Studuj u nás

  • Střední odborná škola, Bruntál
  • Masarykova SŠ v Opavě slaví 100 let
  • SŠ technická Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, televize Polar vám přináší další díl školního magazínu Studuj u nás. Ten začneme reportáží ze Střední odborné školy Bruntál. Připomeneme si sté výročí Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě a nakonec se podíváme jak zvládají distanční výuku na střední škole technické také v Opavě.

Střední odborná škola, Bruntál

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední odborná škola Bruntál nabízí jedenáct oborů vzdělání. Jsou to všechno tříleté obory s výučním listem.

Michal Durec, ředitel SOŠ Bruntál: Máme vlastně obory jak řemeslné, tak služby. Co se týče konkrétních oborů, tak jedná se o obor vzdělání instalatér, opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, zedník, elektrikář silný proud, truhlář, kuchař číšník. To jsou hačkové obory a pak máme i obory kategorie E, což jsou pečovatelské služby, stravovací, ubytovací práce a zednické práce.

Tomáš Tikal, TV Polar: O které obory je největší zájem a které naopak by potřebovali ten zájem posílit?

Michal Durec, ředitel SOŠ Bruntál: Tak ono je to různé. Každý rok se to mění. Teď zažíváme to, že ten zájem se zvyšuje právě pro řemeslné obory. A jsme rádi, že jsme naplnili obor vzdělání zedník, ale také jako jednoznačně elektrikář silnoproud. Naopak jsme zaznamenali pokles v oboru vzdělání kuchař-číšník, kde se otevřela pouze jedna skupina. To znamená půl třídy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký je zájem o vaše absolventy?

Michal Durec, ředitel SOŠ Bruntál: Naši absolventi na trhu práce mají v podstatě stoprocentní uplatnění a my v rámci toho odborného výcviku i spolupracujeme s místními firmami a v podstatě chodí k nám před vyučením. Mezi žáky náborovat a ti žáci pokud úspěšně složí zkoušky, tak ihned mají práci zajištěnou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže v rámci praxe už pracuji v nějaké firmě a pak tam třeba i zůstanou?

Michal Durec, ředitel SOŠ Bruntál: V rámci praxe je to různé napříč různými obory, ale máme zajištěné smlouvy o odborném výcviku, takže chodí žáci i na smluvní pracoviště. A ti, kteří jsou šikovní, tak tam po vyučení často zůstávají.

Tomáš Tikal, TV Polar: Bruntál česká střední odborná škola navázala spolupráci s mnoha společnostmi z okolí tak, aby žáci měli co nejpestřejší možnost vybrat si firmu pro svou praxi.

Blanka Zapletálková, kariérová poradkyně: My se snažíme postupně navázat spolupráci tak, abychom mohli realizovat buď odborný výcvik na těch pracovištích. Z toho důvodu, aby ti žáci si zkusili, jak to chodí v těch jednotlivých firmách a přemýšleli o tom pokud jsou třeba tady v regionu a líbilo by se jim tam, aby na základě realizace odborného výcviku tam třeba mohli pracovat jako zaměstnanci. Pokud ty firmy samozřejmě o ně jeví zájem. Samozřejmě že ti žáci jsou kontrolováni od nás učitelů odborného výcviku. A ta spolupráce zatím je velice dobrá z obou stran.

Tomáš Tikal, TV Polar: O které obory je ze strany firem největší zájem?

Blanka Zapletálková, kariérová poradkyně: V současné době o řemeslné obory a především elektrikáře protože ti jsou žádaní všude. O instalatéry. O zedníky samozřejmě a o opraváře zemědělských strojů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tentokrát jsme se v Bruntále zaměřili na tři obory o které je mezi žáky obrovský zájem.

Radim Mádr, zástupce ředitele SOŠ Bruntál: První z nich byl obor vzdělání truhlář a stejně jako všechny ostatní. Je to tříletý učební obor zakončený výučním listem. Pokud byste například přijeli v adventním období, tak byste na náměstí mohli vidět betlém včetně oplocení, kteří naši žáci s učitelem odborného výcviku loni vytvořili pro město. Takže to je například truhlář. Druhý obor kterým jsme dneska viděli byl obor elektrikář silnoproud. Žáci většinou vykonávají odborný výcvik u nás na škole kdy je areál poměrně velký, takže jakékoliv opravy a drobné rekonstrukční práce v oblasti elektro si provádíme vlastními silami. Teď stojíme v kadeřnictví. Je to reálný provoz, kde mohou v normálním stavu chodit zákazníci a při normálním stavu to znamená pokud můžeme, tak vyvážíme nebo jezdíme s našimi žáky i do ústavu sociální péče, do dětských domovů a tam stříháme klienty přímo na místě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to vypadá se zájmem konkrétně o tady ty tři obory ze strany žáků nebo absolventů základních škol?

Radim Mádr, zástupce ředitele SOŠ Bruntál: Obor vzdělání kadeřník je každoročně plně obsazen. Zájem je obrovský. Především proto, že je to jeden z mála oborů pro děvčata přímo v Bruntále. Letos jsme obsadili do plna také truhlář. Co se týče vzdělání elektrikář - silnoproud, tak tam je takový zájem, že bychom byli schopni obsadit dvě skupiny ne jenom jednu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední odborná škola Bruntál se chce co nejdříve zapojit do projektu duálního vzdělávání v našem kraji. Je vaší ambicí zařadit nějaký další obor který zatím nemáte.

Michal Durec, ředitel SOŠ Bruntál: Určitě bychom chtěli posilovat obor jednak ty řemeslné a spíš upravovat třeba školní vzdělávací program tak, aby byly i obory šité na míru přímo firmám místním, které mají požadavky a zároveň cítíme potřebu do budoucna nějaký obor pro děvčata.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže jakási forma duálního vzdělávání?

Michal Durec, ředitel SOŠ Bruntál: Ano přesně tak. Forma duálního vzdělávání vlastně ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Cílem je prostě dostávat více ty žáky do reálného prostředí, aby zažili to prostředí v těch firmách a ne jenom na tom odborném výcviku.

-----------------------------------------------------------------------------

Masarykova SŠ v Opavě slaví 100 let

Tomáš Tikal, TV Polar: Masarykova střední škola zemědělská v Opavě měla v plánu velkolepé oslavy sta let od založení školy. Doba tomu chtěla jinak a tak se spojíme s ředitelem školy panem Arnoštem Kleinem a výročí si připomeneme.

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy SŠ zemědělské Opava: Škola má stoletou historii. Vznikla 18. října roku 1920 jako tehdy taková první česká zemědělská škola ve Slezsku. První působení bylo v klášteře Mariánů a poté se 6. Března roku 1927 přestěhovala do téhle krásné nově vystavěné první české zemědělské školy ve Slezsku. Byla to velkolepá stavba tenkrát stála necelých pět milionů korun na tehdejší dobu. Nicméně byla to opravdu unikátní stavba na okraji města Opavy, kterou projektoval pan Hanuš Zápala, což je významný architekt z Plzně. Projektoval ji tehdy pro čtyři třídy jako takovou velkolepou českou zemědělskou školu. No a při slavnostním otevření byli pozváni například takové významné osobnosti jako byl pan Petr Bezruče, Alois Jirásek a další.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se škola proměňuje v posledních letech, jde to podle vašich představ?

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy SŠ zemědělské Opava: Tak je nutno říct, že škola celých 100 let slouží tomu čemu měla sloužit. To znamená zemědělskému, případně zahradnickému, případně přírodovědnému vzdělávání. Celá ta historie byla jenom krátce přerušena po dobu druhé světové války. Taková významná epizoda potom v životě školy byla ta, že v roce 2002 byla sloučena se zemědělským učilištěm tady v Opavě, takže škola se rozrostla a začínala se modernizovat. Všechno jsme dokázali sestěhovat do jednoho krásného areálu. Když škola těsně sousedí se školním statkem, který byl kdysi v původních počátcích vykoupen od řádu německých rytířů a z druhé strany sousedí výzkumná zemědělská stanice. Takže je to celý takový nádherný vzdělávací komplex krásné školy uprostřed parku. Postupně jsme začali zavádět nové a nové obory. Postupně se škola i rozrůstala, takže dneska má škola kapacitu střední školy 610 je zcela plně naplněna. A celý ten komplex jsou obory, které jsou zemědělské, zahradnické, přírodovědné čili vůbec jsme se neodklonili od svého původního poslání. Dokázali jsme školu citlivě doplnit, zmodernizovat. Myslím si, že škola se stala neformálním centrem celoživotního vzdělávání v širokém okolí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Každým rokem produkujete desítky kvalifikovaných absolventů. Jaký je o ně zájem tady v našem regionu?

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy SŠ zemědělské Opava: Tak ten zájem samozřejmě kolísá s dobou. Nicméně domnívá se, že zájem tady je. Jezdí k nám žáci ze 100 kilometrových vzdáleností, čili taková ta schopnost školy je opravdu poměrně velká a tím pádem i uplatnění absolventů je v celém širokém okolí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vaše oslavy bohužel zrušila světová pandemie plánujete v budoucnu nějakou náhradní akci?

Arnošt Klein, ředitel Masarykovy SŠ zemědělské Opava: Tak my jsme samozřejmě původně měli naplánované velkolepé oslavy, které měly proběhnout v říjnu tohoto roku. Byly to dvoudenní oslavy pro širokou veřejnost, protože škola jako taková má více než 10 tisíc absolventů za celou tu dlouhou dobu a spoustu různých prostě přátel, spolupracujících organizací. To všechno bylo postupně zrušeno, takže momentálně plánujeme jenom takovou drobnou připomínku. Až se situace uklidní, až nám to umožní, tak pro zaměstnance školy a bývalé zaměstnance školy. No a následně na 23. a 24. dubna jsme zatím v souvislosti s naší velkou akcí, která je dny mláďat tak přesunuli ty oslavy 100 let. To už bude 101 let školy. Doufám, že situace nám to dovolí a že můžeme ukázat široké veřejnosti, jak tahle ta krásná škola dneska vypadá, jak je vybavená a přivítat je přímo v prostorách její bývalé alma mater nebo školy, kterou měli či mají rádi.

---------------------------------------------------------

SŠ technická Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední škola technická v Opavě má smlouvy s desítkami firem v okolí. Kam chodí její žáci na praxi. Jaká je situace v době distanční výuky nám poví ředitel školy pan Josef Vondál.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nejprve jsme se vrátili k minulému školního roku.

Josef Vondál, ředitel SŠ Opava: Myslím, že jsme to dotáhli úspěšně. Samozřejmě byla to taková složitá doba, kdy jsme si zvykli na nové věci i my jako pedagogové, ale i žáci. Nechodili do školy měli se vzdělávat měli mít nějaké výkony výsledky. Trochu jsme se museli tak nějak popasovat s tím, jak budeme žáky hodnotit za druhé pololetí loňského školního roku a myslím si, že jsme si s kolegy vytvořili jakási kritéria, co a jak to provést tak, aby žáci mohli být hodnoceni a to se jim podařilo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste to tedy nastavili tak, aby to bylo spravedlivé?

Josef Vondál, ředitel SŠ Opava: Jednoznačně jsme si řekli, že budeme přihlížet k hodnocení prvního pololetí, tak jak byly pokyny ministerstva školství. Kolegové se snažili žáky zkoušet a zadávat jim nějaké práce, nějaké úkoly tak, které se dají poměrně dobře vyhodnotit, tak aby dostali zpětnou vazbu žáci, ne tou známkou, ale samozřejmě co se podařilo, nepodařilo a taky aby se dalo klasifikovat, aby známky měly, aby ta klasifikace mohla být uzavřena.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to vypadalo na začátku toho letošního roku? Září samozřejmě výuka začala. Jaká byla vaše očekávání od nového školního roku?

Josef Vondál, ředitel SŠ Opava: Já jsem byl optimista a říkal jsem, že vydržíme, že se škola i školy nebudou hned tak zavírat. Někteří mí kolegové byli větší realisté než já, takže říkali a skoro to trefili, tak o 14 dnů se možná spletli, že nevydržíme být otevření. My jsme byli rádi jako odborná škola, která má ve své výuce zařazeny i praktické vyučování, tak jsme byli rádi alespoň za tu krátkou možnost, že žáci, kteří měli teoretické vyučování nechodili do školy a žáci, kteří měli odborný výcvik, tak mohli být na dílnách, což bylo velmi příznivé pro ty žáky. Hlavně žáci loňského prvního ročníku třetinu roku nebyli v podstatě na praxi a teď začali a zase by neměli být na praxi. Takže to bylo velmi dobré si myslím z toho pohledu. Protože na tu distanční výuku jsme byli připraveni. Připravovali jsme se už v červnu, kdy jsme věděli nebo tušili, že ta situace se může opakovat. Takže jsme se připravovali přes prázdniny i v září v podstatě na tuto situaci, takže v rámci toho teoretického vyučování jsme na tu distanční výuku připraveni byli a myslím si, že to potvrzují i čísla. Samozřejmě odborný výcvik žádná nějaká distanční výuka nenahradí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když pomineme tu současnou situaci, tak se kterými podniky nejčastěji spolupracujete, tak aby žáci získali tu potřebnou praxi?

Josef Vondál, ředitel SŠ Opava: V loňském roce jsme praktickou výuku ve firmách realizovali společně se 42 firmami a což je poměrně velké číslo a ti největší firmy jsou stabilní, klasické, dlouhodobé jako je Ostroj atd. Takže takové firmy se kterými dlouhodobě spolupracujeme a tam ta spolupráce je nejužší.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pojďme ještě krátce k aktuální situaci, jak u vás tedy probíhá výuka? Všechno bez problémů?

Josef Vondál, ředitel SŠ Opava: Ty klasické obory ukončené výučním listem a obor čtyřletý ukončený maturitní zkouškou. Tam to funguje naprosto bez problémů. Kolegové mi hlásili, že v některých třídách je to 80 procent, ale většinou 90 až 95 procent žáků se výuky zúčastňuje víceméně aktivně, takže to si myslím, že je na velmi slušné úrovni. Pochopitelně u těch některých tříd v těch oborech, které jsou v režimu speciálně vzdělávání, tam to trošku kolísá. Tam jsou rozdíly poměrně velké.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuji moc rozhovor pane řediteli. Mějte se hezky a ať se brzy žáci zase vrátí do lavic. Mějte se na shledanou.

Josef Vondál, ředitel SŠ Opava: Těšíme se na žáky. Ano, na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máme dostudováno a jsem rád, že jste se dívali a budu se těšit na viděnou u pořadu Studuj u nás zase příští.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry