Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Transformace kraje

Transformace kraje

Oběhové hospodářství

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Startuje nový transformační díl. Dobrý den u televizních obrazovek. Tentokrát se zaměříme na cirkulární ekonomiku. Ta je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě, přičemž při koloběhu neztrácejí svou hodnotu. V ideálním případě v cirkulární ekonomice neexistuje odpad. Jaké jsou cíle Moravskoslezského kraje v této oblasti? Dozvíte se už za chvíli. Ve studiu vítám radní hejtmana Moravskoslezského kraje Zdenku Němečkovou Crkvenjaš. Dobrý den, vítejte u nás. Jaké jsou cíle Moravskoslezského kraje v oblasti cirkulární ekonomiky?

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Moravskoslezský kraj směřuje veškeré své úsilí k odklonu od skládkování. S tím ruku v ruce jde cirkulární ekonomika. To znamená, že nejvyšší pomyslná meta je předcházet vzniku odpadu a využívat co nejvíce zdrojů, které máme. Měli bychom co nejméně odpadu vyhazovat nebo využívat tepelně, a místo toho je co nejvíce použít znovu. Naše veškeré aktivity směřují tímto směrem. Jako jeden z hlavních prostředků, které k tomu máme, je vzdělávání. Začít už v mateřských školách, v základních školách, kde jsou děti ještě velmi vnímavé a ukázat jim, že ne všechno je třeba hned vyhazovat, ale že spousta věcí se dá použít.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakými prostředky nebo projekty chce kraj těchto cílů dosáhnout? Zmiňte některé konkrétní.

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Třeba jeden z pěkných projektů, který je mimochodem docela velký, je tzv. CirkArena. Je to jeden z projektů z Operačního programu Spravedlivé transformace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O projektu jsme také natočili příspěvek, který bude následovat po našem rozhovoru. Možná bychom mohli také apelovat na lidi v Moravskoslezském kraji. I oni by měli být zapojeni do cirkulární ekonomiky a jsou tady drobnější menší projekty jako třeba Reuse centra.

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Určitě. Reuse centra dělají velmi chvályhodnou práci, protože jsou taky zaměřená na vzdělávání. Jak už jsme říkaly, je třeba vysvětlovat lidem, že ne všechno se musí vyhazovat. Třeba Charita Opava má pěkný projekt. Elektrozařízení, která nejsou funkční, opravují, pokud to ještě lze. To je taky jedna z věcí, kterou si myslím, že bychom měli vysvětlovat. Že není dobré vyhazovat elektroodpad do komunálního odpadu. Jsou na to speciální zařízení, dá se toho spousta využít. jedno z velkých témat je i textil. Jeden z projektů, který jsme letos podpořili v rámci environmentálního vzdělávání. Jmenuje se Příběh jednoho trička a je zde krásně vysvětleno, jak vzniká textil a po tom, co ho využijeme, kde končí. Tam se děti zamýšlejí nad tím, jestli opravdu musíme mít tolik věcí, jestli je nutné sledovat tzv. módu a použít něco jednou, nebo mnohdy to koupíme a nepoužijeme to vůbec.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakou roli hraje kraj při podpoře cirkulární ekonomiky, teď myslím ve vztahu k firmám?

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Kraj ve vztahu k firmám samozřejmě taky pomáhá, respektive podporuje jejich úsilí, ale pokud jde o nějaké investiční pobídky, tak nemáme možnost je až takto podpořit. Samozřejmě jsme firmám nápomocní, pokud potřebují radu nebo nějakým způsobem motivovat svoje zaměstnance, v tom jsme schopni jim pomoci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále. Strategickým projektem kraje v oblasti cirkulární ekonomiky je CirkArena. Centrum se bude zaměřovat na výzkum průmyslových odpadů specifických pro Moravskoslezský kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpad a stavební odpad. Ambicí je zapojení vědeckých a inovačních týmů do systému národních referenčních laboratoří. Nejprve se pojďme podívat na krátký video snímek, který napoví, jak bude CirkArena fungovat. Projekt CirkArena je zaměřen na excelentní výzkum v oblasti oběhového hospodářství. Smyslem je přijít na to, jak z určitého odpadu získat a vytěžit nějakou surovinu zpátky do hodnotového řetězce, tedy do výrobního cyklu.

Jakub Švrček, výkonný ředitel, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.: V České republice se mimo jiné ročně vyprodukuje více než 40 milionů tun odpadů, přičemž většina se dá opětovně využívat. Cílem projektu CirkArena je vybudovat nové výzkumně vývojové centrum, které se zaměřuje právě na téma oběhového hospodářství. Centrum má být situováno v městě Třinci na půdorysu bývalé zimní haly staré Werk Arény, ve které potom vznikne centrum, které by mělo být zaměřeno na tři typy odpadů. Na, řekněme, odpady, které jsou typické pro Moravskoslezský kraj, to jsou průmyslové odpady, vedle toho také stavební odpady a v neposlední řadě bio odpady. My máme unikátní příležitost dostat nejenom do Třince, ale do Moravskoslezského kraje zcela ojedinělou infrastrukturu, která nemá ve střední Evropě obdoby a dostávat téma výzkumu a vývoje do Moravskoslezského kraje zcela nově a v zásadně obměněné podobě, naproti tradičním průmyslovým odvětvím, které jsou tady typické.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na projektu se vedle jeho nositele materiálového a metalurgického výzkumu, podílí také Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení v Praze a v neposlední řadě na projektu participuje Ústav chemických procesů Akademie věd.

Jakub Švrček, výkonný ředitel, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.: Vedle toho je do toho samozřejmě zapojen například Moravskoslezské inovační centrum nebo zapsaný ústav ICE, což je institut, který se věnuje také popularizaci a osvětě tohoto tématu pro širší veřejnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Projekt CirkArena má rozpočet dvě miliardy a dvě stě milionů korun. Větší polovinu z částky ukrojí výstavba a vybavení objektu, který by měl být dokončen v roce 2027. Výzkum a vývoj ale probíhá už nyní.

Jakub Švrček, výkonný ředitel, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.: To téma samotné je vysoce aktuální a bezesporu se s ním budeme potkávat ještě dlouhé desítky let, protože pokud se nezačneme aktivně věnovat odpadu, tak nás zkrátka zavalí. V druhé řadě chci zdůraznit, že partneři, kteří jsou u toho, hlavně univerzity technického charakteru, které jsou nejvýraznější v zemi, stoprocentně budou hledat uplatnění a smysl svého působení do budoucna. A toto je ideální téma.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Projekt nabídne desítky vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Odborníci se budou hledat v celé zemi a předpokládá se, že i ve střední Evropě. S dalším rozvojem výzkumu budou vznikat nové pracovní příležitosti i v sekundárním sektoru. To je od nás pro tuto chvíli vše. Děkujeme za pozornost a v pondělí u další premiéry na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Transformace kraje
Oběhové hospodářství
11. prosince 2023, 18:37

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Startuje nový transformační díl. Dobrý den u televizních obrazovek. Tentokrát se zaměříme na cirkulární ekonomiku. Ta je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě, přičemž při koloběhu neztrácejí svou hodnotu. V ideálním případě v cirkulární ekonomice neexistuje odpad. Jaké jsou cíle Moravskoslezského kraje v této oblasti? Dozvíte se už za chvíli. Ve studiu vítám radní hejtmana Moravskoslezského kraje Zdenku Němečkovou Crkvenjaš. Dobrý den, vítejte u nás. Jaké jsou cíle Moravskoslezského kraje v oblasti cirkulární ekonomiky?

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Moravskoslezský kraj směřuje veškeré své úsilí k odklonu od skládkování. S tím ruku v ruce jde cirkulární ekonomika. To znamená, že nejvyšší pomyslná meta je předcházet vzniku odpadu a využívat co nejvíce zdrojů, které máme. Měli bychom co nejméně odpadu vyhazovat nebo využívat tepelně, a místo toho je co nejvíce použít znovu. Naše veškeré aktivity směřují tímto směrem. Jako jeden z hlavních prostředků, které k tomu máme, je vzdělávání. Začít už v mateřských školách, v základních školách, kde jsou děti ještě velmi vnímavé a ukázat jim, že ne všechno je třeba hned vyhazovat, ale že spousta věcí se dá použít.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakými prostředky nebo projekty chce kraj těchto cílů dosáhnout? Zmiňte některé konkrétní.

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Třeba jeden z pěkných projektů, který je mimochodem docela velký, je tzv. CirkArena. Je to jeden z projektů z Operačního programu Spravedlivé transformace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O projektu jsme také natočili příspěvek, který bude následovat po našem rozhovoru. Možná bychom mohli také apelovat na lidi v Moravskoslezském kraji. I oni by měli být zapojeni do cirkulární ekonomiky a jsou tady drobnější menší projekty jako třeba Reuse centra.

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Určitě. Reuse centra dělají velmi chvályhodnou práci, protože jsou taky zaměřená na vzdělávání. Jak už jsme říkaly, je třeba vysvětlovat lidem, že ne všechno se musí vyhazovat. Třeba Charita Opava má pěkný projekt. Elektrozařízení, která nejsou funkční, opravují, pokud to ještě lze. To je taky jedna z věcí, kterou si myslím, že bychom měli vysvětlovat. Že není dobré vyhazovat elektroodpad do komunálního odpadu. Jsou na to speciální zařízení, dá se toho spousta využít. jedno z velkých témat je i textil. Jeden z projektů, který jsme letos podpořili v rámci environmentálního vzdělávání. Jmenuje se Příběh jednoho trička a je zde krásně vysvětleno, jak vzniká textil a po tom, co ho využijeme, kde končí. Tam se děti zamýšlejí nad tím, jestli opravdu musíme mít tolik věcí, jestli je nutné sledovat tzv. módu a použít něco jednou, nebo mnohdy to koupíme a nepoužijeme to vůbec.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakou roli hraje kraj při podpoře cirkulární ekonomiky, teď myslím ve vztahu k firmám?

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), členka rady MSK: Kraj ve vztahu k firmám samozřejmě taky pomáhá, respektive podporuje jejich úsilí, ale pokud jde o nějaké investiční pobídky, tak nemáme možnost je až takto podpořit. Samozřejmě jsme firmám nápomocní, pokud potřebují radu nebo nějakým způsobem motivovat svoje zaměstnance, v tom jsme schopni jim pomoci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále. Strategickým projektem kraje v oblasti cirkulární ekonomiky je CirkArena. Centrum se bude zaměřovat na výzkum průmyslových odpadů specifických pro Moravskoslezský kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpad a stavební odpad. Ambicí je zapojení vědeckých a inovačních týmů do systému národních referenčních laboratoří. Nejprve se pojďme podívat na krátký video snímek, který napoví, jak bude CirkArena fungovat. Projekt CirkArena je zaměřen na excelentní výzkum v oblasti oběhového hospodářství. Smyslem je přijít na to, jak z určitého odpadu získat a vytěžit nějakou surovinu zpátky do hodnotového řetězce, tedy do výrobního cyklu.

Jakub Švrček, výkonný ředitel, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.: V České republice se mimo jiné ročně vyprodukuje více než 40 milionů tun odpadů, přičemž většina se dá opětovně využívat. Cílem projektu CirkArena je vybudovat nové výzkumně vývojové centrum, které se zaměřuje právě na téma oběhového hospodářství. Centrum má být situováno v městě Třinci na půdorysu bývalé zimní haly staré Werk Arény, ve které potom vznikne centrum, které by mělo být zaměřeno na tři typy odpadů. Na, řekněme, odpady, které jsou typické pro Moravskoslezský kraj, to jsou průmyslové odpady, vedle toho také stavební odpady a v neposlední řadě bio odpady. My máme unikátní příležitost dostat nejenom do Třince, ale do Moravskoslezského kraje zcela ojedinělou infrastrukturu, která nemá ve střední Evropě obdoby a dostávat téma výzkumu a vývoje do Moravskoslezského kraje zcela nově a v zásadně obměněné podobě, naproti tradičním průmyslovým odvětvím, které jsou tady typické.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na projektu se vedle jeho nositele materiálového a metalurgického výzkumu, podílí také Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení v Praze a v neposlední řadě na projektu participuje Ústav chemických procesů Akademie věd.

Jakub Švrček, výkonný ředitel, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.: Vedle toho je do toho samozřejmě zapojen například Moravskoslezské inovační centrum nebo zapsaný ústav ICE, což je institut, který se věnuje také popularizaci a osvětě tohoto tématu pro širší veřejnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Projekt CirkArena má rozpočet dvě miliardy a dvě stě milionů korun. Větší polovinu z částky ukrojí výstavba a vybavení objektu, který by měl být dokončen v roce 2027. Výzkum a vývoj ale probíhá už nyní.

Jakub Švrček, výkonný ředitel, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.: To téma samotné je vysoce aktuální a bezesporu se s ním budeme potkávat ještě dlouhé desítky let, protože pokud se nezačneme aktivně věnovat odpadu, tak nás zkrátka zavalí. V druhé řadě chci zdůraznit, že partneři, kteří jsou u toho, hlavně univerzity technického charakteru, které jsou nejvýraznější v zemi, stoprocentně budou hledat uplatnění a smysl svého působení do budoucna. A toto je ideální téma.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Projekt nabídne desítky vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Odborníci se budou hledat v celé zemi a předpokládá se, že i ve střední Evropě. S dalším rozvojem výzkumu budou vznikat nové pracovní příležitosti i v sekundárním sektoru. To je od nás pro tuto chvíli vše. Děkujeme za pozornost a v pondělí u další premiéry na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/transformace-kraje/transformace-kraje-11-12-2023-18-37