Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Volební studio 2022

Volební studio 2022

Třinec: Věra Palkovská, OSOBNOSTI PRO TŘINEC

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, z volebního studia, ve kterém vítám Věru Palkovskou za Osobnosti pro Třinec, současnou primátorku a zároveň jedničku na kandidátce do komunálních voleb. Dobrý den, vítejte.

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Krásný, dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme hned k prvnímu tématu a to je bydlení v Třinci. Jaká je dostupnost bydlení pro různé věkové kategorie?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Situace bydlení v Třinci se výrazně mění i z toho důvodu, že přibývá těch mladých lidí, kteří si volí, že postaví svůj rodinný domek a tím pádem hledají vhodné pozemky nejenom na území města Třince, ale i v těsné blízkosti. To znamená Bystřice, Vendryně s tím, že jejich život se promítá v našem městě a s tím, že kromě těch rodinných domků u nás je zhruba osm set bytů, které jsou ve vlastnictví města Třince, a tyto byty slouží zejména jako sociální. Pak jsou tam ještě z minulosti byty CPI. Kromě toho je hlavně teď před námi takový velmi zajímavý projekt Bo-Borek, kde připravuje soukromý investor z Třince výstavbu startovacích bytů. Město Třinec je na to připraveno. Takže my řešíme zejména sociální byty a jsme připraveni a činíme kroky k tomu, aby přibyly v našem městě byty startovací zejména pro mladé rodiny s dětmi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená, že jste připraveni na situaci, kdy třeba rodiny budou možná po novém roce ohledně zvyšování cen, energií hledat levnější bydlení nebo jakousi alternativu. Na to je Třinec tedy připraven?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: V současné době je to hlavně o sociálních bytech. Mají možnost podat žádost a ta čekací lhůta není tak dlouhá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co můžete nabídnout za bydlení seniorům?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Co se týče seniorů, tam zejména v rámci sociálních služeb máme, je nejenom domov Sosna, kde jsou odlehčovací služby. Kromě toho máme další zařízení, jako je zařízení v Nýdku, v Oldřichovicích, takže je tady celá řada zařízení právě pro seniory, a dokonce ta čekací lhůta je dva až tři měsíce, což je velmi neobvyklé.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stomatologové, to je celonárodní téma, rezonuje nejvíce v Moravskoslezském kraji. Jak je na tom Třinec? Jste připraveni nabídnout Třinečanům, co nejvíce stomatologů, aby byli obsloužení v místě, aby nemuseli hledat stomatologa v okrajových částech regionu, nebo dokonce v jiných krajích?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Ano, tímto problémem se dokonce zabývám zhruba rok a půl sama, a to z toho důvodu, že jsme si už před mnoha měsíci nechali zpracovat takovou analýzu, ze které vyplývá, že významná část stomatologů je v předdůchodovém věku a během těch čtyř, pěti let ta situace by byla výrazně horší. Takže ten první krok, jsem v úzkém kontaktu s panem Maďarem, děkanem lékařské fakulty a jako město Třinec jsme připravili i materiál, který slouží k tomu, aby lékařská fakulta získala akreditaci právě pro zubní lékařství. Ale to je běh na dlouhou trať a tam i předpokládáme a v tom materiálu také je i uvedeno, že počítáme s tím, že bychom třeba formou stipendia motivovali mladé lékaře, zubaře, aby šli do našeho města. Kromě na několika jednáních jsme nabízeli mladým zubním lékařům, zubním lékař říkám, zda by v Třinci chtěli pracovat, že jim vytvoříme podmínky, a mám dobrou zprávu, o které budu informovat v úterý na zastupitelstvu, že právě se připravuje projekt, ve kterém a se bude rekonstruován objekt, ve kterém budou nejenom zubní lékaři, ale i praktičtí lékaři, protože ta situace je podobná, a už dva zubní lékaři projevili zájem v této ordinaci, v tomto objektu pracovat. Takže jsme i připraveni pomoci formou dotace na vybavení třeba těchto ambulancí. Ano, jsme na to připraveni a dlouhodobě na tom pracujeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme dalšímu tématu, a to je čistota ovzduší. Co zajistíte pro své obyvatele, aby měli čistší vzduch? Přece jenom tam máte Třinecké železárny, co tedy děláte pro to, aby i v Třinci a blízkém okolí byla čistota ovzduší zajištěna?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Třinec je město průmyslové Třinecké železárny mají 182 let a město 90 let, takže nejdřív vznikly železárny a lidé se stěhovali za prací do Třince. Takže z toho vyplývá, že my jsme spojeni s Třineckými železárnami pupeční šňůrou a je řada projektů společných, ať je to různé ozelenění některých komunikací, ulic se Třineckými železárnami. Samozřejmě Třinecké železárny dlouhodobě mají zpracovanou celou řadu projektů a i ty moderní technologie už vyhovují těm novým ekologickým podmínkám, aby dopad té průmyslové výroby byl co nejmenší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máte nějaká data?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Kdybych tady vytáhla teď graf, ta změna, co se týče dopadu na životní prostředí ze strany Třineckých železáren, je obrovsky změněno. Myslím, že to i obyvatelé cítí, ale pořád je to průmyslové město. Na druhé straně se určitě chcete zeptat a co my děláme pro lepší životní prostředí?

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řekněte, co vy, jako vedení města a jaký úspěch mají třeba kotlíkové dotace? Jak obyvatele motivujete, aby využili tyto dotace?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: My jsme se před časem vydali na cestu Smart City a tam je nejenom chytrá zpráva, ale čisté životní prostředí, ale jedna celá oblast je čistá doprava. Takže z naší strany je to maximálně podpora cyklodopravy, podpora železniční dopravy a samozřejmě i elektromobility, ale v rámci města. Takže stavíme cyklostezky, vytváříme podmínky pro cyklodopravu. To se týká i elektromobility a podpora i železniční dopravy. Takže vše z naší strany.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podpora vypadá jak? To znamená finanční a stavíte cyklostezky?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Ne jenom cyklostezky, ale i podmínky. To znamená například v těsné blízkosti železniční zastávky máme tzv. cyklo dům, ve kterém si mohou odložit kola, sednout na vlak a je třeba do Ostravy studenti do školy. S tím, že kdo už má tam to kolo, když jede vlakem, tak už nemusí platit třeba za uložení toho kola. To jsou maličkosti, ale hlavně ta čistá doprava je u obchvatu Třince, kdy velkou roli myslím město Třinec sehrálo v tom, aby ten obchvat se realizoval a v příštím roce bude i třetí úsek. Jsou to komunikace uvnitř města Třince, to znamená, ta čistá doprava je o komunikacích, po obchvatu Třince, o podpoře čisté dopravy v těchto třech pilířích. A kotlíky mají velký úspěch v našem městě. Dokonce ta poslední etapa, která teď probíhá, my půjčujeme, protože ne všichni mají...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik lidí u vás v Třinci zažádalo? Máte to číslo?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: To číslo Vám teď z hlavy neřeknu. Dokonce na posledním zastupitelstvu zase jede další vlna těch žadatelů o kotlíkové dotace. My dokonce jim půjčujeme. Ty penízky z toho životního prostředí, které jsou poskytnuty na tyto dotace, nám zůstávají a my z toho zateplujeme například i jednu školku v Tyře, druhou školku v centru města, takže motivujeme a máme velký úspěch, co se týče těch kotlíkových dotací, takže je to více kroků.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jakém stavu jsou ve městě chodníky a komunikace?

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Rok 2022 o Třinci bych mohla říct o roku dopravním. Dokonce v letošním roce čtvrt miliardy investujeme do dopravy, to znamená nadjezd, to je ta základní tepna v našem městě. Nad závodní bude čtrnáctého hotov, což byla částka asi sto milionů korun. Kromě toho rekonstruujeme společně s Moravskoslezským krajem komunikaci směřující ke krajské nemocnici šedesát milionů korun. V této chvíli jsme dostali na další chodník dotaci, chodník Podlesí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pořad skoro končí, to znamená, že máte jednu minutu na to, abyste oslovila diváky televize POLAR, začíná Vaše minuta.

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), lídr kandidátky, Třinec: Vážení spoluobčané, náš tým Osobností pro Třinec doplněný mladými lidmi od roku 2006 se stará o naše město Třinec a o vás o občany. A to díky vaší důvěře měníme Třinec, rozvíjíme Třinec jak v oblasti dopravní infrastruktury, péče o seniory, péče o životní prostředí, o prostor veřejný, samozřejmě o rozvoj sportovišť a kulturních zařízení. I díky a právě kontinuitě a stabilitě, která trvá už mnoho let, díky spolupráci a partnerství, která se projevuje na všech úrovni včetně partnerství, spolupráce s firmami na území města Třince v čele s Třineckými železárnami, ale také díky odvaze spojené s odpovědností. Chováme se jako dobrý hospodář, bez skandálu, bez zbytečného zadlužování a klademe velký důraz na toleranci, na vzájemný respekt, poctivost a slušnost. Dovolte mi, abych vás pozvala k volbám 23. a 24. září, protože jen díky vašemu hlasu můžeme dál měnit naše město.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vaše minuta vypršela, já Vám děkuji za rozhovor.

Mohlo by Vás také zajímat