Studuj u nás

  • Výuka pracovního vyučování na ZŠ Hlučín
  • Nové trendy v chemickém vzdělávání
  • 18. ročník fotbalového turnaje O pohár české fotbalové reprezentace

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, televize Polar vám přináší další díl školního magazínu "Studuji u nás", který představuje školy zřizované krajem. Začneme praktickým vyučováním na základní škole Hlučín. Představíme si projekt "Nové trendy v chemickém vzdělávání" a nakonec vás pozveme na fotbalový turnaj o "Pohár české fotbalové reprezentace".

Výuka pracovního vyučování na ZŠ Hlučín

Tomáš Tikal, TV Polar: Základní škola v Hlučíně vzdělává postižené děti už od roku 1955. Samozřejmě pod různými názvy.

Zuzana Harazimová, ředitelka ZŠ Hlučín: Nejdříve jako zvláštní pomocná, dneska jsme základní škola, která poskytuje vzdělání dětem s lehkou až středně těžkou mentální retardací. Jsou vyučování v současnosti v pěti třídách podle dvou vzdělávacích programů. A co je naším hlavním cílem, připravit je pro život. Proto aby, i když mají nějaký hendikep obstáli ve společnosti a stali se plnoprávnými členy. K tomu slouží celý vzdělávací program, ale hlavně profilační předměty, což je výtvarná výchova, ale především pracovní vyučování, které rozvíjí člověka a potažmo dítě, žáka jako celek a umožní dále posunout jeho pracovní dovednosti, sociální kompetence a kompetence k učení. My proto máme jako profilační předměty tedy výtvarnou výchovu, pracovní vyučování a slouží nám k tomu také vybavení školy, což jsou dílny cvičná kuchyň, ale také skleník a školní zahrada. Náš zřizovatel, kterým je Moravskoslezský kraj podporuje školu i tím, že připravuje její rekonstrukci, opravu střechy, fasády, zateplení. No a my se jim odvděčujeme jsme tím, že se snažíme rozvíjet děti jak to jen jde.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak je těžké vychovávat a vzdělávat děti, které pravděpodobně nemají úplně stejné postižení a jsou na různých úrovních?

Zuzana Harazimová, ředitelka ZŠ Hlučín: Určitě je to těžké, protože třídy, kterých je pět tedy plníme právě podle postižení a podle individuální úrovně dětí. Ne podle toho jestli mají ročník první, druhý nebo třetí. Ale podle toho jak na tom jsou a skloubit to je určitě složité. Kromě učitelů tady ve třídě je vždy i asistent pedagoga, který je mu pravou rukou a pomáhá hlavně při socializaci dětí, při osobní hygieně, při celkovém procesu, který tam je.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jednou z nejdůležitějších součástí vzdělávání postižených dětí je pracovní výchova.

David Honěk, zástupce ředitelky ZŠ Hlučín: Pracovní výchova pro naše žáky je velice důležitá z toho důvodu, že jsme základní škola zřizované podle paragrafu šestnáct pro děti s mentálním hendikepem a tyto děti, aby se zařadili do společnosti, tak se v budoucnu předpokládá, že se budou živit hlavně teda jednoduše řečeno rukama. Proto je pro ně velice důležitá manuální práce a seznámení se základními pracovními postupy. Většina žáků potom postupuje na střední odborné učiliště, které je tady v Hlučíně, kde ty vědomosti, které budou u nás a ty zkušenosti, které nabydou u nás ještě rozvíjejí a mohou se potom uplatnit i v praxi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaká bývá náplň těch pracovek?

David Honěk, zástupce ředitelky ZŠ Hlučín: V pracovním vyučování, pokud je nepřízeň počasí, máme tady krásné dílny, takže se věnujeme dnes jak se tomu nově říká polytechnická výchova, ale v podstatě pracujeme se dřevem, s kovem, s různými materiály. Děti se seznamují s tím jakým způsobem se ty materiály opracovávají, jakým způsobem se třídí a jak s nimi zacházet. Pak máme krásnou keramickou dílnu, kde se hlavně děvčata věnují práci s keramikou, kreslení. No a pokud je počasí tak, jako dnes, kdy je nádherný den, tak většina pracovek probíhá venku, protože máme poměrně velkou zahradu, velký areál. Je nutné jej udržovat a v rámci pracovního vyučování na tom spolupracujeme s dětmi.

anketa: účastníci projektu: Vidím, že tady máte spoustu nových věcí, jak se vám to podařilo proinvestovat?

David Honěk, zástupce ředitelky ZŠ Hlučín: To byl krásný plán, který se nám podařilo v minulém školním roce realizovat. Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na revitalizaci zahrady a vytvořili jsme tady vlastně prostředí pro děti, ve kterém jednak mohou sledovat a samy se podílet na tom, jak se jednotlivé rostliny pěstují a jak rostou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zahrada se skládá ze tří částí. V té první se pěstují rostliny, další je určena motýlů a ta třetí je útočištěm ptáků.

Nové trendy v chemickém vzdělávání

Tomáš Tikal, TV Polar: Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou připravil Moravskoslezský kraj projekt s názvem "Nové trendy v chemickém vzdělávání". Je určen pro žáky a učitele základních a středních škol našeho regionu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity probíhá projekt OKAP už tři roky.

Kateřina Trčková, garant a lektor projektu: Každá ta aktivita v tom daném běhu se skládá z pěti kurzů. Ten první kurz pro učitele je zaměřen na jednoduché bezpečné domácí pokusy. Druhý kurz je zaměřen na badatelsky orientovanou výuku ve výuce chemie a třetí kurz se nazývá "Školní versus profesionální technika". No a čtvrtý kurz je věnován závěrečnému workshopu, kde probíhá sdílení dobré praxe zapojenými učiteli, kteří si přivedou na naši katedru dva žáky. Dnes Učitelé absolvují poslední závěrečný workshop se svými žáky, no a žáci budou bádat. Budou mít badatelskou soutěž jejíž výsledky budou na závěr vyhodnoceny.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký je celý smysl toho projektu?

Kateřina Trčková, garant a lektor projektu: Smysl projektu je v podstatě zajistit propojení všech stupňů škol, které v Moravskoslezském kraji jsou. To znamená základní škola, střední škola versus vysoká škola a seznámit v podstatě učitele s novinkami, které v didaktické chemie a chemii jako takové jsou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zájem ze strany základních a středních škol v Moravskoslezském kraji o účast v tomto projektu je obrovský.

Libor Davidík, učitel ZŠ Dětské Ostrava: Jsem tady s dvěma žáky z osmé třídy kvůli projektu chemie s tím, že v chemie žáci měli dost nevýhodu, protože jsme sice všechno probrali akorát do laboratoře jsme se vlastně nepodívali ani ji ve škole nemáme.

anketa: účastníci projektu: A co očekáváte od dnešního workshopu?

Libor Davidík, učitel ZŠ Dětské Ostrava: Pro mě, že si převezmeme certifikát za všechny školení, kterými jsme prošli. Pro nás učitele je to velice přínosné, protože ve škole sice děláme vše, co máme, ale rádi se vzděláme v tom, že nám přinesou nové poznatky, nové možnosti, osvěžíme si to, co bychom měli znát, což je dobře. Pro žáky v tom vidím obrovskou výhodu v tom, že i když jsou na základní škole, tak poznají prostředí, které je pro ně zcela cizí, uvidí skutečnou laboratoř a skutečné vědce, což beru jako velký přínos.

Martina Lubojacká,učitelka Wichterlova Gymnázia Ostrava: Já bych řekla, že badatelsky orientovaná výuka, na kterou je následující workshop zaměřený, tak je velmi atraktivní pro dnešní školství. Jsem tedy z gymnázia Wichterleho a těším se na sdílení vlastně nových poznatků od svých kolegů.

Tomáš Tikal, TV Polar: A jak to vypadá s výukou chemie u vás na Wichterlově gymnáziu?

Martina Lubojacká,učitelka Wichterlova Gymnázia Ostrava: No my se aktivně zaměřujeme do všech soutěží, do chemických olympiád, chystáme pro děti nové pracovní listy, které se týkají badatelsky orientované výuky. Máme pro děti i různé zajímavé kroužky, které se týkají vlastně výuky chemie.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak je chemie na vašem gymnáziu oblíbená?

Hana Bartošíková, učitelka Mendelova gymnázia Opava: Řekla bych, že hodně. Hodně studentů si volí i chemické semináře, zapojujeme se do spousty soutěží jako jsou olympiády, ale i soutěže, kdy studenti natáčí videa a myslím si, že opravdu dost studentů si potom volí tu chemii jako maturitní předmět.

Tomáš Tikal, TV Polar: Obecně chemie už není, tak oblíbená jako kdysi?

Hana Bartošíková, učitelka Mendelova gymnázia Opava: Já si myslím, že ne. Určitě mým cílem je to, aby ty studenty ta chemie bavila, a aby to pro ně nebyl nějaký strašák, aby se těšili. Teď jsme pořád do té laboratoře, tak moc nechodili. Nešlo to, ale myslím si, že pro studenty to není úplně ten nejhorší předmět.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zvláštností projektu byla účast nejen učitelů, ale i žáků.

anketa: účastníci projektu: Mám chemii velmi ráda už od začátku, co jsme začali mít chemii, tak mě to velmi baví a máme velmi dobrou paní učitelku, takže to je super a dostala jsem příležitost sem jít, takže jsem velmi ráda.

anketa: účastníci projektu: Chemie mě taky už baví od sedmé třídy, kdy nám začala ve škole. Dostal jsem se tady a jsem hodně rád. Baví mě na chemii hodně, abych se přiznal, hlavně ty výbuchy a také zábavné experimenty.

18. ročník fotbalového turnaje O pohár české fotbalové reprezentace

Tomáš Tikal, TV Polar: Fotbalové turnaje pro děti z dětských domovů mají v našem kraji dlouhou tradici. My jsme natáčeli v Markvartovicích, kde se hrál turnaj o "Pohár české fotbalové reprezentace".

Tomáš Tikal, TV Polar: Děti z dětských domovů v celé ČR hráli o "Pohár české fotbalové reprezentace" už po osmnácté. Vše začíná regionálními kvalifikačními turnaji v jednotlivých krajích.

Martin Lněnička, organizátor turnaje: Cílem toho turnaje je, aby se děti z dětských domovů hýbaly, což teda teďka zrovna bylo jako docela v omezeném množství. V loňském roce vlastně v rámci toho dětského Domov Cupu, jehož je fotbalová část součást, protože kromě fotbalové části je ještě atletický memoriál, ten je příští víkend v Dolních Počernicích. Pak se tam hraje stolní tenis a máme tam ještě soutěž na kolech, prevencí proti nehodám, kde třeba se dělají i testy. V loňském roce vlastně proběhl pouze fotbalový oddíl ten jediný se vešel do červnového a zářijového termínu, kdy teda bylo něco povoleno. A smyslem kromě toho, aby se děti potkávaly, aby si mohly zahrát nejenom v klubech, protože hodně dětí z dětských domovů hraje za kluby ve svých městech, tak, aby se vlastně mohly porovnat ty dětské domovy mezi sebou a máme tam i za cíl nějaké vzdělávací aktivity, které třeba na té kvalifikaci nemáme, ale pak na tom národní finále už je. Je to i o tom, aby ty děti viděly, že vlastně v tom problému, ve kterém žijí nejsou samy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dětské domovy z Moravskoslezského kraje umožňují svým dětem sportovat po celý rok a tento fotbalový turnaj je pak vyvrcholením.

Antonín Kudla, vychovatel DD Vizina: Je to super. Jo je to super ten DD Cup je opravdu jedna z vynikajících akcí která je. Děti se poznají, jak mezi sebou, můžou soupeřit mezi sebou, protože na té Ostravě těch dětských domovů tolik není, aby byla ta konkurence. Takže děcka to přivítaly, ty už čekaly od ledna, kdy se bude hrát, kdy budou nějaké turnaje a velice se na to těší. Aktivita díky Martinovi Lněničkovi a celému realizačnímu týmu je opravdu na úrovni veškeré běhy, cyklistika.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se dařilo sportovat během COVIDOVÉ doby?

Antonín Kudla, vychovatel DD Vizina: No, tak během COVIDOVÉ doby se nám to celkem dařilo tím, že jsme sehnali poměrně hodně kol a jezdili jsme s dečkami. Hlavní aktivita byla teda na hřišti, a že jsme jezdili s dětmi na kolech.

Jiří Nawrath, vychovatel DD Velké Heraltice: Je to super akce určitě. Děti mají radost. A co se týká našeho výkonu, tak zatím nic moc, protože jsme první zápas prohráli.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je fajn, že se něco takového dělá pro děti z dětských domovů?

Jiří Nawrath, vychovatel DD Velké Heraltice: Určitě. Určitě každá taková akce je super. A děti se na to těšily a trénovaly poctivě. Sice se to dozvěděly trošku později, ale týden trénovali.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak je to u vás v domově se sportem?

Jiří Nawrath, vychovatel DD Velké Heraltice: Se sportem? Snažíme se dětí vybízet ke sportu. Většina z nich se zapojuje. Někteří jsou přece jen lenivější a zajímají je víc tablety a počítače.

anketa: účastníci projektu: Jak jste přežili COVID a sport. šlo to dohromady?

Jiří Nawrath, vychovatel DD Velké Heraltice: To šlo, děti byly určitě rády, že mohly ven. Takže si odpočinuly od distanční výuky a věnovaly se sportu ať už na kolech nebo fotbal, florbal v tělocvičně, když byla zima.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děti si fotbalový turnaj užívaly, ať už mají fotbal jen jako koníčka nebo se mu každý týden pravidelně věnují.

anketa: účastníci turnaje: Jsme rádi, že to vyšlo. Že jsme mohli si zahrát. Jsme rádi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte v týmu i kluky, co hrají za fotbalové kluby?

anketa: účastníci turnaje: Ne to ne. Hráli jsme, ale už ne.

Tomáš Tikal, TV Polar: A jak jinak sportujete?

anketa: účastníci turnaje: Na kole jako těch čtyřicet kilometrů. Co sobotu a neděli, tak fotbal, florbal, basketbal někdy.

anketa: účastníci turnaje: Jsme z Frýdku-Místku. Těšili jsme se hodně, připravovali jsme se a jde to i vidět.

Tomáš Tikal, TV Polar: A co říkáš na úroveň toho to turnaje?

anketa: účastníci turnaje: Úroveň? Zatím se mi to líbí a v pohodě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak moc jste trénovali?

anketa: účastníci turnaje: Trénovali jsme skoro každý den na hřišti, takže v pohodě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jsou u vás i fotbalisti, co hrají v klubech?

anketa: účastníci turnaje: Jo, Alex, já, Míša a to je vše.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže u vás se hodně sportuje ve Frýdku-Místku?

anketa: účastníci turnaje: Sportujeme furt vlastně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Výsledky turnaje nejsou až tak důležité. Podstatné je, že si je i děti z dětských domovů užily a pořádně si za sportovaly.

Tomáš Tikal, TV Polar: Fotbalová podívaná ukončila nabídku tohoto vydání pořadu "Studuj u nás". Děkujeme za pozornost a těšíme se příště na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry