Studuj u nás

  • Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
  • Obchodní akademie Opava slaví 100 let
  • SPŠ Ostrava - Vítkovice: odborné předměty se distančně učí jen velmi těžko

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, i v době zavřených škol vám přinášíme školní magazín televize Polar Studuj u nás. Začneme novinkami z Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí, s Obchodní akademií v Opavě si připomeneme 100 let od založení a nakonec virtuálně navštívíme Střední průmyslovou školu v Ostravě Vítkovicích. 

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Prostřednictvím telemostu vítám v pořadu Studuj u nás paní ředitelku Petru Schwarzová z Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí. Dobrý den, paní ředitelka. Já bych se krátce ještě rád vrátil k minulému školního roku, který jste nějakým způsobem zakončili, tak nám popište, jaké omezení výuky jste museli aplikovat kvůli světové pandemii a jak se vám podařilo navázat na tu klasickou výuku.

Petra Schwarzová, ředitelka: Takže i když jsme před rokem vlastně netušili, že nastane situace, která prověří jak jsme připraveni využívat IT ve výuce, tak jsme již minulý školní rok začali využívat vzdělávacího prostředí Googlu a na základě toho v podstatě jsme mohli potom navázat v březnu, kdy tato situace nastala na to, abychom nějakým způsobem realizovali on-line výuku. Prostřednictvím toho se museli učitelé naučit komunikovat s Google Classroom, na to měli určité workshopy v průběhu pandemie, když vyučovali, tak se samozřejmě neustále vzdělávali v možnosti využívat nějakých edukačních webů a jiných modulů. Ale samozřejmě se v této oblasti i nadále vzděláváme. Využíváme edukační weby a mnozí kolegové zejména v přírodovědných předmětech využívají grafický tablet kde souběžně mohou komunikovat s žáky a pracovat na jedné tabuli.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které aktivity a projekty jste museli kvůli nastalé situaci přerušit?

Petra Schwarzová, ředitelka: Bohužel jsme museli přerušit to, co jen bych řekla naší doménou a to jsou aktivity v rámci projektu Erasmus Plus. V rámci těchto projektů máme využity jak klíčovou aktivitu takzvaně K1, která je pro vyučující, kteří se mohou vzdělávat na různých seminářích, konferencích v zahraničí. Tuto aktivitu sice přerušili, ale na základě komunikace s národní agenturou nám byl prodloužen termín využití prostředků v rámci tohoto projektu, takže doufejme, že v něm budeme alespoň příští tedy kalendářní rok ještě moci pokračovat. No a to hlavní pro naše studenty, tak to je takzvaná klíčová aktivita 2, která je v rámci nějaké spolupráce škol. My máme momentálně aktivní opět dvouletý projekt. V podstatě máme partnerskými školami španělskou, finskou a portugalskou školu. Část tohoto projektu jsme naštěstí mohli realizovat. Měli jsme projektové setkání u nás ve škole a měli jsme i ve Španělsku. Bohužel se nám na jaře nepodařilo vycestovat do Portugalska, ani teď na podzim do Finska. Tady tyto vlastně projektová setkání budeme pravděpodobně nahrazovat nějakým on-line setkáním, kdy alespoň prostřednictvím tedy této komunikace se nějakým způsobem sblížíme s kolegy a nicméně samozřejmě ty výjezdy nemůžeme žádným případě nahradit a to zejména takové, které jsme měli naplánované. Na druhou stranu nám se nabízí nové možnosti a to, že můžeme třeba zrealizovat a plánujeme zrealizovat model města v rámci těch našich všech partnerských měst prostřednictvím virtuální reality. Takže na jednu stranu nás mrzí, že se nebudeme přímo setkávat se svými kolegy a žáci se nebudou moci setkávat se svými spolužáky v zahraničí, ale na druhou stranu máme tyto možnosti se i jiným způsobem rozvinout.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na závěr, jaké by bylo vaše přání do toho nového školního roku?

Petra Schwarzová, ředitelka: No jednoznačně to, aby žáci mohli zasednout do lavic a my abychom je mohli učit, protože prezenční výuku v žádném případě nejsme schopni distanční výukou plně nahradit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkujeme za rozhovor. Mějte se hezky a věřím, že se vaše přání brzy splní.

Petra Schwarzová, ředitelka: Děkuji na shledanou.

----------------------------------------

Obchodní akademie Opava slaví 100 let

Tomáš Tikal, TV Polar: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická v Opavě si v těchto dnech připomíná 100 let od svého založení. Oslavy bohužel zhatila pandemie. I tak si ale výročí můžeme připomenout. V pořadu Studuj u nás. Vítám Petra Kyjovského, ředitele obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě. Dobrý den, pane řediteli vaše škola zrovna v těchto dnech slaví sto let od svého založení. Tak já poprosím o krátkou historii vaší školy.

Petr Kyjovský, ředitel OA a SOŠ logistické v Opavě: Tak obchodní akademie nebo česká obchodní škola v Opavě byla zřízena v roce 1920. Ale ta historie je ještě mnohem delší, protože již v roce 1851 byla v Opavě zřízená německá obchodní škola. Další historii potom prošla škola různými názvy. Především to byla dlouhou dobu Střední ekonomická škola a kdybych se podíval do poslední historie, tak současný název Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická máme od roku 2012.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaká je ta současná podoba vaší školy?

Petr Kyjovský, ředitel OA a SOŠ logistické v Opavě: Současná podoba školy je taková, že nabízíme studium v rámci pěti maturitních oborů. Patříme mezi významné školy zřizovatele Moravskoslezského kraje v Opavě. Jsme největší školou, která poskytuje maturitní vzdělávání. Ty maturitní obory jsou klasický obor Obchodní akademie na to navazuje obor Ekonomické lyceum, dále informační technologie a máme také obory logistické a dopravní. Je to provoz a ekonomika dopravy a nově obor, který budeme nabízet od příštího školního roku Marketing a logistika.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč jste se na střední odborné škole zaměřili na logistiku?

Petr Kyjovský, ředitel OA a SOŠ logistické v Opavě: Myslím si, že logistika je velmi perspektivní rychle rostoucí obor. Navazuje na naše obory ekonomické a v podstatě dnes se prolíná logistika s veškerou naši činností. Ať už je to rozvoz novin, případně e-shopy a další věci. Logistika v české poště, ve všech ostatních distribučních firmách. Záleží na tom, jak se k nám ten konečný výrobek dostane. Všichni jsme si zvykli na to objednávat po internetu a toto se bude stále rozvíjet.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vím, že jste oslavy sta let od svého založení museli kvůli současné situaci zrušit. Jak tedy si připomenete toto výročí nebo jste oslavy odložili na další měsíce či roky?

Petr Kyjovský, ředitel OA a SOŠ logistické v Opavě: Tak říkáte to velmi správně. Současná doba nám neumožnila udělat oslavy v takovém rozsahu, jak jsme si naplánovali. Jedinou akcí, která se povedla, protože to výročí jsme naplánovali do celého roku 2020 byl reprezentační ples školy jako společenská akce, která proběhla už v únoru roku 2020. Nicméně ty hlavní oslavy měly proběhnout v říjnu 2020 a ty už se nám podařit neuskutečnilo, protože přišla situace s covidem 19. To co můžeme oslavovat nyní je v podstatě připomenutí těchto oslav. Jak na škole, tak prostřednictvím webových stránek jak školy, tak zřizovatele a děkuji také vám, že můžeme připomenout oslavy prostřednictvím televize Polar.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, přijměte naši gratulaci i když slavit nemůžete. Stovka je obdivuhodné číslo, mějte se hezky, děkuji za rozhovor a někdy příště osobně na shledanou.

Petr Kyjovský, ředitel OA a SOŠ logistické v Opavě: Děkuji vám za pozvání a mnoho zdraví všem divákům televize Polar.

--------------------------------------------

SPŠ Ostrava - Vítkovice: odborné předměty se distančně učí jen velmi těžko

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední průmyslová škola v Ostravě Vítkovicích se zaměřuje především na strojírenské obory. Jak funguje v době distanční výuky nám prozradí ředitel školy pan Tomáš Řežáb. Pane řediteli vaše Střední průmyslová škola je zaměřena hlavně na strojírenství. Je to podle vás obor, který má perspektivu v našem regionu?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Ano, strojírenství určitě má perspektivu v našem regionu, protože je historicky spjato s tímto regionem. Víceméně prošlo určitou restrukturalizací začátkem devadesátých let a ta restrukturalizace stále probíhá. Víme že některé větší giganty na poli strojírenství mají třeba problémy, ale jsou to problémy, které se řeší. Ale existuje tady spoustu malých firem, které pracují mimo jiné třeba pro NASA a pro celý svět. A myslím si, že tento region nemůže být odříznuty od strojírenství, to strojírenství je nosné pro tento region.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký je zájem mezi absolventy základních škol o vaší střední školu?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Bohužel trochu menší než bychom si přáli. Myslím si, že to je dáno zejména náročností oboru strojírenství. Protože obor strojírenství patří mezi ty složitější, ale zároveň také si myslím, že o to studium by mohly mít zájem i děvčata, což nám docela chybí, protože v době kdy jsem do školy nastupoval nebylo výjimkou mít třídy kde byl půl na půl děvčata a chlapci a studovali strojírenství a strojařina vůbec není černé řemeslo, jak se neustále asi nese tím historickým údobím.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které projekty, kterých jste se zúčastnili v posledních letech považujete za nejúspěšnější?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Těch projektů je celá řada. Máme novou virtuální učebnu, máme novou učebnu přírodovědných předmětů, máme učebnu, která je vybavena kolaborativními roboty. Máme nové CNC stroje v dílnách, ale daří se jak už jsem předeslal i stavební projekty, čili chceme pokračovat dál v opravě pláště budovy, hlavní dílenské budovy a samozřejmě i vnitřní vybavení. Bez těchto projektů bychom si nedokázali život školy představit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vypadá vaše spolupráce s firmami. Ať už ostravskými či v regionu?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Spolupráce s firmami je součástí studia našich absolventů. Chodí ve třetím ročníku na souvislé studijní praxe. Ale samozřejmě firmy nám pomáhají i v řadě jiných dalších věcí a jsem rád, že ta spolupráce funguje na takové bázi jaká je. Je to spolupráce v oblasti materiálů, vybavení, spolupráce jak už jsem říkal v oblasti zajišťování praxí pro studenty a celá řada jiných aktivit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jsou vaši absolventi připraveni na praxi anebo volí spíše vysoké školy?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: U těch maturitních oborů je to především pokračující studium na vysoké škole. Většinou je to Vysoká škola báňská Technická univerzita.

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Nicméně máme tady obor obráběč kovů. To je tříletý obor s výučním listem. A tito žáci nebo tito absolventi chodí přímo do práce.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si myslíte, že může současná distanční výuka do budoucna ovlivnit tuto generaci žáků?

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Bohužel velmi. Myslím nebo jsem o tom přesvědčen, že jim hlavně bude chybět ta praktická výuka, která byla teď zastavena a v tom je gró všech odborných škol. Odborná škola bez praktických činností není odbornou školou a toto nelze naučit distančně. Samozřejmě distančně učíme celou řadu předmětů, ale pokud si člověk nevyzkouší manuálně to, co má umět, tak prostě jakákoliv dálková výuka tohle není schopna nahradit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky, přeji pevné zdraví a brzký návrat žáků do lavic i na odborný výcvik. Mějte se a na shledanou.

Tomáš Řežáb, ředitel SPŠ Ostrava: Děkuji.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pořad Studuj u nás je u konce. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou opět příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry