Dopravní revue

  • Oprava mostu z Ostravy na Hlučínsko potrvá do konce roku
  • Cyklobus vyveze do Beskyd s kolem i bez
  • Na Praděd jezdí speciální autobusy pro seniory a ZTP
  • V Ostravě proběhla další dopravní konference

Je tady pořad Dopravní revue, na Polaru opět vyrážíme za dopravou a na cesty našeho regionu. Dobrý den.

Oprava mostu z Ostravy na Hlučínsko potrvá do konce roku


Od pondělí 31. 5. je uzavřen most silnice I/56, která spojuje Hlučínsko a Ostravu. Vytížená trasa je nahrazena objížďkou. Dopravní situace na Hlučínsku a části Ostravy se výrazně zkomplikovala. Řidiči musí počítat se zdržením.

Takto to vypadalo v pondělí 31. května poté, co stavebníci začali opravovat vytížený most přes řeku Odru. Řidiči museli úsek objet a na mnoha místech se tvořily kolony.

Daniel Havlík (ČSSD), starosta Ludgeřovic:
"Ono moc variant tady není. Dneska začala auta jezdit hodně na Šilheřovice a přes Polsko. Protože v Antošovicích se taky kope, tam je taky problém samozřejmě. Já vím, že tady jezdili lidi a potvrzoval mi to i starosta Šilheřovic, že tam začala auta jezdit ten kousek přes Šilheřovice a na Polsko. Těch tras moc není tady."

Most už opravu nutně potřeboval. Ředitelství silnic a dálnic ji avizovalo dlouhou dobu dopředu.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD:
"Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostnízávěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby."

Most bude celou dobu opravy, tedy až do konce roku, zcela uzavřen pro individuální dopravu. Pro řidiče jsou vyznačeny objízdné trasy.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD:
"Průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek IZS. Značená objízdná trasa povede po dálnici D1 a přes silnici III/01135."

Oprava mostu vyjde na 18 milionů korun bez daně.

Cyklobus vyveze do Beskyd s kolem i bez


Z Nového Jičína do Beskyd začal jezdit cyklobus. Tamní radnice se spojila s dalšími městy a společně uzavřeli smlouvu s veřejným dopravcem. Nová linka jezdí od pátku do neděle a během prázdnin i v pracovních dnech.

Cyklobus už před několika lety z Nového Jičína do Beskyd jezdil, jeho fungování ale přerušila výměna dopravce na příměstských linkách. Poslední dva roky zdejší radnice jednala s několika provozovateli autobusové přepravy, zda by bylo možné jej obnovit.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “
S tím, že ze strany občanů Nového Jičína, Příbora, Kopřivnice, ale i Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova o to byl poměrně velký zájem, takže jsme se nakonec dohodli na spolupráci právě těchto měst, a společně se podílíme na financování této linky, kterou ale pořád z velké části provozuje na své podnikatelské riziko ČSAD Vsetín.”

Poměr financování vychází z počtu obyvatel každého z pěti zapojených měst. Pro letošní rok činí jejich celková spoluúčast 155 tisíc korun, Nový Jičín z toho uhradí 45 tisíc. Smlouva je podepsána na tři roky.

Cyklobus bude v provozu od 1. května do 28. září, a to o víkendech, v pátky a o svátcích. V době prázdnin pojede i ve všech pracovních dnech.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína:
“Trasy jsou dvě, jedna vede na Pustevny, druhá vede na Bumbálku. Na Pustevny jede cyklobus každý pátek ve dvě hodiny odpoledne. O víkendu pak brzy ráno v 6:55 hodin z Nového Jičína. Posléze ta linka na Bumbálku a potažmo na Bílou jede každou sobotu a neděli, a vyjíždí v 9:55 z Nového Jičína.”

Po páté hodině odpoledne pak jedou i zpáteční spoje.

cyklisté:

“Já cyklobus nevyužívám, protože tam zrovna jezdím normálně běžně na kole, ale je to určitě dobrá věc.”
“Zatím ještě nevyužijeme. Já si dám když tak kolo do auta a vyjedu si, kam potřebuju.”
“Zaznamenal jsme to a počítám s tím, že o prázdninách určitě cyklobus vyzkoušíme.”

Autobus s cyklopřívěsem pojme 24 jízdních kol. Je možné si místa i dopředu zamluvit.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína:
“Tu rezervaci spíše doporučujeme. Je to možné na stránkách buď ČSAD Vsetín, nebo přímo na stránkách města, kde jsme zřídili přímo odkaz. Je to v menu, v sekci Volný čas, kde je přímo Cyklobus Nový Jičín - Beskydy, a tam občané najdou veškeré informace, co se týče jízdního řádu, ceníku, odjezdu, i návrhy na nějaké trsy, které se dají chodit ať už po hřebenu z Bumbálky nebo případně okolo Pusteven.”

Přestože tento autobusový spoj nese názve cyklobus, může jej, v podstatě jako veřejný spoj, využít kdokoliv. Aby byla linka dostupnější i pro obyvatele Loučky a přilehlých sídlišť, začíná již na Palackého ulici u areálu ČSAD. A na závěr ještě pozvánka na speciální jízdu, v termínu 4. a ž 6. června bude v rámci Dne dětí věnována právě dětem, které budou moci cyklobusem vyrazit zdarma.

Na Praděd jezdí speciální autobusy pro seniory a ZTP

Od středy 2. června také začala jezdit speciální autobusová linka, která vyveze seniory a osoby se sníženou mobilitou až k vysílači na Pradědu. Letos pojede celkem třináctkrát, každou středu až do 25. srpna.

Miroslav Slaný, tiskový mluvčí Z-Group bus a.s.:
"Přeprava bude umožněna pouze cestujícím starším 65 let a majitelům průkazů ZTP (bez omezení věku). Kapacita autobusu je 38 cestujících. V autobuse jsou vyhrazena 3 místa pro cestující na invalidním vozíku. Vyjíždět bude v 9:50 z Karlovy Studánky, k vysílači na Pradědu dorazí v 10:25. Na cestu zpět z Pradědu vyrazí ve 12:15 a do Karlovy Studánky se vrátí ve 12:50. Výjezd na Praděd navazuje na linku Hrabyně – Opava – Krnov - Karlova Studánka, která pojede každou středu přes Opavu a Krnov. Jízdenky na linku 910110 lze koupit přes IDOS.cz. Na lince platí státní slevy. Při zpáteční cestě budou mít cestující hodinu čas mezi příjezdem a odjezdem v Karlově Studánce, který mohou využít k prohlídce obce."

V Ostravě proběhla další dopravní konference


Do Ostravy znovu zamířila tradiční Dopravní konference s Besipem a Fondem zábrany škod. Pouť této akce po celém Česku vždy začíná v Moravskoslezském kraji. Už devátý ročník opět na jedno místo dostal odborníky z oblasti dopravní infrastruktury, dopravní policii, preventisty a zástupce měst a obcí.

Tomáš Kužel, ředitel PČR Moravskoslezského kraje:
"Není to jen o diskuzi, o bezpečnosti silničního provozu, o tom, jak řidiči jezdí nebo nejezdí, ale je to i o budování prvků infrastruktury, které mají posílit bezpečnost. Jsou to různé bezpečné přechody, jsou to vymezení komunikací, které třeba v zatáčkách vykazují různé stupně nebezpečnosti. Vybuduje se tam jiný povrch, svodidla. Konstatují se rizikové úseky v rámci celé ČR. Je to velmi přínosné v tom, že na konferenci se sejdou subjekty, které to mohou ovlivnit. To je na tom to nejdůležitější. Také jsem velmi rád, že v této době nám situace umožnila, že se tito lidé mohou potkat, že ty problémy mohou rozdiskutovat. Je to přece jen něco jiného, než přes počítače v rámci online spojení."
Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP: "Je to pozitivní v tom, že se setkávají odborníci z různých úrovní s různými problémy. Ať už zastupitelé obcí nebo i vedení, které může něco něco ovlivnit. Je fajn, že ty názory se tady promísí a vnímají se pocity všech zúčastněných."

Petr Štencel, Odbor služby dopravní policie MSK:
"Je to určitě super, je to na dobrém měřítku, protože nejen policie dává nějaké podněty, ale musím říct, že i územní samosprávy. Pokud cítíme, že se tam něco zhoršuje nebo co můžeme vylepšit, tak na této konferenci se do toho více zaboříme a potom ten nehodový úsek se nám zlepší, což přispívá k lepšímu průjezdu, nehodovosti. Dnes nesmíme zapomínat nejen na vozidla, ale i na cyklostezky, přechody pro chodce nebo vyznačení zatáček pro motorkáře."

Zástupce BESIPu na akci představil novou národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Od letošního roku je vyhlášena na nové období, na deset let.

Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP:
"Nově byla spuštěna kampaň 13 minut, která cílí na viníky dopravních nehod, když při řízení se člověk ztratí dohnat čas, který ztratil, tak aby si uvědomil, jaké to může mít fatální důsledky pro něj i pro jeho okolí."

Velkým problémem z hlediska příčin vzniku dopravních nehod nebo přestupků je i v Moravskoslezském kraji špatný způsob jízdy nebo telefonování za jízdy.

Petr Štencel, Odbor služby dopravní policie MSK:
"Celá nehodovost byla ovlivněna loňským rokem, kdy byla pandemie, takže těch vozidel na pozemních komunikacích opravdu nebylo tolik. Takže ty výslednosti nám šly opravdu ve všem dolů, dá se říct, že i v některých ukazatelích až výrazně. Kdyby to bylo za normálního stavu, tak bychom za tento stav byli opravdu rádi, ale bohužel nám to ovlivnila ta pandemie."

Sledovali jste pořad Dopravní revue, příště se budu těšit na viděnou, opět s tématy z dopravy v Moravskoslezském kraji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat