Čeladenský miniexpres

Matematika v Čeladné není jen o drilu

Matematika v Čeladné není jen o drilu

Zvýšit počtářské schopnosti u dětí a jejich zájem o matematiku se v Základní škole Čeladná snaří už několik let například zaváděním metody Abaku. Financována je z projektu OKAP II a podporuje ji i česká Mensa.

Jana Satinská, ředitelka ZŠ Čeladná: “Abaku vstoupilo jako jedna z metod výuky aritmetiky do naší školy v roce 2018. S touto metodou se učitelé seznamovali a následně ji aplikovali do výuky pod vedením odborných lektorů spolupracujících s Mensou.”

Jakub Romba, lektor Abaku: “Je to taková hravá matematika, která pomáhá odstranit klasický dril v matematice, kdy ty děti počítají příklad za příkladem, ale tohle je takovou hravou metodou, kde se učí a vlastně o tom ani neví.”

Jedná se o relativně novou metodu, která prochází napříč celou základní školou, autorkou je česká učitelka Alena Vávrová. Lektor školákům v Čeladné vysvětloval její principy hned v několika různých ročnících, například v páté nebo šesté třídě a konkrétně v těchto záběrech je to u druháků.

Jakub Romba, lektor Abaku: “My jsme tady měli dneska ukázkovou hodinu, děti si vyzkoušely pracovní listy, které jsou k této metodě vytvořené, vyzkoušely si i hru na počítači a také nějaké základní pomůcky, jako jsou kostky a karty.”

žáci 2. třídy ZŠ Čeladná:

“Baví mě to, že můžu tímto způsobem počítat příklady, a že potom budu chytrá.”

“Skládali jsme si různé příklady i u tabule na obrazovce.”

“Je fajn, že se tak naučím počítat, je to i dobrá hra.”

Abaku se začleňuje do běžné hodiny, není to samostatná výuková metoda jako třeba Hejného matematika.

---Mohlo by Vás také zajímat