Studuj u nás

  • Hotelová škola Frenštát p. R.
  • SŠ společného stravování Ostrava
  • SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, tento díl školního Magazínu televize Polar Studuj u nás věnujeme novinkám ze škol z gastronomickými obory v našem kraji. Začneme na hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poté se přesuneme na střední školu společného stravování v Ostravě a nakonec virtuálně navštívíme střední školu hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školu v Opavě.

Hotelová škola Frenštát p. R.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ve vysílání televize Polar vítám pana Ivo Hermana ředitele hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dobrý den.

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, proč by si deváťáci nebo ti co odcházejí ze základní školy nebo budou odcházet měli vybral zrovna vaši školu, vaše gastro obory.

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Hotelová škola ve Frenštátě nabízí jak učební obory, tak maturitní obory. Čili je možný přestup mezi těmito obory navzájem. Také nabízíme obor podnikání v rámci nadstavbového studia. Pro ty, kteří úspěšně zvládnou závěrečné zkoušky. Škola je kvalitně vybavena gastro centrem a cukrářským centrem, máme také k dispozici domov mládeže, moderní sportovní areál, školní jídelnu a tak bych mohl dále pokračovat. Samozřejmě těch aktivit je spousta pro budoucí žáky. Teď už pominu dobu koronaviru, takže věřím, že budoucí první ročníky budou moci absolvovat i zahraniční stáže, odborné kurzy, různé odborné soutěže a tak podobně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaká je poptávka po vašich absolventech?

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak já to vždycky poměřuji tím, jaký zájem mají smluvní pracoviště. A vzhledem k tomu, že vždycky je převis poptávky od těch pracovišť po našich žácích, tak si myslím, že je veliká a potom úspěšní absolventi také mohou na těchto smluvních pracovištích zůstat a pokračovat ve svém povolání.

Tomáš Tikal, TV Polar: Někdo hodnotí úspěšnost školy podle výsledků v různých soutěžích. Jak jste na tom v tomto směru?

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak všichni víme, že teď soutěže neprobíhají, ale bych se ještě vrátili k září a naše žákyně oboru Cukrář získala třetí místo v soutěži Hospodářské komory se svým dortem na téma Velká pardubická.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy jako škola pořádáte nějakou soutěž pro gastro žáky?

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak v normálním období bychom určitě pořádali Martinskou husu, soutěž v oboru kuchař a také tradičně jsme pořádali juniorskou barmanskou soutěž. Ale plánujeme na červen soutěž pro žáky základních škol, kterou jsme nazvali zatím pracovně gastro hrátky kolem světa, tak věřím, že všechno vyjde.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte nějakého absolventa, kterým se vyloženě chcete pochlubit? Nějaký úspěšný kuchař ve světovém hotelu třeba nebo něco podobného?

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak já vezmu letmo příklady dvou absolventů. Když vezmu obory gastronomie, tak máme šéfkuchaře pana Pavla Kubíčka ve významném hotelu v Praze. Každý se může podívat na naše webové stránky, kde je od něj motivační video. A pokud bych měl ty službové obory, tak nemusíme chodit daleko. Pan Jakub Janda, úspěšný sportovec a nyní i poslanec je absolventem naší školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je nějaké jídlo od vašich mladých kuchařů, které máte obzvlášť rád?

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak těžší otázku jste pane redaktore už nemohl položit, ale já řeknu. Je to tak, že nevynechám žádnou příležitost jít na oběd ve školní jídelně pokud jsem přítomen ve škole a pokud také samozřejmě funguje školní jídelna. Máme výběr tří jídel, takže určitě se vždycky tady na toto těším.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se snažíte propojit vaše žáky s reálnou praxí?

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Tak my máme asi 16 nových pracovišť, takže nechceme samozřejmě žáky vyučovat jenom na pracovištích praktického vyučování někde ve škole, takže ta síť je velká. A také zveme různé odborníky z praxe přímo do výuky praktického vyučování. Například z české farmářské asociace nebo Asociace kuchařů a cukrářů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor, mějte se hezky a někdy příště snad už osobně na viděnou.

Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm: Já vám také děkuji, na shledanou.

SŠ společného stravování Ostrava

Tomáš Tikal, TV Polar: Teď je řada na Střední škole společného stravování v Ostravě Hrabůvce. Slovo má paní ředitelka. Ředitelka střední školy společného stravování v Ostravě se jmenuje Ivana Matulová a je s námi teď ve spojení, Dobrý den.

Ivana Matulová, ředitelka SŠ společného stravování Ostrava: Dobrý den přeji.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč byste absolventům základních škol doporučila vaše gastro obory.

Ivana Matulová, ředitelka SŠ společného stravování Ostrava: Prvořadým úkolem střední odborné školy je připravit žáky pro budoucí povolání. Takže proč se na ně připravovat právě u nás? My jsme škola s více než šedesátiletou tradicí v přípravě odborníků z oblasti gastronomie. A naši žáci mají možnost získávat znalosti a dovednosti pod vedením kvalifikovaných pedagogů a mají k tomu k dispozici špičkové technologie. Pro naše pedagogy je samozřejmostí, že se sami dále vzdělávají a to nejen v teoretické rovině, ale například v loňském školním roce čtyři kolegové vyjeli za zkušenostmi do německého Halter am See, kde absolvovali pracovní stáž v restauraci oceněné michelinskou hvězdou. Uvědomujeme si, že je důležité, aby žáci to povolání, to řemeslo, které si zvolili měli opravdu rádi, takže jim zprostředkováváme zkušenosti, které jim ukážou, že gastronomie je nejen těžká, ale také krásná a důležitá. Takže se snažíme například zprostředkovávat jim zkušenosti s odborníky z praxe. V loňském školním roce měli možnost připravovat pokrmy s francouzským nebo španělským šéfkuchařem. Svůj talent mohou také rozvíjet v řadě odborných klubů například someliérském, baristickém nebo Food styling. Velký důraz klademe taky na to, aby žáci měli možnost získávat zkušenosti i za hranicemi a umožňujeme jim absolvovat stáže v rámci programu Erasmus Plus. v krátkosti náš slogan "studuj na škole, která vychovává hvězdy" skutečně odráží skutečnost.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaká je po vašich absolventy poptávka ve vašem okolí?

Ivana Matulová, ředitelka SŠ společného stravování Ostrava: Kvalitní absolventy určitě mají v gastronomických provozovnách dveře dokořán a mají dobrou příležitost uplatnit se na trhu práce. Řada našich absolventů to dokázala nejen doma, ale i v zahraničí a mnozí z nich pak zkušenosti, které tam získali uplatnili po návratu zpět do republiky při rozjezdu vlastního podniku. No a v posledních letech zaznamenáváme velký boom i u cukrářské řemesla. Češi prostě rádi mlsají a absolventky a absolventi oboru Cukrář jim umí nejen osladit život, ale také potěšit oči.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte nějakého natolik úspěšného absolventa, že by stálo za to ho zmínit?

Ivana Matulová, ředitelka SŠ společného stravování Ostrava: Aktuálně asi nejznámějším naším slavným absolventem je majitel restaurace, která byla opakovaně oceněna Michelinskou hvězdou Radek Kašpárek. Radek ovšem není jedinou slavnou osobností gastro světa a ani jediným michelinským šéfkuchařem, kterého kolegové vychovali. V německém Haller am See vybudoval taktéž michelinskou restauraci další náš absolvent ostravský rodák Daniel Georgiev. No a například o žaludky hollywoodských hvězd se staral taktéž náš absolvent pan Roman Hadrbolec, takže naši žáci si určitě nemohou stěžovat na nedostatek vzorů nebo nedostatek inspirace.

Tomáš Tikal, TV Polar: Náš čas vypršel. Děkuji moc za rozhovor, mějte se hezky a někdy příště na viděnou snad osobně.

Ivana Matulová, ředitelka SŠ společného stravování Ostrava: Také děkuji na shledanou.

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: A nakonec Střední škola hotelnictví a služeb v Opavě. Telemostem jsme se spojili s panem ředitelem. Pan Martin Ruský, ředitel Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě je naším hostem v pořadu Studuj u nás. Dobrý den.

Martin Ruský, ředitel SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč byste absolventům základních škol doporučil vaše gastro obory?

Martin Ruský, ředitel SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava: Tak především proto, že naše škola má dlouholetou tradici. Navazuje na úspěšné jméno hotelové školy. V roce 2011 jsme se vlastně sloučili, takže jsme sloučenou školou. A proč tedy by si žáci základní školy měli vybrat naši školu? Tak ta odpověď je jednoznačná, protože jsme v podstatě největší školou v okrese a jednou z největších škol v Moravskoslezském kraji, která připravuje nejenom budoucí kuchaře, číšníky, ale i jiné další profese, které souvisí s gastronomií. Ale máme takovou kontinuální výuku, co se týká maturitních oborů, kde na ty učební obory velmi úzce navazuje obor hotelnictví a také máme vyšší odbornou školu, kde žáci po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou se dále rozvíjet v té profesi, kterou si zvolili. Takže je to tříleté denní studium vyššího odborného vzdělávání. Kromě jiného máme samozřejmě velmi moderně vybavené učebny. Máme dvě vlastní restaurace, dvě školní jídelny, takže myslím si, že žáci nejenom v oblasti teorie, kde je učí zkušení pedagogové, ale zejména v té praktické oblasti, kde učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů jsou schopni žáky vyučovat v reálném prostředí praxe. To znamená při zajištění běžného provozu restaurace, ať je to obsluha menu nebo pořádání různých společenských akcí až po tu vyšší formu, kdy žáci maturitních oborů. Oboru hotelnictví zajišťují různé cateringy, rauty různých atraktivních prostředí a samozřejmě se podávají i nejrůznější speciality a vybraná jídla. Tady vlastně tu praxi můžeme ještě posunout trošičku běžnému provozu i školních jídelen protože máme jak jsem zmínil dvě školní jídelny, takže žáci v takovém kolečku během studia si mohou osvojit i k praxi ve školním stravování. Takže si myslím, že z hlediska té odbornosti ty žáky připravujeme. Já jsem zmínil vlastní střediska praktického vyučování, ale protože jsme školou velmi rozsáhlí a máme velký počet žáků a studentů, tak ty žáky zasvěcujeme i do tajů toho provozu různých velmi pěkných, zajímavých a nových restaurací a hotelů nejenom v Opavě, ale také v Ostravě, protože i z Ostravy máme některé žáky. Můžeme jim nabídnout ubytování, protože máme i vlastní domov mládeže, takže myslím si, že z hlediska té odborné přípravy nejenom teorie, ale i v praxi jsme dobře připraveni a můžeme poskytovat žákům vzdělávání i z těch odlehlých částí Moravskoslezského kraje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Už jste se toho trochu dotknul. Jaký je zájem o vaše absolventy, kde se uplatňují?

Martin Ruský, ředitel SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava: Ta doba je taková, že v pohostinství, v restauracích a hotelech ti lidé jsou už žádáni. Jednak žáci tříletých oborů, to znamená profese kuchař, číšník, ale samozřejmě i cukrář. Když zmiňuji i gastronomické obory, protože kromě jiného máme i řezníky, máme pekaře, máme výrobce potravin, kadeřnice. Ale máme také žáky maturitních oborů, kteří se uplatňují v takovém tom středním managementu hotelů a restaurací a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Když vezmu průběh studia, tak kromě těch vlastních středisek, které jsem zmínil ti žáci opravdu už během studia se zapojují do praxe, ať je to v rámci učební praxe nebo odborného výcviku a mohou u těch provozovatelů získat brigádu, ale často i majitelé těch restaurací a hotelů nabízejí žákům brigádu během studia. Samozřejmě ti nejlepší a ti, kteří chtějí u toho zůstat mají možnost nastoupit po vyučení nebo po absolvování maturitní zkoušky popřípadě po vykonání absolutoria na Vyšší odborné škole přímo v těch provozech. Stává se nám, že poměrně hodně těch žáků a studentů končí také v zahraničí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za představení vaší školy. Přeji hodně úspěchů i v dalších letech, mějte se a na shledanou.

Martin Ruský, ředitel SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava: Já taky, těšilo mě. Věřím, že zájem ze strany žáků a rodičů o naši školu bude i v příštím školním roce. Děkuji na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tak takový byl pořad Studuj u nás pro tento týden. Budu se těšit, že se u tohoto magazínu uvidíme i příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat