Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Volební studio 2022

Volební studio 2022

Ostrava: Jiří Jureček, STAROSTOVÉ pro OSTRAVU

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O křeslo primátora Ostravy usiluje také Jiří Jureček za Starosty pro Ostravu. Vítejte ve volební studiu. Dobrý den.

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátku tři témata pro všechny Ostraváky, kteří přijali pozvání k nám do studia stejně. Stavba koncertní haly, podporují starostové, nebo ne?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Starostové pro Ostravu říkají v současném připravovaném konceptu ne, ale neznamená to apriori ne, protože my bychom rádi změnili optiku, financování a optiku toho, jak se na tu koncertní halu samotnou díváme. Protože když bychom vzali koncertní halu, která byla skoro například 80 km od Ostravy, která stála půl milionu, myslím si, že by tady toto téma nebylo, protože všichni by řekli: "ano, wow není problém". Ale my v obvodech jsme zvyklí veškeré projekty realizovat z osmdesáti devadesáti procent, z externích zdrojů. Proto bychom chtěli, aby i město Ostrava z externích zdrojů postavila tuto koncertní halu, to znamená evropské dotace, státní dotace, krajské dotace a potom až spolufinancování města.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Z krajské dotace a státní dotace alespoň jsou slíbené memorandem. V jakém poměru by měly ještě přijít třeba ty evropské dotace, abyste souhlasili s projektem přístavby kulturního domu?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Určitě výrazně, určitě ve vyšším, než jsou plánované v současnosti, protože 0,6 miliardy od státu je dáno memorandem. Nula celá tři miliardy je od kraje, ale zase město to kraji vrátí a v Černé kostce úplně tu stejnou částku. Takže to nula k nule pojde a my máme teďka plánovaných 3,2 miliardy, že bude stát koncertní hala, to znamená, že máme nachystáno necelých 20 % financování. Čili my potřebujeme sehnat dalších minimálně 60-70 % z externích zdrojů, aby ta hala byla reálná.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tím pádem byste s tím souhlasili?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Ano, tím pádem by to pro nás bylo reálné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Další téma, a to je otázka OVAKU. Také téma, které rezonuje i současným zastupitelstvem města. Jak se na to díváte vy?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: My se díváme na to tak, že v současnosti, kdy ta smlouva ještě platí tři roky, říkáme, že není nutné zejména teďka před volbami tuto smlouvu podepisovat. Určitě bychom to nechali na novém zastupitelstvu, to je AD1 AD2. Určitě bychom chtěli principiálně vodu pod město, ale ne zase za každou cenu, protože my jako starostové jsme realisti. To znamená, že říkáme pokud by ta cena byla neúnosná. Čili máme-li se bavit někde kolem osmi set milionů nebo jedné miliardy, to určitě pro nás v současné chvíli není téma, protože zase příklad u nás v Hošťálkovicích jsme provozovali restauraci, kterou provozoval Chorvat a my jsme také neříkali, že ty zisky šly někde do Chorvatska. Takže to byl jenom ten příklad toho, že není špatně, že když to provozují Francouzi, že by bylo špatně, že jdou zisky do Francie. Proto říkáme, že buďme v tom realisti. V současné chvíli to není určitě téma na pořadu dne, protože ani ta Veolie to nechce prodat samotná.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A stavba Suez?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Ano, omlouvám se, Suez.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavba nové tramvajové trati v Ostravě Porubě. Potřebuje Ostrava tu tuto další větev, nebo ne?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Já si myslím, nebo my jako starostové si myslíme, že víc než v Porubě tramvajovou trať potřebuje Ostrava tramvajovou trať do Hrabové, protože tam je velká průmyslová zóna, která je odříznuta. Čili my potřebujeme tuto zónu napojit na páteř městské hromadné dopravy tak, abychom tamním zaměstnancům umožnili lepší spojení s městem. Ale posouzení, zdali ta tramvajová trať v Porubě bude ekonomická, výhodná, to bychom nechali určitě na odbornících.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podpořili byste ji, nebo ne? Tu její výstavbu.

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Pokud by bylo tady toto ryze odborné stanovisko, že je to ekonomické a ekologické, tak potom s tím nemáme problém, protože my si zase nehrajeme na to, že jsme odborníci v každém oboru.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chybějící stomatologové, není to jenom téma Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje a dalších krajů v rámci ČR. Jak byste řešili chybějící stomatologii tak, aby v Ostravě jich bylo víc?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Podpora vysoké školy a já jsem rád, že vysoká škola v Ostravě, Fakulta lékařství zase získala akreditaci, aby mohla fungovat. Takže to je jeden bod a druhý bod je podpora stomatologů, zvýhodněním pobídek pro to, aby si mohli otevřít svou soukromou praxi v našich objektech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podpora v jakém smyslu?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: V tom, že jim třeba nabídneme zvýhodněné nájmy tak, abychom je pobídli právě přímo k nám.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: U zdravotnictví ještě chvíli zůstaneme. Chcete také podporovat rozvoj městské nemocnice. To znamená, že jste přesvědčeni, že město svojí nemocnici potřebuje, proč?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Jednoznačně je to naše zlato, takové stříbro. Městská nemocnice je pro nás důležitá. My to máme v programu jako bod číslo jedna. My chceme generální opravu městské nemocnice. My jsme v roce 2021 měli budovat velké operační centrální trakty za osm set milionů. To se zatím nestalo. Takže tady toto je pro nás priorita číslo jedna, abychom koncentrovali ty operační sály na jedno místo. Takže tady toto budeme realizovat. Dále se chceme v rámci nemocnice zaměřit na to, aby byla spravedlivá rajonizace akutních případů, to znamená, že v rámci Ostravy máme tři nemocnice, ale většina těch akutních případů jde do naší městské nemocnice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jakém poměru? Podložte to, co říkáte. Podložte to fakty nebo čísly.

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Já Vám teďka neřeknu přesně ten poměr, ale je zhruba někde kolem čtyřiceti až padesáti procenty k městské nemocnici a zbytek do vítkovické a fakultní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Z čeho vycházíte tady u toho tvrzení?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Vycházím z tvrzení lékařů právě z naší městské nemocnice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k dalšímu tématu. Chcete zvyšovat bezpečnost ve městě. Je podle Vás Ostrava dostatečně bezpečné, nebo nebezpečné místo, kde by se lidé měli bát? Promiňte.

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Určitě bezpečná je, ale je tady latentní nebezpečí, pocitové nebezpečí, ale i nebezpečí reálné. Proto ta kriminalita v Ostravě se snižuje každým rokem, což je dobře. Je větší objasněnost, ale to neznamená, že nebudeme nic dělat. My tady v této oblasti se chceme zaměřit na novou koncepci městské policie, protože zhruba před deseti, jedenácti lety městská policie byla koncentrována a byly zrušeny městské obvodní strážnice. To znamená, že některé výkony v různých obvodech byly eliminovány a chceme zase dostat více strážníků do ulic. To znamená, že jako před těmi deseti lety nejen, že by chodila pěchota, jezdila na kole.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Do těch okrajových částí?

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: I do okrajových částí, ale samozřejmě i do těch částí nejrizikovějších. To jde ruku v ruce i s řešením bezdoplatkových zón. Tady lokalit, které jsou zejména ubytovny. Takže tady chceme právě řešit, aby ti městští strážníci dělali větší dohled a větší kontrolu právě nad tady těmito lidmi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky televize POLAR.

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Vážení televizní diváci, televize POLAR, dovolte mi, abych vám představil kandidátku Starostové pro Ostravu. My jako starostové městských obvodů jsme se spojili, abychom nabídli městu naše zkušenosti, ale také abychom propojili městské obvody s městem Ostrava, protože se nám stává, že se mnohdy rozhoduje o nás bez nás. My v zastupitelstvu nejsme, tudíž nemůžeme i rozhodnout o věcech, které my rozhodneme na obvodu a bohužel na městě nám třeba neprojdou. Proto bychom vás chtěli pozvat k volbám, abyste hlasovali pro číslo sedm a 23. a 24. 9. Rozhodli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor.

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu), lídr kandidátky, Ostrava: Děkuji Vám taky.

Mohlo by Vás také zajímat