Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Volební studio 2022

Volební studio 2022

Ostrava: Jan Dohnal, SPOLU

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve volebním studiu televize Polar vítám Jana Dohnala, lídra kandidátky SPOLU v Ostravě. Dobrý den, vítejte.

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátek společná témata pro všechny ostravské kandidáty, které jsme pozvali tady do našeho volebního studia. Začínáme stavbou koncertní haly. Podpoříte ji?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Bylo by divné, kdybych řekl, že ne. Celou dobu jsme u tohoto projektu stáli a ta situace je dneska nastavená takovým způsobem myslím, co se týče financování příspěvku státu, příspěvku kraje, že kdybychom tu halu dneska odložili, tak už ji Ostrava nikdy nepostaví. Takže za nás určitě, za předpokladu, že to financování bude dodrženy, ten projekt podpoříme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená ani neodkládat, rovnou tak, jak je nachystáno začneme stavět?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Jakmile to bude možné, určitě bychom chtěli začít, co nejdříve. Máme tady příslib státu ve výši 600 milionů korun. Máme tady příslib kraje ve výši 300 milionů korun. Ostrava má něco naspořeno ve fondu. Bude se hledat další vícezdrojové financování na tu zbývající částku. Takže z našeho pohledu odložení rovná se ztráta těchto externích peněz a pak se dostaneme do situace, že opravdu Ostrava na tu halu mít nebude.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Téma, které rezonuje zastupitelstvem Ostravy už delší dobu, je OVAK a voda v Ostravě. Jaký názor na ten problém máte vy? Na to téma?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Rozumím, že někteří můžou populisticky ukazovat na to, že voda jakoby Ostravě nepatří a že kdyby patřila, tak by to bylo pro Ostravu lepší. Z čísel, které máme, tomu tak ale opravdu není. Dneska ta situace je nastavena tak, že veškerá infrastruktura ve městě patří městu. Tuto infrastrukturu si pronajímají ostravské vodárny a kanalizace, kde teda Ostrava je minoritním vlastníkem. Máme tam zhruba 40 % akcií. Majoritním je teda společnost Suez, jsou tam dále drobní akcionáři. OVAK za pronájem této infrastruktury platí městu pronájem. Ten pronájem je zhruba ve výši 300 až 350 milionů korun ročně. To jsou peníze, které potom Ostrava zpětně využívá do rozvoje vodárenské sítě. Kdybychom chtěli vlastnit vodu, znamenalo by to dvě věci. Znamenalo by to jednak vyplatit majoritního akcionáře za předpokladu, že by to vůbec chtěl prodat. Tady se bavíme opravdu možná v miliardě a výše, takže pro Ostravu určitě ne finančně příliš dobré. Zároveň bychom museli vytvořit vlastní servisní organizaci, která nebude nikdy disponovat tím technologicky know-how jako tato společnost. Úniky vody v Ostravě díky špičkovému provozování klesly z nějakých čtyřiceti procent na sedm procent. I díky tomu, jak celý systém dneska funguje, Ostrava má z krajských měst nejlevnější vodu pro koncového uživatele. Navíc myslím si, že ve velice dobré kvalitě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavba nové tramvajové trati v Ostravě Porubě. Lidé to tam nechtějí, bydlící v Porubě. Jaký názor na to máte Vy?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Já bych neřekl, lidé to tam nechtějí. Samozřejmě existuje skupina lidí, kteří proti tomu aktivně vystupují. Já si osobně myslím, že tramvajová doprava má potenciál, je ekologická a vysokokapacitní a my ji chceme rozvíjet. Není to jenom do Poruby, protože se chystají další tramvajové projekty v Dolní oblasti. Plánuje se tramvaj do Karviné, kde ten projekt jde velice daleko. Chceme dostavět tramvaj až na Landek, kde by mělo vzniknout park and ride parkoviště. Uvažuje se o zóně v Hrabové. Takže tramvaj určitě ano. Co se týče porubské tramvaje, tak tady teďka musíme počkat, jak dopadne opětovné posouzení na vliv na životní prostředí EIA. Pokud toto dopadne dobře, myslím si, že by město mělo pokračovat. Ta akce je navíc připravena tak, že zajištěné financování nebo podává se žádost z Operačního programu Doprava, takže je zde velký předpoklad úspěchu. To znamená, že tyto peníze bychom získali z EU a součástí toho projektu je navíc modernizace dalších osmi tramvajových úseků, které bez této nové tramvajové trati nebudeme schopni realizovat. Pokud by to všechno dopadlo, tramvaj by jezdila ke Globusu. Já rozumím těm lidem, kterých se ta stavba dotýká, že během té stavby to omezení bude, nezastírám. Nicméně mohli bychom potom do budoucna Porubanům nabídnout a teď jakoby nechci úplně předjímat, ale vím, že v Porubě je velké téma přemístění vozovny tramvají z centra Poruby. Umím si představit, že právě nová vozovna by někdy výhledově mohla vzniknout na konci této nové tramvajové trati.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k vašemu volebnímu programu. Slibujete, že během následujících čtyřech letech vybudujete dva tisíce nových bytů. Pět tisíc bytů chcete zájemcům nabídnout do osmi let. Kde budete stavět a jaké byty to budou?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Není to, že město vybuduje. Já si obecně nemyslím, že město by mělo být developerem. Nechceme, aby Ostrava primárně byla developerem a stavěla bytový fond. Myslím si, že Ostrava by měla sehrát tu roli, že by měla připravit podmínky developerům a soukromým investorům k tomu, aby v Ostravě stavět chtěli. Tady chceme opravdu připravit pozemky tak, aby dva tisíce bytů během čtyř let vznikly. Myslím si, že je to naprosto reálné už jenom na základě projektů, které se dneska rýsují.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pro koho by byty byly?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Budou to byty, které samozřejmě si budou moci lidé koupit běžně na trhu a umím si představit, budeme se tímto směrem určitě vydávat, u větších developerských projektů budeme chtít, aby část těchto bytů byla provozována v režimu regulovaného nájemného. Buď tam bude závazek pro developera, že například dvacet let bude muset ten byt provozovat v nějakém regulovaném nájmu, eventuálně ten byt převede na obec. Umím si představit oba dva modely, takže město by tímto získalo další byty do svého vlastnictví, aniž by je muselo samo postavit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co nízkopříjmové obyvatelstvo Ostravy?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Ostrava dneska nabízí zhruba 12 tisíc nájemních bytů. Máme poměrně rozsáhlý bytový fond, který je nutno říct dneska není ve 100 procentech naplněný. Máme opravdu po Ostravě stovky volných bytů. Z těch dvanácti tisíc bytů velká část funguje v režimu zvýhodněného nájemního bydlení. Takže samozřejmě Ostrava o lidi, kteří se dostanou do bytové nouze, se postará.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve volebním programu také píšete, že se zasadíte o vybudování logistického centra, jako je Velký Mošnov.

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Je to určitě velmi důležité, protože Ostrava potřebuje získat investory, kteří tady vytvoří vysoce ohodnocené pracovní místa. Těch prostor už není tolik, kde bychom něco podobného mohli realizovat. Velký Mošnov je průmyslová zóna u letiště, kde město má své velké pozemky. Takže budeme usilovat i spolu se státem o to, abychom do této zóny přitáhli investora, který zde vytvoří kvalitní pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou a samozřejmě velmi dobře ohodnocené.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik by tam asi pracovních míst mohlo být podle Vás?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Myslím si, že k velikosti té průmyslové zóny se bavíme o tisícovkách pracovních míst.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V programu také píšete, že postavíte revoluční nadzemní cyklostezku, která se bude vinout městem jako červená nit. Okomentujte, za kolik a kdy by mohla taková červená nit se vinout Ostravou?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Já si osobně nemyslím, že úplně správná cesta je vytváření cyklopruhů na stávajících komunikacích. Nechci preferovat žádnou z doprav v Ostravě na úkor jiné. To znamená, pojďme rozvíjet cyklistickou dopravu, ale neomezujme automobilovou nebo pěší. A pojďme ji postavit, tak ať je bezpečná. Nepředstavujte si pod tím, že budeme mít někde nad Ostravou zavěšenou kompletní síť cyklostezek. Opravdu tam, kde to je možné cyklostezky povedou běžně podél komunikací, povedou zelení, povedou terénem. Ale bavme se o místech, kde to třeba technicky není možné. A tam opravdu tu cyklostezku nechceme malovat někde na kraji vozovky, protože si myslíme, že je to nebezpečné jak pro cyklisty, tak pro auta. Inspirovali jsme se v Dánsku, v Holandsku a chceme vytvořit v těchto místech cyklostezky, které povedou opravdu nad úrovní. Jako typický příklad může být například cyklistické propojení mezi Porubou a centrem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátká odpověď, my tady jsme zmínili tolik projektů. Bude na ty smělé projekty Ostrava mít?

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Určitě. Rozpočet města je nastavený tak, že na investice je město schopné vydávat zhruba čtyři miliardy korun ročně. My samozřejmě budeme hledat úspory i ve stávajícím provozu města, ale většina projektů, které náš volební program přináší, je postavené buď na symbióze se soukromými investory, anebo na externím financování z EU, což jsou třeba ty cyklostezky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Náš čas vypršel. Teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky televize POLAR.

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Když se podíváte na náš volební program "Patnáct plus jedna priorit", celý ten program je postavený tak, aby Ostrava se rozvíjela. Dneska ztrácíme počet obyvatel. My známe ty příčiny, je to odchod mladých lidí, je tu nedostatečná nabídka bydlení, je to odchod lidí za prací a je to špatná image města. Všechny tyto věci chceme změnit a celý náš volební program k tomu směřuje. To, co můžeme nabídnout, na rozdíl od našich konkurentů v těchto volbách je přímé propojení na vládu ČR, kdy kabinet premiéra Petra Fialy si uvědomuje situaci v Ostravě a je připraven nám pomoci, protože například u financování velkých dopravních staveb se bez pomoci státu neobejdeme. Takže budu rád, pokud přijdete ke komunálním volbám a podpoříte kandidátku SPOLU.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za Vaše odpovědi.

Jan Dohnal (ODS), lídr kandidátky SPOLU, Ostrava: Děkuji za pozvání.

Mohlo by Vás také zajímat