Studuj u nás

  • Koncert na SŠ Zd. Matějčka v Ostravě
  • Gymnázium J. Božka Č. Těšín je společensky odpovědné
  • Soutěž Kreslíř roku pořádá SUŠ Ostrava

Dobrý den, jsme rádi, že jste si našli čas na školní magazín TV Polar Studuj u nás. Začneme zajímavým koncertem na SŠ Zdeňka Matějčka v Ostravě, podíváme se, v čem je společensky zodpovědné Gymnázium v Českém Těšíně a nakonec vám představíme soutěž Kreslíř roku.

Koncert na SŠ Zd. Matějčka v Ostravě

Uznávaný psycholog a pedagog Zdeněk Matějček by se letos dožil sta let. Střední škola z Ostravy – Poruby, která nese jeho jméno, se tomuto výročí intenzivně věnovala a uspořádala řadu slavnostních akcí.

Ivana Jírů, ředitelka SŠ Zd. Matějčka Ostrava: „Oslavy začaly už na začátku školního roku, kdy jsme měli velkou sportovní akci, žáci maturitních tříd také psali slohovou práci o osobnosti pana Matějčka. Pak jsme uspořádali fotografickou soutěž a vrcholem oslav je koncert s účastí vnučky pana Matějčka, paní Severové.“

Velmi vzácnou návštěvou oslav byla vnučka profesora Zdeňka Matějčka, která pozvání do Ostravy ráda přijala. A na svého slavného dědu ochotně zavzpomínala.

Lenka Severová, vnučka Zdeňka Matějčka: „Dědu jsem zažila do svých 19 let a často na něj vzpomínám. Dodnes jsem nepotkala člověka, kterého bych si více vážila. Jeho výjimečnost byla v jeho obrovské laskavosti, kterou věnoval úplně všem. A vyzařoval z něj velký klid, vždy tvrdil, že se všechno nakonec zvládne.“

A ostravská škola s povděkem kvitovala, že vnučka slavného dědy pozvání na oslavy přijela.

Ivana Jírů, ředitelka SŠ Zd. Matějčka Ostrava: „Dcera i vnučka pana Matějčka jsou dámy, které mají velký smysl pro humor a to poselství pana Matějčka s sebou dál nesou.“

Gymnázium J. Božka Č. Těšín je společensky odpovědné

Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně vzdělává talentované žáky, ale také se chová společensky odpovědně ke svému okolí. A to tak, že dokonce získalo ocenění od MS kraje.

Gymnázium Josefa Božka vnímá vzdělávání žáků jako svou základní povinnost, ale v rámci svého regionu se chce chovat i společensky odpovědně.

Tomáš Hudec, ředitel Gymnázia Č. Těšín: „Vzdělávat talentované studenty je náš standard, ale nechceme vychovávat jen nějaké technokraty. Velmi úzce spolupracujeme se sociálními organizacemi v Českém Těšíně, spolupracujeme se seniory. Děláme sbírky pro léčbu onkologicky nemocných dětí. Dále spolupracujeme se stacionářem Radost, který se stará o mentálně postižené, což je skvělé nejen pro ty klienty, ale pro žáky. Uvědomí si, že život není jen o výkonu, ale také o něčem jiném.“

Gymnázium Josefa Božka z Českého Těšína bylo oceněno MS krajem za společenskou odpovědnost v kategorii Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců.

Soutěž Kreslíř roku pořádá SUŠ Ostrava

SUŠ Ostrava pořádá soutěž s názvem Kreslíř roku. Čtvrtý ročník byl výjimečný tím, že se do soutěže přihlásilo rekordních 116 žáků.

Soutěž Kreslíř roku je určena pro žáky základních škol a základních uměleckých, kteří mají zájem o umění a kresbu.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: „Aby si vyzkoušeli, jak jsou zdatní v kresbě a jak ten jejich talent funguje v poměřování sil s ostatními. O soutěž je obrovský zájem, proto jsme rádi, že můžeme využít prostor Galerie Plato Ostrava.“

Letošní ročník byl bohatší o jednu disciplínu navíc.

Kateřina Schallner, hlavní organizátorka soutěže: „Žáci kreslí portrét podle modelu, který mají před sebou. Cílem soutěže je porovnání, kdo jak kreslí, a pro nás je to zpětná vazba k budoucím talentovým zkouškám. Už dopředu vidíme, kdo má jaký talent.“

Jak bylo řečeno, dějištěm soutěže Kreslíř roku se stala Galerie Plato v budově bývalého Bauhausu. Galerie se SUŠ Ostrava intenzivně spolupracuje už řadu let.

Andrea Černá, komunikace Galerie Plato: „SUŠ Ostrava je jedním z našich partnerů, a jelikož my jsme nedávno otevřeli novou budovu, do které jsme přesunuli výstavy, tak tato budova bývalého Bauhausu má novou náplň a poskytujeme ji právě zajímavým projektům našich partnerů.“

SUŠ Ostrava se soutěží Kreslíř roku a dalšími akcemi samozřejmě také zviditelňuje tak, aby se dostala žákům základních škol do povědomí.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat