Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Transformace kraje

Transformace kraje

Lidé

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Televize Polar vám pravidelně přináší témata zaměřená na transformaci kraje. Dnešní díl věnujeme vzdělávání. Peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace mohou školy investovat do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben. Podrobnosti k tématu se dozvíte už za chvíli. 

Ve studiu vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislava Folwarczného, dobrý den, vítejte u nás. Pane náměstku, závěr listopadu byl ve znamení stávek řady školských zařízení. Učitelé vyjadřovali svoji nespokojenost mimo jiné i s financováním. V jaké kondici jsou školy napříč Moravskoslezským krajem?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Myslím, že jsou v dobré kondici. Pokud se vrátím ke stávce, všechno není ani černé, ani bílé. Část tam určitě byla oprávněná, co se týká nepedagogických zaměstnanců, protože úroveň odměňování těchto zaměstnanců je skutečně nízká. Pokud se bavíme o PHmaxech, to znamená o maximálním počtu hodin na třídu, my víme, že u středních škol se PHmax sníží na 85 % a využití PHmaxu ve středních školách je na 83 %. Většině škol to nezpůsobí zásadní problémy, ale jednotlivým školám určitě ano. Uvidíme, jak to dopadne. Razantní snížení asi není moc dobré, ale věřím, že to nějak školy zvládnou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou pro školy určeny zejména pro digitalizace. Školy si mohly konkrétně požádat o dotaci na vybudování kvalitního připojení k internetu. Kolik peněz se podařilo z Operačního programu celkem do Moravskoslezského kraje získat?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Bavíme se o dvou výzvách. První výzva je na odborné učebny a druhá na konektivitu škol. To je to, co jste říkala, na velmi kvalitní internet ve školách. Pro výzvu na konektivitu bylo určeno nejprve 100 milionů korun. Zájem škol byl velmi vysoký a jsem moc rád, že se podařilo výzvu navýšit na 192 milionů korun. Z dotační výzvy si požádalo o finance 52 škol. Tyto školy uspěly, takže tím sledujeme, že se skutečně zkvalitní připojení internetu ve školách. Pokud se bavíme o druhé výzvě na odborné učebny, byla tam alokace 200 milionů korun a momentálně máme žádosti na 125 milionů korun a jsme přesvědčeni, že další žádosti přijdou. Řádově je to 420 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace, která míří do zkvalitnění výuky, do zkvalitnění jednak internetu a jednak odborných učeben.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezská technologická akademie, jak souvisí s transformací kraje?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Moravskoslezská technologická akademie je jeden z prioritních projektů Moravskoslezského kraje. Je to právě krajský projekt stejně jako Černá kostka. To jsou dva prioritní projekty, které podal samotný Moravskoslezský kraj. A ten projekt, který se vztahuje ke školství, Moravskoslezská technologická akademie, je typickým projektem pro podporu odborného vzdělávání. Chceme, aby naše odborné technické školy držely trend s průmyslem, který se rozvíjí velmi rychle. Pravidelně se setkáváme s představiteli průmyslu, víme, co očekávají od našich škol a tato akademie má podpořit krajské střední školy v odborném vzdělávání a šířit nejmodernější trendy, které jsou v průmyslu do škol. Například formou Eduboxu, to znamená kompletních vyučovacích balíčků. Je to i o podnikavosti a odborné angličtině. Proto je taky důležité, aby absolvent střední školy neměl znalost jenom všeobecné angličtiny, ale také odborné angličtiny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalo by se tím pádem říct, že kvalita vzdělávání a uplatnění v praxi můžeme chápat jako jeden velký krok k tomu, aby mladí lidé v kraji zůstávali a neodcházeli po studiích jinde nebo studovat jinam?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Určitě ano. Jde o to, aby průmysl našel kontakty už ve střední škole, aby spolupráce firmy-podniky-školy probíhala už na úrovni středních škol. Aby firmy měly možnost si najít budoucí kvalitní zaměstnance už ve středních školách. A tím hlavním cílem je to, co jste právě řekla, aby jednak firmy našly kvalitní zaměstnance a jednak, aby naši lidé zůstávali v našem kraji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Já taky děkuji. Na shledanou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezská technologická akademie. Zaměřuje se na tvorbu inovativního odborného vzdělávání. Podporuje výuku podnikání a podnikavosti na středních školách v regionu. Nositelem a žadatelem o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace je Moravskoslezský kraj jako největší poskytovatel středoškolského vzdělávání. Moravskoslezská technologická akademie je nová instituce v oblasti vzdělávání v našem regionu. Hlavním cílem je přinášet inovace do odborného vzdělávání. Do projektu je zapojeno 10 škol a krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KVIC. Pro Moravskoslezskou technologickou akademii je vyčleněna více než jedna miliarda korun.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Je to jeden z projektů, který patří do balíku prioritních projektů Moravskoslezského kraje v oblasti transformace regionu. Tento projekt se konkrétně zaměřuje na střední odborné vzdělávání. Projekt už běží a už i doporučila regionální stálá konference.

Jan Meca, ředitel SPŠ OA Bruntál: My jsme si dneska vědomi toho, že se nám v určitých oblastech nedaří dostatečně inovovat obsah vzdělávání. Jsou to ve své podstatě především velmi progresivní obory, třeba kybernetická bezpečnost, automatizace, robotika, umělá inteligence, problematika future mobility, to znamená elektromobility a chytrých domácností a další. My se budeme snažit pomocí platformy, kterou budeme vyvíjet pro vzdělávání, přenášet inovace buď z průmyslu nebo z oblasti vysokých škol do prostředí středního odborného vzdělávání v kraji. My bychom měli jako kraj, potažmo střední školy v kraji, produkovat takové absolventy, kteří jsou schopni pracovat s nejnovějšími technologiemi a sami přinášet inovace do průmyslových odvětví.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nástrojem pro přenos informací budou takzvané Eduboxy, které zjednoduší přípravu výuky učitele odborného předmětu, ale mohou být chápány také jako kreativní forma učení.

Milan Zdvyhal, technický ředitel softwarového vývoje: Edubox je digitální produkt. Je to software, který si vyvíjíme tady v našem vlastním softwarovém vývojovém týmu a je to digitální produkt, který umožní učiteli poměrně rychle a efektivně vysvětlit danou problematiku svým studentům. Ve své podstatě obsahuje vše potřebné, tzn. teorii i praxi, praktické ukázky, digitální dvojčata a simulace. Vyvíjíme to v moderním herním enginu a důvod, proč jsme zvolili tuhle technologií, je mimo jiné i proto, že nám umožní distribuovat Eduboxy, náš vývoj, od stolních počítačů přes mobilní zařízení, ale zároveň můžeme využít například virtuální a rozšířenou realitu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Klíčové na celém projektu Moravskoslezské technologické akademie je podpora podnikavosti.

Jan Meca, ředitel SPŠ OA Bruntál: Budeme zakládat podnikatelská centra na pilotních středních školách a součástí podnikatelských centrech je síť nějakých podnikatelských inkubátorů. Chceme poskytovat konzultační služby žákům středních škol tak, abychom je motivovali k tomu, aby jejich podnikatelská aktivita byla vyšší, než je dnes. A na některých školách, které se k tomu nějakým způsobem rozhodly, vznikají i školní firmy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vedle inovací, které budou díky Moravskoslezské technologické akademii zapracovány do středoškolské výuky, se připravuje unikátní ekosystém neformálního a celoživotního vzdělávání Education District. Lidé napříč generacemi budou mít přístup k informacím, které posílí znalosti a postoje ke klimatické změně, udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. V neposlední řadě budou účastníci projektu v centru informací o transformaci regionu a jeho dopadu na budoucnost. Tak to byla dnešní transformační desetiminutovka. Další premiéru pořadu chystáme na pondělí.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Transformace kraje
Lidé
18. prosince 2023, 18:37

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Televize Polar vám pravidelně přináší témata zaměřená na transformaci kraje. Dnešní díl věnujeme vzdělávání. Peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace mohou školy investovat do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben. Podrobnosti k tématu se dozvíte už za chvíli. 

Ve studiu vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislava Folwarczného, dobrý den, vítejte u nás. Pane náměstku, závěr listopadu byl ve znamení stávek řady školských zařízení. Učitelé vyjadřovali svoji nespokojenost mimo jiné i s financováním. V jaké kondici jsou školy napříč Moravskoslezským krajem?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Myslím, že jsou v dobré kondici. Pokud se vrátím ke stávce, všechno není ani černé, ani bílé. Část tam určitě byla oprávněná, co se týká nepedagogických zaměstnanců, protože úroveň odměňování těchto zaměstnanců je skutečně nízká. Pokud se bavíme o PHmaxech, to znamená o maximálním počtu hodin na třídu, my víme, že u středních škol se PHmax sníží na 85 % a využití PHmaxu ve středních školách je na 83 %. Většině škol to nezpůsobí zásadní problémy, ale jednotlivým školám určitě ano. Uvidíme, jak to dopadne. Razantní snížení asi není moc dobré, ale věřím, že to nějak školy zvládnou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou pro školy určeny zejména pro digitalizace. Školy si mohly konkrétně požádat o dotaci na vybudování kvalitního připojení k internetu. Kolik peněz se podařilo z Operačního programu celkem do Moravskoslezského kraje získat?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Bavíme se o dvou výzvách. První výzva je na odborné učebny a druhá na konektivitu škol. To je to, co jste říkala, na velmi kvalitní internet ve školách. Pro výzvu na konektivitu bylo určeno nejprve 100 milionů korun. Zájem škol byl velmi vysoký a jsem moc rád, že se podařilo výzvu navýšit na 192 milionů korun. Z dotační výzvy si požádalo o finance 52 škol. Tyto školy uspěly, takže tím sledujeme, že se skutečně zkvalitní připojení internetu ve školách. Pokud se bavíme o druhé výzvě na odborné učebny, byla tam alokace 200 milionů korun a momentálně máme žádosti na 125 milionů korun a jsme přesvědčeni, že další žádosti přijdou. Řádově je to 420 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace, která míří do zkvalitnění výuky, do zkvalitnění jednak internetu a jednak odborných učeben.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezská technologická akademie, jak souvisí s transformací kraje?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Moravskoslezská technologická akademie je jeden z prioritních projektů Moravskoslezského kraje. Je to právě krajský projekt stejně jako Černá kostka. To jsou dva prioritní projekty, které podal samotný Moravskoslezský kraj. A ten projekt, který se vztahuje ke školství, Moravskoslezská technologická akademie, je typickým projektem pro podporu odborného vzdělávání. Chceme, aby naše odborné technické školy držely trend s průmyslem, který se rozvíjí velmi rychle. Pravidelně se setkáváme s představiteli průmyslu, víme, co očekávají od našich škol a tato akademie má podpořit krajské střední školy v odborném vzdělávání a šířit nejmodernější trendy, které jsou v průmyslu do škol. Například formou Eduboxu, to znamená kompletních vyučovacích balíčků. Je to i o podnikavosti a odborné angličtině. Proto je taky důležité, aby absolvent střední školy neměl znalost jenom všeobecné angličtiny, ale také odborné angličtiny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalo by se tím pádem říct, že kvalita vzdělávání a uplatnění v praxi můžeme chápat jako jeden velký krok k tomu, aby mladí lidé v kraji zůstávali a neodcházeli po studiích jinde nebo studovat jinam?

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Určitě ano. Jde o to, aby průmysl našel kontakty už ve střední škole, aby spolupráce firmy-podniky-školy probíhala už na úrovni středních škol. Aby firmy měly možnost si najít budoucí kvalitní zaměstnance už ve středních školách. A tím hlavním cílem je to, co jste právě řekla, aby jednak firmy našly kvalitní zaměstnance a jednak, aby naši lidé zůstávali v našem kraji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Já taky děkuji. Na shledanou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezská technologická akademie. Zaměřuje se na tvorbu inovativního odborného vzdělávání. Podporuje výuku podnikání a podnikavosti na středních školách v regionu. Nositelem a žadatelem o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace je Moravskoslezský kraj jako největší poskytovatel středoškolského vzdělávání. Moravskoslezská technologická akademie je nová instituce v oblasti vzdělávání v našem regionu. Hlavním cílem je přinášet inovace do odborného vzdělávání. Do projektu je zapojeno 10 škol a krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KVIC. Pro Moravskoslezskou technologickou akademii je vyčleněna více než jedna miliarda korun.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MSK: Je to jeden z projektů, který patří do balíku prioritních projektů Moravskoslezského kraje v oblasti transformace regionu. Tento projekt se konkrétně zaměřuje na střední odborné vzdělávání. Projekt už běží a už i doporučila regionální stálá konference.

Jan Meca, ředitel SPŠ OA Bruntál: My jsme si dneska vědomi toho, že se nám v určitých oblastech nedaří dostatečně inovovat obsah vzdělávání. Jsou to ve své podstatě především velmi progresivní obory, třeba kybernetická bezpečnost, automatizace, robotika, umělá inteligence, problematika future mobility, to znamená elektromobility a chytrých domácností a další. My se budeme snažit pomocí platformy, kterou budeme vyvíjet pro vzdělávání, přenášet inovace buď z průmyslu nebo z oblasti vysokých škol do prostředí středního odborného vzdělávání v kraji. My bychom měli jako kraj, potažmo střední školy v kraji, produkovat takové absolventy, kteří jsou schopni pracovat s nejnovějšími technologiemi a sami přinášet inovace do průmyslových odvětví.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nástrojem pro přenos informací budou takzvané Eduboxy, které zjednoduší přípravu výuky učitele odborného předmětu, ale mohou být chápány také jako kreativní forma učení.

Milan Zdvyhal, technický ředitel softwarového vývoje: Edubox je digitální produkt. Je to software, který si vyvíjíme tady v našem vlastním softwarovém vývojovém týmu a je to digitální produkt, který umožní učiteli poměrně rychle a efektivně vysvětlit danou problematiku svým studentům. Ve své podstatě obsahuje vše potřebné, tzn. teorii i praxi, praktické ukázky, digitální dvojčata a simulace. Vyvíjíme to v moderním herním enginu a důvod, proč jsme zvolili tuhle technologií, je mimo jiné i proto, že nám umožní distribuovat Eduboxy, náš vývoj, od stolních počítačů přes mobilní zařízení, ale zároveň můžeme využít například virtuální a rozšířenou realitu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Klíčové na celém projektu Moravskoslezské technologické akademie je podpora podnikavosti.

Jan Meca, ředitel SPŠ OA Bruntál: Budeme zakládat podnikatelská centra na pilotních středních školách a součástí podnikatelských centrech je síť nějakých podnikatelských inkubátorů. Chceme poskytovat konzultační služby žákům středních škol tak, abychom je motivovali k tomu, aby jejich podnikatelská aktivita byla vyšší, než je dnes. A na některých školách, které se k tomu nějakým způsobem rozhodly, vznikají i školní firmy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vedle inovací, které budou díky Moravskoslezské technologické akademii zapracovány do středoškolské výuky, se připravuje unikátní ekosystém neformálního a celoživotního vzdělávání Education District. Lidé napříč generacemi budou mít přístup k informacím, které posílí znalosti a postoje ke klimatické změně, udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. V neposlední řadě budou účastníci projektu v centru informací o transformaci regionu a jeho dopadu na budoucnost. Tak to byla dnešní transformační desetiminutovka. Další premiéru pořadu chystáme na pondělí.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/transformace-kraje/transformace-kraje-18-12-2023-18-37