Studuj u nás

  • Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba
  • ZŠ Ostrava - Poruba prošla velkou rekonstrukcí
  • Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, televize Polar vám přináší nový díl školního magazínu Studuj u nás. Navštívili jsme tři školy v Ostravě – Porubě: SŠ služeb a podnikání, ZŠ Ostrava a také SŠ profesora Zdeňka Matějčka.

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě má dlouhou tradici už od roku 1956.

Pavel Chrenka, ředitel SŠ služeb a podnikání: Nabízíme jednak jak učební obory, tak i studijní obory s učebních oborů je to kadeřník, aranžér a prodavač a ze studijních oborů je to masér sportovní a rekondiční, kosmetické služby, fotograf, ekonomika a podnikání a nástavbu podnikání.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se snažíte vaše žáky připravit tak, aby buď vstoupily už do praxe anebo pokračovaly ještě na vysokých školách?

Pavel Chrenka, ředitel SŠ služeb a podnikání: Protože se jedná prakticky o odbornou školu, tak se zaměřujeme hlavně na ty odborné předměty a odborný výcvik. S tím, že žáci mohou pokračovat samozřejmě také na studium na vysokých školách, ale moc se jich nehlásí v současné době.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže chodí rovnou pracovat?

Pavel Chrenka, ředitel SŠ služeb a podnikání: Chodí pracovat, například maséři do maserských salonů, kosmetičky do kosmetických salonů, kadeřnice do kadeřnictví, prodavači prodávají tedy v obchodech.

Tomáš Tikal, TV Polar: My jsme se v této reportáži tentokrát zaměřili na tři obory fotograf, masér a aranžér.

Jiří Žižka, učitel oboru fotograf: Zatímco na teoretickém úseku ta výuka je složená z odborných předmětů a všeobecně vzdělávacích, tak tady v předmětu odborný výcvik se zabýváme hlavně praktickou činnost. Jak vidíte žáci jsou zdokonalování v praktických dovednostech v oblasti portrétní fotografie, reportážní, architektury, reklamní fotografie, módní a tak dále.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děti studují čtyři roky, pak udělají maturitu a kam většinou potom pokračují?

Jiří Žižka, učitel oboru fotograf: No já těm nejtalentovanějším doporučuji pokračovat dál ve studiu na Slezské univerzitě, tedy na Institutu tvůrčí fotografie, kde mají možnost tříletého kombinovaného studia v podstatě dálkového typu dá se říci, které mohou absolvovat i při zaměstnání, případně ještě navazujícího magisterského studia. No a samozřejmě máme také velké procento těch, kteří se potom živí fotografickou činností v rámci živnosti a nebo v nějakých reklamních agenturách. V takových firmách, které se zabývají touto činností.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dalším oblíbeným oborem je masér.

Jaromíra Rychlíková, vedoucí učitel odborného výcviku: Žáky posíláme na odbornou stáž do lázní Klimkovice, kde pracují na všech těch odborných pracovištích, které tam jsou. S lázněmi Klimkovice jsme dále spjati tím, že tam jezdíme na masážní soutěž Zlatý Masér, kde se nám daří být na prvních třech pozicích.

Jiří Žižka, učitel oboru fotograf: A do třetice je velmi žádaným oborem aranžér.

Petra Krchová, učitel odborného výcviku: Naši žáci se tady naučí od aranžování výloh po výrobu všech propagačních prostředků, reklamní cedule i tištěnou reklamu jako vizitky, letáky, umí i tapety interiéry, takže v reklamních agenturách, v tiskárnách se uplatní.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dá se i pokračovat s tímto oborem na vysoké škole?

Petra Krchová, učitel odborného výcviku: Neexistuje žádná aranžerská vysoká škola, ale určitě šikovní výtvarně zdatní žáci od nás se dokážou dostat na vysokou uměleckou školu.

Tomáš Tikal, TV Polar: O všechny tři obory je mezi absolventy základních škol obrovský zájem.

------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Ostrava - Poruba prošla velkou rekonstrukcí

Tomáš Tikal, TV Polar: Základní škola Ostrava vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, který také pravidelně investuje do jejího zázemí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Základní škola na Čkalovově ulici v Ostravě – Porubě vzdělává děti se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení, s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením.

Rostislav Galia, ředitel ZŠ Ostrava: Máme dvanáct tříd v naší škole. Současný stav máme 112 žáků. Tři třídy jsou speciální, kde jsou žáci se středně těžkým - těžkým postižením a v devíti třídách v těch dalších máme žáky s lehkým mentálním postižením a s poruchami chování. Počty žáků máme oproti běžným základním školám jiné. V naší běžné třídě je maximální počet žáků ve třídě 14 a v těch speciálních třídách může být nejvíce 6 dětí. V každé třídě je speciální pedagog a učitel a máme ještě v každé třídě paní asistentky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jsou schopné ty vaše děti, které absolvují základní školu se potom v životě uplatnit. Jak to funguje?

Rostislav Galia, ředitel ZŠ Ostrava: Z naší škole je možno přestoupit na jakoukoliv střední školu. Naši žáci s lehkým mentálním postižením většinou přecházejí na střední školu profesora Zdeňka Matejčka v Ostravě-Porubě se kterou velice úzce spolupracujeme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Práce s postiženými dětmi je velmi náročná a velmi individuální, ale smysluplná.

Radmila Kalocsányiová, speciální pedagog: Naše třída je třída pro žáky s poruchou autistického spektra. Máme tady žáky nízko funkční, dva jsou nemluvící, takže u těch nemluvících žáků musíme využívat speciální komunikační programy. Máme celkem ve třídě šest žáků co je dobré je, že máme dvě paní asistentky, které nám pomáhají celkově se vzděláváním. Můžeme děti rozdělit do dvou menších skupin, takže se navzájem neruší.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak těžké je vzdělávat takové děti?

Radmila Kalocsányiová, speciální pedagog: Tak těžké. Ono je to takové. Já si myslím, že všechny děti je těžké vzdělávat. U tady těch dětí je to specifické v tom, že tím, že někteří nemluví, tak ta komunikace s nimi je složitější. Musíme volit speciálně vhodné metody práce tak, aby žáci nám porozuměli. Je to velice náročné na trpělivost a myslím si, že tady se musíme spokojit opravdu s minimálními úspěchy a i za ty minimální úspěchy musíme žáky hodně chválit.

Martina Hladká, speciální pedagog: Jsme ve třídě 3.A. Jsou to žáci s lehkým mentálním postižením a se vzděláváním podle minimální úrovně očekávaných výstupů. To znamená, že mají snížené nároky na vzdělávání.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co umí po těch dvou letech, co chodili do školy?

Martina Hladká, speciální pedagog: Známe všechny písmenka abecedy. Psací známe malé ale učíme se teď velké. Počítáme, začínáme do dvaceti, teď jsme zopakovali trošičku prvouku, když se učíme měsíce, které máme v roce..

Tomáš Tikal, TV Polar: Základní škola v době virové pandemie nelenila a zrekonstruovala svůj objekt.

Rostislav Galia, ředitel ZŠ Ostrava: Máme vybudováno pět nových kabinetů pro naše učitele a výchovného poradce. Byla vybudována jedna nová třída, školní dílna a celkovou rekonstrukcí prošlo i sborovna pro pedagogy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Učitelé kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. A teď k tomu budou mít ještě lepší podmínky.

-------------------------------------------------------------

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední škola profesora Zdenka Matějčka v Ostravě-Porubě vzdělává zdravé děti i děti s hendikepem. O studium je velký zájem. Tato škola patří k největším středním školám v našem regionu.

Tomáš Tikal, TV Polar: SŠ profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě nabízí 18 oborů plus dva obory dálkové.

Ivana Jírů, ředitelka SŠ profesora Zdeňka Matějčka: Je tady celkem široká škála těch oborů. Máme čtyři maturitní obory, pak máme obory gastro, učební a pak máme obory pro postižené žáky, protože tato škola má 850 žáků a z toho 350 postižených. Je tedy školou, která poskytuje vzdělávání pro širokou škálu mládeže, která tady může získat jakékoliv vzdělání. Máme košíkáře, gastro obory, máme tady také obory sociální činnosti, pečovatelské a spousta těch oborů tedy vyhovuje tomu, aby v nich mohli dostudovat i lidé, kteří mají hendikep.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to jde dohromady, když spolu studují zdravé děti a postižené?

Ivana Jírů, ředitelka SŠ profesora Zdeňka Matějčka: Jde to velmi dobře dohromady, protože škola je obrovská, máme strašnou spoustu budov. Děti se tady navzájem tolerují, ale samozřejmě pro jistotu máme různě rozčleněné obory na jednotlivé budovy. Plus máme také dvě odlehčená pracoviště. Čili děti pokud pracují, tak jsou na různých pracovištích, dokonce chodí i pečovatelské služby dělat do domovu důchodců. Například naproti do Slunečnice, tam momentálně samozřejmě díky situaci nemůžeme. No a když se děti setkávají na různých místech školy, tak je tady naprostá tolerance mezi zdravými a dětmi postiženými.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pro letošní rok si tato škola připravila novinku. Zbrusu nový obor.

Dáša Pilichová, zástupkyně ředitelky: V letošním školním roce otevíráme nový obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Tento obor je určen pro žáky s maturitou. To znamená je to maturitní čtyřletý obor v denní formě vzdělávání. O prázdninách jsme vybudovali zázemí pro tento obor. Podařilo se nám rekonstruovat dvě odborné učebny, které budou určeny pro výuku odborných předmětů především hudební výchovy s metodikou a hry na hudební nástroje. Rekonstrukce byla zhruba v hodnotě více než jednoho miliónu korun a pořízené hudební nástroje jsou v ceně zhruba 400 tisíc korun. Chtěla bych touto cestou poděkovat i zřizovateli školy Moravskoslezskému kraji, který přispěl na pořízení hudebních nástrojů celkovou částkou 368 tisíc korun.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte ten obor už naplněný nebo teprve pomalu rozjíždíte?

Dáša Pilichová, zástupkyně ředitelky: Ano, tento obor je naplněný. Máme celou třídu v letošním školním roce. Celý první ročník. To znamená 30 žáků.

Ivana Jírů, ředitelka SŠ profesora Zdeňka Matějčka: Nový obor jsme se rozhodli otevřít proto, že je žádáno, aby v té předškolní a mimoškolní činnosti byli noví pedagogičtí pracovníci, byl o tento obor zájem. Takže jsme v letošním roce otevřeli nový obor, pro který byly vybudovány i nové učebny.

Tomáš Tikal, TV Polar: Porubská škola má pro praktickou výuku dvě vlastní pracoviště a spoustu smluv s okolními společnostmi o praxi žáků.

Richard Mráček, zástupce ředitelky pro praktické vyučování: Tady kde jsme je odloučené pracoviště Klimkovice, kde se učí obor cukrář a potravinářská výroba. Pak máme další pracoviště na Nové Vsi u Hrůbku, kde zase máme obor aranžérské práce a zahradnické práce. Takže to jsou ty naše dvě pracoviště, které máme, ale jinak samozřejmě využíváme teda ty naše sociální partnery, a jsou to společnost Tesco, Pekaři a spol., Lázně Klimkovice, Cukrárna Žídek a je jich strašně moc. Samozřejmě potom máme další obory, máme sociální služby, máme odborný výcvik, odbornou praxi, kterou vykonávají zase u těch našich sociálních partnerů. Buď je to jako skupinová výuka anebo individuální, kdy tam dochází jeden, dva, tři žáci na ta pracoviště.

Darina Sochová, vedoucí učitelka odborného výcviku: Na tomto odborném pracovišti v Klimkovicích se učí žáci oboru potravinářská výroba a obor cukrář. Jsou to žáci prvních a třetích ročníků, mají dvě dílny, tady na této dílně žáci modelují marcipánové ozdoby a dělají listové těsto. Žáci vyrábějí pro veřejnost výrobky, máme vlastní prodejnu, a veřejnost si může tady ty zakusky chodit kupovat.

Tomáš Tikal, TV Polar: V současné situaci jste asi rádi, že máte takové vlastní zázemí pro praxi?

Darina Sochová, vedoucí učitelka odborného výcviku: Ano jsme rádi, protože nám tady ta výuka dává podstatně víc, aby ten odborný výcvik fungoval, protože ta distanční výuka... ti žáci sami chtěli a sami říkají, že by více brali ten odborný výcvik, než aby úkoly plnili teoreticky, protože vlastně jim to nic nedávalo.

Tomáš Tikal, TV Polar: A jak to vypadá s uplatněním znalostí absolventů Střední školy profesora Zdeňka Matějíčka?

Ivana Jírů, ředitelka SŠ profesora Zdeňka Matějčka: Uplatnitelnost je samozřejmě různá, většinově se děti uplatňují v těch oborech, které vystudovali. Máme tady například Moravskoslezským krajem podporovaný obor pekař, který je velmi žádaný a pekařů je velký nedostatek. Samozřejmě jsou problémy s umístěním dětí obchodníků, kteří studovali tedy obchodní obory, ale všeobecně v té sociální činnosti je to pořád žádané vzdělání pro uplatnění na trhu práce.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máme dostudováno, děkuji za pozornost a budu se těšit u pořadu Studuj u nás zase příště na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry