Studuj u nás

  • V Jablunkově plánují atraktivní projekt
  • SŠ Bohumín se snaží nahradit praktickou výuku
  • ZŠ a PŠ Opava vyučuje online stejně jako ostatní základní školy

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, jsem rád, že jste si našli čas na školní magazín televize Polar Studuj u nás, který představuje školy patřící kraji. Začneme velmi zajímavým projektem, který připravuje Střední škola Jablunkov. Představíme si střední školu Bohumín a nakonec si budeme povídat s ředitelem Základní školy a praktické školy Opava. Roman Szotkowski, ředitel střední školy Jablunkov je naším hostem. Dobrý den. Pane řediteli vrhneme se rovnou na velký projekt, který ve spolupráci s Krajským úřadem připravujete. Jmenuje se Nejlepší nápad. Takže pojďme si ho představit prosím.

V Jablunkově plánují atraktivní projekt

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: Ano, jedná se o projekt a trošku bych to uvedl. O projekt, který jsme vymysleli nebo inspirovali jsme se z místní akční skupiny Jablunkovsko, jako takový spolek I for you a naše škola. Že bychom chtěli rozvíjet inovativnost jako jedinečné nápady, myšlenky mladých lidí a tyto věci by se mohly transformovat do výrobků, do služeb prioritně pro náš region s využitím pro naše firmy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co je tedy hlavním cílem projektu

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: No hlavním cílem je hledat právě ty nápady, inovace, nové start upy, aby jsme jako škola taky vytvořili takové centru inovativní tady v regionu a abychom v podstatě ty mladé žáky základních i středních škol mohli inspirovat k tomu, aby něco tvořili. Aby se ten náš region tady prioritně Třinecko, Těšínsko potažmo Moravskoslezský kraj, aby měl potenciál rozvoje a aby mladí lidé tady zůstávali v regionu a aby nám prostě ten region vzkvétal jenom.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdo se může do projektu přihlásit?

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: Máme to rozdělené do několika skupin a to jsou žáci základních škol první stupeň, druhý stupeň, žáci středních škol a žáci vysokých škol.

Tomáš Tikal, TV Polar: Bude ten projekt mezinárodní?

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: Právě jsme o tom přemýšleli, protože k nám chodí žáci ze Slovenska a tady ta provázanost regionu je velká. Historicky je to dáno, jsou provázány rodiny. Je to návaznost na firmy, na práci. Studenti ze Slovenska chodí studovat nejenom na střední školy, ale i na vysoké školy do ČR. Takže tím, že jsme příhraniční školou, střední školou, tak chceme ten potenciál nacházet a rozvíjet také i na Slovensku.

Tomáš Tikal, TV Polar: Uveďte nějaký konkrétní příklad. S čím by ten žák mohl do projektu vstoupit. S jakým nápadem myšlenkou, aby měly děti představu.

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: To je dobrá otázka, ano. Jedná se v podstatě o nový pohled na výrobky, služby, aplikace do mobilu. Třeba může to být v oblasti hraček nebo nějaké zlepšení pro automobily nebo úplně z jiného oboru, z potravinářství třeba nebo nějaké jak je u mladých hodně teď populární právě to IT a na naší škole rozvíjíme IT obor. Tak i v této oblasti bychom velmi uvítali ty nové nápady a taková myšlenka je taková dál, že bude vznikat databanka nápadů. Samozřejmě to máme i s podporou firem tady regionálních a přednostně je to potom ta databanka bude sloužit jako inspirace pro firmy tady z regionu a samozřejmě i ti žáci potom by měli mít finanční ohodnocení. Pokud je jejich nápad uspěje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak na tomto projektu s vámi spolupracuje Moravskoslezský kraj?

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: My jsme Moravskoslezský kraj požádali o podporu, která nám byla přislíbena a jako jsme v začátcích, ale velmi nám pomáhá Moravskoslezský kraj. Co se týká třeba prezentace nebo také i na ceny, protože chceme ty nejlepší nápady ocenit spíš finančně. Takže nejenom firmy a obce, ale hlavně i Moravskoslezský kraj.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, tak držíme palce, ať projekt dopadne co nejlépe a až bude jakési finále, tak si ho určitě přijedeme natočit. Mějte se hezky a na shledanou.

Roman Szotkowski, ředitel SŠ Jablunkov: Děkuju.

SŠ Bohumín se snaží nahradit praktickou výuku

Tomáš Tikal, TV Polar: Na střední škole Bohumín se vyučuje spousta praktických předmětů. Jak se dají učit distanční nám prozradí následující rozhovor. Hostem našeho pořadu Studuj u nás je paní Liběna Orságová, ředitelka střední školy Bohumín. Dobrý den. Na úvod poprosím o představení vaší školy pro ty kteří neznají.

Liběna Orságová, ředitelka SŠ Bohumín: Naše Střední škola Bohumín má stopatnáctiletou tradicí. Učí zde učitele s dlouholetou praxí a budovami vládne taková rodinná atmosféra. Určitě bych ráda zmínila, že zřizovatelem naší školy je Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě. Jedná se o veřejnou školu, která nabízí obory středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v denní, dálkové, zkrácené formě vzdělávání i s nástavbovým studiem. Nabízíme vlastně vzdělání v různých oborech jako je například provoz a ekonomika dopravy, sociální činnost nástavba v oboru podnikání kadeřník, kuchař, číšník. Mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, strojní mechanik, obráběč kovů a nově od 1.9. Obor železničář. Jinak co se týče odborného výcviku ten probíhá ve školních dílnách nebo u smluvních partnerů a studium na naší škole je vlastně zaměřeno na takový individuální přístup k žákům s pestrou nabídkou sportovních, kulturních a mimoškolní akcí

Tomáš Tikal, TV Polar: O které obory je větší zájem a o které menší?

Liběna Orságová, ředitelka SŠ Bohumín: Tak za celou dobu co tady působím, tak máme takový stabilní zájem o maturitní obory pro provoz a ekonomiku dopravy a sociální činnost a vždy je největší zájem o obor kadeřník. Ale v těch ostatních oborech je to každý rok jiné. Někdy je větší zájem o obor elektrikář jindy zase o obor třeba obráběč kovů. Je to různé.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak řešíte výuku odborných předmětů. Teď tou distanční formou.

Liběna Orságová, ředitelka SŠ Bohumín: Je to takový oříšek pro nás všechny nejenom pro žáky, ale hlavně pro učitele. Co se týče odborných předmětů a teoretické části, tak tam problém není. Horší je to právě s tím odborným výcvikem jako takovým, ale máme šikovné učitele, mistry a učitele odborného výcviku, kteří si s tím poradí. Takže například u kadeřníka jim ani mistrová ukazuje veškeré postupy na těch cvičných hlavách. Takže žáci mají možnost sledovat co dělá a pak si to zkoušet a případně své výtvory i potom posílat zpětně mailem nějaké fotky a podobně. Nebo dělají různé technické výkresy, je natočených spousta videí, takže snažíme se poradit si jak umíme.

Tomáš Tikal, TV Polar: A jak jsou na tom vaši absolventi s uplatnitelností?

Liběna Orságová, ředitelka SŠ Bohumín: S uplatnitelností je to fajn, protože trh práce si právě žádá tyto profese, které my vyučujeme. žáci maturitních oborů tak tam máme takovou zpětnou vazbu, že hodně pokračují ve studiích na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Dokonce vyjíždějí do zahraničí anebo zůstávají v těch firmách ve kterých měli praxi. Totéž je u těch žáků učebních oborů, kteří velice často zůstávají tam, kde měli odbornou praxi třeba ve třetím ročníku u těch smluvních partnerů našich firem, kde třeba se mohou stát kmenovými zaměstnanci a vlastně nemusí projít tím agenturním zaměstnáváním. Takže já si myslím, že třeba takový elektrikář si může vybírat, kde bude pracovat a stává se, že dokonce ty firmy přijdou i na závěrečné zkoušky a už si odchytávají právě ty šikovné žáky s nabídkou pracovních pozic v jejich firma.

Tomáš Tikal, TV Polar: Fajn, tak to bylo představení střední školy Bohumín, paní ředitelce děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a někdy příště snad už osobně na viděnou.

Liběna Orságová, ředitelka SŠ Bohumín: Děkuji Vám. Mějte se hezky, pevné zdraví na shledanou.

ZŠ a PŠ Opava vyučuje online stejně jako ostatní základní školy

Tomáš Tikal, TV Polar: Základní škola a Praktická škola Opava vzdělává postižené děti. Stejně jako na ostatních školách probíhá výuka v posledních týdnech on line. Ředitelem základní školy a praktické školy v Opavě je pan Jiří Kupka, kterého vítám v našem vysílání dobrý den. Pane řediteli, vy vzděláváte postižené děti. O jaké postižení se nejčastěji jedná?

Jiří Kupka, ředitel ZŠ a SŠ Opava: Základní škola a Praktická škola Opava Slezského odboje 5 příspěvková organizace je zařízením v němž se vzdělávají žáci s mentálním postižením od lehkého po hluboké. V případě jde o dívky a chlapce, kteří mají ještě k tomu mentální postižení další vadu. Máme děti s autismem, tělesnou nebo smyslovou vadou. Součástí našeho zařízení je také Speciální pedagogické centrum Srdce pro mentálně a tělesně postižené. Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Tomáš Tikal, TV Polar: Slyšel jsem, že vedete i online výuku, tak jakým způsobem probíhá?

Jiří Kupka, ředitel ZŠ a SŠ Opava: My jsme se poučili z loňského jara, vloni na jaře opravdu jsme určili jakým způsobem se dají děti se speciálními vzdělávacími potřebami vůbec učit vzdělávat. Zkoušeli jsme různé formy, zkoušeli jsme co zvládnou, co nezvládnou. Z té doby si vzali to, co se nám osvědčilo a dodali jsme věci anebo zařadili jsme nové věci o kterých jsme si mysleli, že zvládnout mohou. Už na začátku školního roku jsme všem dětem zřídili i e-mailové účty tak, aby mohly být vzděláváni i dálkově. K účtům mají přístup i jejich rodiče, takže je tam určitá kontrola, aby účty skutečně sloužily k tomu k čemu mají sloužit. Od začátku školního roku jednotliví vyučující i ve všech předmětech nejenom v informatice začali procvičovat víc práci a komunikaci i v rámci internetu v rámci Microsoftu. Později když v listopadu nebo na konci loňského roku došlo k přerušení činnosti škol poprvé v tomto školním roce. Zjistili jsme, že pro naše žáky a pro online výuku bude lepší prostředí Google světa, poprosili jsme o pomoc místní akční skupinu v Opavě a díky spolupráci s nimi udělali další účty a učíme on line vlastně všechny třídy základní školy, kde jsou žáci s lehkým mentálním postižením online způsobem. K online výuce se připojily i některé třídy základní školy speciální, kde jsou děti se středně těžkým mentálním postižením. Tam je to spíš o té komunikaci, ale rodiče jsou velmi spokojení, že se vidí s učitelkou a navzájem. Kromě toho. Tam kde to nefungovalo to připojení, protože z různých důvodů buď chyběly počítače v rodinách, nebyly ty podmínky. Děti kde nebylo možné se připojit online z domu brávali k individuálním konzultacím do budovy školy. V době, kdy se jejich třída učila online a děti byly doma jiné. Oni byli s asistentkou nebo vychovatelkou seděli u počítače u nás ve škole a také se učili. Pro děti jsme zřídili místo na odebírání úkolů, tam kde ani toto nefungovalo posílali jsme úkoly poštou. Já bych si dovolil ještě ke vzdělávání v době přerušení činnosti škol jednu poznámku. Je úžasné, že mluvíme o tom, jak to zvládají školy, jak to zvládají děti, jak to zvládají rodiče, ale trošku se zapomíná na to, že školy potřebují i v době přerušené činnosti ten servis a servis jim v určité oblasti poskytuje a poskytují školská poradenská zařízení o nichž se příliš nemluví. I v době, kdy děti nechodí do školy, tak školská poradenská zařízení to znamená speciálně pedagogická centra nebo pedagogicko-psychologické poradny fungují. Pracují ve velmi snížených podmínkách. Nicméně musí se zařídit všechny dokumenty a všechna vyšetření k odkladům povinné školní docházky, k zařazování žáků do první třídy, k přijímacím pohovorů do středních škol. Za to si myslím že patří obrovské poděkování i všem pracovníkům školských poradenských zařízeních o kterých se příliš nemluví.

Tomáš Tikal, TV Polar: My děkujeme vám také pane řediteli za to, že se staráte o tyto děti byť v této době na dálku a také za rozhovor. Mějte se hezky, pevné zdraví a na shledanou.

Jiří Kupka, ředitel ZŠ a SŠ Opava: Děkuji na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pořad Studuj u nás je u konce. Děkujeme za pozornost a příště na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat