Studuj u nás

  • Slavnostní otevření dílen Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava
  • Den učitelů MSK
  • Beseda Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK

Dobrý den, v nabídce TV Polar pro tento týden nemůže chybět ani školní magazín Studuj u nás. Na úvod se podíváme na ocenění dvaceti pedagogů v rámci oslav Dne učitelů, slavnostně otevřeme nové dílny na SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě a nakonec budeme uplynulý školní rok hodnotit s náměstkem hejtmana MS kraje pro školství Stanislavem Folwarcznym.

Den učitelů MSK

Moravskoslezský kraj ocenil dvacet pedagogů, kteří svou prací a metodami mohou být příkladem i těm ostatním. Poděkování je už tradiční akcí u příležitosti Dne učitelů, ale letos musela být kvůli pandemii posunuta právě až na konec školního roku.

Jistě budete souhlasit, že práce učitelů patří k těm vůbec nejnáročnějším a v uplynulé roce byla navíc ještě komplikovaná distanční výukou. Moravskoslezský kraj proto každoročně už 20 let vybírá ty nejlepší pedagogy, aby jim poděkoval a ocenil je za jejich práci.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Každý pedagog svým způsobem formuje a ovlivňuje děti, se kterými tráví čas. Učitelé jsou tedy důležití nejen kvůli samotnému vzdělávání, ale mají často nemalý vliv na to, jakou životní cestou se někteří jejich žáci v dospělosti dají. Je to velká zodpovědnost. Proto jsem rád, že je v našem regionu řada těch, kteří ke své práci přistupují srdcem a s ochotou dělat něco navíc, než jen přednášet před tabulí a zadávat testy.“

Pracovní skupina letos vybírala z 69 pedagogů, které nominovali ředitelé a zaměstnanci škol a školských zařízení, zastupitelé ale i školní inspektoři.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Pedagogové byli ocenění za svůj přístup i nasazení. Mnozí z nich se kromě učení věnují i odborné, publikační nebo metodické činnosti. Zpracovávají nejrůznější projekty nebo se díky nim školy zapojují do mezinárodních programů. Při samotné výuce pak využívají projektové vyučování, někteří se skvěle věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo efektivně pracují s žáky výjimečně talentovanými. Během výuky také někteří experimentálně ověřují různé vzdělávací a výchovné postupy a metody."

Ocenění se udělovala ve dvou kategoriích. Za dlouhodobou pedagogickou činnost a také se vybíraly výrazné osobnosti. Mezi nimi je například Jakub Kupčík z umělecké školy Eduarda Marhuly.

Jakub Kupčík, oceněný pedagog: "Už 20 let infikuji děti láskou k bicím nástrojům. Vždycky mě moc těšily jejich úspěchy na soutěžích."

V Moravskoslezském kraji pracuje zhruba 22 tisíc pedagogů. Oceněných bylo v letošním roce celkem 20.

Slavnostní otevření dílen Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava

SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě nabízí celou škálu technických oborů. A k jejich výuce potřebuje kvalitní zázemí. My jsme natáčeli slavnostní otevření nových dílen.

Původní dílny střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě Kunčičkách byly zastaralé a neodpovídaly 21. století. Teď přišla změna. Studenti se od nového školního roku budou učit ve zbrusu nových dílnách, které byly slavnostně otevřeny ve střední průmyslové škole Ostrava – Vítkovice.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Jsou to dílny pro obor instalatér a taky strojírenské práce. Obor strojírenské práce v našem jazyce škol je éčkový obor a pro žáky, kteří vyžadují zvláštní péči už budou mít nové a modernější podmínky pro oborný výcvik. Tyto dílny pro tyto dva obory splní cíl, který jsme si vytičili a žáci budou mít lepší podmínky pro odborný výcvik.“

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MS kraje: „Stroje jsou sice staršího data, nicméně na těch starších strojích se lépe naši studenti naučí manuální zručnosti, než na CNC strojích. Ty stavební práce, které byly provedeny nejen v této budově, ale i na nádvoří, představovaly částku 16,7 mil korun.“

Součástí každé dílny jsou kabinety, ze kterých můžou mistři své studenty pozorovat, taky šatny a sociální zázemí.

Lukáš Šubert, ředitel SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava: „Oproti tomu, v čem jsme byli doposud, je to obrovská změna, takže jsme opravdu rádi. Žáci se tady budou učit základní operace opracování kovů, plastů, mědi, nebo spojování, dělení a svařování. Ve vyšších ročnících potom můžou pracovat i na jednodušších zakázkách.“

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava-Vítkovice: „Tyto prostory nebyly úplně plně využity. My jsme je poskytli střední škole dřevozpracující. Je to partnerská škola, je nedaleko od nás, čili to bude ku prospěchu všech. My využijeme prostor a oni budou mít kde učit.“

Do září ještě projdou rekonstrukcí střechy na těchto objektech, za které MS kraj zaplatí 25 mil korun.

Rozhovor s náměstkem hejtmana ukončil toto vydání pořadu Studuj u nás. Mějte se co nejlépe a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry