Těrlický miniexpres

V Těrlicku začaly celoplošné i dílčí opravy silnic

V Těrlicku začaly celoplošné i dílčí opravy silnic

Na několika místech v Těrlicku budou v nejbližších týdnech probíhat opravy vozovek.

Martin Polášek (NEZÁVISLÍ - Těrlická koalice), starosta Těrlicka: “V rámci celoplošných oprav tohoto roku na ulici Vyhlídkové provedeme osazení žlabů, zpevnění bočních stěn, provedení zámkové dlažby pro vozidla, která zde mohou parkovat a zbytek komunikace bude proveden novým celoplošným asfaltem.”

Náročnější oprava bude probíhat v ulici U Památníku, kde se bude upravovat problémový propustek pod silnicí.

Martin Polášek (NEZÁVISLÍ - Těrlická koalice), starosta Těrlicka: “Na ulici U Památníku provedeme výškovou opravu propustku, kdy ten se nachází velmi nízko a máme problém při větších vodách. Zároveň vyrovnáme nivelitu komunikace a dojde i k rozšíření komunikace na 5,5 metru, aby zde mohla vozidla údržby a svozové firmy pro odpady a neměla tady problémy v zimě. Celá komunikace až po Stodolní ulici bude rozšířena.”

Očekávaného rozšíření se dočká i Stodolní ulice, kde byla dosud upravena jen část silnice.

Martin Polášek (NEZÁVISLÍ - Těrlická koalice), starosta Těrlicka: “Na Stodolní ulici provedeme druhou etapu rozšiřování teto komunikace. Jedná se o dalších zhruba 100 metrů této cesty. My už jsme vyřešili majetkové problémy, které mám bránily v rozšiřování komunikace a zhruba do konce června by měla proběhnout toto oprava. Tím pádem bude proveden celý úsek zhruba 200 metrů.”

Další opravy v menším nebo větším rozsahu čekají silnice i na mnoha dalších místech po celém Těrlicku. Po dobu oprav žádá radnice veřejnost o trpělivost při omezeném průjezdu.

---Mohlo by Vás také zajímat