Studuj u nás

  • AVE ART zveleboval školu a získával ocenění
  • AVE ART navázal v projektu Erasmus+ spolupráci se Slováky
  • Jaroslav Prokop získal ocenění Hospodářské komory ČR

Dobrý den, tento díl školního magazínu TV Polar Studuj u nás speciál věnujeme celý umělecké škole Ave Art z Ostravy – Hrabůvky. Nejprve se podíváme, jak nastartovala nový školní rok, seznámíme se s mezinárodní spoluprací v rámci projektu Erasmus plus a nakonec si budeme povídat s ředitelem Ave Artu, panem Jaroslavem Prokopem.

Aktivity umělecké školy Ave Art probíhaly i v době školních prázdnin. Například výstava v Lipníku nad Bečvou. A naplno běžely přípravy nového školního roku.

Jaroslav Prokop, ředitel, AVE ART: „My jsme se prakticky připravovali už od loňského října, kdy se škola zavřela. Připravovali jsme se tím způsobem, že jsme budovali nové učebny a prováděli stavební úpravy, které by za provozu žáci těžce snášeli. Covid nám nahrál v tom, že jsme provedli to, co bychom za normálních okolností nestihli.“

Další novinkou je rozjezd VOŠ, která nabízí dva stěžejní obory – multimediální tvorbu a produktový a průmyslový design. My jsme studenty VOŠky navštívili v době výuky figurální kresby.

David Moješčík, učitel, AVE ART: „Je to osa té další tvorby, protože od toho se odráží tvorba designu. Pojem jako design je něco, co se do dnes dělá jako návrh, kresba.“

Někteří studenti VOŠ Ave Art jsou absolventy zdejší střední umělecké školy.

anketa: studentka VOŠ AVE ART

„Studovala jsem grafický design a tato škola mi dala hodně. Naučila jsem se jak v praxi pracovat na počítači, jak navrhovat grafiku, jak dělat loga. Školu bych určitě doporučovala každému.“

Velmi oblíbeným oborem na umělecké škole AVE ART je interiérový design.

Pavel Malina, učitel AVE ART: „Stěžejní pro ty studenty jsou tři předměty. Konstrukce navrhování, navrhování a počítačová grafika. V konstrukci navrhování se studenti seznámí s konstrukcí budov, s technickým zařízením budov, jako je zdravotechnika, elektroinstalace. V počítačové grafice se studenti naučí základy 3D modelování. To všechno potom aplikují v předmětu navrhování.“

Další významnou aktivitou Ave Artu je pořádání tradičního Sympózia prostorových forem.

Lukáš Dvorský, učitel, AVE ART: „Letos proběhl sedmý ročník Sympiózy a prostorových forem. Letošním tématem byl městský mobiliář. To je vše, co zahrnuje vybavení města, jako koše, lavičky, stojany na kola, nebo zastávky. Na Sympóziu se zrealizovalo pět děl. Dvě lavičky, jeden koš, stojan na kola a speciální lavička.“

AVE ART se dočkal také několika významných ocenění. Město Příbor udělilo žákům Jakubu Pohludkovi a Davidu Glacovi diplomy za první místa za výtvarné práce. Dalšího ocenění se dočkal studentský film Jen nuly a jedničky, který obdržel čestné uznání poroty na Festivalu animovaného filmu. Tady je krátká ukázka…

Jaroslav Prokop, ředitel, AVE ART: „Škola v průběhu prázdnin získala ocenění za maturitní film Jen nuly a jedničky. Čestné uznání bylo uděleno porotou v Poděbradech. Stejný film byl odprezentovaný i na filmové školičce v Hradišti Českou televizí.“

Hostem umělecké školy Ave Art byla jedna z předních slovenských uměleckých škol. Spolupráci v rámci projektu Erasmus plus si obě strany velmi pochvalují.

Spolupráce mezi ostravskou uměleckou školou AVE ART a soukromou školou uměleckého průmyslu Hodruša Hámre ze Slovenska trvá už od roku 2017.

Jaroslav Prokop, ředitel, AVE ART: „Je to taková mimořádná spolupráce. Nejenom, že nejsou jazykové bariéry, ale škola je velice vstřícná a spolupráce se odvíjí nejenom v projektech Erasmu plus, ale na konci loňského školního roku byl zakončen takový zajímavý projekt, kde vznikly repliky předmětu, které byly vyrobeny u nás. Budou trvale sloužit jako exponáty v muzeu v Komárně.“

Linda Holodová, učitelka SŠUP Hodruša – Hámre:  A slovenští studenti byli moc rádi, že mohou v ostravském AVE ARTU pracovat se špičkovou technikou.

Linda Holodová, učitelka SŠUP Hodruša – Hámre: “Minimálně jim to dá větší rozhled, vyzkoušejí si na krátkou sobu život v jiné krajině. Vyzkoušejí si nové technologie, které u nás na škole nemají, rozšíří si obzory.”

Spolupráce mezi ostravskou a slovenskou školou bude pokračovat i v budoucnu.

Pořad Studuj u nás speciál končí. Já se na vás budu těšit na viděnou u další středeční premiéry.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat