Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Studuj u nás

Studuj u nás

  • Novinky z OU a PŠ Hlučín
  • Investice na SŠ technické v Opavě
  • Představujeme Střední průmyslovou a uměleckou školu Opava

Představujeme Střední průmyslovou a uměleckou školu Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední průmyslová a umělecká škola v Opavě sídlí v historické budově z roku 1870. V loňském roce si tedy žáci i učitelé připomněli 150 let od vzniku této školy.

Vítězslav Doleží, ředitel Střední průmyslové a umělecké školy Opava: V té budově vlastně za Rakouska-Uherska a za první republiky bylo německé reálné gymnázium a po válce tato budova byla hodně dost rozbitá. Vypálena střecha, spadané stropy, okna vypálené a v roce 1950 se začala opravovat. A v roce 1950 vlastně tato škola byla založena jako strojka jako strojní průmyslovku, a tak to šlo dál a po revoluci sametové se zjistilo, že o to strojírenství, protože tady byly jenom strojírenské obory, že o to strojírenství ubývá a ubývá zájem, a tak v roce 1993 se tady založili umělecké obory a v roce 1997 se potom ještě přidaly informatické obory. Takže dneska ve škole máme strojaře dvě třídy, informatiky třídu a umělce jednu třídu, ale ta třída je multi oborová, protože obsahuje průmyslový design, grafický design a hračku. Máme tam tři obory. Tato budova teda je krásně opravená, jak sami vidíte opravili jsme střechu a opravili fasádu, vyměnili okna. Udělali jsme sanaci toho prostoru tady kolem té školy. Máme krásně opravenou i tělocvičnu, takže tam je opravená střecha, fasáda a okna jsou vyměněné. Za poslední dobu jsme opravdu od zřizovatele dostali hodně peněz a myslím si, že musím jim poděkovat, protože takhle tak krásnou budovu jsme dlouhou dobu neměli a třeba i staří kantoři nebo absolventi naší školy říkají: opravdu krásná škola a chválí si to.

Tomáš Tikal, TV Polar: To ale s investic do zázemí není zdaleka všechno. Škola chce využít i bývalý CO kryt.

Vítězslav Doleží, ředitel Střední průmyslové a umělecké školy Opava: My máme ve škole, tady pod tou levou částí, bývalý CO ukryt. Možná tam vidíte to zábradlí, ten CO ukryt byl předán v devadesátých letech škole, ale tam se nic nedělo a my jsme udělali takový prvek, že by tam mohly být do budoucna šatny. Takže jsme zase dali projekt kraj a kraj nám vyhověl. Dostali jsme peníze a první fáze, kdy mi to vlastně vykopeme, uděláme sanaci omítek, podlahy. Tak tohle teďka realizujeme. Takže to jsou další investice. Chtěli bychom potom ještě dvůr opravit, kanalizaci, jako máme to vymyšleného hodně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ale pojďme zpět k oborům. Tentokrát si představíme umělecký směr, který je ve spojení s průmyslovou školou ojedinělý.

Lubomír Anlauf, zástupce ředitele pro umělecké obory: Uměleckého směru máme tady tři obory. Grafický design, tvorbu hraček a herních předmětů, průmyslový design a produktový design. A to co tady vidíte kolem nás, tak to jsou čerstvé praktické maturity z těchto tří oborů. To už samo o sobě napovídá o čem to je, kam to směřuje, a v co to má vyústit, a co mají absolventi umět, jakmile opustí naši školu a udělají maturitu, splní maturitu i z těch praktických předmětů. To znamená grafický design, tam možná netřeba představovat, to jsou už známé oblasti typu grafické manuály, vlastně celé řešení grafických prvků u firem institucí atd. Plus volnější věci, knižní věci a tak dále. Hračka má trošku zavádějící název, jako by se to týkalo pouze hračky, ale netýká se to pouze hraček, je tam široký záběr kromě té hračky se řeší interiéry. Výmalby nemocnic, obrazové řešení, plastická řešení objektů venkovních viz. náš betlém ve městě každoroční. Průmyslový design také možná není třeba příliš představovat, protože ten plní klasické úkoly, což je produktový design to znamená design užitých předmětů, užitkových předmětů, nástrojů nástrojů, ale také na naší škole zabírá interiéry, rozmanitá řešení i objektová a tak dále. Není úzce zaměřený pouze na čistý průmyslový produkt.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vedení školy navíc razí filozofii prolínání jednotlivých oborů, takže žáci mají možnost se vzdělávat ve více oborech najednou.

Investice na SŠ technické v Opavě

Tomáš Tikal, TV Polar: Největší investice šla do tělocvičny, což je pro žáky i učitele této školy velmi dobrá zpráva.

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Myslím, že ta realizace se povedla, protože došlo nejen na zateplení, ale i ke změně akustického vybavení té tělocvičny. To znamená zlepšení podmínek světelných, takže ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, což byl projekt vlastně krajský, který byl realizovaný, takže to se podařilo, to byla největší taková část, která se povedla.

Tomáš Tikal, TV Polar: A další investice?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Další investice společně právě s naším zřizovatelem chystáme. Máme připravenou studii pro výstavbu nové - my jsme to nazvali zatím pracovně - CNC haly, to znamená měla by se nová hala pro pracoviště právě CNC techniky pro dva řídící systémy. Měly by se tam přesunout i elektrikáři tak, aby vznikly nové prostory pro výuku, protože dostali jsme se do fáze, kdy se vyvíjejí nové technologie. Žáci by se měli seznámit s novými technologiemi, s novými technikami a v podstatě když máme možnost získat třeba i nějakým darem nějakým sponzorský příspěvkem nějakou techniku, tak musíme přemýšlet co vyhodíme starého a co nemáme nového. Ale žáci se musí seznámit i s tou klasikou i s těmi moderními technologiemi a to je momentálně pro nás velká brzda.

Tomáš Tikal, TV Polar: Prý jste svým žákům letos prodloužili školní rok. Je to pravda?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Ano, je to pravda a ne všem žákům. Zaměřili jsme se tedy na poslední ročníky - vycházející ročníky. Využili jsme možnosti, kterou nám teď dalo ministerstvo školství vlastně už někdy v únoru, kdy vyhlašovalo, že závěrečné zkoušky praktické můžeme přesunout, prodloužit termín konání závěrečných praktických zkoušek a maturitních zkoušek až v podstatě do srpna. Tak daleko jsme samozřejmě nešli, ale nedovolili jsme si nebo nechtěli jsme připustit, aby žáci přišli k praktickým zkouškám nepřipravení, nevěděli co mají dělat, jak mají dělat. Nechtěli jsme snižovat úroveň těch závěrečných zkoušek, takže my na konci června a začátkem července budou mít žáci soustřednou přípravu právě k těmto závěrečným zkouškám a do 15. července budeme mít tady jak maturitní praktické zkoušky, tak závěrečné zkoušky.

anketa: žáci SŠ technické: Je to vlastně super protože vlastně distanční praxe moc nefungovala, tak se k tomu vlastně vracíme a snažíme se programovat a dohánět to, co jsme ztratili.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co probíhá zrovna teď?

anketa: žáci SŠ technické: No tak vlastně v programu Výkres, který má tady můj kolega a program je vlastně součástí, který máme vlastně pro výkres.

Tomáš Tikal, TV Polar: A v jakém jsi ročníku? Chystáte na závěrečné zkoušky?

anketa: žáci SŠ technické: Jsem zatím ve třetím, takže ještě ne.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na jakém jsi oboru a jak jsi rád, že praxe už frčí naplno.

anketa: žáci SŠ technické: Já jsem mechanik seřizovač a jsem rád, že tady můžu konečně pracovat, protože doma to nebylo úplně ono. Akorát jsme dělali programy, ale prostě tady s těma strojem když můžeme pracovat tak to je pro nás nejlepší.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co momentálně děláš?

anketa: žáci SŠ technické: Momentálně zapínám program a budu tam obírat ten obrobek.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si představuješ svoji budoucí práci po škole?

anketa: žáci SŠ technické: Asi půjdu studovat na vysokou školu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Žáci byli rádi, že se mohli vrátit k praktickému vyučování a opět si procvičit své dovednosti z minulých let.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vidíte ten příští školní rok? Přál byste si, aby už byl v uvozovkách normální?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Tak, kdo by si nepřál? Doufejme že po prázdninách, po dovolených, že nedojde k nějakému kolapsu, který nás čekal vlastně v loňském roce. Já jsem optimista a věřím tomu, že jsme si to vyzkoušeli, že to prostě není o co stát ten stav, který tady byl vlastně od loňského října až málem do současnosti. Takže si myslím, že se to zlepší. Budeme se trošku chovat snad zodpovědněji a škola poběží a budeme se moc zodpovědně připravovat, a hlavně připravit naše žáky. A co bude složité samozřejmě dohnat s těmi žáky. První ročník a druhý ročník to, co jsme v letošním roce nestihli udělat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Všichni ve škole doufají, že v příštím školním roce ty výpadky z doby COVIDOVÉ úspěšně doženou.

Novinky z OU a PŠ Hlučín

Tomáš Tikal, TV Polar: Tato škola vzdělává žáky nejen s fyzickým, ale i psychickým zdravotním problémem.

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Mají buď nějaké postižení nebo nějaké problémy vůbec s učením. To můžou být třeba fyzicky zdraví žáci, ale mají prostě nějaké psychické potíže nebo jsou prostě méně psychicky zdatní. Takže vlastně pro ně jsou tzv. éčkové obory, které my tady učíme a potom pro ty více postižené je praktická škola dvouletá.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké obory například tady máte?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: My tady máme takovou pestrou směs, jsou to potravinářské obory: pekař, cukrář, kuchař. Nebo z obory služeb jako je prodavač nebo pečovatel. Stavební máme dva a to je zedník a malíř natěrač. U nás u těch éčkových oborů se všemu tomu říká práce: pekařské práce, malířské práce a tak. Takže to má takto označení a tím to znamená, že ten obor je snazší, nemá zbytečné vědy, neučí se tam cizí jazyky - tedy zbytečné to není, ale ti žáci mají sami co dělat, aby zvládli jenom tu odbornou část, a hlavně tu odbornou část, aby se uživili, aby byli nějak uplatní v životě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste přežili tu dobu, kdy to bylo komplikované s docházkou do školy?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: No přežili jsme to všelijak. Využili jsme všech prostředků, které existují, ať to jsou ty technické prostředky, ať je to papírová verze. Někteří žáci si chodili během konzultací pro úkoly nebo pro výukový materiál, někteří byli schopni ho načíst třeba ze systému "Bakalář" nebo nebo z "Moodlu" z úložiště. Prostě každý ten třídní učitel si to musel s těmi žáky vyřešit po svém, který ten způsob vyhovuje nejlépe.

Tomáš Tikal, TV Polar: Využil jste ten čas pro zapojení do nějakých projektů nebo vytvoření nějakých hodnot Rekonstrukce školy a tak dále?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Ano, sice jsme nerekonstruovali, protože relativně máme všechno takové zánovní, ale využili jsme to pro projektovou činnost. Projekt malého rozměru, kde je zaměřen právě díky CORONA viru na výrobu výukových výdaji a jmenuje se "Naše idea, praktická videa", například. Takže jsme zvědaví, jestli nám to schválí. No a jinak pokračujeme v rozjetých projektech jako jsou šablony dvě, které zatím na těch středních školách běží. No a připravujeme už - byť i nevíme jaká bude situace - i další tradiční akci. "Hlučín město s řemeslnou tradicí aneb řemeslo má zlaté dno" byl by to už devátý ročník, protože ten osmý, ten minulý nám vypadl minulý rok, takže věřím, že to vyjde, a že ta situace díky očkování a všemu se zlepší, a že to bude zase taková přehlídka spíš ne ani soutěže, ale přehlídka tvořivé dovednosti toho oboru malíř natěrač.

Tomáš Tikal, TV Polar: A právě tato přehlídka je šancí jak školu i obor malíř natěrač dokonale zviditelnit.

Karel Balarin, organizátor přehlídky: Je to cílené především pro absolventy základních škol, kteří se rozhodují o svém dalším povolání. No a v podstatě je to prezentace, co všechno žáci nebo budoucí malíři v tomto oboru zvládnou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč je fajn stát se malířem?

Karel Balarin, organizátor přehlídky: Vyučenci z oboru malíř natěrač už mohou pracovat jako na základě živnostenského listu, to znamená je to perspektivní zaměstnání. No a tím že těch malířů je nedostatek, takže je tam jejich uplatnění.

Tomáš Tikal, TV Polar: A ještě se vrátíme k projektům konkrétně k tomu se slovenskou účastí.

Milan Kalvar, učitel: Naše škola dlouhodobě se zapojuje do různých projektů. V současné době je aktuální žádost na přeshraniční spolupráci se slovenským partnerem ze slovenského Nového Města a je to koncipováno tak, že hlavním cílem by mělo být vytvoření digitálních učebních materiálů tak, aby děti mohly v době distanční výuky plnohodnotně pracovat z domu.

Tomáš Tikal, TV Polar: I tato aktivita by měla výrazně zviditelnit odborné učiliště a praktickou školu v Hlučíně, která bude postižené děti vzdělávat i nadále.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Studuj u nás
16. června 2021, 17:27

Představujeme Střední průmyslovou a uměleckou školu Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední průmyslová a umělecká škola v Opavě sídlí v historické budově z roku 1870. V loňském roce si tedy žáci i učitelé připomněli 150 let od vzniku této školy.

Vítězslav Doleží, ředitel Střední průmyslové a umělecké školy Opava: V té budově vlastně za Rakouska-Uherska a za první republiky bylo německé reálné gymnázium a po válce tato budova byla hodně dost rozbitá. Vypálena střecha, spadané stropy, okna vypálené a v roce 1950 se začala opravovat. A v roce 1950 vlastně tato škola byla založena jako strojka jako strojní průmyslovku, a tak to šlo dál a po revoluci sametové se zjistilo, že o to strojírenství, protože tady byly jenom strojírenské obory, že o to strojírenství ubývá a ubývá zájem, a tak v roce 1993 se tady založili umělecké obory a v roce 1997 se potom ještě přidaly informatické obory. Takže dneska ve škole máme strojaře dvě třídy, informatiky třídu a umělce jednu třídu, ale ta třída je multi oborová, protože obsahuje průmyslový design, grafický design a hračku. Máme tam tři obory. Tato budova teda je krásně opravená, jak sami vidíte opravili jsme střechu a opravili fasádu, vyměnili okna. Udělali jsme sanaci toho prostoru tady kolem té školy. Máme krásně opravenou i tělocvičnu, takže tam je opravená střecha, fasáda a okna jsou vyměněné. Za poslední dobu jsme opravdu od zřizovatele dostali hodně peněz a myslím si, že musím jim poděkovat, protože takhle tak krásnou budovu jsme dlouhou dobu neměli a třeba i staří kantoři nebo absolventi naší školy říkají: opravdu krásná škola a chválí si to.

Tomáš Tikal, TV Polar: To ale s investic do zázemí není zdaleka všechno. Škola chce využít i bývalý CO kryt.

Vítězslav Doleží, ředitel Střední průmyslové a umělecké školy Opava: My máme ve škole, tady pod tou levou částí, bývalý CO ukryt. Možná tam vidíte to zábradlí, ten CO ukryt byl předán v devadesátých letech škole, ale tam se nic nedělo a my jsme udělali takový prvek, že by tam mohly být do budoucna šatny. Takže jsme zase dali projekt kraj a kraj nám vyhověl. Dostali jsme peníze a první fáze, kdy mi to vlastně vykopeme, uděláme sanaci omítek, podlahy. Tak tohle teďka realizujeme. Takže to jsou další investice. Chtěli bychom potom ještě dvůr opravit, kanalizaci, jako máme to vymyšleného hodně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ale pojďme zpět k oborům. Tentokrát si představíme umělecký směr, který je ve spojení s průmyslovou školou ojedinělý.

Lubomír Anlauf, zástupce ředitele pro umělecké obory: Uměleckého směru máme tady tři obory. Grafický design, tvorbu hraček a herních předmětů, průmyslový design a produktový design. A to co tady vidíte kolem nás, tak to jsou čerstvé praktické maturity z těchto tří oborů. To už samo o sobě napovídá o čem to je, kam to směřuje, a v co to má vyústit, a co mají absolventi umět, jakmile opustí naši školu a udělají maturitu, splní maturitu i z těch praktických předmětů. To znamená grafický design, tam možná netřeba představovat, to jsou už známé oblasti typu grafické manuály, vlastně celé řešení grafických prvků u firem institucí atd. Plus volnější věci, knižní věci a tak dále. Hračka má trošku zavádějící název, jako by se to týkalo pouze hračky, ale netýká se to pouze hraček, je tam široký záběr kromě té hračky se řeší interiéry. Výmalby nemocnic, obrazové řešení, plastická řešení objektů venkovních viz. náš betlém ve městě každoroční. Průmyslový design také možná není třeba příliš představovat, protože ten plní klasické úkoly, což je produktový design to znamená design užitých předmětů, užitkových předmětů, nástrojů nástrojů, ale také na naší škole zabírá interiéry, rozmanitá řešení i objektová a tak dále. Není úzce zaměřený pouze na čistý průmyslový produkt.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vedení školy navíc razí filozofii prolínání jednotlivých oborů, takže žáci mají možnost se vzdělávat ve více oborech najednou.

Investice na SŠ technické v Opavě

Tomáš Tikal, TV Polar: Největší investice šla do tělocvičny, což je pro žáky i učitele této školy velmi dobrá zpráva.

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Myslím, že ta realizace se povedla, protože došlo nejen na zateplení, ale i ke změně akustického vybavení té tělocvičny. To znamená zlepšení podmínek světelných, takže ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, což byl projekt vlastně krajský, který byl realizovaný, takže to se podařilo, to byla největší taková část, která se povedla.

Tomáš Tikal, TV Polar: A další investice?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Další investice společně právě s naším zřizovatelem chystáme. Máme připravenou studii pro výstavbu nové - my jsme to nazvali zatím pracovně - CNC haly, to znamená měla by se nová hala pro pracoviště právě CNC techniky pro dva řídící systémy. Měly by se tam přesunout i elektrikáři tak, aby vznikly nové prostory pro výuku, protože dostali jsme se do fáze, kdy se vyvíjejí nové technologie. Žáci by se měli seznámit s novými technologiemi, s novými technikami a v podstatě když máme možnost získat třeba i nějakým darem nějakým sponzorský příspěvkem nějakou techniku, tak musíme přemýšlet co vyhodíme starého a co nemáme nového. Ale žáci se musí seznámit i s tou klasikou i s těmi moderními technologiemi a to je momentálně pro nás velká brzda.

Tomáš Tikal, TV Polar: Prý jste svým žákům letos prodloužili školní rok. Je to pravda?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Ano, je to pravda a ne všem žákům. Zaměřili jsme se tedy na poslední ročníky - vycházející ročníky. Využili jsme možnosti, kterou nám teď dalo ministerstvo školství vlastně už někdy v únoru, kdy vyhlašovalo, že závěrečné zkoušky praktické můžeme přesunout, prodloužit termín konání závěrečných praktických zkoušek a maturitních zkoušek až v podstatě do srpna. Tak daleko jsme samozřejmě nešli, ale nedovolili jsme si nebo nechtěli jsme připustit, aby žáci přišli k praktickým zkouškám nepřipravení, nevěděli co mají dělat, jak mají dělat. Nechtěli jsme snižovat úroveň těch závěrečných zkoušek, takže my na konci června a začátkem července budou mít žáci soustřednou přípravu právě k těmto závěrečným zkouškám a do 15. července budeme mít tady jak maturitní praktické zkoušky, tak závěrečné zkoušky.

anketa: žáci SŠ technické: Je to vlastně super protože vlastně distanční praxe moc nefungovala, tak se k tomu vlastně vracíme a snažíme se programovat a dohánět to, co jsme ztratili.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co probíhá zrovna teď?

anketa: žáci SŠ technické: No tak vlastně v programu Výkres, který má tady můj kolega a program je vlastně součástí, který máme vlastně pro výkres.

Tomáš Tikal, TV Polar: A v jakém jsi ročníku? Chystáte na závěrečné zkoušky?

anketa: žáci SŠ technické: Jsem zatím ve třetím, takže ještě ne.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na jakém jsi oboru a jak jsi rád, že praxe už frčí naplno.

anketa: žáci SŠ technické: Já jsem mechanik seřizovač a jsem rád, že tady můžu konečně pracovat, protože doma to nebylo úplně ono. Akorát jsme dělali programy, ale prostě tady s těma strojem když můžeme pracovat tak to je pro nás nejlepší.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co momentálně děláš?

anketa: žáci SŠ technické: Momentálně zapínám program a budu tam obírat ten obrobek.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si představuješ svoji budoucí práci po škole?

anketa: žáci SŠ technické: Asi půjdu studovat na vysokou školu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Žáci byli rádi, že se mohli vrátit k praktickému vyučování a opět si procvičit své dovednosti z minulých let.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vidíte ten příští školní rok? Přál byste si, aby už byl v uvozovkách normální?

Josef Vondál, ředitel SŠ technické Opava: Tak, kdo by si nepřál? Doufejme že po prázdninách, po dovolených, že nedojde k nějakému kolapsu, který nás čekal vlastně v loňském roce. Já jsem optimista a věřím tomu, že jsme si to vyzkoušeli, že to prostě není o co stát ten stav, který tady byl vlastně od loňského října až málem do současnosti. Takže si myslím, že se to zlepší. Budeme se trošku chovat snad zodpovědněji a škola poběží a budeme se moc zodpovědně připravovat, a hlavně připravit naše žáky. A co bude složité samozřejmě dohnat s těmi žáky. První ročník a druhý ročník to, co jsme v letošním roce nestihli udělat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Všichni ve škole doufají, že v příštím školním roce ty výpadky z doby COVIDOVÉ úspěšně doženou.

Novinky z OU a PŠ Hlučín

Tomáš Tikal, TV Polar: Tato škola vzdělává žáky nejen s fyzickým, ale i psychickým zdravotním problémem.

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Mají buď nějaké postižení nebo nějaké problémy vůbec s učením. To můžou být třeba fyzicky zdraví žáci, ale mají prostě nějaké psychické potíže nebo jsou prostě méně psychicky zdatní. Takže vlastně pro ně jsou tzv. éčkové obory, které my tady učíme a potom pro ty více postižené je praktická škola dvouletá.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké obory například tady máte?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: My tady máme takovou pestrou směs, jsou to potravinářské obory: pekař, cukrář, kuchař. Nebo z obory služeb jako je prodavač nebo pečovatel. Stavební máme dva a to je zedník a malíř natěrač. U nás u těch éčkových oborů se všemu tomu říká práce: pekařské práce, malířské práce a tak. Takže to má takto označení a tím to znamená, že ten obor je snazší, nemá zbytečné vědy, neučí se tam cizí jazyky - tedy zbytečné to není, ale ti žáci mají sami co dělat, aby zvládli jenom tu odbornou část, a hlavně tu odbornou část, aby se uživili, aby byli nějak uplatní v životě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste přežili tu dobu, kdy to bylo komplikované s docházkou do školy?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: No přežili jsme to všelijak. Využili jsme všech prostředků, které existují, ať to jsou ty technické prostředky, ať je to papírová verze. Někteří žáci si chodili během konzultací pro úkoly nebo pro výukový materiál, někteří byli schopni ho načíst třeba ze systému "Bakalář" nebo nebo z "Moodlu" z úložiště. Prostě každý ten třídní učitel si to musel s těmi žáky vyřešit po svém, který ten způsob vyhovuje nejlépe.

Tomáš Tikal, TV Polar: Využil jste ten čas pro zapojení do nějakých projektů nebo vytvoření nějakých hodnot Rekonstrukce školy a tak dále?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Ano, sice jsme nerekonstruovali, protože relativně máme všechno takové zánovní, ale využili jsme to pro projektovou činnost. Projekt malého rozměru, kde je zaměřen právě díky CORONA viru na výrobu výukových výdaji a jmenuje se "Naše idea, praktická videa", například. Takže jsme zvědaví, jestli nám to schválí. No a jinak pokračujeme v rozjetých projektech jako jsou šablony dvě, které zatím na těch středních školách běží. No a připravujeme už - byť i nevíme jaká bude situace - i další tradiční akci. "Hlučín město s řemeslnou tradicí aneb řemeslo má zlaté dno" byl by to už devátý ročník, protože ten osmý, ten minulý nám vypadl minulý rok, takže věřím, že to vyjde, a že ta situace díky očkování a všemu se zlepší, a že to bude zase taková přehlídka spíš ne ani soutěže, ale přehlídka tvořivé dovednosti toho oboru malíř natěrač.

Tomáš Tikal, TV Polar: A právě tato přehlídka je šancí jak školu i obor malíř natěrač dokonale zviditelnit.

Karel Balarin, organizátor přehlídky: Je to cílené především pro absolventy základních škol, kteří se rozhodují o svém dalším povolání. No a v podstatě je to prezentace, co všechno žáci nebo budoucí malíři v tomto oboru zvládnou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč je fajn stát se malířem?

Karel Balarin, organizátor přehlídky: Vyučenci z oboru malíř natěrač už mohou pracovat jako na základě živnostenského listu, to znamená je to perspektivní zaměstnání. No a tím že těch malířů je nedostatek, takže je tam jejich uplatnění.

Tomáš Tikal, TV Polar: A ještě se vrátíme k projektům konkrétně k tomu se slovenskou účastí.

Milan Kalvar, učitel: Naše škola dlouhodobě se zapojuje do různých projektů. V současné době je aktuální žádost na přeshraniční spolupráci se slovenským partnerem ze slovenského Nového Města a je to koncipováno tak, že hlavním cílem by mělo být vytvoření digitálních učebních materiálů tak, aby děti mohly v době distanční výuky plnohodnotně pracovat z domu.

Tomáš Tikal, TV Polar: I tato aktivita by měla výrazně zviditelnit odborné učiliště a praktickou školu v Hlučíně, která bude postižené děti vzdělávat i nadále.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-16-06-2021-17-27