Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Volební studio 2022

Volební studio 2022

Ostrava: Tomáš Macura, ANO 2011

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Křeslo primátora Ostravy obhajuje v letošních komunálních volbách Tomáš Macura, lídr kandidátky hnutí ANO 2011. Dobrý den, vítejte.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátek společná témata pro všechny ostravské kandidáty nebo lídry, kteří přijali pozvání k nám do studia. Stavba koncertní haly. V jakém rozsahu? Kdy, jak ji podporujete Vy?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Já ji samozřejmě podporuji, protože jsme byli u začátku této myšlenky. Ale trochu mě mrzí, že se stala takovým ústředním bodem těchto voleb, protože to rozhodně není jediná ani ta největší stavba, kterou připravujeme. Ale na vaši otázku ano, podporujeme ji. Nejenom, že ji podporujeme, my ji připravujeme, je aktuálně ve stavebním řízení. Ale platí to, co jsem říkal už mnohokrát, jestli na ni nebude dostatek prostředků, jestli na ni neseženeme externí finanční zdroje, jenom opravíme starý kulturní dům a tuhle stavbu si necháme někdy do budoucna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Někdy do budoucna, kdy by to asi mohlo být?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Až na to budou ty peníze.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalším tématem, které docela rezonuje častokrát zastupitelstvem v posledních měsících, je OVAK. Čili řešení vody tady v Ostravě. Jak to vidíte Vy?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Víte, co ten systém provozování vodohospodářské infrastruktury, který máme ve městě, tady platí třicet let. Já jsem ho nevymyslel, já jsem ho nezakládal, ale je dobře si říci, jak to je. Voda patří státu, je to přírodní zdroj. Ty trubky vodovodní, kanalizační a jejich dva tisíce kilometrů a veškerá infrastruktura patří městu. Je to majetek v hodnotě mnoha miliard korun, které patří městu. Potom tady je provozní společnost, která na odborném principu ten systém obhospodařuje. V té provozní společnosti má město významný akciový podíl a ti, kteří mě dneska kritizují a byli mnozí z nich řadu let třeba ve vedení města přede mnou, pro zlepšení postavení města neudělali vůbec nic. My jsme navýšili akciový podíl OVAKu z dvaceti devíti na čtyřicet jedna procent a budeme ho chtít navyšovat dále. Změnili jsme poměr v dozorčí radě tak, že dneska tam má město většinu a dosáhli jsme toho, že v nové koncesní smlouvě bude i možnost čerpání evropských dotací pro naši vodohospodářskou infrastrukturu. Ale co je podstatné pro občany? Občané Ostravy mají nejlevnější vodu ze všech krajských měst společně s Brnem, kde je aplikován úplně stejný model jako u nás, mají vodu ve vysoké kvalitě, odpovídající kojenecké vodě. A zatřetí mají výborný zákaznický servis. Takže si myslím, že ten systém funguje dobře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k dalšímu tématu, a to je stavba nové tramvajové trati v Ostravě Porubě. To je také takové potížistické téma, protože připravenému projektu se postavili proti němu tamní obyvatelé, takže se trošku proces vrátil někde do nějaké možná poloviny. Nechci říct úplně na začátek. Podle Vás, je to projekt, který by měl být realizován?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Já pevně věřím tomu, že stavba tramvajové trati na sedmý, osmý obvod bude přínosem jak pro životní prostředí v lokalitě, tak i pro dopravní řešení. Ale je to můj názor, moje moje přesvědčení. Právě proto se dělají všechny ty podpůrné činnosti. Aktuálně se aktualizuje dopravní model a probíhá posuzování vlivu této stavby na životní prostředí, tzv. EIA, která má ty naši domněnky potvrdit. Pokud je potvrdí, tak není důvod, abychom tu stavbu nestavěli. Pokud je nepotvrdí, my nepůjdeme hlavou do zdi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V programu píšete, že budete usilovat o ukončení provozu koksovny Svoboda v Přívozu. Můžete to nějak okomentovat?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Samozřejmě koksovna Svoboda jakkoliv nepatří k těm zcela největším znečišťovatelům ovzduší v Ostravě, což potvrdila nedávná rozptylové studie, přece jenom zhoršuje životní prostředí v centru města a ve svém okolí. Domníváme se, že takový podnik do centra města nepatří, ale musíme vycházet ze zákona, dodržovat zákon a v rámci zákonných opatření dosáhnou buďto vymístění tohoto provozu z města, anebo jeho výraznou ekologizaci. O to se budeme snažit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakými způsoby? Jaké prostředky využijete nebo jaké prostředky má město?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Je třeba říci a já si myslím, že to je známo, že město těch možností mnoho nemá, protože nejsme ti, kteří vydávají tzv. integrovaná povolení. Nicméně budeme se snažit tlačit na kraj, který je tou institucí, který ty prostředky má. Ale i on musí dodržovat zákon pochopitelně. Budeme usilovat o přezkum těch integrovaných povolení a o jejich zpřísnění a v ideálním případě tedy o nějakou dohodu s majitelem koksoven na nějakém dlouhodobém řešení postupného, tedy ukončení provozu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Přece jenom je to zaměstnavatel, který zaměstnává stovky lidí.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Zaměstnává stovky lidí, na druhé straně zhoršuje životní prostředí tisícům nebo desítkám tisíc lidí. Je třeba brát na misku vah, co je víc.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve spolupráci s místními restauratéry chcete zřídit sociální jídelnu pro občany v nouzi? Jak by v praxi fungovala?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Je to model. Je to nápad, který znám z jiných zemí. Vím, že funguje třeba v Itálii, v Německu. Vychází z toho, že samozřejmě v restauracích, jídelnách dneska se nespotřebuje celá řada potravin, velké množství potravin. Jde nám o to, abychom ve spolupráci s místními restauratéry, hoteliéry vymysleli nějaký funkční model toho, aby bylo zde jedno možná více míst, kde by se lidé, kteří jsou v sociální nouzi, mohli lacino anebo zadarmo a přitom kvalitně najíst. Je to jedno z opatření, kterými chceme reagovat na tu nastupující předpokládanou ekonomickou krizi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se podívat, co chcete udělat v oblasti bydlení. Kdybyste dal na misku vah rekonstrukci bytů anebo výstavba nových bytů tak, jak by ta váha vypadala, jak by to dopadlo to vážení.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: My potřebujeme obojí. Samozřejmě nejjednodušší je rekonstruovat dneska nevyužívané byty, poněvadž jich stále máme několik set a rekonstrukce jednoho bytu stojí zhruba půl milionu korun nebo méně. Výstavba nového stojí několik milionů zpravidla. Takže ta první cesta je nejjednodušší. Nicméně tou akorát získáváme byty v jakési kvalitě dané předchozími desetiletími. Je i poptávka po moderních bytech ,moderním bydlení a tu můžeme uspokojit pouze tou novou výstavbou. Buďto vlastní, anebo ve spolupráci s nějakým privátním investorem, ale jdeme oběma, nebo spíš všemi třemi těmito způsoby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jakém poměru? Můžete jenom říct, kolik by mohlo přibýt úplně nových bytů oproti těm stávajícím, které budete rekonstruovat?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Pokud se na to podívám optikou toho následujícího volebního období či těch čtyř let, my bychom chtěli opravit všecky nevyužívané městské byty. Těch je řádově šest nebo sedm set a nemyslím si, že bychom dokázali stejné množství postavit nových v dané chvíli. Takže asi bude převládat ta rekonstrukce početně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátká odpověď. Chcete nadále pokračovat v podpoře lékařské fakulty Ostravské univerzity. V jakém poměru? Jak velkou finanční částkou?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Nejenom, že chceme, my pokračujeme a v dané chvíli se soustředíme na podporu vzniku oboru stomatologie a bude se jednat o desítky milionů korun jak ze strany města, tak ze strany kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Náš čas vypršel. Teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky televize POLAR.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Milí Ostravané, snad jsme vás v uplynulých osmi letech přesvědčili o tom, že dokážeme naše město řídit v časech dobrých i zlých. Ostrava se viditelně mění k lepšímu a i její ekonomická situace je nejlepší v dosavadní historii. Přitom jsme museli společně zvládnout pandemii covidu a dodnes se vypořádáme s důsledky ruské agrese na Ukrajině. A to vše a po celou dobu bez jakýchkoliv skandálů či korupčních kauz. Jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout i do budoucna. Nyní bude nejdůležitější pomoci lidem a také institucím, aby zvládly nastupující ekonomickou i energetickou krizi. To uděláme současně, ale nesmíme a také nebudeme rezignovat na budoucí rozvoj našeho města, tak ať se v něm dobře žije nejenom nám, ale i nastupujícím pokolení. Budu rád, když toto zvážíme u voleb a hlavně k nim prosím přijďte, děkuji Vám.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A já Vám děkuji za Vaše odpovědi.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Já Vám také děkuji za pozvání.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Volební studio 2022
Ostrava: Tomáš Macura, ANO 2011
16. září 2022, 12:10

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Křeslo primátora Ostravy obhajuje v letošních komunálních volbách Tomáš Macura, lídr kandidátky hnutí ANO 2011. Dobrý den, vítejte.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátek společná témata pro všechny ostravské kandidáty nebo lídry, kteří přijali pozvání k nám do studia. Stavba koncertní haly. V jakém rozsahu? Kdy, jak ji podporujete Vy?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Já ji samozřejmě podporuji, protože jsme byli u začátku této myšlenky. Ale trochu mě mrzí, že se stala takovým ústředním bodem těchto voleb, protože to rozhodně není jediná ani ta největší stavba, kterou připravujeme. Ale na vaši otázku ano, podporujeme ji. Nejenom, že ji podporujeme, my ji připravujeme, je aktuálně ve stavebním řízení. Ale platí to, co jsem říkal už mnohokrát, jestli na ni nebude dostatek prostředků, jestli na ni neseženeme externí finanční zdroje, jenom opravíme starý kulturní dům a tuhle stavbu si necháme někdy do budoucna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Někdy do budoucna, kdy by to asi mohlo být?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Až na to budou ty peníze.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalším tématem, které docela rezonuje častokrát zastupitelstvem v posledních měsících, je OVAK. Čili řešení vody tady v Ostravě. Jak to vidíte Vy?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Víte, co ten systém provozování vodohospodářské infrastruktury, který máme ve městě, tady platí třicet let. Já jsem ho nevymyslel, já jsem ho nezakládal, ale je dobře si říci, jak to je. Voda patří státu, je to přírodní zdroj. Ty trubky vodovodní, kanalizační a jejich dva tisíce kilometrů a veškerá infrastruktura patří městu. Je to majetek v hodnotě mnoha miliard korun, které patří městu. Potom tady je provozní společnost, která na odborném principu ten systém obhospodařuje. V té provozní společnosti má město významný akciový podíl a ti, kteří mě dneska kritizují a byli mnozí z nich řadu let třeba ve vedení města přede mnou, pro zlepšení postavení města neudělali vůbec nic. My jsme navýšili akciový podíl OVAKu z dvaceti devíti na čtyřicet jedna procent a budeme ho chtít navyšovat dále. Změnili jsme poměr v dozorčí radě tak, že dneska tam má město většinu a dosáhli jsme toho, že v nové koncesní smlouvě bude i možnost čerpání evropských dotací pro naši vodohospodářskou infrastrukturu. Ale co je podstatné pro občany? Občané Ostravy mají nejlevnější vodu ze všech krajských měst společně s Brnem, kde je aplikován úplně stejný model jako u nás, mají vodu ve vysoké kvalitě, odpovídající kojenecké vodě. A zatřetí mají výborný zákaznický servis. Takže si myslím, že ten systém funguje dobře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k dalšímu tématu, a to je stavba nové tramvajové trati v Ostravě Porubě. To je také takové potížistické téma, protože připravenému projektu se postavili proti němu tamní obyvatelé, takže se trošku proces vrátil někde do nějaké možná poloviny. Nechci říct úplně na začátek. Podle Vás, je to projekt, který by měl být realizován?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Já pevně věřím tomu, že stavba tramvajové trati na sedmý, osmý obvod bude přínosem jak pro životní prostředí v lokalitě, tak i pro dopravní řešení. Ale je to můj názor, moje moje přesvědčení. Právě proto se dělají všechny ty podpůrné činnosti. Aktuálně se aktualizuje dopravní model a probíhá posuzování vlivu této stavby na životní prostředí, tzv. EIA, která má ty naši domněnky potvrdit. Pokud je potvrdí, tak není důvod, abychom tu stavbu nestavěli. Pokud je nepotvrdí, my nepůjdeme hlavou do zdi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V programu píšete, že budete usilovat o ukončení provozu koksovny Svoboda v Přívozu. Můžete to nějak okomentovat?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Samozřejmě koksovna Svoboda jakkoliv nepatří k těm zcela největším znečišťovatelům ovzduší v Ostravě, což potvrdila nedávná rozptylové studie, přece jenom zhoršuje životní prostředí v centru města a ve svém okolí. Domníváme se, že takový podnik do centra města nepatří, ale musíme vycházet ze zákona, dodržovat zákon a v rámci zákonných opatření dosáhnou buďto vymístění tohoto provozu z města, anebo jeho výraznou ekologizaci. O to se budeme snažit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakými způsoby? Jaké prostředky využijete nebo jaké prostředky má město?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Je třeba říci a já si myslím, že to je známo, že město těch možností mnoho nemá, protože nejsme ti, kteří vydávají tzv. integrovaná povolení. Nicméně budeme se snažit tlačit na kraj, který je tou institucí, který ty prostředky má. Ale i on musí dodržovat zákon pochopitelně. Budeme usilovat o přezkum těch integrovaných povolení a o jejich zpřísnění a v ideálním případě tedy o nějakou dohodu s majitelem koksoven na nějakém dlouhodobém řešení postupného, tedy ukončení provozu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Přece jenom je to zaměstnavatel, který zaměstnává stovky lidí.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Zaměstnává stovky lidí, na druhé straně zhoršuje životní prostředí tisícům nebo desítkám tisíc lidí. Je třeba brát na misku vah, co je víc.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve spolupráci s místními restauratéry chcete zřídit sociální jídelnu pro občany v nouzi? Jak by v praxi fungovala?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Je to model. Je to nápad, který znám z jiných zemí. Vím, že funguje třeba v Itálii, v Německu. Vychází z toho, že samozřejmě v restauracích, jídelnách dneska se nespotřebuje celá řada potravin, velké množství potravin. Jde nám o to, abychom ve spolupráci s místními restauratéry, hoteliéry vymysleli nějaký funkční model toho, aby bylo zde jedno možná více míst, kde by se lidé, kteří jsou v sociální nouzi, mohli lacino anebo zadarmo a přitom kvalitně najíst. Je to jedno z opatření, kterými chceme reagovat na tu nastupující předpokládanou ekonomickou krizi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se podívat, co chcete udělat v oblasti bydlení. Kdybyste dal na misku vah rekonstrukci bytů anebo výstavba nových bytů tak, jak by ta váha vypadala, jak by to dopadlo to vážení.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: My potřebujeme obojí. Samozřejmě nejjednodušší je rekonstruovat dneska nevyužívané byty, poněvadž jich stále máme několik set a rekonstrukce jednoho bytu stojí zhruba půl milionu korun nebo méně. Výstavba nového stojí několik milionů zpravidla. Takže ta první cesta je nejjednodušší. Nicméně tou akorát získáváme byty v jakési kvalitě dané předchozími desetiletími. Je i poptávka po moderních bytech ,moderním bydlení a tu můžeme uspokojit pouze tou novou výstavbou. Buďto vlastní, anebo ve spolupráci s nějakým privátním investorem, ale jdeme oběma, nebo spíš všemi třemi těmito způsoby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V jakém poměru? Můžete jenom říct, kolik by mohlo přibýt úplně nových bytů oproti těm stávajícím, které budete rekonstruovat?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Pokud se na to podívám optikou toho následujícího volebního období či těch čtyř let, my bychom chtěli opravit všecky nevyužívané městské byty. Těch je řádově šest nebo sedm set a nemyslím si, že bychom dokázali stejné množství postavit nových v dané chvíli. Takže asi bude převládat ta rekonstrukce početně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátká odpověď. Chcete nadále pokračovat v podpoře lékařské fakulty Ostravské univerzity. V jakém poměru? Jak velkou finanční částkou?

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Nejenom, že chceme, my pokračujeme a v dané chvíli se soustředíme na podporu vzniku oboru stomatologie a bude se jednat o desítky milionů korun jak ze strany města, tak ze strany kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Náš čas vypršel. Teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky televize POLAR.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Milí Ostravané, snad jsme vás v uplynulých osmi letech přesvědčili o tom, že dokážeme naše město řídit v časech dobrých i zlých. Ostrava se viditelně mění k lepšímu a i její ekonomická situace je nejlepší v dosavadní historii. Přitom jsme museli společně zvládnout pandemii covidu a dodnes se vypořádáme s důsledky ruské agrese na Ukrajině. A to vše a po celou dobu bez jakýchkoliv skandálů či korupčních kauz. Jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout i do budoucna. Nyní bude nejdůležitější pomoci lidem a také institucím, aby zvládly nastupující ekonomickou i energetickou krizi. To uděláme současně, ale nesmíme a také nebudeme rezignovat na budoucí rozvoj našeho města, tak ať se v něm dobře žije nejenom nám, ale i nastupujícím pokolení. Budu rád, když toto zvážíme u voleb a hlavně k nim prosím přijďte, děkuji Vám.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A já Vám děkuji za Vaše odpovědi.

Tomáš Macura (ANO 2011), lídr kandidátky, Ostrava: Já Vám také děkuji za pozvání.

Zdroj: https://polar.cz/porady/volebni-studio-2022/volebni-studio-2022-16-09-2022-12-10