Studuj u nás

  • Závěrečné zkoušky na Albrechtově SŠ Český Těšín
  • Praktické zkoušky na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
  • SPŠ Ostrava - Vítkovice: rozhovor Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ

Tomáš Tikal: Dobrý den právě začíná školní magazín televize Polar Studuj u nás. Podíváme se na Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně. Navštívíme také závěrečné zkoušky v Kopřivnici a nakonec si popovídáme s ředitelem Střední průmyslové školy v Ostravě- Vítkovicích s panem Tomášem Řežábek.

Závěrečné zkoušky na Albrechtově SŠ Český Těšín

Tomáš Tikal: Albrechtova střední škola v Českém Těšíně patří mezi největší odborné školy u nás. Vznikla sloučením Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se střední školu zemědělskou v roce 2013. Její historie ale sahá mnohem hlouběji do minulosti.

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: Naše škola má čtyři stěžejní pilíře. Jeden pilíř je gastronomický, druhý je polygrafický, třetí je zemědělská sekce a čtvrtá je sekce podnikatelská. Včera a předevčírem zde probíhaly didaktické testy. Samozřejmě praktické testy byly na škole v té době koronavirové ve zvláštní formě s mimořádným opatřením. No a nyní probíhají závěrečné zkoušky na škole.

Tomáš Tikal: Takže co se během těch praktických zkoušek děje?

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: 13 oborů, 13 různých pozic. My jsme závěrečné zkoušky a maturitní praktické zkoušky chtěli zachovat v tom formátu v jakém jsme byli připraveni. Samozřejmě studenti byli připraveni a jsou připraveni nadále i žáci třetích končících ročníků. Takže jsme zachovali tu původní verzi jakou jsme plánovali, nedávali jsme žádnou náhradní formu. Takže ty obory jsou zachovány podle toho původního návrhu.

Tomáš Tikal: My jsme školu navštívili zrovna v okamžiku, kdy závěrečné zkoušky skládali pekaři a tiskaři.

Adriana Henslerová, učitelka odborného výcviku oboru Pekař: Dnešním dnem probíhají závěrečné zkoušky oboru pekař. Žáci si losují výrobky z jemného a z běžného pečiva. Mohou si vylosovat vánočku, koláče, hřeben, šátečky a z běžného pečiva je to rohlík, uzel, pletenka nebo veka. Žáci mají danou normu musí si výrobek nanormovat na určitý počet a gramáž. Dále si musí těsto navážit a vytvarovat. Nechat si ho nakynout a upéct a poté oba výrobky odprezentovat před komisí. Za každý výrobek jsou dané určité body. Samozřejmě když nedodržují hygienu, bezpečnost práce nebo poruší nějaký technologický postup, tak tím se jim snižují body a tím je potom ta známka horší. Jinak žáci studují tříletý obor a ukončují ho právě tady touto závěrečnou zkouškou.

Tomáš Tikal: Jaký je zájem o tento obor?

Zájem není moc velký. V současné době se nám daří protože děláme Den otevřených dveří a děláme různé náborové akce. Žáci v dnešní době chtějí studovat maturitní obor, chtějí mít vysokoškolské vzdělání a o učební obory je menší zájem.

Jan Ovčaří, učitel praktického výcviku oboru Tiskař: Zadání je takové, že žáci musí vytisknout na ofsetový papír na ofsetovém stroji čtyřbarevnou tiskovinu. To znamená, že musí napasovat na sebe všechny čtyři CMYKové barvy, která je vlastně černá, žlutá, červená a modrá. To je takové gro tady toho našeho oboru, kdy vlastně tiskaři se musí trefit přesně barvu na barvě protože jakmile ty barvy jsou trošku od sebe tak to jde samozřejmě hned vidět. Takže zadání je vytisknout čtyř barevně na ofsetovém stroji. To je první část zkoušky a potom mají druhou část zkoušky, kdy tisknou zase na druhém ofsetovém stroji a tam mají vytisknout oboustrannou tiskovinu. Takže vlastně se trefují jenom do černé a červené. Ale je tam to, že tu červenou si musí sami namíchat. Takže to je praktická závěrečná zkouška.

Tomáš Tikal: Co poté co absolvují mohou dělat?

Jan Ovčaří, učitel praktického výcviku oboru Tiskař: Tak samozřejmě uplatnění tady na trhu je velké. Protože tady v Českém Těšíně máme dvě velké tiskárny a hlavně spolupracujeme s tiskárnou firmy Finider, která je takovým hlavním partnerem pro naši školu. Co se týče tady těchto polygrafických oborů a využití je takové, že se nás ptají na učně. Protože tiskařů je málo tady u nás kraji. Opravdu dneska na těch strojích tisknou elektromechanici, automechanici a ostatní. Takže ty děti když budou chtít, tak mají obrovské využití tady u nás kraji.

Tomáš Tikal: O které obory je u vás velký zájem a o které například slabší?

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: Tak vždycky vedou ty gastronomické obory protože to je takové naše gro samozřejmě zemědělské obory jdou do popředí, tak jak byly kdysi. Nedá se říct, že některé obory jsou zanedbávány a některé méně. Například v letošním školním roce máme trošičku menší rezervu v oboru řezník/uzenář a pivovarník, sladovník.

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: Proč by si měli zrovna tyto dva obory zájemci vybrat?

Tomáš Tikal: Já si myslím, že řezník je takový krásný lukrativní obor, který je takový neznámý a má svou budoucnost. Navíc tento obor je velmi žádaný.

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: A co se týká pivovarnictví?

Pavel Cieslar, ředitel Albrechtovy SŠ Český Těšín: Pivovarnictví no vemte si kolik se dneska otevírá různých malých pivovarů, je jich spousta a nedostatek pracovníků v těchto oborech je prostě enormní.

Tomáš Tikal: A ještě doplňující informace na závěr své jméno škola získala v roce 2014 po Albrechtovi, knížeti těšínském, který v 19. Století přispěl ke vzniku odborných škol na Těšínsku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktické zkoušky na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tomáš Tikal: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice mají v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a připravují odborníky pro strojírenství a automobilový průmysl. My jsme se přišli s kamerou podívat na závěrečné zkoušky.

Tomáš Tikal: Podobně jako ostatní střední školy v regionu musela také kopřivnická škola závěrečné zkoušky v tomto roce pečlivě připravit.

Jiří Raška, zástupce ředitele: Byl to trošičku problém, ale většinou už se podařilo. Ti žáci byli vlastně přichystaní už předem. Takže my jsme měli štěstí že školy si otevřeli o něco dřív. Mohli jsme si bez problémů udělat to, co tam asi bude, protože my nevíme konkrétně co tam bude. Máme státní zadání závěrečných zkoušek, je to trošku tímto způsobem omezené, ale většinou se opakuje to, co tam bylo i předtím. Takže žáci připraveni byli. Došlo ke změně termínů protože nám to zkomplikovaly maturity. Naštěstí praktické maturity proběhly minulý týden, teďka probíhají praktické zkoušky učebních oborů a já myslím, že žáci to zvládnou.

Tomáš Tikal: Měli čtrnáct dní na to, aby se připravili tak jak se to dalo zvládnout?

Jiří Raška, zástupce ředitele: Tak odborný výcvik si myslím se připravují tři roky takže tam není třeba se připravovat týden předem. To si mohou zopakovat nějaké věci k písemné části, odborný výcvik je o tom jestli ten člověk je zručný, chápe souvislosti a jestli prostě na to má nebo nemá.

Tomáš Tikal: Závěrečné zkoušky se v kopřivnické škole snažili dodržet v tradičních mezích a to jak oboru zámečník, tak u oboru automechanik nebo autoelektrikář.

Ondřej Kovalák, vedoucí učitel odborné výchovy: Pozměněné to není nijak. Všechno se řídí státní závěrečnou zkouškou. Musíme akorát dodržovat odstupy, pak kluci mají používat roušky, takže když se potřebují na něco zeptat tak si nasadí roušky. Jinak při práci je nemusí mít. Čas mají stejný, všechno se odehrává tak, jak by se mělo odehrávat a vlastně tady za mnou můžete vidět obor zámečník který vyrábí nějakou svěrku pomocí výkresu.

Tomáš Tikal: Něco už mají za sebou, tak jak jim to zatím jde?

Ondřej Kovalák, vedoucí učitel odborné výchovy: Co jsem se díval tak vypadá to dobře. Co vám zprávy z ostatních oborů, tak to taky vypadá, že se jim daří.

Tomáš Tikal: Řekněte nám nějaký příklad, co třeba měli za úkol při té závěrečné zkoušce udělat?

Jan Bernatský, vedoucí učitel autooborů: Tak měli například zapojit zásuvku tažného zařízení. Měli seřídit rozvod motoru dále potom tam byla i těsnost motoru. A takové ty běžné záležitosti týkající se servisních úkonů.

Tomáš Tikal: Jak jim to jde?

Jan Bernatský, vedoucí učitel autooborů: Tak dá se říct že na tu situaci, která se vyskytla v průběhu toho měsíce března,dubna a května byly úkoly splněny vcelku slušně.

Tomáš Tikal: Byly ve velké nevýhodě že nemohly ty 3 měsíce se plnohodnotně připravovat?

Jan Bernatský, vedoucí učitel autooborů: Tak určitě poznat to musí být, protože když vypadnete z praxe, tak to musí být zákonitě nějakým způsobem být vidět.

Tomáš Tikal: Součástí závěrečných zkoušek u autooborů je i autoškola.

Jan Bernatský, vedoucí učitel autooborů: Současní závěrečných zkoušek je i získání řidičského oprávnění skupiny B pro obory klempíř a lakyrník a skupiny B + C pro obory automechanik a autoelektrikář. Bez závěrečných zkoušek co se týká řidičského oprávnění nemůžeme tyto žáky připustit k závěrečným zkouškám.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SPŠ Ostrava - Vítkovice: rozhovor Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ

Tomáš Tikal: Střední průmyslová škola v Ostravě Vítkovicích patří ke špičkovým technickým školám zaměřených na strojírenství v našem regionu. Jak zvládla on-line výuku a jak se jí daří na konci školního roku. O tom mluví pan ředitel Tomáš Řežáb.

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Děláme samozřejmě maximum pro to abychom nějakým způsobem komunikovali se žáky, ne vždycky to jde úplně přesně, tak jak bychom si představovali, ale myslím si podle zpětné vazby jak od rodičů, tak od žáků a i kantorů že jsme to nakonec nějakým způsobem zvládli.

Tomáš Tikal: Podařilo se aktivovat sto procent žáků?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Podařilo se aktivovat tak 99 procent žáků, sto procent nikdy ne. Ale víceméně ti žáci, kteří nechtějí komunikovat nebo nekomunikují tak jsou zpravidla ti, kteří nekomunikují ani u té běžné výuky.

Tomáš Tikal: Jak jste se zaměřili na maturanty a ty, co budou dělat závěrečné zkoušky?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Maturanti měli možnost čtrnáct dní chodit do školy v rámci nějakých konzultací. Tak jak bylo ministerské doporučení, tak to samozřejmě bylo dobrovolné, bylo to na nich. Většina žáků to využila, myslím si že opět 90% žáků čtvrtých ročníků a třetích ročníků učebních oborů chodilo do školy. A myslím si, že udělali vše proto aby zdárně odmaturovali.

Tomáš Tikal: Ta jejich situace je asi nezáviděníhodná tak dá se říct, že třeba ty maturity budou v něčem jiné?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Maturity nebudou jiné, maturity jsou samozřejmě částečně zredukované protože nejsou písemné práce z českého jazyka z cizího jazyka, ale nicméně ta profilová část zůstává stejná. S jednou jedinou výjimkou a to je to, že u praktické maturity jsme museli vypustit konkrétní práce na počítačích. Protože tam jsme nebyli schopni zaručit vzdálenost mezi mezi žáky. Ale to je řekněme jedna desetina té části kterou dělají u normálních maturit.

Tomáš Tikal: Jak jste byl spokojen s počtem přihlášek na vaši školu?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Vždycky bylo lepší kdyby těch přihlášek bylo víc. Nicméně pohybujeme se v podobných číslech jako loni. Takže si myslím, že to bude dobré. Ale říkám vždycky by mohlo být víc. Bohužel jsme školou, která je zaměřená na strojírenství a to strojírenství hodně kopíruje trh a současnou situaci v regionu a myslím si, že o ten menší zájem o konkrétní strojařinu může i to, že některé podniky tohoto regionu mají problémy.

Tomáš Tikal: Myslíte si, že vliv pandemie v tomto oboru bude mít negativní dopad na školství strojírenské?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Já myslím, že pandemie na to nemá vliv. Protože víceméně ty přihlášky se dávaly už dřív takže myslím ,že ti lidi byli rozhodnuti na kterou školu chtějí jít. Myslím si, že pandemie určitě ne.

Tomáš Tikal: Jak moc budete muset dohánět od září příštího roku?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: To se uvidí. Samozřejmě nějakou zpětnou vazbu máme. Nebudu říkat že se podařilo všechno stoprocentně odučit zejména je problém v těch praktických vyhlídkách. Tam budeme dohánět hodně. Ale myslím si, že takové ty standardní předměty všeobecně vzdělávací a i technické, tak tam si myslím že jsme na tom relativně dobře.

Tomáš Tikal: Vaše přání do příštího školního roku?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Aby se to všechno uklidnilo, aby se to co nejdřív rozvolnilo s tím, aby lidi měli i chuť pracovat a dohnat všechno to, co se tenhle té společnosti momentálně nedaří dělat.

Tomáš Tikal: Pořad Studuj u nás končí, ale už teď pro vás připravujeme čerstvý díl a já doufám, že si ho nenecháte ujít. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat