Studuj u nás

  • Ocenění School Friendly bylo uděleno
  • Za propojení výuky s praxí byly oceněny školy i firmy
  • Koncert k 90. výročí ZUŠ Orlová

Dobrý den, jsme na začátku školního magazínu TV Polar Studuj u nás, který vám přináší novinky z krajských škol v našem regionu. Začneme prestižním oceněním School Friendly, podíváme se, které školy a firmy byly vyhodnoceny jako nejlepší a nakonec společně navštívíme koncert k 90. výročí ZUŠ Orlová.

Ocenění School Friendly bylo uděleno

Spolupráce firem se středními školami a zavádění prvků duálního vzdělávání je trendem, který je výhodný jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele. Je také důležitý pro zvyšování kvality vzdělávání na odborných školách. Soutěž School Friendly toto propojování oceňuje.

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „School Friendly je o spolupráci škol a firem, tudíž propojování světa vzdělávání se světem komerční praxe. My jako sdružení pro rozvoj MS kraje jsme přišli s myšlenkou této soutěže před čtyřmi lety. V prvním ročníku jsme získali spolupracovníky, jimiž se stali kromě MS kraje také Svaz průmyslu a dopravy ČR , Krajská Hospodářská Komora a rovněž Klub personalistů Moravy a Slezska. Dnes vyhodnocujeme čtvrtý ročník této soutěže. V té soutěži byly letos zapojeny firmy na straně jedné a střední školy na straně druhé. My jsme letos vyhlásili v podstatě tři kategorie. Jedna kategorie je o nejlepší firmu v této spolupráci. Ta druhá o nejlepší školu a třetí je nové ocenění za pozitivní počin pro rozvoj spolupráce firem a škol v Moravskoslezském kraji. Je to zvláštní cena, kterou věnuje magazín Positiv Business and Style.“

Jak musí ty firmy a školy fungovat, aby si to ocenění zasloužily?

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „Musí dlouhodobě spolupracovat a vycházet z myšlenky, že dnes je vzdělání skutečně celoživotní proces. Pro ty firmy i pro ty školy je to nutnost, je to zcela nedílná součást jejich práce, jejich výuky, jejich fungování."

Co je hlavním cílem tady toho oceňování?

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „My chceme, aby vítězové a ti, kteří to dělají dobře, se stali inspirací pro ostatní, protože o tom to je. Zastávám názor, že ti ostatní by se měli učit a opisovat od těch, kteří jsou nejlepší a kteří to umí, takže je to o inspiraci.“

Je ta spolupráce mezi školami a firmami podle Vašeho názoru v našem kraji dostatečná, nebo je potřeba to ještě vylepšit?

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje: „Nikdy to není dostatečné, určitě to chce posunout žádoucím směrem. Já jsem hrozně rád, že právě ti vítězové z těch předchozích tří ročníků, které jsme vyhodnocovali, se stali inspirací pro ostatní, a že dneska téměř není školy či firmy, které společně nespolupracují. Myslím si, že hlavní poslání té soutěže, kterou jsme vyhlásili, tkví právě v tom, aby ta spolupráce nabývala nových kvalit a aby se rozšiřovala.“

Ocenění School Friendly 2021 bylo součástí HR konference v Ostravském hotelu Imperiál. To, že je vzdělávání mladých lidí a spolupráce firem se školami klíčová pro rozvoj celého regionu, potvrdila i účast náměstka hejtmana MS kraje Stanislava Folwarczneho.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Příklad dobré praxe je třeba šířit a oceňovat a právě ta soutěž vznikla za tímto účelem. Oceňovat a podporovat ty firmy, které skutečně vzorně spolupracují se středními školami, je dobrá věc. Myslím si, že je to prospěch pro obě strany, jednak pro školu - pro žáky té školy, tak i pro firmu. Víme, jaká je dneska situace na trhu práce, že chybí kvalitní zaměstnanci, takže firmy se snaží získat kvalitní zaměstnance už v době jejich studia na SŠ, takže i toto je možnost pro ty firmy. My slyšíme jenom samé dobré zprávy ohledně této spolupráce, ať už z firem nebo ze škol. Za mě obrovské poděkování firmám, které takto podporují střední školy a tímto podporují žáky a do budoucna své zaměstnance.“

Forem spolupráce mezi firmami a školami může být více, kterou pokládáte vy za příkladnou?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Příkladná forma spolupráce je poskytování odborné praxe v konkrétní firmě. To není úplně jednoduché a ani finančně nenáročné. Vybrat v té firmě zaměstnance, který by uměl pracovat s dětmi ve věku šestnáct, sedmnáct let. Někdo, kdo s nimi umí komunikovat, to není snadné. Pokud se takového člověka podaří najít a ti žáci se ve firmě cítí dobře, tak je to skutečně příklad hodný následování.“

Slavnostní vyhlášení výsledku letošního kola soutěže se uskutečnilo v rámci konference personalistů, kterou v Ostravě ve spolupráci se sdružením pro rozvoj MS kraje pořádal svaz personalistů ČR.

Za propojení výuky s praxí byly oceněny školy i firmy

Hlavní ceny School Friendly byly uděleny v kategorii Firma a Škola. A poprvé v historii byla také udělena Cena magazínu Positiv Business and Style za Pozitivní počin v oblasti spolupráce.

Vítězem v kategorii firma se stala společnost Ferrit. V kategorii škola pak střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě. Byly uděleny i zvláštní ocenění za partnerství. Střední škola hotelnictví a služeb a vyšší odborná škola v Opavě a společnost Knappe. Obchodní akademie Český Těšín a firma Be Sure. Cenu magazínu Positive business and style za pozitivní počin v oblasti spolupráce získala firma Tatra truck a odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Kopřivnice.

Petra Klementová, personální manažerka společnosti FERRIT: „My máme spolupráci se školami nastavenou jako jeden z našich strategických cílů. Víme, že bez toho prostě firma nemůže dále fungovat. Spolupráce, kterou my máme nastavenou, je opravdu dlouhodobá se střední odbornou školou, ale my začínáme už na základních školách. V posledním období jsme se zaměřili na naši spádovou oblast, tudíž na naši ZŠ Baška. Samozřejmě spolupracujeme až po vysoké školy.“

Jak konkrétně ta spolupráce vypadá?

Petra Klementová, personální manažerka společnosti FERRIT: „Podobně jako ve všech firmách to jsou exkurze, různé soutěže. My ale spolupracujeme i tak, že naši odborníci dělají workshopy pro odborné učitele u nás na pracovištích. Představují jim nové stroje. Chceme díky tomu získat možnost ovlivnit to, co se na školách učí. Touto iniciativou se snažíme docílit toho, aby noví pracovníci byli obeznámeni s tím, co se po nich ve firmě vyžaduje. Také organizujeme různé soutěže, jak pro školáky na ZŠ, tak pro studenty SŠ i VŠ. Jsou to diplomové práce, závěrečné práce, účast našich kolegů u maturit, odborné přednášky."

Dneska jste tady za tuto činnost oceněni. Jak moc si toho vážíte?

Petra Klementová, personální manažerka společnosti FERRIT: „Pro nás to znamená, že jdeme správným směrem. Veřejnost vnímá, že spolupráce se školami je důležitá a my věříme, že Ferrit posiluje jméno na trhu práce.“

Popište nám, jak funguje spolupráce vaší Albrechtovy SŠ v Českém Těšíně s firmami.

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: „Spolupracujeme především s firmou Bojko holding akciová společnost. Jsme za tuto spolupráci s panem Bojkem a paní spolumajitelkou vděční. Ve firmě se nacházejí naši studenti - řezníci a uzenáři - kteří studují tříletý obor. Spolupráce je opravdu od začátku do konce skvělá.“

Vy jste dnes byli ocenění za toto fungování. Jak si toho vážíte a co to do budoucna může znamenat?

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: „Jsme nesmírně vděční za tady to ocenění, protože dobrá spolupráce školy a budoucího zaměstnavatele je prioritou našeho učiliště. Tento nápad se zrodil ve chvíli, kdy naši žáci v době pandemie chodili na brigádu a výpomoc k panu Bojkovi, když potřeboval zaměstnance kvůli vysoké míře nemocných. My jsme tam poslali naše žáky, kteří si tam přivydělávali formou brigády.“

Vy máte také velkou spolupráci s Finidrem, nepletu-li se?

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: „Přesně tak, generální ředitel Finidru je náš generální partner a ta spolupráce je na velmi dobré úrovni. Včera jsme vytiskli čtyři sta kusů výtisku naší výroční zprávy. Albrechtova SŠ vydává třicet deka informací. To je takzvaná výroční zpráva a firma Finidr nám ji vytiskla zcela zdarma, za což jsme strašně rádi.“

Natálie Linhartová, personální ředitelka Tatra Trucks Kopřivnice: „My spolupracujeme se středním odborným školstvím, nejvíce v oblasti technických oborů. Nejvíc intenzivně spolupracujeme se Střední odbornou školou a učilištěm přímo v Kopřivnici, které dlouho v minulosti spadalo přímo pod Tatru. Myslím si, že jsme se opět vrátili k mnohem intenzivnější spolupráci. Nabízíme praxe i exkurze a studenty této školy následně u nás i uplatňujeme.“

V jak velké míře?

Natálie Linhartová, personální ředitelka Tatra Trucks Kopřivnice: „Hlavně obory, které jsou pro nás nejzajímavější, což jsou technické obory - obráběči, mechanici, elektronici. Ti k nám nastupují v poměrně vysokých počtech. Největší procento žáků této školy nastupuje k nám.“

Získali jste zvláštní cenu, která byla nově akreditovaná pro tento ročník School Friendly. Jak moc si toho vážíte?

Natálie Linhartová, personální ředitelka Tatra Trucks Kopřivnice: „Vážíme si toho nesmírně, to je samozřejmé. Jsme šťastní, protože ta spolupráce není pouze o nás na personálním úseku. My jsme zapojili do poměrně velké míry přímo zaměstnance z těchto dílen, to znamená mistry, odborníky, specialisty, kteří na těch jednotlivých pracovištích pracují a ti se věnují studentům. Máme jednoho mentora na jednoho žáka, a myslím si, že to ocenění by mělo směřovat přímo k nim. Je to práce nad rámec jejich pracovního výkonu a myslím si, že tam jde vidět oboustranná spokojenost jak ze strany mistrů, kteří si potom mohou vybírat šikovné studenty, tak ze strany žáků, kteří jsou rádi, že si to mohou vyzkoušet na vlastní kůži s dohledem zkušených zaměstnanců, kteří je vedou tím správným směrem.“

Účastníci konference klubu personalistů pak probírali největší problémy v současném HR, které se dají shrnout do tří zásadních okruhů - permanentní nedostatek zaměstnanců, ne zcela dokonalý systém vzdělávání a benefity, které opravdu budou táhnout zaměstnance dopředu.

Koncert k 90. výročí ZUŠ Orlová

ZUŠ Orlová slavila 90 let od svého založení. A po dlouhé covidové pauze mohla své výročí konečně oslavit koncertem.

Devadesáté výročí uměleckého vzdělávání na Orlovsku si zasloužilo pořádný slavnostní koncert.

Andrej Vyoral, ředitel ZUŠ Orlová: „My jsme připravili k tomu výročí program, který je provázaný jednak vystoupeními žáku všech uměleckých oborů, které u nás na Základní umělecké škole vzděláváme, ale zároveň jsme také připravili taková dobová videa, které dokumentují těch devadesát let. Je to takový průřez, který pochází přímo z autorské dílny našich učitelů a žáku. Současně na programu můžete vidět vystoupení dětí z předmětu hudební praxe, kteří si připravili nějaké hrané scénky, což v hudebním oboru není zas tak běžné.“

Vlasta Litnerová, učitelka ZUŠ Orlová: „Připravovali jsme scénku s dětmi z hudební nauky. Myslím si, že je to velmi bavilo. Samozřejmě děti se v průběhu školního roku učí hrát různé skladby, ve výtvarném oboru připravují všemožná díla a i díky tomu je ta výuka baví. Myslím si, že tato společná práce se potom ke konci školního roku vždycky zúročí v nějakém koncertu. Teď jsme připravili tento k devadesátému výročí.“

Eva Kočí, učitelka ZUŠ Orlová: „Snažili jsme se dětem vybrat skladbičky, které se jim líbí, ale taky aby nám zapadaly do programu retro částí i soulové části, a myslím si, že tím pádem potěší maminky mladé, i tu generaci starší, což znamená babičky, dědečky. Pedagogové jednak přichystali s dětmi program, také ale většinou doprovází představení na klavír, anebo hrají a zpívají s dětmi zároveň."

anketa: žáci ZUŠ Orlová

„Zdejší škola je kvalitní, velmi dobře vybavená. Nachází se v prostorách, které jsou přesně uzpůsobeny podmínkám potřebným k výuce hudby.“

„Já studuji hru na klavír a sólový zpěv. V rámci praxe navštěvuju hudební fórum a sborový zpěv. Řekla bych, že jsem velmi spokojená. Oceňuji milý přístup pedagogů a taky to, že máme příležitost naše znalosti někde předvést.“

„Já hraji na flétnu a libí se mi tady hodně.“

ZUŠ Orlová se také účastní už šestého ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol pod názvem ZUŠ open, který se koná pod záštitou známé operní pěvkyně Magdalény Kožené.

To byla poslední reportáž tohoto vydání pořadu Studuj u nás, děkujeme za pozornost a zveme vás na příští středeční premiéru.Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat