tomáš Tikal: Víceméně každá škola může tento čas využít k tomu, že si vybuduje moderní ICt infrastrukturu pro příští školní roky.

Pavel Zubek, ředitel SŠ teleinformatiky Ostrava: Určitě největším smyslem je sdílení zkušeností příkladů dobré praxe. Jak to na jednotlivých školách chodí, třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti, v oblasti výstavby síťové infrastruktury funguje. Ředitelé předávají své praktické zkušenosti a ty mohou být jako inspirace pro ostatní.

Tomáš Tikal: O čem je ten váš příspěvek?

Pavel Zubek, ředitel SŠ teleinformatiky Ostrava: Náš příspěvek je případová studie vzniku a vytvoření nové síťové infrastruktury na naší škole, která probíhala ve dvou etapách. První etapu jsme vytvářeli již v průběhu minulého školního roku a teď máme v plánu o prázdninách budovat druhou etapu.

Tomáš Tikal: V čem je výjimečná?

Pavel Zubek, ředitel SŠ teleinformatiky Ostrava: Řekl bych, že je budována s výhledem na delší časové období, takže třeba páteřní spoje jsou realizovány formou optických vláken..

Tomáš Tikal: Je to drahá záležitost?

Pavel Zubek, ředitel SŠ teleinformatiky Ostrava: Samozřejmě stojí nemalé finanční prostředky. Naše škola není tak rozsáhlá, takže to vybudování nové síťové infrastruktury se dá zrealizovat zhruba za milion korun.

Tomáš Tikal: Vy jste schopni jiným školám poradit nebo pomoci ve vybudování takové sítě?

Pavel Zubek, ředitel SŠ teleinformatiky Ostrava: Určitě velmi rádi budeme příklady dobré praxe a sdílení zkušeností naší školy ostatním. Dávat je k dispozici a případně je i metodicky vést.

Tomáš Tikal: Své zkušenosti v přednášce přinesl i ředitel Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky z Ostravy.

Zbyněk Pospěch, ředitel SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava: Já bych rád představil svým kolegům, ředitelům naše řešení na Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava. S tím, že bych rád ukázal jednak specifika. A rád bych také předal své vlastní zkušenosti z doby, kdy jsem dělal i správce sítě.

Tomáš Tikal: Na co by měli ředitelé při vybudování této infrastruktury dávat důraz?

Zbyněk Pospěch, ředitel SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava: Myslím si, že asi to nejsložitější je mít koncepci. Jedná se o to, že pokud chceme budovat infrastrukturu a chceme opravdu mít všechny služby zajištěné tak aby odpovídaly standartu 21. století, tak musíme mít opravdu koncepci při řešení. Je to běh na dlouhou trať, není to jednorázová akce a v podstatě se dá říct, že je to věc, která se neustále opakuje a nikdy nekončí.

Tomáš Tikal: Mají školy dostatek financí na vybudování něčeho takového?

Zbyněk Pospěch, ředitel SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava: Tak finance jsou samozřejmě problém, ale určitě si nestěžuje. Já si myslím, že pokud se to rozvrhne do více let, tak se to zvládat určitě dá. To co je mnohem složitější je to personální zajištění. Protože se nejedná jen o vybudování ale i o údržbu a rozvoj. A samozřejmě v té personální oblasti je to složité a dobrých IT specialistů ve škole není nikdy dost.

Tomáš Tikal: Setkání ředitelé ředitelům doplnili také informace o aktivitách projektu OKAP2 v oblasti ICT vzdělávání.

---------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečné zkoušky na SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb F-M

Tomáš Tikal: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku nabízí celou řadu zajímavých oborů. My jsme se přijeli podívat na závěrečné zkoušky aranžérů.

Tomáš Tikal: Střední škola gastronomie oděvní a služeb ve Frýdku-Místku patří mezi špičkové školy v regionu, které se věnují těmto oborům. Závěrečné zkoušky žáků třetího ročníku samozřejmě musely probíhat podle aktuálních regulí.

Marie Lachetová, zástupkyně ředitele: Letošní zkoušky jsou trošku atypické proti jiným létům, jelikož díky koronaviru jsou zkráceny. To znamená například kadeřnice má 1 den zkoušky a obhajobu. Obor kuchař/číšník má rovněž zkrácenou verzi místo 3 dnů budou mít pouze obhajobu, která je dána ministerstvem školství. Jiné obory jako je cukrář, řezník rovněž nemohou zkoušky vykonávat na pracovištích, ale budou je vykonávat ve škole. Je to taková obhajoba práce, kterou mají doma připravenou.

Tomáš Tikal: V čem byla největší komplikace, aby mohli absolvovat klasickou závěrečnou zkoušku?

Marie Lachetová, zástupkyně ředitele: Co se týče kuchyně, cukrářských dílen, všechno je uzavřeno pro letošní školní rok. Tím pádem zkoušky nemohou žáci vykonávat kvůli hygienickým opatřením.

Tomáš Tikal: Je to pro ně výhoda nebo nevýhoda?

Marie Lachetová, zástupkyně ředitele: Určitě je to pro ně výhoda, protože místo dvou nebo tří dnů vykonávají zkoušku během jednoho dne. Má to i svoji nevýhodu, jelikož ta příprava byla víceméně jen na těch žácích. Nemohli tak spoléhat na učitele odborného výcviku, který je k tomu vede a který jim je do posledního dne k dispozici.

Tomáš Tikal: Dejte mi nějaký konkrétní příklad toho, jak tu práci měli doma sami vytvořit a teď jí tady obhajují?

Marie Lachetová, zástupkyně ředitele: Tak mohu zmínit například Obor kadeřnice, které si připravovaly samostatnou práci doma tím, že si musely sehnat model na kterém vytvoří daný účes podle toho, které zadává samostatná odborná práce. Účes museli vyfotit, modelku nalíčit a to zdokumentovat v té práci. Práci musí obhájit, popsat technologické postupy, které používali a jak postupovali.

Tomáš Tikal: My jsme Střední školu gastronomie oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku navštívili v době, kdy probíhaly závěrečné zkoušky aranžérů.

Alena Kypúsová, učitelka: Chtěla bych jenom říct, že tento obor je velmi oblíbený.

Tomáš Tikal: Na kolik let tento obor je a co všechno se museli naučit během této doby?

Alena Kypúsová, učitelka: Je to učební obor-tříletý. Jedná se o odborné psaní jedná se o grafiku, počítačovou grafiku o kreativitu ve špendlení. Děti, které odsud odchází mají veškerou kreativní zručnost.

Tomáš Tikal: V této podivné době jsou asi trošku jiné závěrečné zkoušky, tak nám to popište, co všechno musí zvládnout a jak je to jiné oproti klasickým závěrečným zkouškám.

Alena Kypúsová, učitelka: Je to jiné, je to zkrácené, protože tady nemůžeme být tak dlouhou dobu. Nedělají se výkladní skříně, nedělají se panely - je to jednodušší. Dnes vytvářejí dárkové balení a bude to jejich takové gro, které se naučily.

Tomáš Tikal: Co všechno mohou dělat po tomto absolvování?

Alena Kypúsová, učitelka: Tak můžou být reklamní agentura. Můžu říct, že v třetím ročníku máme dvě děvčata, které už jsou v reklamních společnostech a další děvčata jdou na střední školy podnikání.

Tomáš Tikal: V současné době je uzavřená kavárna Radhošť, kde obsluhují žáci i frýdecko- místecké školy.

Marie Lachetová, zástupkyně ředitele: Kavárna Radhošť je uzavřena, bude se otevírat až v září, kdy skončí situace s koronavirem a určitě se všichni těší. Pan ředitel dr. Smutný nařídil uzavření této kavárny, abychom zabránili nákaze žáků i hostů, kteří tam docházejí.

--------------------------------------------------------------------------------

SŠ technická Opava, rozhovor Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava

Tomáš Tikal: Střední škola technická v Opavě se podobně jako ostatní střední školy v kraji musela vyrovnat s nezvyklou situací a zvládnout co nejlépe závěr školního roku. Více v rozhovoru s ředitelem této školy panem Josefem Vondálem.

Tomáš Tikal: Pane řediteli, řekněte nám jak jste byl spokojen s on-line nebo distanční výukou na vaší škole.

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Já myslím, že to dopadlo nebo dopadá docela dobře. A jak jsme se bavili se svými kolegy učiteli, tak bych řekl, že takových 70 až 80 procent podle různých tříd a podle různých ročníků Ing. s učiteli spolupracovalo a fungovalo to. Vzájemná výuka. Rychle jsme se všechno naučili Ing. každý jsme používali to co nám vyhovovalo nejvíc vyhovoval nejvíc těm žákům kteří se domlouvali. Takže myslím že z toho pohledu jako spokojenost že že jsme fungovali nezavřeli jsme školu a nebyli jsme bez kontaktu takže fajn že se dá dobře distanční učit. Teorie to chápou jak je to s praxí mnoho z praxe je to samozřejmě složité i když i kolegové kolega učitel odborného výcviku se snažili posadit nějaké kolegyně a komunikovali aby něco o něco něco opakovali. No a mezi teď vlastně v tom červnu toho využijeme a druhé ročníky budou vlastně celý červen jen na odborném výcviku. Proč jsou to žáci kteří od září případně listopadu budou nastupovat do firem na na odborný výcvik takže by byli připraveni celý měsíc budou zřejmě na výuku kde budou chodit opravdu o odborný výcvik aby dohnali vlastně ty ty praktické dovednosti a tak aby si s těmi stroji a s tou svoji práce s tím řemeslem rozuměli.

Tomáš Tikal: Jak to vypadá se závěrečnými zkouškami.

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Tento týden už naši žáci dělají praktické závěrečné zkoušky totéž maturanti, takže to běží. Od 11. Května přišlo přes devadesát procent žáků k připravě na zkoušky, takže zkoušky běží dobře. Jsme mile překvapeni. Troufám si říct, že výrobky, které žáci odevzdávají možná budou lepší než v loňském roce.

Tomáš Tikal: Jaký je zájem o vaši školu, jak to vypadá s přijímačkama?.

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Tam jsem trošku rozladěný, protože poklesl počet přihlášek a to zejména v oborech, které si myslím že jsou velmi zajímavé a to je obor zámečník a nástrojář. Ale uvidíme.

Tomáš Tikal: Myslíte si, že budete muset hodně dohánět v září od začátku nového školního roku?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Tak určitě, ale budeme muset žáky nastartovat. Když si vezmu první ročníky, které mají od března vzdálenou výuku to znamená asi půl roku nebyli ve škole. Uvidí se společně s vyučujícími a až v posledním srpnovém týdnu budou třídnické hodiny. Takže nastartovat je bude složité uvidíme jak to bude, ale pochopitelně dohánět se bude muset.

Tomáš Tikal: Co byste si přál do toho příštího školního roku?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: No hlavně zdraví ať všechno funguje tak, jak jsme bývali zvyklí a myslím, že všechno dobře dopadne.

Tomáš Tikal: Pořad Studuj u nás pomalu končí. Věřím, že se na něj rádi podíváte i příště. Mějte se hezky a na viděnou.

Redakčně upraveno/ zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat