Studuj u nás

  • Slezská diakonie provozovala své školy i v době pandemie
  • Představujeme Dětský domov Ostrava - Hrabová
  • Náměstek Folwarczny ocenil úspěšnou žákyni SUŠ Ostrava

Tomáš Tikal, TV POLAR: Dobrý den. I o letních prázdninách pro vás máme čerstvý díl školního magazínu televize Polar. Studuj u nás.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Začneme představením škol Slezské diakonie. Představíme si také dětský domov v Ostravě Hrabové a nakonec se podíváme koho ocenil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Stanislav Folwarczny.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie jsou školy, které fungují v Českém Těšíně, Karviné, Bohumíně a Ostravě. Vzdělávají děti s různými typy postižení.

Zuzana Filipková, ředitelka: Konkrétně se dneska nacházíme v Českém Těšíně. Vidíme tady budovu mateřské a základní školy a tady přicházejí děti, které mají nejen výuku, ale mají různé sociální služby.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Jaká ta postižení bývají nejčastěji?

Zuzana Filipková, ředitelka: Máme dětí, které mají především mentální postižení. A pak jsou to různé druhy tělesného hendikepu. Jsou tady děti s autismem, dětí které mají další různé problémy.

Tomáš Tikal, TV POLAR: V čem je ta práce s nimi jiná než v běžné základní nebo mateřské školce?

Zuzana Filipková, ředitelka: Ta práce je více individuální. Ve třídě máme méně žáků, takže máme učitele ale máme také asistenty a ta práce je jiná v tom, že možná méně tlačíme na výkon, ale snažíme se naše žáky více podpořit v sebeobsluze, naučit je nebo připravit je do normálního života.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Zlepšují se podle vašich představ?

Zuzana Filipková, ředitelka: Já si myslím že ano. Já sama učím i tady v této škole a je to úžasné vidět, jak se postupně rozvíjejí. Častokrát k nám nastoupí dítě, které opravdu moc toho neumí. A tím že přichází k nám, tak získává krásné dovednosti, které využije v životě. A je krásné sledovat jak vzkvétají nádherné lidi.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Také tyto tři školy se musely přizpůsobit koronavirové pandemii.

Irena Čechová, zástupkyně ředitelky: V době koronaviru jsme začali využívat nové metody a formy práce. Naučili jsme se pracovat s technologiemi a to doslova ze dne na den. Opravdu jsme využívali různé komunikační zdroje. Někomu jsme volali, s někým jsme komunikovali po Skypu, posílali jsme maily a byli jsme v kontaktu se žáky od prvního dne. Jelikož máme žáky s velmi těžkým postižením, tak byla ta komunikace složitá i v tom jak najít ten způsob práce se žáky, kteří třeba nekomunikují verbálně a naše paní učitelky a paní asistentky, které jsou opravdu profesionálky se k tomu postavili čelem. Začali natáčet různá videa. Posílali to rodičům a opravdu ta odezva nejenom od našich žáků ale i od našich rodičů byla úplně úžasná.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Novinkou v česko-těšínské školy jsou zbrusu nová okna.

Hana Hudečková, vedoucí odloučeného pracoviště: Naše okna už byla v takovém dezolátním stavu, že nešla skoro zavírat. A největší problémy jsme měli, protože máme rehabilitační třídu, kde jsou děti, které jsou imobilní a které nemají tolik toho pohybu a byla tady zima a museli jsme používat přímotopy aby dětem nebyla zima. Tak jsme moc rádi, že jsme dostali příspěvek od kraje na rekonstrukci oken protože jednak, když se podíváme na tu budovu, tak dostala úplně jiný kabát. I když je to už hodně stará budova tak přece jenom nyní vypadá pěkně.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Moravskoslezský kraj přispěl na výměnu oken protože v ní má mateřskou, základní a střední školu Slezské diakonie jako významné vzdělávací zařízení.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Tímto způsobem vyplňujeme určitý segment péče o děti, které se kdysi nevzdělávali, byly pouze v dětských stacionářích. Ale víme, že každé dítě má právo na vzdělání, tak jsem moc rád, že Slezská diakonie se právě věnuje vzdělání těch nejpostiženějších dětí a že v tom rámci v jakém to je jenom možné, že i tyto děti dostávají vzdělání. Jak v mateřské, základní a střední škole.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Moravskoslezský kraj není zřizovatelem těchto zařízení přesto jste investovali milion korun do vybudování nových oken, tak proč jste do toho šli?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Je to sociální oblast, kterou je třeba podporovat. Sociální oblast není jenom o seniorech, ale také o dětech a ta sociální oblast bez podpory veřejného sektoru by nefungovala. Myslíme si, že tady jsme pomohli modernizovat tento objekt. Ta potřeba tady byla a je to budova ze 70. let. Kdysi sloužila jako jesle. Ta výměna oken tady byla nutná a tak si myslím, že ta investice hodně prospěla a tím prospěla i těm dětem.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Pro úplnost doplňujeme, že školy Slezské diakonie uplatňují křesťanské hodnoty a vycházejí z biblických principů.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Děti z dětského domova v Ostravě Hrabové už jste v našem pořadu Studuj u nás mohli vidět na prázdninách, ale teď poprvé jsme je navštívili přímo v jejich domově.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Dětský domov v Ostravě Hrabové vychovává 32 dětí a má 22 zaměstnanců.

Jaroslav Dvořák, ředitel: Všechny dětské domovy jsou podle zákona rodinného typu. Takže stejně tak i my. Máme rodinné skupiny. V rodinné skupině může být maximálně 8 dětí o které pečují 3 pracovníci.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Také dětský domov v Ostravě Hrabové se musel vyrovnat s pandemii koronaviru.

Jaroslav Dvořák, ředitel: Byla to doba velmi náročná a myslím si, že nejenom pro nás, ale vůbec pro všechny lidi. A teď už se dá snad říct, že jsme to díky našim schopnostem a samozřejmě zřizovateli překonali bez fyzické újmy, jestli bez psychické újmy se ukáže teprve časem.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Co bylo nejnáročnější?

Jaroslav Dvořák, ředitel: Nejnáročnější byla veškerá omezení, které vlastně platily v celém státě jako byl zákaz vycházení nebo omezení vycházení, takže děti, které nechodily do školy, tak musely zde trávit celé dny, týdny, měsíce.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Museli jste posílit ta dopoledne, kdy obvykle děti zde nebývají a bývají ve škole?

Jaroslav Dvořák, ředitel: Samozřejmě, musely se přizpůsobit služby pedagogů. Ale zvládli jsme to vlastními silami. Nepotřebovali jsme pomoc zvenčí.

Pavel Botoš, vychovatel: Náročné to bylo z toho pohledu, že děti nemohly chodit ven tak, jak jsou zvyklí nebo jak mají rádi. A co se týče školy, tak v rámci skupin si vychovatelé školní přípravu dělali s dětmi sami a vždycky to bylo na základě mailů, které nám zaslala škola. Posílali nám průběžně učivo na daný týden. Takže během tohoto týdne se učivo probíralo. Udělali jsme úkoly a vyplněné úkoly se zaslalo mailem zpětně škole, takže měli kontrolu, že děti pracují.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Takže práce navíc pro vás.

Pavel Botoš, vychovatel: Jak se to vezme. To dopoledne bylo trošku náročnější, protože jsou přece jenom ty věkové skupiny různé. Děti chodily do různých tříd, takže jsme si museli najít v tom nějaký systém. Od kolika do kolika s kým se učíte. Některé děti byly šikovné, že byly samostatné, takže zvládali tu školu samy. Tam potom docházelo jen k zpětné kontrole jestli mají správně vše udělané. Jestli to zvládli, ale dalo se to zvládnout.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Plány na prázdniny jsou v každém dětském domově horkým tématem.

Jaroslav Dvořák, ředitel: Na prázdniny plány byly, pak na chvilku nebyly. Díky té době jsme nevěděli co bude nebo nebude. Ale nakonec teda díky ústupu viru můžeme uskutečnit naše plány. A to je desetidenní rekreace. V červenci tady v rekreačním středisku na Bystřičce a v srpnu týdenní rekreace opět v Beskydech.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Právě prázdninové rekreace jsou pro děti z dětského domova velkým zážitkem.

Pavel Botoš, vychovatel: Myslím, že děti už se taky těší, že zase budou v jiném prostředí, že si užijí trošku víc zábavy a her. Volněji než tady.

Tomáš Tikal, TV POLAR: A jak se těšíte na příští školní rok, kdy děti snad začnou opět chodit do školy?

Pavel Botoš, vychovatel: Tak doufejme že k tomu dojde. Uvidíme jaký ten nástup bude. Ale pro nás se nic nezmění. My vesměs najedeme zpátky na klasický režim a bude zase dobře určitě.

Tomáš Tikal, TV POLAR: V srpnu se za dětmi z ostravského dětského domova zajdeme podívat i do Velkých Karlovic.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Střední umělecká škola v Ostravě produkuje každým rokem desítky velmi nadějných absolventů připravených na praxi. Někteří žáci se ale prosadí už během studia. Což byl i případ studentky, kterou ocenil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Střední umělecká škola v Ostravě už delší dobu spolupracuje s městským obvodem ve kterém sídlí.

Martin Mikolášek, ředitel: Taky jsme pro ně dělali několikrát kalendář a v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže, která se týkala loga na participativní rozpočet, který městský obvod chce vyhlásit. Přihlásili se dva naši žáci, kteří se do té soutěže přihlásili už v době, kdy byla distanční výuka, takže to bylo všechno na základě on-line konzultací a on-line spolupráce s vyučujícím. A výsledek se povedl, protože logo Kristýny Gežové bylo vybráno a je používáno právě jako součást kampaně na participativní rozpočet. Jak velký úspěch to je? Pro nás je to úspěch určitě, protože pokaždé se snažíme o to, aby ty praktické práce našich žáků v té odborné výuce byly použitelné. To znamená, ne aby skončily někde v šuplíku nebo ve skříních. Ale aby byly vidět. V loňském roce to bylo třeba návrh na logo datových schránek, které vyhlásilo ministerstvo vnitra a Lukáš Adamec náš absolvent je určitě rád, že kdykoliv se objeví datová schránka, tak vedle toho je i logo, které navrhl on.

Tomáš Tikal, TV POLAR: A to je ona. Nenápadná studentka Kristýna Gežová, která si připsala už na střední škole tak významný úspěch.

Kristýna Gežová, studentka: Kdybych měla přiblížit to logo, tak jsem chtěla vyzdvihnout to nejpodstatnější a to je podle mě nápomoc lidí, pomoc kolektivu a souhra. Takže jsou zobrazeny dvě osoby, které se drží navzájem a vznikla z toho jakoby kolečko, které může symbolizovat Ostravu. Takže jsem skloubila několik věcí dohromady.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Byla jste vy osobně spokojená s tím výsledkem?

Kristýna Gežová, studentka: Byla jsem strašně moc spokojená ani jsem nevěděla, že z toho vznikne něco takového a nevím jak to popsat. Jsem ve třetím ročníku a když něco vašeho visí na plakátu, tak je to úžasný pocit, že mám motivaci do budoucna. Tak doufám, že mi tohle pomůže se dostat možná i na vysokou nebo něco takového.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Městský obvod ví, že taková střední škola v Ostravě existuje a že městský obvod spolupracuje s touto školou nejenom na tomto projektu, ale také na projektu kalendářů a myslím si, že to je velmi cenné propojení praxe se školou i v tom případě tady s uměleckou školou a moc si toho vážím a všem děkuji za to.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Je to věc ve kterou doufáte, že by mohla fungovat na více školách?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Tak obecně, je to jedna z priorit Moravskoslezského kraje propojení výuky s praxí. to znamená školy spolupracují se spoustou firem, s podniky v tom uměleckém vzdělávání to asi není tak úplně jednoduché a o to je to cennější.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Co říkáte na to logo?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Tak je to moderní logo. Všem se líbilo, že ho můžeme vidět dokonce v Ostravě na plakátech, na billboardech. Takže mně se taky líbí , těch symbolů tam je více. Můžeme tam najít O jako obvod, můžeme tam najít O jak Ostravu, můžeme tam najít propojení občanské společnosti, takže myslím, že těch symbolů toho participativního rozpočtu v Ostravě tam je víc.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Kristýně i dalším žákům střední umělecké škole v Ostravě přejeme ještě řadu dalších podobně úspěšných počinů.

Tomáš Tikal, TV POLAR: Pořad Studuj u nás je u konce a já vám děkuji za pozornost. A budu se na vás těšit v tom příštím díle. Mějte se hezky a na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat