Studuj u nás

  • Wichterlovo gymnázium Ostrava muselo přerušit významné projekty
  • Jak vypadá distanční výuka na SUŠ Ostrava?
  • O žákovský festival TrikFilm je obrovský zájem

Tomáš Tikal, Tv Polar: Dobrý den, školní magazín televize Polar Studuj u nás je na svém začátku. Vítejte u něj. Začněme novinkami z Wichterlova gymnázia v Ostravě Porubě. Poté se virtuálně přesuneme na střední uměleckou školu v Ostravě a nakonec si představíme žákovské filmový festival Trik film.

Wichterlovo gymnázium Ostrava muselo přerušit významné projekty

Tomáš Tikal, Tv Polar: Ve vysílání vítám pana Jana Netoličku, ředitele Wichterlova gymnázia v Ostravě Porubě. Dobrý den. slyšíme se dobře?

Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava: Dobrý den. Ano.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Můžu poprosit ještě ohlédnutí za minulým školním rokem? Jak se vám podařil ten závěr to vyhodnocení, přijímačky a tak dále. Všechno to, co následovalo po té první vlně pandemie.

Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava: Všechno je obrovský, široký pojem, ale myslím, že se podařilo všechno. Zkoušky jsme zvládli, byť trochu v pozdějším termínu, ale nebyl tam nějaký zásadnější zádrhel. Myslím, že i rodiče nemuseli trpět dlouho, že se dozvěděli výsledky v nejkratším možném termínu. Děti se vlastně do školy v podstatě nevrátily jenom v tom omezeném režimu ve kterém se spíš socializovali. Ale myslím, že to bylo velmi příjemné, že se nám povedlo se rozloučit s nimi a nastartovat se na další rok, který sice začal ale teď jsme tam, kde jsme byli.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Předpokládám, že jste museli některé projekty a aktivity přerušit kvůli té první vlně.

Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava: Ano, to co nás mrzelo asi nejvíc to spadalo do toho období, tak každoročně s talentovanými žáky jezdíme do jedné instituce, kde žáci pracují na dlouhodobém projektu. Probíhá tam týdenní velmi intenzivní výuka, která pokrývá všechny oblasti fyziku, chemii, biologii. Oni opravdu v praxi v terénu sbírají vzorky, které potom analyzují. Je to velmi atraktivní a velmi přínosné. Tak to se samozřejmě uskutečnit nemohlo. A teď letos na podzim jsme museli zrušit Moravskoslezský matematický šampionát, který devatenáct let pořádáme. První okénko vlastně po tak dlouhé době.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Slyšel jsem o velkém robotické projektu. Ten se má rozjet nebo už se rozjel a musel být přerušen. Jak jste na to?

Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava: Ten se po dvou letech úspěšně rozjel aby samozřejmě přišla další vlna. Nicméně tento projekt běží. My jsme připraveni ho přesunout do on-line podoby. Ještě se čeká na slovenské ministerstvo. Je to projekt, který máme dohromady se slovenskou stranou se třemi školami ze slovenské strany. A pokud slovenské ministerstvo schválí, tak všechna setkání, která se měla uskutečnit - prezenčně. Kde se měli žáci vzdělávat dohromady s učiteli. To byla průlomová myšlenka projektu. Máme nakoupené roboty, kteří jsou zaměření na to, že umi rozpoznávat hlas na programování robotů. Orientuje se spíše na komunikaci, rozpoznávání hlasu, rozpoznávání 3D objektů a podobně. Tak se vlastně učitelé i žáci měli učit s těmi roboty pracovat dohromady, vzájemně si pomáhal, vzájemně se inspirovat v rámci pěti škol. Tak tohle bude muset nějakým způsobem proběhnout pravděpodobně on-line.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Zaujal mě také projekt, ať to řeknu správně. Příběhy našich sousedů. Jak se vám ho podařilo rozjet?

Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava: Nám se ho podařilo už ukončit skoro, protože to je projekt, který už běžel. My máme velmi dobré vztahy s městským obvodem Poruba, který tento projekt primárně spustil pro základní školy a nás k tomu přizval. Takže žáci hledali pamětníky se kterými dělali rozhovory a vytvářeli z toho výstup, který v tuhle chvíli už je zřejmě na Hlavní třídě v Porubě. Za každou školu si veřejnost může přečíst informace, které žáci dali dohromady a dali do historického kontextu a to se myslím povedlo hodně dobře a stihli jsme to. Takže mohla proběhnout i vernisáž ještě před jakýmikoli opatřeními.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Přeji pevné zdraví a někdy příště snad už bez telemostu na viděnou.

Jak vypadá distanční výuka na SUŠ Ostrava?

Tomáš Tikal, Tv Polar: Střední umělecká škola v Ostravě se snaží své žáky co nejvíce propojit s praxí. A to už v době jejich studia. Jak se to v poslední době daří o tom bude mimo jiné následující rozhovor.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy v Ostravě je naším hostem. Dobrý den. Jen pro ty, kteří vaši školu neznají, tak poprosím o krátké představení.

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Jsme odborná škola, která vzdělává žáky s výtvarným talentem a v letošním školním roce slavíme 30 let své existence.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Jak jste slavili?

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: No jak jsme slavili. Snažíme se slavit celý tento školní rok, ale ta situace, která je teď všude kolem nám k tomu moc nenahrává. Teď aktuálně v polovině listopadu by nás měla čekat vernisáž v opavském Domě umění, kde budou představeny práce žáků, absolventů a učitelů školy. Výstava bude nainstalovaná, doufám, že aspoň diváci budou mít šanci uvidět někdy v závěru roku.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Pojďme k oborům, které nabízíte.

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Máme celkem pět oborů vzdělání. Je to grafický design, máme užitou malbu, užitou fotografii a média, průmyslový design a keramiku. S tím, že každý z těch oborů nebo některé z těch oborů vzdělání mají potom vlastní ŠVP specializované.

Tomáš Tikal, Tv Polar: O které obory je největší zájem a které naopak byste potřebovali podpořit?

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Úplně největší zájem je o grafický design ve kterém v rámci těch tří ŠVP které máme. To znamená animace, užitá počítačová grafika a ilustrace je vždycky úplně největší převis. Pak hned následuje průmyslový design se svými dvěma SVP designem obalů a designem výrobku, pak fotografie a obory, které mají myslím si neprávem menší počet zájemců a to je malba a keramika.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Byly projekty, které jste museli přerušit anebo odložit na pozdější dobu?

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Ano určitě. Myslím si, že to je jedna z věcí, která mě na té celé situace mrzí úplně nejvíc. Měli jsme připravený projekt v rámci Erasmus plus. Odborné stáže v zahraničí. Žáci vyjížděli na tři týdny nebo měli vyjet na tři týdny. V první skupině se podařilo realizovat svoji stáž ve Vídni. Vrátili se vlastně na konci února. Těsně před uzavřením škol. Další skupina měla vyjíždět v květnu na tři týdny do Milána. To bohužel nevyšlo. Měli jsme stáž teď na podzim a samozřejmě díky té situaci, která nastala, tak to vypadalo tak, že se to už vůbec neuskuteční.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Že se distanční výukou dá dobře vyučovat matematika to chápu. Jak je to s uměleckými předměty?

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Je to různé. Někde ty škody toho, že učitel nemůže přímo působit na žáka v okamžiku, kdy opravdu tvoří nebo něco se učí, tak nemusí být až zas tak velké. To je třeba případ grafického designu, protože tam ta práce s počítačem a počítačovými výstupy je vlastně standardní. Naproti tomu na druhé straně jsou obory, které jsou vysloveně postavené na práci s materiálem. Jako je třeba právě keramika. No a tam se náhrada přímé účasti žáků ve výuce a v ateliérech a v dílnách nahrazuje velmi těžko.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Řekněte nám ještě na závěr v jakých oborech, v jakých oblastech se vaši absolventi nejvíce prosazují?

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Snažíme se, aby se prosazovaly hlavně v těch svých oborech ve kterých studují, ale není to vždycky jenom tak. Máme skvělé absolventy, kteří působí jako ilustrátoři, máme fotografy, kteří fungují dneska už jako režiséři ve filmových studiích, máme grafiky, kteří se podílejí na vizuální stránce počítačových her, takže jsou to obory obecně řečeno ve kterých je velmi důležitá ta kreativní stránka věci. To znamená umět se podívat na ten problém, který se řeší nějakým jiným způsobem než je ten tradiční. To si myslím, že všichni ti žáci, kteří mají talent výtvarný to dokážou.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a někdy příště v našem pořadu Studuj u nás se uvidíme snad osobně. Na shledanou.

Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy Ostrava: Děkuji moc, mějte se hezky.

O žákovský festival TrikFilm je obrovský zájem

Tomáš Tikal, Tv Polar: Televize Polar navázala spolupráci s žákovských filmovým festivalem Trik film. O jaký projekt jde, to už nám prozradí následující rozhovor. V pořadu Studuj u nás vítám Denisu Jánskou, koordinátorku mezinárodního festivalu Trik film, dobrý den.

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: Dobrý den.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Jak vznikl vůbec ten nápad uspořádat festival věnovaný dětem?

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: Ten nápad samozřejmě nepochází tak úplně od nás. My navazujeme na tradici, která tady v Ostravě kdysi byla. Probíhal tady festival Ostravský koníček, jehož zakladatelem byl bývalý tvůrce studia Prometheus krátkého filmu, který tady v Ostravě kdysi existoval a zanikl. Od té doby na našem území České republiky vzniklo mnoho podobných festivalů. Například animánie v Plzni, který funguje několikátým rokem a právě jejich zakladatelé. Jeho zakladatelé se netají tím, že se inspirovali tady v Ostravě na ostravském koníčku.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Co je hlavním posláním toho vašeho festivalu?

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: Vy jste zmínil to, že jsme dětský festival a my nejsme tak úplně dětský festival. Většina festivalů tohoto typu představuje tvorbu pro děti. My představujeme tvorbu dětí a nejen tvorbu dětí. Představíme i tvorbu studentů, což je strašně velké spektrum tvorby. Když si představíte malé děti, které poprvé drží v ruce pastelky a kterém přimějete k tomu, aby něco vytvořili, aby něco nakreslili. Je to velký rozdíl. My chceme člověku představit vlastně celek. Celý ten vývoj toho člověka toho budoucího umělce.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Co má festival u těch dětí rozvíjet?

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: My chceme těm dětem vyjádřit tu podporu toho, aby věděli, že ta jejich tvorba má smysl.

Tomáš Tikal, Tv Polar: A říkala jste, že to věkové spektrum je hodně široké. Jaké jsou kategorie? Je to podle věku?

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: Ano samozřejmě, ty rozdíly v té tvorbě jsou obrovské. To znamená, že my rozlišujeme kategorie pro animovaný film dětí od počátku kdy jsou schopné něco vytvořit. Většinou od těch pěti, šesti let až do jedenácti let, potom kategorii animovaného filmu od dvanácti do šestnácti let, kdy vlastně postupují na střední školy. Potom se většinou úzce specializují na svůj obor, takže máme kategorie studentů středních škol a navazujících kategorii studentů vysokých škol většinou i uměleckých.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Jak vám situaci komplikuje světová pandemie?

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: No nejen nám to komplikuje, zřejmě úplně všem, kdo chtějí dělat podobné akce, podobnou tvorbu. Jsou to tvůrci, zpěváci, pořadatelé festivalu, všechny akce se ruší. My jsme měli připraveno mnoho akcí, kterými jsme chtěli přijít na veřejnost. Pro děti, samozřejmě i studenti si připravili své vlastní akce a všechno jsme museli zrušit. Jsme moc rádi, že můžeme aspoň takto nebo jsme mohli aspoň takto přes televizní obrazovky TV Polar představit tvorbu dětí a studentů veřejnosti.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Proč převzala záštitu nad festivalem Ostravská univerzita?

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: To bylo přirozené, protože na Ostravské univerzitě existuje obor animované tvorby už od roku 1992. Je to jedna z nejdéle fungujících škol v oboru animované tvorby u nás a vůbec nikdo o tom neví. Většinou nikdo neví. Přestože její tvůrci, jak jsem zmínila. Což byl Milan Lesňák, Ilja Novák a Dalimil Koutek vytvořili takové profesionální zázemí a založili ten obor na Ostravské univerzitě. My jsme takovým přirozeným pokračovatelem, takoví ti světlonoši umělecké tvorby, animované tvorby v Ostravě a podporujeme tvorbu studentů, aby nezanikly jejich filmy na světových festivalech, což se nám samozřejmě daří. Chtěli jsme je představit i úzké veřejnosti tady v regionu a potažmo v republice.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Paní Jánská, vám děkuji moc za představení vašeho festivalu a přeji hodně úspěchů a pevné zdraví. Na shledanou.

Denisa Jánská, koordinátorka projektu Trik film: Na shledanou, děkuji také.

Tomáš Tikal, Tv Polar: Školní magazín Studuj u nás pro tentokrát končí. Premiéra příštího dílu je na programu opět ve středu na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.



Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry