Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ivo Sumec / Člověčí věci

16.01. 17:00 - 10.03. 18:00

IVO SUMEC (1970), malíř a pedagog, vystudoval Filozofickou faktultu Ostravské univerzity. Od roku 2003 je asistentem ateliéru malby Daniela Balabána na stejné univerzitě. V malbě se věnuje především předmětům denní potřeby. Rád pracuje s přírodními a recyklovanými materiály. Jeho tvorba inklinuje ke znakovosti, ve které se stírá hranice mezi kresbou, obrazem a objektem. K jeho typickým znakům patří zájem o vztah prostoru, objemu a plochy, redukovaná barevná skladba, cit pro barevné nuance a napětí mezi krásným a ošklivým. Samostatně vystavuje od roku 1992.

IVO SUMEC / Člověčí věci17. 1. – 10. 3. 2024 (vernisáž 16. 1. v 17 hodin)

Kurátorka: Renata Skřebská
Grafický design: Katarína Jamrišková
Grafický design katalogu: Eva Kubicová (jako klauzurní úkol v rámci studia na Fakultě umění Ostravské univerzity)

Důležitou roli v životě a díle Ivo Sumce hraje krajina Prostřední Bečvy, kde žije. Příroda a přírodní materiály jsou pro něj silnými impulsy k tvorbě. K životnímu prostředí přistupuje citlivě, jak ve svém osobním, tak i profesním životě. Ve své tvorbě často recykluje, jako podklad svých maleb někdy využívá staré ubrusy, rolety i přehozy, a tím mnohdy až bizarně spojuje květinové motivy například s malbou blátem či asfaltem. Dlouhodobě také spolupracuje s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavou převzal záštitu.

O VÝSTAVĚ
Výstavní projekt Člověčí věci představuje dvě desítky maleb, šest kreseb a jeden objekt ze starých pneumatik malíře a pedagoga Ivo Sumce z let 2018–2023. Vystavená díla tematicky propojují předměty denní potřeby, za kterými se ovšem vždy skrývá i příběh člověka, jemuž patří. Ivo Sumec se inspiruje například mechanickými stopami sekačky na trávu. Ve svých kresbách využívá přírodní materiály, jako je třeba hlína nebo popel. Nebojí se ani místo štětce použít starou pneumatiku.

Na začátku covidové izolace jsem pracoval s prostředky, které jsem našel v garáži. Jednalo se o hašené vápno nebo keramickou hlínu. Tento způsob práce mi zůstal. V kresbě rád používám přírodní materiály, které zanechávají stopu na podkladu, ať už je to dřevěné uhlí z ohně nebo třeba dehet a popel. Důležité je pro mě propojení s přírodou a materiálem, vysvětlil malíř Ivo Sumec.

BEZPROSTŘEDNOST TAHU

Kresba a malba jsou pro Ivo Sumce spojité nádoby. Když kreslí, redukuje a hledá co nejúspornější výraz. Ten poté často převádí i do svých maleb. Nejčastěji skicuje na svých cestách. Vedle toho však vytváří také série kaligrafických kreseb na papíry a menší plátna. Na kresbě mám rád bezprostřednost tahu, energii a soustředění se na přítomnost, ať už to dopadne jakkoli, vysvětlil malíř.
Ivo Sumec umí zachytit výjimečnost a krásu prchavé chvíle. Umí ji zhmotnit pro druhé. Za autorovou nenápadností a banalitou se skrývá obyčejný lidský život. Možná v tom je zvláštní síla jeho tvorby. Většina z nás totiž ví, že v okamžiku ohrožení se nám nevybaví velké chvíle našeho života, ale ty nejbanálnější situace a také předměty, díky kterým jsme byli šťastní, uzavřela kurátorka výstavy Renata Skřebská.

GVUO vydává také katalog k výstavě s bohatým obrazovým materiálem. Autorkou textů je kurátorka Renata Skřebská. Zakoupit ho můžete od 16. ledna na pokladně Domu umění a na e-shopu GVUO. Výstavou se můžete společně s autorem a kurátorkou projít v úterý 23. ledna v 17 hodin. Nutná je rezervace předem na webových stránkách GVUO. Galerie také připravila malířský workshop s Ivo Sumcem, který se uskuteční v pátek 16. února od 17 do 18.30 hodin. 

PRAKTICKÉ INFORMACE

V GVUO si nyní můžete také prohlédnout výstavy PAVEL FORMAN / Den noci; Žena v proměnách času a Výstavu jednoho díla ze sbírek GVUO. Dvacáté čtvrté dílo, digitální tisk Eduarda Ovčáčka, vybrala písmomalířka Petra Dočekalová. Dům umění, GVUO je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Vstupné na výstavu činí 60 korun plné a 30 korun zlevněné. V pátek a pro seniory je vstup volný.

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Partneři: Moravskoslezský kraj; Ministerstvo kultury České republiky; Rada galerií České republiky; Ostravská univerzita; Fakultní nemocnice Ostrava; NEWTON media, a.s.; RENGL, s.r.o.; Epona Ostrava s.r.o.; Tiskárna Helbich, a.s.

Mediální partneři: ART ANTIQUES; Artalk; Artikl; Czechdesign; Český rozhlas Ostrava; deník; FlashArt; ostravan.cz; Patriot magazín; Patriot Program; polar

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a ve svých sbírkách pečuje o 23 tisíc uměleckých předmětů. GVUO spravuje Dům umění, kde pořádá výstavy staršího i současného umění, designu a architektury, včetně edukačních a doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejná knihovna s badatelnou zaměřená na výtvarné umění a dokumentaci výstav GVUO. Více informací na www.gvuo.cz.

Místo

Galerie výtvarného umění, Ostrava
Jurečkova 1750/9, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Provozovatel

GVUO

Sdílet