Studuj u nás

  • OU a PŠ Hlučín: jak distančně učit řemesla?
  • Novinky z Dětského domova Čeladná
  • Albrechtova SŠ Český Těšín klade důraz na spolupráci s firmami

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den i tento týden jsme pro vás připravili premiéru školního magazínu Studuj u nás, vítejte u něj. Začneme představením Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně, virtuálně navštívíme také dětský domov v Čeladné a nakonec si budeme povídat o aktivitách Albrechtovy střední školy z Českého Těšína.

OU a PŠ Hlučín: jak distančně učit řemesla?

Tomáš Tikal, TV Polar: Ve vysílání vítám pana Jindřicha Honzíka ředitele odborného učiliště a praktické školy v Hlučíně. Dobrý den.

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli pro ty, kteří neznají. Prosím o představení vaší školy.

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: My jsme odborné učiliště a Praktická škola Hlučín a jsme zaměřeni na děti, které mají nějaký hendikep nebo nějaké zdravotní postižení ať už jakékoliv a umožňuje jsme jim přípravu na budoucí povolání. To máme v učebních oborech s výučním listem a potom máme dvě třídy praktické školy dvouleté, která zajišťuje jenom střední vzdělání ovšem bez výučního listu a tam jsou ty děti daleko víc postiženy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které to postižení bývá nejčastější a jak je vhodné rozdělit nebo přidělit ten obor jednotlivému dítěti?

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Tam je to různé. Zpravidla lehce mentálně postižené nebo nějaké zdravotní chronická postižení. To zase musí určit lékař. Zpravidla ale určuje poradenské zařízení školní jestli to dítě může k nám nebo nemůže a co je pro ně vhodné. Zatím máme učební obory s výučním listem jako kuchař, pekař, cukrář. A potom máme služby a stavební obory. To je prodavač, pečovatel. No a z těch stavebních oborů zedník a malíř. Jsou to všechno tzv. E obory. To znamená jednoduší, kde nejsou cizí jazyky, kde není chemie, fyzika a dějepis. A takové ty věci navíc. A je to spíš příprava opravdu do práce, není to příprava na další studium. A pak máme praktickou školu dvouletou a ta zajišťuje vzdělání pro hodně postižené děti.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nejvíc je o vás slyšet vždy v souvislosti s akcí Hlučín - Město s řemeslnou tradicí. O co jde? Můžete představit.

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: My už vlastně 7 ročníku po sobě každý rok organizujeme takovou přehlídku celostátní, kde se zúčastňují žáci z různých škol z celé republiky. Většinou dvoučlenné družstva, takové přehlídky na náměstí, aby to bylo veřejnosti přístupné a tvoří malířské práce. Ta přehlídka má smysl v tom sociálním kontaktu žáků z různých škol a různých druhů škol, protože přijíždějí i žáci, kteří jsou z průmyslovky stavební. Takže tam lze srovnat jestli to řemeslo má nějaký rozdíl podle druhu škol nebo nemá. A my jsme zjistili, že opravdu nemá, protože i naši žáci jsou velmi šikovní a dovedou se naučit, natrénovat tak, aby obstáli v tom řemeslem stejně jako vedle těch složitějších studijních oborů. No a druhý smysl je abychom veřejnosti představili podstatu řemesla. Že v podstatě i těma rukama se dá vytvořit pěkná věc.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor a přeji pevné zdraví vám, vašim kolegům i žákům. Mějte se a na shledanou.

Jindřich Honzík, ředitel OU a PŠ Hlučín: Na shledanou. Taky přeji pevné zdraví.

Novinky z Dětského domova Čeladná

Tomáš Tikal, TV Polar: Dětský domov v Čeladné musí podobně jako ostatní dětské domovy v regionu zvládnout děti nejen vychovávat, ale také jim pomoci s výukou. Více v rozhovoru s paní ředitelkou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní Kateřina Surovíková, ředitelka Dětského domova v Čeladné je naším hostem, dobrý den.

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní ředitelko, poprosím o představení vašeho dětského domova pro ty kteří neznají.

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Náš dětský domov v Čeladné má 48 dětí a jsme v krásné obci pod horami a v přírodě. Jsme sportovní domov, sportovně založený. Máme horolezeckou stěnu a tím, že jsme tady pod horami, tak děti mají velké vyžití zejména sportovní ať už venku nebo tady v budově.

Tomáš Tikal, TV Polar: Naposledy jsme se viděli na Baťově kanálu, když jste vyplouvali s hausbotem. Tak jak se tato rekreace vydařila?

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Já myslím, že splnila svůj účel. Že děti byly docela nadšené. Vzhledem k tomu, že toto byla první tato akce, tak jsme sami nevěděli do čeho se pouštíme a myslím, že to bylo moc fajn.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které další aktivity jste pro své děti připravili během léta?

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Navzdory koronaviru a všem peripetiím, které nás provázejí v letošním roce, tak jsme zvládli ještě i rafty, zvládli jsme Máchovo jezero. A jak už jsem předtím říkala, tak ten hausbót.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vrátili jste se zase zpět do domova a začala škola. Nicméně po čase se školy opět uzavřely. Jak je to pro vás náročné? Děti nejen vychovávat, ale ještě jim pomáhá s on-line výukou.

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Řekla bych, že pro nás jako všechny dětské domovy nejenom náš dětský domov, ale že většina dětských domovů se potýkala s problémy, jak obsadit výchovně hodiny a dopoledne, které musíme strávit s dětmi, když jsou na domově a nejsou ve škole. Je to problémové s výpočetní technikou s připojením, protože tím, že tady máme 48 dětí z toho 20 dětí je na středních školách a všichni potřebují se nějakým způsobem připojit k on-line výuce, tak nám často padají sítě a také z toho důvodu je to docela problematické. Třeba máme jednu rodinnou skupinu na které je pět dětí na prvním stupni a tahleta výuka s těma dětma dohromady je opravdu velmi, velmi náročná.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se jim snažíte tuto těžkou dobu zpestřit?

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Tím, že jsme tady v přírodě tak hodně chodí děti na hory a trávíme čas v našem areálu. Ať už to jsou kolečkové brusle nebo míčové hry, fotbálek. V létě jsme hodně využívali řeku, kterou tady máme, která kolem nás protéká. Děti chodí na Lysou, na Smrk a máme i horolezecká stěnu, takže když je škaredé počasí, tak využíváme buď posilovnu tady a nebo horolezeckou stěnu, máme tělocvičnu ve které hrají děti míčové hry a soutěže.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste vůbec spokojená s tím zázemím, kterým momentálně disponujete?

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Já si myslím, že patříme k domovům, které mají velmi dobré zázemí. Snažíme se, aby i pro děti to bylo příjemným prostředím. Vyměnili jsme v celém domově nábytek, takže máme všechno nové, příjemné. Myslím si, že děti se tady cítí dobře.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co byste chtěla do budoucna změnit nebo ještě vylepšit.

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: No našim plánem je ještě udělat nějaké multifunkční hřiště, které bychom situovali do prostoru dnešních tenisových kurtů, které využíváme minimálně. Takže tam bychom chtěli postavit nebo vybudovat multifunkční hřiště. Ještě nevíme jestli by to bylo i na volejbal nebo jenom nějaký povrch speciální. Taky uvidíme samozřejmě jak se k tomu postaví sponzoři.

Tomáš Tikal, TV Polar: Fajn paní ředitelku. Držím palce, ať vaše plány vyjdou přeji pevné zdraví a někdy příště snad už osobně na viděnou.

Kateřina Surovíková, ředitelka DD Čeladná: Děkuji Vám, na viděnou.

Albrechtova SŠ Český Těšín klade důraz na spolupráci s firmami

Tomáš Tikal, TV Polar: Albrechtova střední škola v Českém Těšíně nabízí řadu velmi zajímavých oborů. Povídat si nejen o nich budeme s panem ředitelem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na lince máme pana ředitele Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně Pavla Cieslara. Dobrý den.

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Prosím na úvod o představení vaší školy.

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Škola vznikla sloučením dvou škol. Je školou nejmladší ale zároveň také nejstarší školou v regionu a škola navazuje na nějakou dalo by se říci stopadesátiletou tradici odborných škol na Těšínsku. V roce 2013 vznikla nová, krásná moderní střední škola, která nese čestný titul nebo název po zakladateli a to knížeti Albertovy. V současnosti se jedná o školu stabilizovanou. Máme avizovanou strukturu zaměřené na hotelnictví, polygrafii a zemědělství. V současnosti nabízí 13 oborů, máme 800 žáků.

Tomáš Tikal, TV Polar: O které vaše obory je největší zájem.

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Jak jsem řekl dříve. Nabízíme nějakých 13 oborů. Tradičně převládá zájem o gastronomické obory zakončené výučním listem. Co se nám daří v poslední době naplňovat je obor jezdec a chovatel koní, protože v regionu jsme široko daleko jediní. Samozřejmě největší zájem je podle počtu přihlášek, což nás překvapilo už několikátým rokem o obor cukrář. Samozřejmě máme obory s maturitou a to hotelnictví, agropodnikání, ekologie a životní prostředí a obor polygrafika.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte tiskaře je o ně zájem z okolních firem v regionu?

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Přesně tak. Sami dobře víte, že Těšínsko má nějakou dlouholetou polygrafickou tradici. Obor tiskař jsme otevřeli před čtyřmi lety. Právě tehdy vznikl požadavek největších tiskáren tady v regionu na zavedení tohoto oboru. O to se zasloužila bývalá paní ředitelka a generální ředitel tiskáren a zároveň generální partner školy. V červnu s námi poprvé s našimi tiskárny vykonali závěrečné zkoušky a opustil nás historicky první ročník v oboru tiskař grafických strojů.

Tomáš Tikal, TV Polar: A jak se ujal nový obor pivovarník?

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Tak obor sladovník, pivovarník je nejnovějším oborem na naší škole. Momentálně jsme vstoupili do druhého ročníku. Odbornou praxi žáci vykonávají v největším pivovaru v regionu. Postupně malými krůčky. Letos se nám žáci vyvedli. Jsme rádi za ten obor. Je to nový zavádějící se obor a uvidíme co bude v příštích letech.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které projekty se máme v posledních letech povedly? Na co jste pyšný.

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Jsme úspěšní v projektech. Dnes neodmyslitelně patří ke každé škole. Samozřejmě ty bonusy, které nám přináší ve všech podobách, například projekt šablony, známe všichni o co jde, Erasmus. Je to výzva Evropské unie, jsou to zahraniční výjezdy žáků. Měli jsme tady stážistku z Albrightové nadace na rok. Podílíme se na různých evropských sociálních fondech. Samozřejmě zřizovatel a město Český Těšín je největším takovým přispivatelem těchto projektů dále náš zřizovatel Moravskoslezský kraj. Máme krásný projekt Yes, I do. A mnoho dalších.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste spokojen se zázemím, které aktuálně máte?

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2013, kdy došlo ke sloučení budov, zateplilo se, vyměnili se okna, opravily se vnitřní prostory, rekonstruovala se hodně nyní rekonstruujeme další prostory kabinety, venkovní prostory. Stále je co vylepšovat. Snažíme se obnovovat IT techniku. Budujeme zázemí pro cukrářské centrum. Jsme spokojeni, ta budova je krásná a honosná.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky, ať se ve vaší škole daří a hlavně pevné zdraví, na shledanou.

Pavel Cieslar, ředitel SŠ Albrechtova: Děkujeme také, na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tak jsme na konci scénáře k tomuto dílu pořadu Studuj u nás. Mějte se hezky a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry