Studuj u nás

  • Online veletrh SŠ
  • Kraj pořádá kurzy češtiny pro zahraniční studenty
  • Oscar Ostrava 2022

Dobrý den, přísun školních novinek vám v TV Polar zajišťuje magazín Studuj u nás. Tentokrát si představíme Online veletrh středních škol, podíváme se na kurz češtiny pro zahraniční studenty a nakonec společně navštívíme vyhlášení soutěže Oskar Ostrava 2022.

Online veletrh SŠ

V pondělí 21. 11. odstartoval Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje. Účast je bezplatná pro děti a jejich rodiče i pro jednotlivé školy bez ohledu na zřizovatele. Veletrh má pomoci žákům devátých tříd vybrat si pro ně nejvhodnější střední školu a obor studia. Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Online veletrh už má svou tradici a nejvíce si na něm cením, že žáci nemusí cestovat a mohou získat informaci o školách a oborech prostřednictvím online veletrhu. A také si mohou s učiteli popovídat, to je hodně cenné. Ten prostor je otevřený pro všechny střední školy, letos byl velký zájem, přihlásilo se přes 90 procent škol z celého MS kraje.“

Zájemci se mohou také o výběru oboru na střední škole poradit s odborníky. Připravení jsou pracovníci Úřadu práce, ale také pracovníci z krajského úřadu, kteří představí krajsou kampaň Řemeslo má respekt. Hlavním cílem je řemesla nejen představit, ale ukázat, že mnohá z nich mají prestiž a mohou absolventům zajistit žádanou a stálou práci. Veletrh také upozorňuje na obory, které jsou podporované krajskými stipendii. Veletrhu se aktivně účastní 106 středních škol, a to prostřednictvím platforem MS Teams nebo Zoom.

Pavel Chrenka, ředitel SŠ služeb a podnikání Ostrava: „Online veletrh jsme ocenili hlavně v době covidu, kdy školy neměly klasické dny otevřených dveří, tak vznikla tato dobrá myšlenka.“

Marie Jarnotová, ředitelka Polského gymnázia Č. Těšín: „V online veletrhu jsme byli už loni a mělo to velký ohlas, tak jsme letos neváhali. Je to pro naši školu dobrá reklama, sledovali to žáci českých i polských základních škol.“

Online veletrh středních škol ve školním roce 2022/2023 naváže na dva ročníky z předchozích dvou let a doplní tak aktuálně probíhající veletrhy středních škol konané prezenční formou.

Podrobné informace o Online veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023, ale také o všech středních školách v MSK a jejich oborové nabídce jsou k dispozici na webové stránce veletrhu. Online veletrh středních škol je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Kraj pořádá kurzy češtiny pro zahraniční studenty

MS kraj ve spolupráci se společností Celé česko čte dětem organizuje kurzy češtiny pro studenty středních škol s odlišným mateřským jazykem. Tentokrát jsme se vydali do Polského gymnázia v Českém Těšíně.

V pořadu Studuj u nás jsme už viděli reportáže o kurzech češtiny pro vietnamské a ukrajinské studenty. Tentokrát jsme se vydali za žáky, jejichž mateřským jazykem je polština.

Petr Vlk, koordinátor projektu: „Nacházíme se ve druhém školním roce projektu. Momentálně vzděláváme kolem 120 studentů. Máme velmi dobré výsledky, někteří studenti už nám odmaturovali. Kromě toho jsme zorganizovali i atraktivní léto plné aktivit. Máme tři velké skupiny studentů – Vietnamce, Ukrajince a právě Poláky.“

Kurzy češtiny mají na středních školách v MS kraji velký ohlas.

Marie Jarnotová, ředitelka Polského gymnázia Č. Těšín: „Jsme rádi, že kurzy probíhají a že jsou zdarma. Dětem, které původně mluvili polsky, to hodně pomáhá.“

Výuka češtiny pro cizince má svá specifika.

Hana Kaniová, lektorka: „Já mám ve skupině maturanty a musím tomu výuku přizpůsobit. Čeština je těžká, ale oni ji zvládají dobře. Potřebují hlavně mluvit, protože obvykle mluví pouze polsky.“

Projekt je časově omezen, ale existuje velká pravděpodobnost, že bude pokračovat i v dalších letech.

Petr Vlk, koordinátor projektu: „Víme, že projekt skončí v listopadu 2023, ale už v této chvíli jednáme o tom, abychom mohli pokračovat dále.“

Oscar Ostrava 2022

SUŠ Ostrava pořádala už pátý ročník republikového malířského bienále. Dějištěm slavnostního vyhlášení vítězů se stalo foyer Divadla Jiřího Myrona v Ostravě.

Cíl soutěže Oskar Ostrava je jasný: zpopularizovat malbu mezi uměleckou mládeží z celé České republiky.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: „Malba je vedle keramiky nejstarší umělecký projev a je zvláštní, že nás i po této době pořád zajímá. Soutěž Oskar Ostrava ukazuje, že i mladí umělci vyhledávají médium malby. Podobná soutěž v republice neexistuje, takže je o naši soutěž obrovský zájem.“

Letošní malířské bienále bylo už páté v pořadí.

Aleš Hudeček, hlavní organizátor soutěže: „Zájemci se mohli přihlásit do čtyř kategorií – krajinomalba, zátiší, figurální kompozice a architektonická kompozice. Hodnotí se přesah, barevné cítění, malířská vyzrálost, rukopis, kompozice a podobně.“

Soutěž Oskar Ostrava 2022 vůbec poprvé podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat