Studuj u nás

  • Oslavy 75. výročí Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál
  • Program DofE oceňoval žáky z MS kraje
  • Tanec pod hvězdami 2022 ve Frenštátě pod Radhoštěm

Dobrý den, TV Polar vám přináší další vydání školního magazínu Studuj u nás, který vás informuje o

dění na krajských školách. Začneme oslavami Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále,

oceníme žáky v programu DofE a nakonec uvidíte reportáž o Tanci pod hvězdami ve Frenštátu pod

Radhoštěm.

Oslavy 75. výročí Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál

Bruntál si připomíná 75 let od založení Českého gymnázia ve městě. Střední škola je však

mnohem starší. První gymnázium založili piaristé již v roce 1731, druhé Státní nižší

gymnázium pak zahájilo činnost v roce 1871. Gymnázium s přívlastkem „státní české reálné“

pak působí ve městě od března 1946.

Oslavy proběhly ve velkém stylu. Zapojili se do nich všichni učitelé i žáci školy.

Tomáš Pavelka, ředitel gymnázia: „My dneska máme oslavy 75. výročí založení Českého

gymnázia v Bruntále. Jsme rádi, že jsme tady mohli přivítat všechny návštěvníky, protože 6.

listopadu v loňském roce se nám to nepovedlo. Celá škola tím žije, ve všech třídách se děje

něco zajímavého, probíhají tam aktivity pod vedením mých kolegů, zapojilo se spousta dětí a

můžete se těšit na různé rozmanité věci.

Byli jsme rádi, že někteří významní absolventi, kteří byli osloveni, nám vyšli vstříc a napsali

nám zajímavý text do našeho almanachu k 75. výročí a dnes se také přijedou podívat,

budeme mít s nimi takové setkání. U této příležitosti se jich zeptám na zajímavé otázky, jako

například kam je zavál čas a kam se posunuli z Bruntálu ve své kariéře.“

Na oslavy výročí bylo pozváno mnoho bývalých absolventů, kteří jsou dnes známými

osobnostmi v různých oblastech života. Některých jsme se zeptali na osobní vzpomínky na

studentská léta v Bruntále.

Petr Rys (STAN), starosta Bruntálu: „Pro mě to jsou nádherné vzpomínky, protože se velmi

často dostávám do blízkosti gymnázia, velmi často na gymnaziální léta vzpomínám a

dneska, když se tady rozhlédneme kolem sebe, tak to je prostě radost a krása, společně s

bývalými kantory, možná i se spolužáky opětovně zavzpomínat na léta, strávená tady v

budově gymnázia. Byla to tedy přesně 4 léta, žádná nástavba tam nebyla. Je to opravdu

mládí a moc pěkné vzpomínky. Rozhodně se budu rozhlížet a dívat se, jestli na některých

fotografiích tady ještě neuvidím snímek, který jsem třeba neviděl v almanachu nebo v

některých kronikách.“

Obonete Sunday Ubam, absolvent, spisovatel, podnikatel, právník, kmenový náčelník

Nigérie: „Já se přiznám, že jsem tady nebyl bratru 25, možná 30 let. Dneska jsem tady

chviličku, procházím si ty chodby, schodiště a jsem z toho tedy opravdu dojatý. Mám tady

takovou krátkou besedu, myslím si, že především s bývalými spolužáky a samozřejmě se

čtenáři. Budeme si povídat o knížkách a budeme si povídat o tom všem, jak to bylo a moc se

na to těším.“

Pavel Jansa, absolvent, lékař 1. LF UK a VFN Praha: „Hezká středoškolská léta na přelomu

doby minulé a doby nové a čím dál intenzívnější uvědomění si, že to je vlastně začátek

takového výletu do světa, který sice byl z těchhle končin na konci světa, ale že ten základ,

který jsme tady dostali, Byl hezký a dobrý.“

Vladimír Morávek, absolvent, scénárista a divadelní režisér: „Láska, obdiv ke svým učitelům,

pýcha.“

Alena Wilson, absolventka, módní návrhářka: „Já mám hodně hezké vzpomínky, i když já

jsem tedy nebyl úplně nejvzornější student, ale to gymnázium bylo úžasné už jenom z toho

důvodu, že to bylo vždycky velmi kvalitní gymnázium. Ten odraz do toho života potom byl

úžasný, já mám jenom krásné vzpomínky a hlavně tady byli vždycky tak úžasní učitelé, kteří i

mě, jakožto takového raubíře, prostě vedli dál.

Pavel Forman, absolvent, malíř, básník a performer: „Já mám pocit, jako bych se vrátil v

čase a rento časový návrat je skoro až dojemný a doufám, že si nevytáhnu nějakou špatnou

otázku večer potom k maturitě.“

Jan Jansa, absolvent, vedoucí laboratoře biologie hub AV ČR: „Tak hlavně nostalgii, protože

to už je let a je pravda, že jsem se sem moc často nedostal. Je to moc hezký pocit, se sem

vrátit a vidět aspoň některé známé tváře.“

Bruntálské gymnázium prošlo nedávno rekonstrukcí střechy i fasády školy. Veřejně se mimo

jiné prezentuje Dnem vědy, svou největší každoroční a velmi oblíbenou akcí.

Tomáš Malý, student: „Absolventi tady vlastně staví nádražíčka, na která vlastně na střechu

napíšou město, kde žijí a potom to dávají ve škole na okna s maturitním ročníkem.“

Program DofE oceňoval žáky z MS kraje

Celkem 135 mladých lidí z Moravskoslezského kraje obdrželo Cenu vévody

z Edinburghu. Ocenění jim předal předseda výboru zastupitelstva kraje pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost Pavel Tuleja.

Více než 130 studentů z Moravskoslezského kraje převzalo bronzové a stříbrné Ceny vévody z

Edinburghu. Toto ocenění získávají studenti po absolvování programu, který pochází z Velké Británie

a byl založen před 66 lety princem Philipem, manželem královny Alžběty II.

Veronika Ormaniecová, regionální manažerka DofE: „DofE je vzdělávací program, který je určený pro

mladé lidi od 14 do 24 let a snaží se je podporovat v tom, aby se rozvíjeli, aby pracovali na své fyzické

kondici, aby si našli nějaký zájem, talent, ve kterém se budou rozvíjet. A také po nich chceme, aby se

minimálně jednu hodinu týdně věnovali dobrovolnictví.“

Moravskoslezský kraj se v roce 2018 stal prvním krajem v Česku, který se rozhodl své školy při plnění

programu DofE oficiálně podpořit. V současné době je do programu v kraji zapojeno 34 organizací a

plní jej přibližně 800 mladých lidí.

Eliška Křížová, vedoucí Online centra DofE: „Děti si mohou vybrat bronzovou, stříbrnou nebo zlatou

úroveň, podle toho se ty aktivity liší. Mohou například napsat knížku, nebo se mohou věnovat

nějakému jinému svému talentu. V rámci dobrovolnictví mohou pomáhat například seniorům. A

rámci sportu tam mám třeba slečnu, která chce pěšky obejít hranice České republiky.“

Ocenění nejlepším studentům předal předseda výboru zastupitelstva kraje pro

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pavel Tuleja.

Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity Opava: „Je dobře, když máme motivované mladé lidi. Naštěstí

existují programy, které mladé lidi motivují, snaží se je rozvíjet a dávají jim nové zkušenosti. Při

absolvování tohoto programu získají obrovské množství dovedností a zkušeností, které pro ně budou

do budoucna obrovskou konkurenční výhodou. Za pár let budou rádi, že takové věci absolvovali.“

Jak bylo řečeno, účastníci DofE se zapojují do dobrovolnictví, například pomáhají autistickým dětem.

Anketa: ocenění účastníci DofE

„Ve svém osobním volnu jsem pomáhal autistickým dětem, chodil jsem k nim na kroužek a hrál různé

hry.“

„V dovednostech jsem měla vyšívání, ve sportu posilování a v dobrovolnictví jsem měla pomoc

seniorům.“

Program DofE je pro mladé lidi skvělou příležitostí k osobnímu rozvoji. Nyní funguje ve 130 zemích

světa a ročně jej plní více než milion mladých lidí včetně pěti tisícovek Čechů. V České republice

program funguje 26 let a je do něj zapojeno více než 300 základních a středních škol, dětských

domovů a sportovních klubů.

Tanec pod hvězdami 2022 ve Frenštátě pod Radhoštěm

V poslední reportáži společně navštívíme open air akci Tanec pod hvězdami.

Pořádala ji ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm v areálu amfiteátru na Horečkách.

Základní umělecká škola ve Frenštátu pod Radhoštěm má tradici delší než 75 let a v současné době

vzdělává přes 450 dětí.

Vladimír Vondráček, ředitel ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm: „Od loňského září jsme mohli navýšit počet

dětí o stovku, takže jsme se i v době covidu rozrostli. To dalo dynamiku celé škole, které se daří. I

dnešní akce je toho důkazem. Program zahrnuje i vystoupení našich tří hostů, ZUŠ z Třince,

Kopřivnice a Nového Jičína. Opravdu je to tanec pod hvězdami, což se dnes i splnilo, že jsme hvězdy

viděli. Cílem je prezentovat taneční obor, náš i z hostujících škol a uzavřít úspěšný rok, proto to má

vždy slavnostní atmosféru.“

Diváků nakonec dorazilo přes tisíc a večerní program si užili.

Anna Vondráček Janíková, vedoucí tanečního oboru: „Připravili jsme čísla, které jsou více do show,

chytlavé pro diváky. Je to pestřejší, jsou tady hosté, je to zajímavé. U nás vyučujeme spoustu druhů

tanců, například scénický, klasický, jazzový a další. Pro děti je to velká zkušenost a přinese jim to

hodně zážitků, osobní odvahy a spoustu dalších dobrých věcí.“

Lucie Strackeová, taneční trenérka: „Já na ZUŠ vyučuji kurz akrobacie na kruhu a taneční lekce pro

dospělé a dnes vystoupí žáci na kruzích i dospělí. Je to pro všechny úžasný zážitek, na pódiu, pod

světly a otevřenou oblohou.“

Máme dostudováno, ale už teď pro vás připravujeme reportáže na příští středeční premiéru. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat