Studuj u nás

  • Slavnostní otevření nových učeben na SŠ polytechnické Havířov
  • Adaptační kurz Gymnázia Bohumín
  • Adaptační kurz Gymnázia Příbor

Dobrý den, magazín TV Polar vás pravidelně informuje o dění ve školním prostředí. Uvidíme Slavnostní otevření nových učeben na SŠ polytechnické Havířov a dva adaptační kurzy – Gymnázia Bohumín a Gymnázia Příbor.

Slavnostní otevření nových učeben na SŠ polytechnické Havířov

Střední škola polytechnická v Havířově – Šumbarku patří mezi oblíbené a stabilní technické školy na Karvinsku. Její prestiž ještě stoupla vybudováním pěti nových moderních učeben.

Vladislav Walach, ředitel SŠ polytechnické Havířov: „Protože se zabýváme technickým vzděláváním v oborech strojních a elektrotechnických, musíme modernizovat odborné učebny. S dynamickým rozvojem automatizace, robotizace a digitalizace musíme i my vytvářet nové strategie, modernizace a v dnešní době uzavíráme novou etapu, kdy jsme dokončili pět nových učeben. Je to učebna robotizace a automatizace, nová svařovna, nová strojovna a klempírna. A v neposlední řadě začneme využívat klubovnu centra kariérového poradenství.“

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Ty projekty, které se tady realizují, mají za sebou velký kus práce. Ta proměna je obrovská. Za vším jsou evropské peníze, až 85 procent. Jsem moc rád, že se to daří vše skloubit a realizovat.“

MS kraj bude i nadále pokračovat v investicích do středních škol.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Je tam rozpočet půl miliardy korun, který směřuje do více škol. Takže podobná modernizace běží ve více krajských školách.“

Všech pět učeben vám blíže představíme v příštím vydání školního magazínu Studuj u nás.

Adaptační kurz Gymnázia Bohumín

Adaptační kurzy se staly nedílnou součástí školního roku na mnoha středních školách v regionu. Gymnázium Bohumín sází na vlastní učitele.

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně využívá adaptační kurzy už od roku 2000, přestože zpočátku nebyly spojené s výjezdem do přírody. Poprvé až v roce 2011.

Pavla Valuštíková, metodik prevence: „Od té doby každý rok jezdíme do přírody, pro děti je to lepší. Kolektiv se lépe stmeluje pomocí netradičních soutěží. S Horní Lomnou jsme velmi spokojeni, protože jsme v přírodě, máme hřiště, bazén a také navštěvujeme zážitkové centrum.“

Čerství bohumínští studenti si pobyt v krásné přírodě v Horní Lomné užívali na maximum.

anketa: studenti

„Na toto gymnázium chodil bratr a taťka a líbí se mi tam. Na adaptační kurz jsem se těšil a je to skvělé. Už jsem skoro všechny poznal.“

„Těšila jsem se na nové spolužáky. Sportuju ráda, dělám atletiku a házenou a tady mě to baví. Všichni jsou hodní, jsem spokojená.“

Pro prvňáky ze čtyřletého gymnázia v Bohumíně adaptační kurzy nepořádají. Jejich kolektivy se ale dají záhy dohromady na lyžařském kurzu.

Adaptační kurz Gymnázia Příbor

A ještě jeden adaptační kurz. Tentokrát míříme na Bílou za žáky Gymnázia Příbor.

Gymnázium Příbor využívá při svých adaptačních kurzech pro své nové studenty jejich starší spolužáky, kteří už s takovým pobytem mají bohaté zkušenosti.

Jiří Svoboda, metodik prevence Gymnázia Příbor: „Žáci starších ročníků s námi jezdí jako instruktoři a pomáhají novým žákům se adaptovat. Zakládáme si na tom, že naše kurzy jsou vícedenní, tím se mnohem rychleji poznají. Program jsme připravili poznávací, ale také aktivity praktické, jako je první pomoc, orientace v mapě, lanové překážky a podobně.“

Studenti – instruktoři připravovali program pro své nové spolužáky společně s učiteli.

Karolína Jalůvková, instruktorka: „Na adapťáku jsem samozřejmě byla a teď to vidím z druhé strany. Jsem moc ráda, že tady můžu být.“

Barbora Polášková, instruktorka: „Tento kurz před lety perfektně stmelil naši třídu a jsem ráda, že to funguje i tady.“

anketa: studenti:

„Určitě se spolu začneme kamarádit.“

„Jsou tu zajímavé aktivity, mě baví například střelba a zdravověda.“

Cestu vícedenních adaptačních kurzů bude Gymnázium Příbor razit i v příštích letech.

Máme dostudováno, mějte se co nejlépe a ve středu u premiéry Studuj u nás na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat